:

Måste man skatta på crowdfunding?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man skatta på crowdfunding?
 2. Hur beskattas crowdfunding?
 3. Hur fungerar Go Fund me?
 4. Hur samla in pengar?
 5. Hur mycket får du tjäna utan skatta?
 6. Hur mycket få man tjäna utan att skatta?
 7. Måste man skatta pengar man får?
 8. Måste man skatta om man säljer fonder?
 9. Får man samla in pengar privat?
 10. Är GoFundMe säkert?
 11. Hur tjänar man 10 000 kr snabbt?
 12. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 13. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 14. Hur mycket pengar får man tjäna svart?
 15. Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?

Måste man skatta på crowdfunding?

Skatteverket anser att när den som finansierar ett projekt får en villkorad motprestation i form av en vara eller en tjänst från det företag som sökt finansieringen så kan det vara en omsättning för företaget som får pengarna. Bedömningen gäller under förutsättning att det finns en direkt koppling mellan leveransen av varan eller tillhandahållandet av tjänsten och den ersättning som betalats.

Om finansiärerna enbart får en symbolisk motprestation i samband med donationen så anser Skatteverket att det inte är någon omsättning av vara eller tjänst mellan parterna. Det gäller under förutsättning att värdet av motprestationen är försumbart eller inte alls står i relation till det betalade beloppet. Under vissa förutsättningar kan dock uttagsbeskattning bli aktuellt.

Utdelning eller ränta som finansiärerna får vid finansiell crowdfunding medför inte skattskyldighet för mervärdesskatt.

Hur beskattas crowdfunding?

Har du investerat genom Kameo, men är osäker på hur ränteintäkterna ska beskattas? Vi förklarar, det är smidigare än vad du tror! 

Hur fungerar Go Fund me?

Jag är ledsen, vi måste bara säkerställa att du inte är en robot. För bästa resultat, se till att din webbläsare accepterar cookies.

Hur samla in pengar?

Så här enkelt är det att samla in pengar för hjärnforskningen:

 • Gå in på insamling.hjarnfonden.se och klicka på ”Starta en insamling”.
 • Hitta den diagnos som du vill stödja forskningen om och starta en egen insamling – det tar bara ett par minuter. Läs mer här om exakt hur du startar en insamling. 
 • Hur mycket får du tjäna utan skatta?

  För de flesta ungdomar har skolan ringt ut och sommarlovet tagit vid. En lite annorlunda sommar i spåren av pandemin men för den som ska jobba under lovet kan det vara bra att känna till att man inte behöver betala skatt på det man tjänar upp till en viss summa.

  (Tips: Är du förälder, mor/farförälder eller har någon ungdom i din närhet som du vet ska sommarjobba? Tipsa om denna artikel så slipper din ungdom betala skatt i onödan.)

  Hur mycket få man tjäna utan att skatta?

  Om du tjänar olika mycket olika månader, till exempel för att du bara arbetar ibland, ska arbetsgivaren oftast dra mindre i skatt än vad som framgår av skattetabellen. Då kan du begära att Skatteverket ändrar den skatt som din arbetsgivare drar från din lön varje månad. Det kallas för jämkning. Om du inte jämkar får du tillbaka det du har betalat för mycket först nästa år.

  • Om jämkning och hur du gör för att begära jämkning

  Måste man skatta pengar man får?

  Historiskt har gåvoskatten varit en statlig skatt som applicerades i samband med att man får en gåva som överskrider ett visst värde. I Sverige har det alltid varit gåvotagaren som betalar för gåvoskatten när lagen gällde. Tidigare betalade gåvotagaren en gåvoskatt i de fall där de mottog en gåva vars värde översteg ett visst belopp. Värdet på gåvan gällde för alla slags gåvor såsom pengar, värdepapper, bilar, djur eller värdeföremål. Du var även skattskyldig i de fall där du inom en treårsperiod fått flera gåvor av samma gåvogivare och gåvornas sammanlagda värde överskred ett visst belopp. Dessutom behövde man som gåvotagare i de fallen lämna en gåvoskattedeklaration.

  Under sista tiden som gåvo- och arvsskatten gällde uppgick intäkterna från dem till 6,5 miljarder kronor under 2004. Tillsammans utgjorde de ungefär 7 promille av de totala skatteintäkterna. Det vill säga, ur ett statsfinansiellt perspektiv var de inte så väsentliga. Gåvoskatten förekommer generellt oftast i de länder som även tillämpar arvsskatt. I Finland finns exempelvis gåvoskatten kvar. Normalt är gåvor skattefria även där upp till ett visst värde.

  Gåvoskatten är idag avskaffad sedan 1 januari 2005 med retroaktiv effekt tillbaka till 17 december 2004. Gåvoskatten och arvsskatten avskaffades samtidigt i Sverige. Beslutet mottogs positivt av många då skatten ansågs dränera Sverige på investeringskapital. Investeringskapital som idag istället kan användas för att stimulera ekonomin. Denna syn återspeglades av en enhällig riksdag som avskaffade arv- och gåvoskatten 2005.

