:

Vad innebär särskild beräkningsgrund?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär särskild beräkningsgrund?
 2. Hur räknar jag ut min sjukpenninggrundande inkomst?
 3. När kan man förlora sin SGI?
 4. Hur vet man om man har Skattejämkning?
 5. Hur många procent är särskild löneskatt?
 6. Vilken inkomst ska jag anmäla till Försäkringskassan?
 7. Vad räknas in i årsinkomst till Försäkringskassan?
 8. Hur långt bak räknas SGI?
 9. Måste jag skydda min SGI?
 10. Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?
 11. Är det värt att Skattejämka?
 12. Vad baseras särskild löneskatt på?
 13. Hur fungerar särskild löneskatt?
 14. Vad beräknar man särskild löneskatt på?

Vad innebär särskild beräkningsgrund?

När du går ner i arbetstid kan din föräldrapenning sänkas. Men det finns knep att skydda din föräldrarpenning.

 • Din föräldrapenning kan påverkas. Ersättningen baseras på din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Den i sin tur baseras på din lön. Blir lönen lägre, blir SGI:n lägre. MEN det finns sätt att skydda din föräldrapenning.
 • Du kan exempelvis skydda den genom att vara helt eller delvis föräldraledig.
 • Det finns också en så kallad ”särskild beräkningsgrund” som kan skydda föräldrapenningen om SGI sänkts på, eller efter, barnets ettårsdag. Kolla med Försäkringskassan vad som gäller just dig.
 • Har du inte rätt till SGI har du ändå rätt till föräldrapenning när du är föräldraledig. Då får du 250 kronor per dag.

Du kan få pengar från kollektivavtalets försäkringar vid föräldraledighet. Även denna kan påverkas när du går ner i tid. Det eftersom ersättningen hänger ihop med den föräldrapenning du från Försäkringskassan.

När den blir lägre, blir även försäkringspengarna från kollektivavtalet lägre.

Vill du veta mer? Kontakta AFA Försäkring. Du kan också räkna på deras Ersättningskollen

Ja. Även ersättningen för vård av barn baseras på SGI.

 • För att ha rätt till sjukpenninggrundande inkomst (SGI) måste du haft lön från arbete i minst sex månader eller förväntas få lön i minst sex månader. Du måste du tjäna minst 12 600 kronor per år.
 • Din SGI räknas ut genom att du multiplicerar din månadslön med 12 (i månadslönen räknas även andra löneersättningar som exempelvis ob-ersättning in). Ersättningen från FK är en viss procent av din SGI. Hur stor del beror på ersättning. Det finns också ett tak för hur hög din SGI kan vara.
 • Vid arbetslöshet och föräldraledighet kan du skydda din SGI. För att få veta vad som gäller just dig kontakta Försäkringskassan. Under sjukskrivning är SGI:n automatiskt skyddad.

1 april 2023 höjs lönen för anställda i butiker, lager och e-handel tack vare de nya kollektivavtalen mellan Handels och Svensk Handel. Kolla här hur mycket du ska tjäna.

1 april 2023 höjs lönen för anställda i butiker, lager och e-handel tack vare de nya kollektivavtalen mellan Handels och Svensk Handel. Kolla här hur mycket du ska tjäna.

Den 1 april 2023 höjs timlönerna för butiksanställda över 18 år med 6,69 kronor. Varje anställd är garanterad 80 procent av höjningen, det vill säga 5,35 kr.

Resten (1,34 kronor) kan fördelas i en lokal pott på arbetsplatsen som fack och arbetsgivare förhandlar om. Vissa anställda kan då få mer än 6,69 kronor höjning medan andra får mindre.

För anställda i lager och e-handel höjs timlönen med 6,38 kronor. Varje anställd är normalt garanterad 5,10 kronor, medan 1,28 kronor kan fördelas lokalt. I undantagsfall kan dock en större andel av löneökningen fördelas lokalt.

Butiksanställda som har extra ansvar eller mer kvalificerade arbetsuppgifter ska få lönetillägg med ett fast belopp. Tillägget ska den 1 april 2023 höjas med minst 4,1 procent. Samma höjning ska göras av ersättningar för anställda inom lager och e-handel.

Du som jobbar har rätt till fyra veckors sammanhängande sommarsemester – och din chef får inte avbryta den.

Du har rätt till fyra veckors sammanhängande sommarsemester under juni–augusti.Men chefen kan bestämma när under sommaren du tar dina fyra veckor.

