:

Hur bokför jag moms på självrisk?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför jag moms på självrisk?
 2. Hur bokföra självrisk och moms reparation Leasingbil?
 3. Är det moms på försäkringsersättning?
 4. Vem betalar moms vid skada?
 5. Hur bokför man kvitto utan moms?
 6. Är försäkringsbolag momspliktiga?
 7. När försvinner momsen på en bil?
 8. När får man dra hela momsen på Leasingbil?
 9. Är försäkring momsfritt?
 10. Vad behöver man inte betala moms på?
 11. När ska man inte betala moms?
 12. När ska man inte fakturera med moms?
 13. Måste moms framgå på kvitto?
 14. Vad är inte momspliktiga?
 15. Kan man köpa bil utan moms?

Hur bokför jag moms på självrisk?

I det fall en skadelidande är skattskyldig och skadan avser en verksamhet som medför skattskyldighet och han själv avhjälper skadan eller anlitar någon annan, får den skadelidande göra avdrag för mervärdesskatten för detta. Avdrag får då göras antingen för den mervärdesskatt på kostnader för materialinköp, d.v.s. inte för värdet av eget arbete, eller för den mervärdesskatt som debiteras av den anlitade uppdragstagaren. Den skadelidandes skada uppgår på grund av att han har avdragsrätt för mervärdesskatten till kostnaden exklusive mervärdesskatt för skadans avhjälpande. Den ersättning som den skadevållande eller hans försäkringsbolag betalar till den skadelidande kan därför vara exklusive mervärdesskatt.

Om den skadevållande vållat skadan i sin egen verksamhet som medför skattskyldighet och han själv eller genom annan avhjälper skadan, får han göra avdrag för mervärdesskatten på kostnaden för avhjälpandet. Om den skadevållande betalar ersättning till den skadelidande med belopp som motsvarar kostnaden för att i framtiden avhjälpa skadan, medges inget avdrag. Den vållande ska faktiskt avhjälpa skadan för att få avdragsrätt. Den vållandes försäkringsbolag behöver då bara betala ut ersättning till den vållande exklusive mervärdesskatt.

Hur bokföra självrisk och moms reparation Leasingbil?

Försäkringsersättningar innebär oftast att du också betalar en självrisk på det belopp som du får återbetalt. Det kan dock se ut på lite olika sätt, beroende på om du fått ersättningen från försäkringsbolaget i form av en reparation eller likvida medel.

Generellt behöver kostnaden för självrisken också tas upp.

Är det moms på försäkringsersättning?

En försäkringsersättning bokförs normalt som en intäkt på konto 3994 Försäkringsersättningar. Bokföringstidpunkten beror på vilket regelverk som företaget tillämpar.

Nedskrivning av den stulna eller skadade tillgången debiteras ett konto i kontogrupp 77. Tillgångens anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar bokas bort i både bokföringen och anläggningsregistret.

För kontering av olika typer av tillgångar se Försäkringsersättning - fordon, Försäkringsersättning - fastighet och Försäkringsersättning - företagsförsäkring.

Vem betalar moms vid skada?

Efter att en av mina anställda varit ute på uppdrag med företagsbilen så upptäckte jag en stor bula och repor på bilen. Jag är övertygad om att skadorna orsakats under tiden han haft bilen. Kan jag kräva honom på självrisken som behöver betalas till försäkringsbolaget?

Hur bokför man kvitto utan moms?

På företagets inköp och försäljningar ingår det normalt moms som du ska bokföra. Här följer exempel på hur momsen ska konteras på olika inköp och försäljningar samt i samband med momsdeklarationen. Du kan läsa mer om hur du bokför moms och andra transaktioner i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

En vara köps med betalkort kopplat till företagskontot för 1 000 kr [1930]. ­Ingående moms [2640] ingår med 200 kr. Nettoutgiften för varuinköp [4000] är alltså 800 kr.

Är försäkringsbolag momspliktiga?

Kammarrätten har i dom, ansett att en klockåterförsäljare tillhandahåller en momsfri försäkringsförmedlingstjänst när de erbjuder tidigare kunder att förlänga sin klockförsäkring hos en extern försäkringsgivare.

