:

Hur snabbt måste en person begravas?

Innehållsförteckning:

 1. Hur snabbt måste en person begravas?
 2. Hur lång tid innan man begravs?
 3. Hur lång tid brukar det ta mellan dödsfall och begravning?
 4. Hur lång tid tar det för en kropp att ruttna i en kista?
 5. Hur länge får man vänta på kremering?
 6. Måste man vara döpt för att begravas?
 7. Hur mycket kostar det att begravas?
 8. Vem bestämmer var man ska bli begravd?
 9. Måste man ha kista när man dör?
 10. Är kroppen i kistan vid begravning?
 11. Kan man kremeras utan kista?
 12. Får man begravas i kyrkan om man inte är döpt?
 13. Måste man begravas inom en månad?
 14. Måste man ha svarta skor på begravning?

Hur snabbt måste en person begravas?

Enligt begravningslagen ska kremering ske så snart som möjligt, men senast en månad efter dödsfallet. Vanligtvis sker kremeringen någon eller några dagar efter begravningsceremonin. Gravsättning ska därefter ske inom ett år från kremeringen.

Om ni har några fler frågor kring kremering är ni välkomna att kontakta er närmsta Fonusbyrå.

Hur lång tid innan man begravs?

Hur lång tid före begravningen man skall vara på plats beror på olika saker, bl a hur många gäster som kommer. Om det är ett mindre antal gäster kan det vara lämpligt att komma 15-20 minuter innan för att hinna hälsa på närmast anhöriga och övriga gäster. Om man förväntar sig att det blir väldigt många gäster bör man vara där i god tid för att hinna hänga av sig ytterkläder och hitta sin plats i ceremonilokalen innan begravningen tar sin början. Då räcker det att hälsa på de närmast anhöriga när ni kommer. 

Begravningsbyråns representant finns på plats i god tid för att göra iordning ceremonilokalen samt hjälpa anhöriga och gäster. Förberedelserna brukar vara klara en halvtimma före begravningsakten. Om du har egna blommor med dig som begravningsbyråns repesentant ska placera vid kistan så är det viktigt att komma i god tid. 

Hur lång tid brukar det ta mellan dödsfall och begravning?

För den som inte önskar kremering och av någon anledning inte har möjlighet att ordna med gravsättning inom en månad, så kan anhörig, närstående eller annan som ordnar med begravningen begära anstånd genom att kontakta Skatteverket. Skatteverket får dock bara medge anstånd om det finns särskilda skäl. 

Hur lång tid tar det för en kropp att ruttna i en kista?

Publicerat måndag 25 januari 2010 kl 11.24

De flesta av oss slår helst bort tanken på döden och den logistik vår bortgång medför.

Hur länge får man vänta på kremering?

Enligt begravningslagen skall gravsättning av kista eller kremering ske inom en månad från dödsfallet. Man kan sedan vänta upp till ett år med gravsättningen av urnan. Under tiden förvaras den avgiftsfritt hos kyrkogårdsförvaltningen. Man bör dock inte i onödan dröja alltför länge med begravningen. Det känns ofta rätt att ordna begravningen så snart som möjligt, men å andra sidan skall man heller inte ha för bråttom. Då kanske man som efterlevande varken hinner förstå att den avlidne verkligen är död eller förmår ordna begravningen på ett sätt som man skulle vilja.

Den vanligaste tiden mellan dödsfall och begravning i Stockholmsområdet är 2-3 veckor. Ibland kan det gå att ordna en begravning tidigare och ibland kan väntetiden bli längre. Om väntetiden blir längre beror det oftast på att man har önskemål om en speciell officiant eller att man valt en viss kyrka. En del kyrkor och kapell är mer bokade än andra. Vad gäller gravsättningen så skall den ske senast 12 månader efter begravningsceremonin.

Själva begravningsceremonin kan ske i princip var som helst. Den kan vara i kyrka eller kapell, i hemmet, i trädgården, vid stranden, vid graven, i allmän samlingslokal osv. Det går naturligtvis inte att ordna begravningen på en plats där den väcker allmänt anstöt. Vad gäller gravsättningen av stoftet eller askan finns dock regler. Ett stoft får endast begravas på en enskild eller allmän begravningsplats. Efter tillstånd från Länsstyrelsen finns dock möjlighet att strö askan över öppna vatten eller naturmark. Tillstånd medges normalt aldrig för utströende på villa- eller fritidstomt, allmän plats och liknande.