 • Du har rätt till 25 dagar, hur många som är betalda beror på hur mycket du jobbat året innan semestern. Årets semester intjänas in under 1/4 2022–31/3 2023 och kan tas ut från 1 april 2023.
 • Om du inte tjänat in till 25 betalda semesterdagar har du ändå rätt att vara ledig 25 dagar. De dagar du inte tjänat in är obetald semester.
 • Vissa arbetsplatser har så kallad förskottssemester.
 • Slå ihop allt du tjänat från 1 april förra året till och med 31 mars i år (semesteråret).
 • Räkna inkomst före skatt. Eventuell utbetald semesterlön ska inte räknas med.
 • Därefter multiplicerar du med 0,13 om arbetsgivaren har kollektivavtal. Annars multiplicerar du med 0,12.
 • Du har nu fått fram din totala semesterlön före skatt. Dela med antalet semesterdagar för att få fram semesterlönen per dag.

Hur räknar jag ut min sjukpenninggrundande inkomst?

Carin Jämtin, tidigare generaldirektör för Sida, har utsetts till ny landshövding i Västernorrlands län. Hon tillträdde sitt nya uppdrag 1 september.

Kriminalvården redovisar i en rapport till regeringen att myndigheten kan skapa ytterligare cirka 2 100 platser på häkten och anstalter genom att öka antalet dubbelbeläggningar.

Flera statliga myndigheter har gett utvalda grupper löne­lyft utöver den årliga lönerevisionen i syfte att behålla kompetens och bromsa personalflykt. Förtroendevalda inom ST är kluvna till lönesatsningarna, som möts av glädje men också sår missnöje på arbetsplatserna.

Nu ställer LO och Svenskt Näringsliv krav på regeringen att få ordning på omställningsstudiestödet, rapporterar Ekot. Annars riskerar hela las-överenskommelsen att falla, enligt parterna.

Sedan flera förhandlingar mellan fack och arbetsgivare slutat i oenighet lovar pendeltågsoperatören MTR nu att lämna ut en omstridd arbetsmiljörapport till skyddsombuden. ST tror att rapporten kan väga tungt i den pågående konflikten om möjligheten att köra pendeltåg utan tågvärdar.

Effektiviseringar och omprioriteringar räcker inte. Fler handläggare och regelförenklingar krävs om CSN ska klara att betala ut omställningsstudiestödet i rimlig tid, enligt myndighetens generaldirektör Christina Forsberg.

När kan man förlora sin SGI?

Du som har ansökt eller ska ansöka om till exempel sjukpenning, föräldrapenning eller vab. Guiden kan även användas av dig som vill veta hur SGI påverkas i olika situationer.

Hur vet man om man har Skattejämkning?

Alla som har lån på sin bostad har rätt till avdrag för ränteutgifterna i deklarationen. Oavsett om du äger eller precis har köpt en villa, en bostadsrätt eller kanske varit med i en ombildning, så dras upp till 30% av dina räntekostnader av. Antingen räknas ränteavdragen ihop och betalas ut en gång per år i samband med att du deklarerar eller så begär du jämkning som då automatiskt gör att du får betala lite mindre i skatt på din lön varje månad.

Ränteavdrag är ett avdrag, en skattereduktion på ditt bolån, (eller andra lån även om det inte är lika vanligt). Det innebär att staten betalar tillbaka upp till 30% av de räntekostnader som du haft under året. Ränteavdraget infördes i slutet av 70-talet med syftet att underlätta för privatpersoner att kunna köpa och äga sitt eget boende.

Hur många procent är särskild löneskatt?

. Socialavgifterna administreras av Skatteverket och ger ett grundskydd i form av till exempel sjukpenning och pension, och är avdragsgilla i deklarationen. De är avdragsgilla i deklarationen. Egenavgifterna nedan gäller vid 7 karensdagar.

Vilken inkomst ska jag anmäla till Försäkringskassan?

Du som har ansökt eller ska ansöka om till exempel sjukpenning, föräldrapenning eller vab. Guiden kan även användas av dig som vill veta hur SGI påverkas i olika situationer.

Vad räknas in i årsinkomst till Försäkringskassan?

 • Kontonummer, mejladress och telefonnummer kan du ändra i ”Min Profil” på Mina sidor eller Försäkringskassans app. Du kan också prenumerera på aviseringar, så att du enklare kan följa ditt ärende.
 • Uppgifter om till exempel arbetsgivare, lön eller ditt barns förskola kan du ändra när du ansöker.
 • I vissa fall kan du ändra dina uppgifter digitalt genom våra e-tjänster (Mina sidor) eller via blankett, beroende på vilken ersättning som du får.
 • Är du osäker på vad som påverkar den ersättning du får från oss? Ring kundcenter så hjälper vi dig.

Hur långt bak räknas SGI?

