:

Hur mycket får man ta i rotavdrag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får man ta i rotavdrag?
 2. Hur räknar man ut rotavdrag?
 3. Hur mycket är rotavdraget 2023?
 4. Hur fungerar rotavdrag i deklarationen?
 5. Vad går under rotavdrag?
 6. Är rotavdrag Inkomstbaserat?
 7. Varför kan jag inte utnyttja hela rotavdraget?
 8. Måste man ha inkomst för rotavdrag?
 9. Vad händer om man fått för mycket rotavdrag?
 10. Vad ingår inte i rot avdrag?
 11. Får man skatta för rotavdrag?
 12. Hur påverkar rotavdrag min skatt?
 13. Hur påverkar rotavdrag min deklaration?
 14. Måste man vara skriven på adressen för att få rotavdrag?
 15. Kan man bli nekad rotavdrag?

Hur mycket får man ta i rotavdrag?

Med rotavdraget kan du få göra avdrag från din skatt när du anlitar någon för att utföra ROT-arbeten. Du som privatperson får göra 30 procent avdrag på hantverkarens arbetskostnad vid reparation, om- och tillbyggnad av din bostad.

Kort och gott betyder det att när du anlitar en hantverkare med F-skatt drar hantverkaren av 30 procent av arbetskostnaden direkt på fakturan. 

År 2023 är rotavdraget 50.000 kr per person och år. Det innebär att om ni är två personer som äger bostaden tillsammans får ni sammanlagt göra avdrag för 100.000 kr per år. Kom ihåg att maxbeloppet är för ROT och RUT tillsammans och enbart för arbetskostnaden.

Hur räknar man ut rotavdrag?

Här ger vi er en rotavdragskalkylator, som gör det enkelt för er att se hur mycket pengar ni kan få tillbaka efter ett utfört arbete.

Glöm inte att jämföra offerter från flera olika företag innan ni anlitar någon, för bäst pris och resultat.

Hur mycket är rotavdraget 2023?

Likt rotavdraget är rutavdraget en skattereduktion och innebär att du kan göra ett avdrag på arbetskostnaden när du anlitar företag för att utföra tjänster i ditt hem. RUT står för rengöring, underhåll och tvätt. Rutavdraget täcker, som du säkert genom förkortningen redan listat ut, arbeten inom just rengöring, underhåll och tvätt.  

Exempel på tjänster som du kan använda rutavdraget vid är hushållstjänster som flyttstädning, läxhjälp och trädgårdsarbete. Du kan också använda dig av rutavdraget när du:

 • Anlitar barnvakt
 • Anlitar hjälp för snöskottning samt vid installation
 • Underhåll eller reparation av fiber 

Hur fungerar rotavdrag i deklarationen?

Reglerna om ROT-avdrag är en del av systemet med skattereduktion för HUS-arbete (HUS-avdrag). Den andra delen av systemet är skattereduktion för hushållstjänster – även kallat RUT-avdrag.

Skattereduktionen motsvarar 30% av arbetskostnaden (inkl moms) för de åtgärder som omfattas, dock högst 50 000 kr/person och beskattningsår.

Vad går under rotavdrag?

Likt rotavdraget är rutavdraget en skattereduktion och innebär att du kan göra ett avdrag på arbetskostnaden när du anlitar företag för att utföra tjänster i ditt hem. RUT står för rengöring, underhåll och tvätt. Rutavdraget täcker, som du säkert genom förkortningen redan listat ut, arbeten inom just rengöring, underhåll och tvätt.  

Exempel på tjänster som du kan använda rutavdraget vid är hushållstjänster som flyttstädning, läxhjälp och trädgårdsarbete. Du kan också använda dig av rutavdraget när du:

 • Anlitar barnvakt
 • Anlitar hjälp för snöskottning samt vid installation
 • Underhåll eller reparation av fiber 

Är rotavdrag Inkomstbaserat?

Husavdragen, det gemensamma namnet för rot- och rutavdrag, har blivit en succé. Enkelt förklarat fungerar det så att man får dra av halva arbetskostnaden för vissa arbeten på eller i sin bostad. Det kan vara reparation av köket, omläggning av taket, städning, snöskottning med mera.

Avdraget är en skattereduktion. Det är alltså skatten som man egentligen skulle ha betalat som blir lägre. Maximala reduktionen är 50 000 kronor per person och år, vilket innebär att man kan köpa arbetskostnader för som mest 100 000 kronor per år för fullt avdrag. För ett par som äger halva bostaden var blir det som mest ett avdrag på 100 000 kronor.

Varför kan jag inte utnyttja hela rotavdraget?

