:

Var hittar jag mitt OCR-nummer?

Innehållsförteckning:

 1. Var hittar jag mitt OCR-nummer?
 2. Hur betalar man in på skattekontot?
 3. Hur bokför jag inbetalning till skattekontot?
 4. Varför står det 0 kr på mitt skattekonto?
 5. Vad är mitt OCR Skatteverket?
 6. Vad är OCR-nummer till Skatteverket?
 7. Vad är mitt skattekonto nummer?
 8. Vad är mitt OCR-nummer Skatteverket?
 9. Vad används konto 1630 till?
 10. Hur mycket minus kan man ha på skattekontot?
 11. Hur ser ett OCR-nummer ut?
 12. Vad menas med OCR?
 13. Hur gör man ett OCR-nummer?
 14. Hur många siffror är ett OCR-nummer?
 15. Vad är konto 1513?

Var hittar jag mitt OCR-nummer?

Det egentliga fakturanumret är ett unikt löpnummer som kan identifiera en enskild faktura. Fakturanumret brukar placeras tydligt högst uppe på fakturan, och består oftast av endast siffror. Skapa din faktura med vår godkända fakturamall så går det säkert rätt. 

Eftersom skatteverket vill kunna se ifall någon faktura saknas från din årliga rapportering så är det även viktigt att fakturanumren följer en löpande och obruten sekvens. Samma fakturanummer får alltså inte användas mer än en gång under samma räkenskapsår. 

De populäraste fakturanumren bland våra kunder följer en sekvens som baserar sig på året (ÅÅÅÅ-X), så att första fakturan för det året har numret 2020-1, den andra 2020-2, osv. Men om du skickar mer fakturor kan det vara bra med en lite mer detaljerad kategorisering för att vid behov kunna spåra dina fakturor lite lättare. I så fall kan du t.ex. lägga in månaden i prefixet så att varje månad får sin egen sekvens (MMÅÅ-1). 

Försök hålla fakturanumret kort. Speciellt i sådana fall då du fakturanumret även fungerar som referensnummer. Långa fakturanummer ökar risken att betalaren matar in fel nummer när de betalar. 

Hur betalar man in på skattekontot?

Alla fysiska eller juridiska personer som betalar skatt i Sverige måste ha ett skattekonto. Skattekontot innehåller alla dina skatteuppgifter, såsom:

 • Skatteinbetalningar
 • Din preliminära skatt enligt kontrolluppgifterna
 • Din slutgiltiga skatt enligt slutskattebeskedet
 • Du kan även välja vilket bankkonto du vill använda för skatteåterbäring. 
 • Varje månad stäms skattekontot av och eventuella överskott betalas ut.

Hur bokför jag inbetalning till skattekontot?

Alla juridiska och fysiska personer som är skattskyldiga i Sverige har ett skattekonto hos skatteverket där alla transaktioner mellan en skattskyldig person och skatteverket registreras.

Aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, handelsbolag och kommanditbolag är juridiska personer och har därför ett eget skattekonto hos skatteverket. En enskild firma är inte en egen juridisk person och har därför inget eget skattekonto, det är den enskilda näringsidkaren som själv betalar skatter i den enskilda firman.

Varför står det 0 kr på mitt skattekonto?

Visste du att...

Alla som ska betala någon form av skatt eller avgift till Skatteverket har ett skattekonto. Men hur fungerar det egentligen och vad är bra att känna till?

Vad är mitt OCR Skatteverket?

Vid inbetalning till skattekonto på annat sätt än med Skatteverkets inbetalningskort ska referensnummer, OCR, anges. Numren är unika för alla skattebetalare.

Bankgiro: 5050-1055

Vad är OCR-nummer till Skatteverket?

Betalning av skatter och avgifter ska göras till Skatteverkets särskilda konto för skattebetalningar. Skatten och avgiften anses vara betald den dag betalningen har bokförts på det särskilda kontot (62 kap. 2 § SFL).

När inbetalningen är bokförd på det särskilda kontot ska den registreras (krediteras) på den skattskyldigas skattekonto.

Vad är mitt skattekonto nummer?

För dig som är enskild när­ings­idkare omfattar skattekontot både företagets och dina privata skatter och avgifter. Som företagets skatter och avgifter räknas t ex

Som privata skatter och avgifter räknas t ex inkomstskatter, egen­avgifter och särskild löneskatt på det egna pensionssparandet.

Vad är mitt OCR-nummer Skatteverket?