Begravningsavgiften är en årlig avgift som beräknas efter den kommunala beskattningsbara inkomsten och betalas av alla, även de som inte tillhör Svenska kyrkan. De som tillhör Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift. För den som tillhör Svenska kyrkan ingår begravningsavgiften som regel i kyrkoavgiften. På beskedet från Skattemyndigheten om den slutliga skatten anges hur stor begravningsavgiften är. Begravningsavgiften används till att betala landets begravningsverksamhet, och kan variera mellan olika begravningshuvudmän, denna avgift betalar bland annat för personal, maskiner, gravsättning, vissa transporter, kremering, bisättningslokaler, tillhandahålla lokaler för icke religiösa begravningsceremonier, anlägga och vårda kyrkogårdar och begravningsplatser samt tillhandahålla gravplats. För den som tillhör Svenska kyrkan är också begravningsgudstjänsten kostnadsfri, antingen denna äger rum i den egna församlingen eller i någon annan församling. För den som inte tillhör någon kyrka eller samfund alls får de efterlevande ordna en borgerlig begravning eller avstå från att ha någon ceremoni. Om de efterlevande ändå önskar en begravning i Svenska kyrkan får man göra en förfrågan till kyrkoherden som beslutar om detta kan ske. En avgift kommer då att tas ut; denna täcker kostnader för präst, musiker och eventuellt kyrka.

Måste man vara döpt för att begravas?

För dig som inte är kristen eller har andra skäl till att stanna kvar som medlem i Svenska kyrkan finns det mycket pengar att spara på att begära utträde.

Vi berättar hur mycket pengar du kan spara, vad det innebär att begära utträde ur kyrkan och hur du går tillväga.

Hur mycket kostar det att begravas?

Det här täcker begravningsavgiften för den som var folkbokförd i Sverige:

 • gravplats i 25 år
 • gravsättning
 • transporter av den avlidna inom huvudmannens förvaltningsområde fram till gravsättningen, och i förekommande fall till krematorium och särskild gravplats
 • kremering
 • lokal för förvaring och visning av stoftet
 • tillgång till lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Vem bestämmer var man ska bli begravd?

Kroppen tar i de flesta fall sjukhuset, servicehuset eller - vid en olycka, polisen hand om. De ser till att kroppen förs till bårhuset.

De anhöriga planerar oftast för begravningen tillsammans med en begravningsbyrå. Kroppen ska gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen. 

Måste man ha kista när man dör?

Det är väldigt ovanligt att man har öppna kistor vid begravningar i Sverige idag. I flera andra länder är det vanligare och många anser att avskedet blir mer personligt om man får se personen som ligger i kistan.

Det vanligaste för svenska begravningar är att man har kistan stängd. De som vill ta avsked av kroppen gör det innan ceremonin. Det finns dock inga hinder för att ha kistan öppen och det är de närmast anhöriga som bestämmer hur de vill ha det.

Är kroppen i kistan vid begravning?

Svepning innebär att man gör kroppen redo inför begravningen. Kroppen rengörs och en vit svepningsskjorta alternativt den avlidnes egna kläder används. Föremål som betydde mycket för den avlidne får även läggas ner i kistan.

Det är begravningsbyrån som tar hand om svepningen efter de anhörigas önskemål. Ibland har den avlidne uttryckt sina egna önskemål för hur han eller hon vill svepas och om så inte är fallet så får de anhöriga gemensamt komma överens om hur det ska gå till. Det finns möjlighet att få närvara vid svepningen om man önskar. Det är inte vanligt, men då kan man se att allt blir som man vill.

Kan man kremeras utan kista?

Enligt begravningslagen är det obligatoriskt att använda kista vid kremation. Det är dels en arbetsmiljöfråga för den personal som i olika led hanterar avlidna, dels en praktiskt fråga när det gäller att föra in den avlidna i kremationsugnen. Kistan blir i samband med kremeringen också ett vedämne och underlättar således förbränningen.

Får man begravas i kyrkan om man inte är döpt?

Det är viktigt att skilja på begravningsavgiften och kyrkoavgiften då dessa ofta blandas ihop.

Begravningsavgiften ger rätt till en kostnadsfri gravsättning och betalas av samtliga folkbokförda i Sverige.

Måste man begravas inom en månad?

Det kan vara svårt att hitta en tid för begravning som passar alla som vill komma. Man kan göra mycket själv och måste inte anlita en begravningsbyrå. Men om ni börjar planera i god tid så finns det större möjlighet att ta avsked på det sätt som ni önskar. På vissa orter kan det ibland vara svårt att hitta en ledig lokal för ceremoni och minnesstund.

Tänk igenom hur mycket begravningen får kosta och hur du vill att begravningen ska vara. Hos begravningsbyråerna kan du få hjälp med att till exempel boka en begravningsceremoni, arrangera en minnesstund, köpa blommor, göra bouppteckning, tömma dödsbon och få svar på juridiska frågor. Du behöver inte välja alla tjänster som erbjuds. Ta reda på om det finns en begravningsförsäkring.

Måste man ha svarta skor på begravning?

Som gäst på en begravning så finns det en del etikettregler som bör följas. Dessa behandlar bland annat kläder och placering i kyrkan.

När du är gäst på begravning så bör du tänka på att anlända ca 15 minuter innan själva ceremonin börjar. Då är du där i god tid och hinner på så sätt hälsa på de andra gästerna samt växla några ord med värden för begravningen. Vanligen så är begravningsentreprenören på plats ca 1 timme innan start för att förbereda och familjen kommer ofta kort därefter. Att som gäst vara allt för tidig kan vara stressande för den närmsta familj som i många fall själva tar en enskilt farväl innan ceremonins början. Det är dock absolut helt uteslutet att komma för sent till begravningen.