Av omständigheterna i målet  framgår att den aktuella klockåterförsäljaren (Bolaget) utfärdar en försäkring i samband med försäljning av en klocka. Premien är inräknad i försäljningspriset och försäkringen löper på ett år. I detta fall agerar Bolaget såsom försäkringstagare medan kunden är den försäkrade gentemot försäkringsgivaren. Inför utgången av det första året efter köpet skickas ett erbjudande till kunderna om förnyelse av försäkringen. Av medföljande inbetalningsavi framgår att den avser klockförsäkring hos Bolaget/extern försäkringsgivare. Om kunden väljer att förnya försäkringen får kunden själv betala försäkringspremien och blir även försäkringstagare hos det externa försäkringsbolaget.

När försvinner momsen på en bil?

För att få igång ekonomin och bilförsäljningen efter coronapandemin har branschorganisationen Bil Sweden lagt förslag till ett krispaket som bland annat innehåller rabatter på upp til 25 000 kronor för alla som köper en ny bil, och samtidigt skrotar en gammal.

Nu går även arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen ut med ett förslag på hur bilförsäljningen kan kickstartas: att helt slopa momsen på nya bilar.

När får man dra hela momsen på Leasingbil?

Du skapar en ny utbetalningspost genom att välja Löpande rutiner - Kassabok - Ny utbetalning. Läs mer i avsnittet Ny utbetalning - Kassabok.

När du gör första betalningen på din leasingbil ska du registrera en ny utbetalning med utbetalningstypen Bilutgifter. Du registrerar hur mycket du har betalat och i rutan varav moms anger du endast den avdragsgilla delen av momsen, normalt 50%.

Det finns ett antal utbetalningstyper fördefinierade i programmet. Du kan anpassa listan genom att markera rutan Typ av utbetalning och klicka på Lägg till/ta bort utbetalningstyper. Du når även funktionen under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar, fliken Kassabok.

Om du registrerat en utbetalning av en förstahyra under innevarande år som delvis ska fördelas som avdrag under nästkommande år och senare, måste resultatet för innevarande år justeras i programmets årsrutiner. Justeringen sker på sidan Leverantörsskulder m m i avsnittet Ange utbetalda förskott 20XX om de totalt överstiger 5 000 kr exkl moms och avser varor/tjänster som levereras tidigast nästkommande år. Ange den del av din förstahyra som är förskottsbetalning. Som Typ av kostnad väljer du Bilutgifter.

Är försäkring momsfritt?

För att någon ska vara skattskyldig till moms enligt huvudregeln, ska följande fyra förutsättningar vara uppfyllda:

 • omsättning görs av varor eller tjänster

 • omsättningen är momspliktig

 • omsättningen görs av en beskattningsbar person i denna egenskap

 • omsättningen görs inom landet.

Försäkringstjänster är momsfria enligt momslagen. Försäkringsverksamhet undantas från moms oavsett vem som är försäkringsgivare. Även försäkringstjänster som utförs av försäkringsmäklare och andra förmedlare av försäkringar (t.ex. en återförsäljare av varor) är momsfria. Samma sak gäller tjänster hänförliga till återförsäkring. Försäkringsbolags försäljning av vara som övertagits i samband med skadereglering är inte momsfri utan momspliktig.

Vad behöver man inte betala moms på?

Moms – mervärdesskatt eller mervärdesomsättningsskatt – är en skatt som ska betalas till staten vid köp av varor och tjänster. 

Både privatpersoner och företag betalar moms, men det är du som driver företag som märker av att den existerar. För privatpersoner är momsen alltid inkluderad i priset och man behöver inte göra någonting mer än att betala totalsumman för sin vara eller tjänst.

Själva momsinbetalningen – och hur stor den blir – tar nämligen du som företagare, eller näringsidkare, hand om i samband med din momsdeklaration. Företagare kan nämligen kvitta momsen på sina inköp mot momsen på sin försäljning. Därför brukar man ofta presentera priset exklusive moms när man vet att det är företag som ska handla.

I Sverige använder vi oss av olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst som avses. På de allra flesta varor eller tjänster gäller 25 % moms, det vill säga att du som näringsidkare lägger på 25 % på ditt pris. Det finns dock undantag.

För till exempel livsmedel, restaurangbesök, hotell samt konstverk som köps direkt från konstnären gäller istället 12 % moms, medan tidningar, böcker, konserter samt  taxi-, buss-, flyg- och tågresor inom Sverige enbart beläggs med 6 % moms. 