Du som inte gör någon extra inbetalning till skattekontot betalar en låg kostnadsränta fram till det datum då du senast måste betala kvarskatten (förfallodag). Förfallodagen är cirka 90 dagar efter att du har fått ditt slutskattebesked. För de flesta är förfallodagen den 12 september. Den låga kostnadsräntan är 3,75 procent fram till den 31 juli 2023, därefter 5 procent. Räntan beräknas dag för dag.

Irene ska betala 70 000 kronor i kvarskatt. Hon gör ingen extra inbetalning utan väntar med att betala kvarskatten till förfallodagen, som i hennes fall är den 12 september. Hon betalar kvarskatten med Swish den 12 september.

Vad används konto 1630 till?

Har du aktiebolag eller ekonomisk förening bokförs skatt på konto 1630. I slutet av året måste du kontrollera att saldot i bokföringen stämmer överens med det faktiska saldot på skattekontot hos Skatteverket.

 • Kontrollera att ingående värde på 1630 för räkenskapsåret stämmer överens med ingående saldo på skattekontot.
 • Har du många händelser på skattekontot kan det vara bra att checka av månad för månad och även där synka in- och utgående saldo.
 • Hur mycket minus kan man ha på skattekontot?

  Om ditt företag har en obetalad skuld kan den som företaget är skyldig pengar ansöka om ett betalningsföreläggande

  hos Kronofogden. Då skickar Kronofogden ut kravet, ett betalningsföreläggande, till dig. Du som företagare kan få en betalningsanmärkning redan när någon skickar in en ansökan om ett betalningsföreläggande.

  Hur ser ett OCR-nummer ut?

  Den sista siffran eller de två sista siffrorna i referensnumret utgör en felupptäckande kod(en). Den sista siffran (oavsett om en eller två kontrollsiffror används) är en kontrollsumma beräknad med Luhn-algoritmen. Om två kontrollsiffror används anger den näst sista siffran antalet tecken (kontrollsiffror medräknade). Om referensnumret har mer än 10 tecken utelämnas tiotalsdelen. Således får ett 13 siffror långt referensnummer näst sista kontrollsiffran 3. Det går att kontrollera OCR via referenskontroll för att säkerställa att siffrorna är korrekta. Annars går det inte att betala via internetbanken. Det finns OCR 1 = mjuk kontrollnivå & referensnummer med checksiffra, OCR 2 = hård kontrollnivå & referensnummer med checksiffra, OCR 3 = hård kontrollnivå & referensnummer med kontrollsiffra och variabel längdkontroll samt OCR 4 = hård kontrollnivå & referensnummer med checksiffra och fast längdkontroll [2]

  Vad menas med OCR?

  Ett OCR-nummer är ett standardiserat referensnummer som anges på en faktura för att särskilja den från övriga fakturor vid betalning, och ibland även i samband  med bokföring.

  För att man ska kunna fakturera med OCR-nummer så måste man i egenskap av företagare ha ett relevant tjänsteavtal med en bank som samarbetar med plus- eller bankgirot.

  Hur gör man ett OCR-nummer?

  Ett OCR-nummer är ett standardiserat referensnummer som anges på en faktura för att särskilja den från övriga fakturor vid betalning, och ibland även i samband  med bokföring.

  För att man ska kunna fakturera med OCR-nummer så måste man i egenskap av företagare ha ett relevant tjänsteavtal med en bank som samarbetar med plus- eller bankgirot.

  Hur många siffror är ett OCR-nummer?

  OCR-nummer står för Optical character recognition. Det är en siffersträng som innehåller information om en betalning som mottagaren behöver. Företag bestämmer själva hur långa OCR-nummer de vill ha på sina fakturor, upp till maximalt 25 siffror.

  Man kan enbart spekulera i varför företag väljer att ha långa OCR-nummer. En teori är att det helt enkelt är av gammal vana. OCR-numren är en kvarleva från 1970-talets teknik. Förr lästes de oftast av maskinellt och då utgjorde längden inget hinder.

  Vad är konto 1513?

  Rot- och rutavdrag  går under det gemensamma namnet Husarbete i e-bokföringen. Det innebär kortfattat att du som utförare/leverantör gör ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura till kunden. Sedan ansöker du om utbetalning av avdraget från Skatteverket. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om avdraget, vilka villkor som behöver vara uppfyllda och hur stort ett avdrag får vara. 

  Hur du skapar en ROT eller RUT faktura samt ansöker om utbetalning från Skatteverket hittar du i artikeln Fakturera ROT och RUT.