:

Vad gäller om man gifter sig utomlands?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller om man gifter sig utomlands?
 2. Hur mycket kostar det att gifta sig utomlands?
 3. Kan man gifta sig borgerligt utomlands?
 4. Finns det fördelar med att gifta sig?
 5. Kan svenskar gifta sig utomlands?
 6. Får man stanna i Sverige om man gifter sig?
 7. Vad ändras när man gifter sig?
 8. Vilka länder får man inte gifta sig med vem man vill?
 9. Vad förändras när man gifter sig?
 10. När ska man inte gifta sig?
 11. Kan jag hämta min flickvän till Sverige?
 12. Hur många år måste man vara gift för att få uppehållstillstånd?
 13. Får man mindre i pension om man gifter sig?
 14. Får man mindre skatt om man är gift?
 15. Måste man ha gemensam ekonomi när man är gift?

Vad gäller om man gifter sig utomlands?

Många par väljer också att gifta sig utomlands på en ambassad. Allra populärast är ambassaden i kärlekens stad Paris där väntelistan kan vara uppåt ett halvår.

Sammanlagt har 21 svenska ambassader världen över vigselrätt. Men liksom Svenska kyrkan måste utrikesdepartementet rätta sig efter värdlandets regler. Vigselförrättare är ambassadören eller dennes andreman och sker på ambassaden.

Hur mycket kostar det att gifta sig utomlands?

Om ni vill gifta er inför en utländsk myndighet är det viktigt att ni kontaktar dem för att se vilka dokument som ni behöver inför vigseln och om ni behöver en eventuell stämpel från en handläggare på Skatteverket. De kan till exempel krävas att ni har ett äktenskapscertifikat som visar att ni kan gifta er med varandra. Om ni båda är svenska medborgare så behöver ni varsitt certifikat då det är en individuell handling och ni kan enkelt ansöka om detta på Skatteverkets hemsida. Är båda eller en av er endast folkbokförd i Sverige utan att ha ett medborgarskap kan ni uppvisa ett personbevis så länge det framgår vilket civilstånd personen har. Är ni svenska medborgare men inte folkbokförda på en svensk adress ska ni kontakta er närmaste ambassad.

Det finns internationella regler som säger att äktenskapet måste genomföras på det sätt som lagen säger i det aktuella landet. Genomför ni en giltig vigsel utomlands som inte går emot svensk lag är det vanligtvis giltigt i Sverige också. Villkoren för detta är att ni genomför kraven som finns i Sverige, d.v.s. att ni:

 • Har en giltig hindersprövning inför er vigsel.
 • Får ett giltigt vigselbevis som fylls i av vigselförrättaren.

Vissa länder kräver även en äktenskapslicens som man får hos en stadsskrivare i landet man ska vigas i. Tänk på att kolla upp reglerna för det specifika landet i god tid så ni kan planera rätt.

Kan man gifta sig borgerligt utomlands?

Inför en vigsel kräver svensk myndighet att hindersprövning har gjorts. Hindersprövning innebär att en kontroll görs, och dokumenteras, om att inga hinder föreligger för två personer att ingå äktenskap. Utländsk myndighet där vigsel ska förrättas brukar ställa krav på motsvarande dokumentation. Kontrollera alltid med vigselförrättaren och/eller ansvarig myndighet i landet där vigseln ska äga rum.

Enligt svensk lag finns följande hinder mot att få gifta sig:• Ålder – om någon av er är under 18 år får ni inte gifta er.• Släktskap – om ni är nära släkt får ni inte gifta er med varandra.• Om någon av er redan är gift/registrerad partner får ni inte gifta er.Ovannämnda hinder gäller om ni ska gifta er i Sverige, även om ni inte är svenska medborgare eller bor i Sverige.

Finns det fördelar med att gifta sig?

Det finns en hel del fördelar med att gifta sig när du har fått barn och det finns alltid goda skäl att tänka igenom vem dina tillgångar tillfaller när du går bort. Många människor har felaktig eller otillräcklig kunskap om vem som faktiskt ärver vem och särskilt samboende som delar barn men inte är gifta.

Det är en vanligt förekommande missuppfattning att ni som sambor ärver varandra på grund av att ni har barn ihop även om ni inte är gifta. Det kan kännas rimligt att förvänta sig att det borde förhålla sig på det viset, men faktum är att lagstiftningen inte skyddar efterlevande sambos på samma sätt som de som har ingått äktenskap.

Kan svenskar gifta sig utomlands?

När hindersprövningen är klar får du ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg av Skatteverket. Dessa ska du lämna till vigselförrättaren.

I Sverige kan du vigas

Får man stanna i Sverige om man gifter sig?

En del EU-länder jämställer registrerade partnerskap med äktenskap. Då bör du kontrollera reglerna för uppehållsrätt för makar som inte är EU-medborgare.

Andra EU-länder jämställer inte registrerade partnerskap med äktenskap. Då bör du kontrollera reglerna för uppehållsrätt för andra anhöriga som inte är EU-medborgare.

Vad ändras när man gifter sig?

I vår checklista får du tips och råd på viktiga saker att tänka på innan ni planerar ert bröllop.

Oavsett om ni gifter er borgligt, kyrkligt eller utomlands måste ni först ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Om du vill byta efternamn i samband med vigseln måste du också ansöka om detta hos Skatteverket. Du behåller ditt eget efternamn om du inte skickar in någon ansökan. Vi som bank får automatiskt information om namnbyte och adressändring från Skatteverket. Däremot behöver du ändra efternamnet på dina kort – det gör du enkelt genom att ringa oss och be att vi trycker upp nya kort med ditt nya namn.