Sjukpenninggrundande inkomst. Räknas ut av Försäkrings­kassan och ligger till grund för hur mycket pengar du får i ersättning om du till exempel blir sjuk eller ska vara föräldraledig.

SGI beräknas på hur mycket du tjänar under ett år. Det som räknas är lön före skatt, ob-tillägg, övertidsersättning och provision. Däremot får du inte räkna med andra ersättningar som a-kassa, sjukpenning eller studiemedel.

Har du samma lön varje månad är det månadslönen gånger 12. Om du inte har samma lön varje månad kan du räkna ut din genomsnittliga års­inkomst med hjälp av den lön du fått de senaste sex månaderna.

Måste jag skydda min SGI?

Din sjukpenningsgrundade inkomst (SGI) är ett belopp som Försäkringskassan räknar fram och som är baserad på din arbetsinkomst.

Om du inte har en SGI så får du ingen eller i bästa fall en väldigt låg ersättning om du blir sjuk, vabbar eller är föräldraledig.

Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?

 • den ska vara överlämnad, eller traderad som det heter på juristspråk.
 • det ska finnas en gåvoavsikt, alltså att man ger utan att kräva något tillbaka. 
 • det ska vara en förmögenhetsöverföring från givaren, det vill säga gåvotagaren ska bli berikad. 

Är det värt att Skattejämka?

Jämkning betyder att din arbetsgivare gör ett lägre eller högre avdrag för skatt än vad som framgår av skattetabellen. För att det preliminära skatteavdraget enligt skattetabell ska stämma med den slutliga skatten krävs att din inkomst är lika stor hela året, att du endast får lön från en arbetsgivare och att du inte har några avdrag utöver grundavdraget.

Om du har inkomster från fler än ett håll (till exempel Försäkringskassan eller ytterligare arbetsgivare), endast jobbar en del av året tex om du är student eller föräldraledig eller har lån som du får göra ränteavdrag på (eller andra avdrag såsom arbetsresor med egen bil och kapitalvinster/förluster) riskerar dina skatteinbetalningar att bli fel. Genom att jämka kan du se till att skatten som dras under året stämmer överens med den slutliga skatten. Rätt skatt dras direkt och du får varken kvarskatt eller pengar tillbaka - skatten regleras istället varje månad.

I slutändan betalar du samma summa i skatt, men jämkning kan göra att du slipper kvarskatt alternativt att låna ut pengar till staten gratis. Får du kvarskatt har du betalat för lite skatt under året, och får du tvärtom tillbaka på skatten har du betalat onödigt mycket skatt. Handlar det om stora summor är det smartare att jämka.

Om din jämkning gör att du betalar mindre skatt varje månad kan du ta hand om pengarna själv och få ränta på dem under året istället för att de sitter låsta på ditt skattekonto med noll procent i ränta. Du kan använda pengarna, placera dem på ett sparkonto med ränta, köpa aktier eller fonder, amortera på lån eller placera pengarna på något annat sätt.

Vad baseras särskild löneskatt på?

Särkskild löneskatt (LSK) är en skatt som beräknas på de anställdas pensionskostnader. Arbetsgivare är ansvarig för att räkna fram och betala särskild löneskatt på de anställdas pensionskostnader. Procentsatsen är 24,26% och underlaget för löneskatt är baserat på årets totala debiterade premier, oavsett vilken period premierna ursprungligen avsett.

Efter årets slut summeras företagets alla kostnader för pension och försäkringar. Även de servicebolag som hanterar lönerapportering, tex Fora, fastställer årets totala premier. Summeringen utgör underlaget utifrån man beräknar löneskatten med 24,26%.

Hur fungerar särskild löneskatt?

Särskild löneskatt betalas på lön och ersättningar och ersätter arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

Särskild löneskatt är inte samma sak som skatt på lön. Skatt på lön betalas av alla med A-skatt som har en beskattningsbar inkomst. Arbetsgivaren betalar in sociala avgifter i form av arbetsgivaravgifter till Skatteverket för varje anställd. I en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag med F-skattsedel eller FA-skattsedel ska istället egenavgifter betalas in till Skatteverket. Särskild löneskatt ersätter egenavgifter eller arbetsgivaravgifter. Tanken bakom särskild löneskatt är att inkomst och annan ersättning för arbete och företagande ska beskattas.

Vad beräknar man särskild löneskatt på?

För de kostnader företaget har för Avgiftsbefrielse­försäkringen betalas en särskild löneskatt, SLP.

Särskild löneskatt redovisas i inkomstdeklarationen och skatten fastställs av Skatteverket när den slutliga skatten beslutas.