Alla personer som uppfyller villkoren kan få upp till 50 000 kronor* i skattereduktion för utförda ROT-tjänster (Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad). Skattereduktionen kan du endast få för själva arbetskostnaden och gäller till exempel inte material. Du kan få skattereduktion för 30 procent av arbetskostnaden och max 50 000 kronor totalt per år. Det innebär att någon som nyttjat ROT-avdraget fullt ut, och alltså får skattereduktion med 50 000 kronor, har köpt ROT-tjänster för totalt 166 666 kronor innan skatteavdrag.

Måste man ha inkomst för rotavdrag?

Räkna ut rot- och rutavdrag Länk till annan webbplats.

Rotavdraget och rutavdraget räknas ihop och är högst 75 000 kronor per person och år. Rotavdraget får dock högst vara 50 000 kronor per år. Exakt vilken inkomst du måste ha för att kunna utnyttja den maximala skattereduktionen är omöjligt att säga. Det beror på att det är ett antal olika faktorer, till exempel arten av inkomst, den kommunala skattesatsen och underskott av kapital, som påverkar storleken på den "nödvändiga" inkomsten.

Vad händer om man fått för mycket rotavdrag?

Du kan ansöka om rotavdrag för olika slags förbättringsarbeten – exempelvis renoveringar, ombyggnader och tillbyggnader. Dessutom kan installationer som kräver byggarbete, byggstäd och mer avancerad rengöring av byggnaden eller bostaden räknas som ROT.

Går du i renoveringstankar? Även om du får maximal skattereduktion kan rotarbeten bli en kostsam historia. Många gånger är det dock en väldigt bra investering, eftersom en renovering kan höja värdet på din bostad.

Vad ingår inte i rot avdrag?

Ett småhus är en byggnad med en eller två bostäder, exempelvis en villa, ett radhus eller ett fritidshus. Det kan även vara en kolonistuga eller byggnad på arrenderad mark som är inredd och utrustad för boende. Komplementhus som garage, förråd och andra mindre byggnader kan höra till småhuset.

Krav för rotavdrag i småhus:

Får man skatta för rotavdrag?

Alla personer som uppfyller villkoren kan få upp till 50 000 kronor* i skattereduktion för utförda ROT-tjänster (Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad). Skattereduktionen kan du endast få för själva arbetskostnaden och gäller till exempel inte material. Du kan få skattereduktion för 30 procent av arbetskostnaden och max 50 000 kronor totalt per år. Det innebär att någon som nyttjat ROT-avdraget fullt ut, och alltså får skattereduktion med 50 000 kronor, har köpt ROT-tjänster för totalt 166 666 kronor innan skatteavdrag.

Hur påverkar rotavdrag min skatt?

Ett godkänt avdrag sänker din beskattningsbara inkomst och betyder inte att summan läggs på eller dras av från den slutskatt du ska betala. Hur mycket lägre skatten blir på grund av ett avdrag beror också på hur hög skatt du betalar.

Hur påverkar rotavdrag min deklaration?

När du godkänner din deklaration intygar du att informationen är korrekt. Om Skatteverket granskar din deklaration och det visar sig att du inte har rätt till hela eller delar av avdraget kommer du att få betala tillbaka beloppet till Skatteverket. Som köpare har du ansvar för att alla villkor för skattereduktionen är uppfyllda.

Det är därför viktigt att du kontrollerar att de förifyllda beloppen på din deklaration stämmer överens med fakturan du har betalat till företaget och att avdraget har skett rätt år.

Måste man vara skriven på adressen för att få rotavdrag?

Alla personer som uppfyller villkoren kan få upp till 50 000 kronor* i skattereduktion för utförda ROT-tjänster (Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad). Skattereduktionen kan du endast få för själva arbetskostnaden och gäller till exempel inte material. Du kan få skattereduktion för 30 procent av arbetskostnaden och max 50 000 kronor totalt per år. Det innebär att någon som nyttjat ROT-avdraget fullt ut, och alltså får skattereduktion med 50 000 kronor, har köpt ROT-tjänster för totalt 166 666 kronor innan skatteavdrag.

Kan man bli nekad rotavdrag?

Du är här: Hem / JURIDIK / Vem får betala när Skatteverket underkänner ROT-avdrag?

Det är vanligt att avtal mellan en entreprenör och en konsument ingås med angivande av ett pris att betala efter ROT-avdrag. Om entreprenören och konsumenten har räknat rätt och avdraget beviljas uppstår vanligen inga problem i det avseendet. Men vad händer om Skatteverket av en eller annan anledning inte beviljar ROT-avdrag? Ska konsumenten eller entreprenören stå för den extra kostnaden? Svaret är att det beror på hur avtalet dem emellan ser ut vilket illustreras av ett nyligen avgjort rättsfall från Svea hovrätt.