  Måste man skatta om man säljer fonder?

  Med ett investeringssparkonto betalar du ingen skatt på de vinster du gör när du säljer aktier, fonder och andra tillgångar, och inte heller på räntor och utdelningar. Du kan inte heller göra avdrag i deklarationen om du gör förlust när du säljer värdepapper. Istället betalar du en schablonskatt på hela kapitalet varje år. Schablonskatten baseras på statslåneräntan och för 2023 är schablonskatten 0,882 %. 

  Skatten på ISK baseras på en så kallad schablonintäkt. Det är en tänkt årlig avkastning som redovisas med automatik i deklarationen. Schablonintäkten beräknas genom att ett kapitalunderlag räknas fram (läs mer nedan) som sedan multipliceras med statslåneräntan den 30 november året innan, plus ett tillägg. Schablonintäkten får inte vara lägre än 1,25 % av kapitalunderlaget.

  Får man samla in pengar privat?

  Vi använder cookies för att spåra användningen och förbättra webbplatsen.Jag accepterar

  Giva Sverige får ofta frågor om hur man själv kan starta en insamling för något ändamål. Vi får också frågor från människor med någon idé eller kunskap som de vill använda för att hjälpa till att samla in gåvor. Som en första vägledning har vi samlat information här.

  Är GoFundMe säkert?

   

  San Carlos (USA) och Stockholm, 16 april 2021 – Trustly, den globalt ledande betalplattformen för konto-till-konto-transaktioner, är glada över att kunna välkomna GoFundMe, världens främsta insamlingsplattform, som ny kund. 

  Hur tjänar man 10 000 kr snabbt?

  Sälja prylar på nätet, frilansa eller starta eget företag – det finns flera olika sätt att tjäna pengar hemifrån för att bättra på din privatekonomi. Här får du tips på hur du kan få in pengar snabbt genom att använda nätet.

  Möjligheterna att få in snabba pengar hemifrån är idag bättre än någonsin. Tack vare internet finns det oändligt många sätt att tjäna extra pengar i vardagen och du kan nå kunder från hela världen. Att skaffa sig en extra inkomst, eller till och med försörja sig helt, utan att lämna hemmet lockar många.

  Om du vill sälja saker online eller på annat sätt få mer pengar i fickan så finns det några bra saker att tänka på. I den här guiden får du veta mer om att tjäna pengar hemifrån och online. Du får också tips på hur du kan komma igång och en lista över olika sätt att tjäna snabba pengar.

  Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

  Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Det är svårt att säga om du ska skatta dessa 9000kr du fått av en kompis utan att veta bakgrunden till varför du fick dem. Är dessa 9000kr bara en gåva så behöver du inte skatta på dem (8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229). Om det är så att du utfört ett arbete åt din vän eller sålt något åt honom eller henne så hänför sig dessa pengar antingen till inkomstslaget tjänst, näringsverksamhet eller kapital 10, 13 respektive 41 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Det innebär att dessa ska beskattas genom att summan tas upp i din deklaration. Så för att ge svar på din fråga det beror på om pengarna är en gåva, hänför sig till ett arbete eller försäljning. Om de hänför sig till en försäljning så ska de endast skattas om du gjort en vinst genom försäljningen.

  Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

  Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Det är svårt att säga om du ska skatta dessa 9000kr du fått av en kompis utan att veta bakgrunden till varför du fick dem. Är dessa 9000kr bara en gåva så behöver du inte skatta på dem (8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229). Om det är så att du utfört ett arbete åt din vän eller sålt något åt honom eller henne så hänför sig dessa pengar antingen till inkomstslaget tjänst, näringsverksamhet eller kapital 10, 13 respektive 41 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Det innebär att dessa ska beskattas genom att summan tas upp i din deklaration. Så för att ge svar på din fråga det beror på om pengarna är en gåva, hänför sig till ett arbete eller försäljning. Om de hänför sig till en försäljning så ska de endast skattas om du gjort en vinst genom försäljningen.

  Hur mycket pengar får man tjäna svart?

  • Om du får överskott från din hobbyverksamhet, det vill säga att du tjänar pengar på den, ska du betala skatt. Du ska då också betala egenavgifter på överskottet.
  • Du behöver inte deklarera en hobbyverksamhet som gått med underskott (förlust) men du måste spara alla underlag för verksamheten.
  • Om du inte får någon vinst och det blir underskott ett år får du spara det och dra av det från eventuellt kommande överskott av samma hobbyverksamhet de fem följande åren.
  • Du får bara göra avdrag för de utgifter som hör till hobbyverksamheten och som du har betalat under inkomståret.

  Skattereglerna om hobbyverksamhet kan bara användas om verksamheten inte ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller i inkomstslaget kapital.

  Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?

  • den ska vara överlämnad, eller traderad som det heter på juristspråk.
  • det ska finnas en gåvoavsikt, alltså att man ger utan att kräva något tillbaka. 
  • det ska vara en förmögenhetsöverföring från givaren, det vill säga gåvotagaren ska bli berikad.