Vilka länder får man inte gifta sig med vem man vill?

Borgerlig vigsel är en juridisk status som finns i alla EU-länder. Men för andra partnerskap, t.ex. registrerade partnerskap och samboförhållanden, gäller andra regler än för äktenskap.

Reglerna för äktenskap och vigsel skiljer sig åt mellan EU-länderna. Här är de största skillnaderna:

 • Makarnas rättigheter och skyldigheter, t.ex. när det gäller tillgångar och namn som gift.
 • Förhållandet mellan borgerlig och religiös vigsel – i vissa EU-länder jämställs vigsel i kyrkan eller andra trossamfund med en borgerlig vigsel, i andra inte. Om du flyttar till ett annat EU-land efter att ha gift dig enbart i kyrkan eller hos ett trossamfund, bör du ta reda på om det påverkar ditt civilstånd i det land du har flyttat till.
 • Rätten för samkönade par att få gifta sig finns i EU-länderna Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike samt i Island, Norge och Schweiz.

Vad förändras när man gifter sig?

I vår checklista får du tips och råd på viktiga saker att tänka på innan ni planerar ert bröllop.

Oavsett om ni gifter er borgligt, kyrkligt eller utomlands måste ni först ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Om du vill byta efternamn i samband med vigseln måste du också ansöka om detta hos Skatteverket. Du behåller ditt eget efternamn om du inte skickar in någon ansökan. Vi som bank får automatiskt information om namnbyte och adressändring från Skatteverket. Däremot behöver du ändra efternamnet på dina kort – det gör du enkelt genom att ringa oss och be att vi trycker upp nya kort med ditt nya namn.

När ska man inte gifta sig?

Som gifta är det viktigt att tänka igenom hur ni vill ha det i just ert äktenskap. Vill ni till exempel ha giftorätt i all egendom? Det innebär att allt ni äger idag och köper framöver delas lika om ni en dag skulle gå skilda vägar. Om ni vill att viss egendom ska vara enskild går det att lösa med ett äktenskapsförord. Om ni vill att ett framtida arv ska fördelas på ett särskilt sätt är det möjligt genom att skriva ett testamente.

 • Ansök om hindersprövning i god tid innan bröllopet – oavsett om ni gifter er borgligt, kyrkligt eller utomlands behöver ni göra en hindersprövning.
 • Hur ska ni göra med efternamnen? Vill ni ändra efternamn behöver en ansökan skickas in till Skatteverket.
 • Se över era försäkringar – det är alltid bra att kolla upp vad som händer med försäkringarna när ni gifter er, är det något som behöver ändras?
 • Kan jag hämta min flickvän till Sverige?

  Myndighetsjuridik

  Hejsan! Jag vill ska ansöka till migrationsverket att min fru ska flytta till Sverige . Jag har en fast jobb och min inkomst,månadslön är 15 680 kr . Jag har en förstahandsval lägenhet och det har hyran är 5600 kr.

  Hur många år måste man vara gift för att få uppehållstillstånd?

  Du kan få uppehållstillstånd om du planerar att gifta dig eller bli sambo med någon som bor i Sverige.

  Får man mindre i pension om man gifter sig?

  Hvis din ægtefæller/samlever ikke er pensionist, må han/hun have en indkomst på 267.000 kr., før det får betydning for din førtidspension. Det kan fx være indkomst fra selvstændig virksomhed (hvor din ægtefælle/samlever er passiv i driften) eller fra kapital- eller aktieindkomst. 

  Fra 2023 indgår din ægtefælles/samlevers arbejdsindkomst ikke længere i beregningen af din pension. Arbejdsindkomst er fx løn, honorarer og indkomst fra selvstændig virksomhed (hvor din ægtefælle/samlever er aktiv i driften) og indkomst, der kan sidestilles med arbejdsindkomst, som fx arbejdsløshedspenge, sygedagpenge og efterløn.

  Får man mindre skatt om man är gift?

  Sambeskattning innebär att makarna i ett äktenskap vardera beskattas i proportion av den sammanlagda inkomsten. Detta kan sänka den totala skatt de betalar genom att partnern med högre inkomster får lägre marginalskatt. Dock får den som tjänar mindre betala lika hög marginalskatt som den som tjänar mest, varför sambeskattning generellt drabbar kvinnors inkomst mer än mäns.

  I Sverige slopades sambeskattningen av inkomster i en skattereform 1971.[1] Ett av syftena med skattereformen var att underlätta för kvinnor att själva välja om de ville gå ut på arbetsmarknaden.[2] Sambeskattningen innebar att marginalbeskattningen för den som tjänade mindre (i regel kvinnan) blev lika hög som för den i äktenskapet som tjänade mest. Detta minskade incitamentet för lönearbete i stället för obetalt arbete i hemmet vilket reformen förbytte i sin motsats. Sambeskattning av förmögenheter avskaffades 2007. Detta innebär att Sverige idag tillämpar särbeskattning, det vill säga avsaknad av sambeskattning.

  Måste man ha gemensam ekonomi när man är gift?

  Blommorna, ringarna, menyn, gästlistan. Det finns mycket att tänka på och besluta om inför ett bröllop. Vår erfarenhet är att få tar sig tid att prata om skillnaden mellan att vara sambo och gift ur ett juridiskt perspektiv och vilka konsekvenser det får för den gemensamma ekonomin.

  Det kan verka krångligt och tråkigt, men se samtalet om giftorätt, arvsrätt, försörjningsplikt och äktenskapsförord som en gåva till din blivande man eller fru. Det kan göra att ni står tryggare i ett ekonomiskt perspektiv tillsammans i framtiden.