Vissa branscher är dessutom undantagna från momsplikt helt och hållet. För sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster betalas exempelvis ingen moms alls.‍

När ska man inte betala moms?

Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt på varor och tjänster. Alla företagare behöver deklarera och betala moms.

Ingående moms baseras på allt du köper in, och denna moms har du rätt att få tillbaka. Utgående moms baseras på de varor och tjänster som du säljer, och denna måste du redovisa till Skatteverket. Mellanskillnaden på ingående och utgående moms är det du ska betala eller få tillbaka från Skatteverket.

När ska man inte fakturera med moms?

Moms, eller mervärdesskatt, är en konsumtionsskatt som betalas på de flesta varor och tjänster.

Alla företag måste betala moms, eller mervärdesskatt som det egentligen heter. Alla privatpersoner och företag betalar moms för varor och moms för tjänster. Här är det absolut viktigaste du måste tänka på när det gäller moms när du är egenanställd och fakturerar utan företag som privatperson:

I princip alla tjänster och varor är momsbelagda i Sverige. Momsen är en del av fakturans värde du inte kan räkna som dina pengar – de betalas alltid in till staten som skatt. När du fakturerar som egenanställd fakturerar du genom Cool Company och det är Cool Companys momsuppgifter som står angiven på fakturorna

 Cool Company ansvarar för att betala in rätt momsbelopp till Skatteverket för hela sin verksamhet, inklusive den från alla egenanställdas fakturor. Som egenanställd behöver du inte göra någonting. När du är egenanställd, fakturerar utan företag och plockar ut lön genom Cool Company kommer du i kontakt med moms vid två tillfällen: När du fakturerar då du anger dina priser exklusive moms. När du hanterar kostnader för utlägg eller ersättningar för resor eller traktamente då du anger kostnaderna inklusive moms.

Som egenanställd sätter du alltid ditt pris innan moms läggs till beloppet, det man brukar kalla pris exklusive moms. Momsen påverkar inte din vinst och är inte heller någon kostnad eller intäkt.

När du skickar fakturan till din kund, finns momsbeloppet redan med i fakturamallen som du använder i webbtjänsten. På så vis ser din kund hur mycket som är ditt pris och hur mycket som är moms. Kontrollera att du använder rätt momssats för dina tjänster eller produkter som du säljer. Du hittar mer information om olika momssatser för olika tjänster längre ner i den här guiden.

Måste moms framgå på kvitto?

Både Bokföringslagen och Mervärdesskattelagen reglerar vilken information en verifikation ska innehålla. Här går vi igenom vilken information ett kvitto ska innehålla i olika situationer.

Ifall du vill ha ett enklare sätt att hantera kvitton kan du testa Skovik: Gå till Skovik för att hantera kvitton »

Vad är inte momspliktiga?

Företag som utnyttjar möjligheten att inte momsregistrera sig ska inte ta ut moms på sin försäljning, men får inte heller dra av moms på sina inköp.

Om ett företag har mycket moms att få tillbaka så kan det vara en fördel att ingå i momssystemet. Då kan företaget välja att registrera sig för moms även om årsomsättningen understiger 80 000 kr (prop. 2021/22:110 s. 5).

Kan man köpa bil utan moms?

Hej, Det stämmer att dina 50 000 som du betalat som privatperson kommer att stanna hos Skatteverket. Det är tanken med den skatten. Just för bilar är det också bara speciella branscher som får göra avdrag för köp av personbil (bla taxi och återförsäljare). När du sedan säljer den som privatperson så blir det aldrig inklusive moms. För du kan inte lägga på moms som privatperson. Följaktligen kan inte bilhandlaren som köper din begagnade bil dra av den momsen. Begreppet momssmitta handlar om att en privatperson ägt bilen och spelar roll i de fall något företag vill leasa den därefter. Ett företag kan då inte leasa bilen exklusive moms utan insättningsvärdet på leasingavtalet blir inklusive moms. Då moms alltid läggs på leasinghyrorna innebär det att företaget tvingas betala moms två gånger. Eftersom endast halva momsen är avdragsgill på leasinghyrorna blir följden att bilen momsas 1,5 gång istället för 0,5 gång. Därav begreppet momssmittad.

www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling