:

Måste man betala tull om man beställer från USA?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man betala tull om man beställer från USA?
 2. Hur slipper man tull från USA?
 3. Vad kostar det att ta emot paket från USA?
 4. Hur vet man om man måste betala tull?
 5. Hur mycket kostar tullen från USA?
 6. Hur mycket kostar det att skicka ett paket från USA till Sverige?
 7. Vad gäller vid import från USA?
 8. Har betalat tull När kommer paketet?
 9. Vad händer om man inte betalar tull på ett paket?
 10. Får tullen öppna paket?
 11. Hur mycket betalar man i tull från USA?
 12. Hur beställer man från USA?
 13. Vem ska betalar tull vid import?
 14. Vilka varor måste man deklarera i tullen?
 15. Kan ett paket fastna i tullen?

Måste man betala tull om man beställer från USA?

 • Kontrollera om ditt inköp måste förtullas. Förtullning, dvs. tullklarering, innebär betalning av importskatter och anmälan till Tullen om vilken vara det är fråga om. Exempelvis ska alla paket från länder utanför EU förtullas. Läs mer: Vilka paket ska förtullas?

 • Med Tullräknaren kan du uppskatta hur mycket du ska betala importskatter, såsom mervärdesskatt och eventuella tullavgifter.
 • Ta reda på om Posten eller en annan transportfirma förtullar paketet åt dig eller om du själv ska ta hand om förtullningen. Läs anvisningarna på sidan Vem förtullar paket?
 • Innan du gör inköp lönar det sig också att bekanta sig med restriktionerna och förbuden gällande e-handelsköp från utlandet.
 • Om du importerar vissa aluminium-, järn- och stålprodukter och andra så kallade CBAM-varor, dvs. produkter som omfattas av mekanismen för koldioxidjustering vid gränsernaLänk till en annan webbplats för en summa över 150 euro, behöver du från och med den 1.10 2023 utsläppsinformation av den som tillverkat varan.   

Hur slipper man tull från USA?

 • Du är skyldig att betala tull och moms på varor som du beställer från länder utanför EU. Utöver det kan transportföretaget lägga på en avgift för att hantera ditt paket och göra din tulldeklaration.

 • Om du handlat från ett land utanför EU skyddas du inte alltid av EU:s konsumentlagstiftning. Om företaget vänder sig till svenska konsumenter gäller dock oftast svensk lagstiftning.

 • Har du en tvist med ett företag utanför EU som vänder sig till svenska konsumenter så kan eventuellt Allmänna reklamationsnämnden, ARN, pröva ditt ärende.

 • Tänk på att varor som är tillåtna att säljas i andra länder kan vara förbjudna i Sverige och att varor på nätet kan vara förfalskningar.

 • Konsumentlagstiftningen i Storbritannien är väldigt lik EU:s, men du behöver numera betala importmoms samt tullavgift för varor över 1700 kronor.

Vad kostar det att ta emot paket från USA?

Du kan ta emot ditt paket från ett land utanför EU avgiftsfritt om kraven (se ovan gul ruta) för gåva är uppfyllda. Normalt sett är det företag som transporterar din vara, till exempel Postnord eller en speditör, som gör din tulldeklaration åt dig. Som underlag använder de fakturor och andra handlingar som följer med paketet. Det är därför viktigt att det tydligt framgår på paketet att det är en gåva, vad paketet har för värde och vad det innehåller, samt att avsändaren och mottagaren är privatpersoner.

Det finns även en värdegräns för vad en gåva kan vara värd för att du ska få ta emot den avgiftsfritt. I avsnittet nedan kan du läsa om vilka regler som gäller beroende på gåvopaketets värde och innehåll.

Om du vill göra din tulldeklaration själv kan du läsa om hur du gör det på sidan Hantera din tulldeklaration själv.

Om din gåva blir avgiftsfri eller inte beror på hur mycket det totala gåvopaketet är värt, vad en enskild gåva i paketet är värd och vilken typ av varor paketet innehåller.

Om ditt gåvopaket innehåller alkohol, tobak eller parfym gäller särskilda regler. Läs mer på sidan Gåva med alkohol, tobak, parfym eller vapen.

Hur vet man om man måste betala tull?

Tullar och skatter är en viktig del av internationella försändelser, men det kan vara förvirrande

Tullar och skatter är en viktig del av internationella försändelser, men det kan vara förvirrande

Tullar och skatter är en viktig del av internationella försändelser, men det kan vara förvirrande

Hur mycket kostar tullen från USA?

Varför ansvarar min speditör för att ta ut moms?

Tullverket har ett uppdrag att ta in korrekt uppbörd och säkerställa konkurrensneutralitet. Det är därför viktigt att de som fraktar paketen tar ut moms för försändelser som skickas till Sverige från ett land utanför EU.

Hur mycket kostar det att skicka ett paket från USA till Sverige?

På denna sida hittar du exempel på hur mycket det kostar att skicka paket utomlands som en privatperson. Skicka paket till Europa, Asien, USA och runt världen för billiga priser. Registrera dig som företag för att få tag i våra företagstjänster och priser.

Gå in på vår frakträknare under Skicka Paket så får du exakta paketpriser för din leverans utomlands, med Shipit skickar du också små och stora paket inrikes för förmånliga priser. Prisen får du fram redan före du fyller in resten av leveransinformationen.

Vad gäller vid import från USA?

Importtull är en avgift som du måste betala när du importerar varor till Europeiska unionen (EU) och därmed Sverige. Det är, därför, en bra idé att förstå grundläggande regler och föreskrifter om tull vid import från USA för att kunna räkna ut den totala kostnaden när du importerar varor. När du skickar varor inom EU så behöver du inte betala tull, utom i undantagsfall – Läs mer om import från EU till Sverige här.

Hur mycket du måste betala i importtull är beroende av vilken typ av varor du importerar, deras värde och ursprungsland.

När du importerar varor till EU, och när varorna är avsedda för kommersiell försäljning eller för att användas av företaget som en del av en kommersiell eller marknadsföringsrelaterad aktivitet, så måste ditt företag ha ett Economic Operator Registration and Identification (Eori) nummer. Det kommer inte vara möjligt för ditt företag att lämna en importdeklaration om du inte har detta, och varorna kommer därmed att blockeras av Tullen, tills du har fått ditt Eori-nummer. Du kommer att få stå för eventuella kostnader i samband med denna försening, vilket vanligtvis inkluderar lagring hos Tullen och om ditt gods är i en container som inte returneras till transportören inom överenskommen tid, hyreskostnader för containern.

Hos Tullverket ansöker du kostnadsfritt om Eori-nummer. De flesta Eori-ansökningar som kommer till Tullverket digitalt hanteras inom en timme. I princip all tullhantering kräver ett Eori-nummer. Det finns i Sverige bara några få undantag från kravet om Eori-nummer. Du kan behöva ansöka manuellt om ett Eori-nummer för ett utländskt företags räkning. Du kan då räkna med att det tar upp till fem arbetsdagar innan du får ditt Eori-nummer.

Har betalat tull När kommer paketet?

Ibland tar en leverans längre tid än förväntat, vilket bland annat kan bero på extra lång transportsträcka. Det kan också bero på att vissa avgifter inte har blivit betalda eller att transportföretaget är i färd med att hantera tulldeklarationen.

Enligt rapporter i media har dessutom brittiska e-handlare svårt att få logistiken att gå ihop efter införandet av Brexit. Detta har bland annat lett till att tullen i Sverige har tvingats skicka tillbaka sändningar på grund av otillräcklig dokumentation.

Andra orsaker till leveransförseningar kan vara att varor skickats otillåtet, det vill säga att de inte får lov att föras in i mottagande land (i detta avseende Sverige). Tullverket kan i sådana fall besluta att beslagta eller omhänderta varan för eventuell analys.

Vad händer om man inte betalar tull på ett paket?

 • Du är skyldig att betala tull och moms på varor som du beställer från länder utanför EU. Utöver det kan transportföretaget lägga på en avgift för att hantera ditt paket och göra din tulldeklaration.

 • Om du handlat från ett land utanför EU skyddas du inte alltid av EU:s konsumentlagstiftning. Om företaget vänder sig till svenska konsumenter gäller dock oftast svensk lagstiftning.

 • Har du en tvist med ett företag utanför EU som vänder sig till svenska konsumenter så kan eventuellt Allmänna reklamationsnämnden, ARN, pröva ditt ärende.

 • Tänk på att varor som är tillåtna att säljas i andra länder kan vara förbjudna i Sverige och att varor på nätet kan vara förfalskningar.

 • Konsumentlagstiftningen i Storbritannien är väldigt lik EU:s, men du behöver numera betala importmoms samt tullavgift för varor över 1700 kronor.

Får tullen öppna paket?

Om du behöver mera information om vad ditt paket innehåller eller var paketet finns kontakta Posten eller transportfirman.

Utländska försändelseuppföljningar informerar ofta om att  ”Lähetys on Tullissa” (Försändelsen finns hos Tullen) eller ”held by Customs”. Försändelserna finns dock inte hos Tullen utan i Postens eller någon annan transportfirmas lager. Om en försändelse ska förtullas skickar Posten eller en annan transportfirma i Finland ett meddelande om det. Meddelandet kan komma till Postens försändelseuppföljningLänk till en annan webbplatsÖppnas i en ny flik, till OmaPosti, per textmeddelande, per e-post eller per brev.

Hur mycket betalar man i tull från USA?

En tullavgift är en skatt som betalas vid import eller export av varor som transporteras över gränsen, i det här fallet över den amerikanska gränsen. Tullen är en viktig del av att skydda landets ekonomi, miljö och arbetstillfällen genom att man kontrollerar hur varor anländer till och lämnar landet och förhindrar förbjudna produkter.

Varje produkt har en specifik tullavgift som bedöms av flertalet faktorer. Dessa faktorer inkluderar produktens ursprungsland (det vill säga var den producerades) och materialen som användes för att tillverka produkten. Du får göra köp i USA så länge du om tillämpligt ”deklarerar” dem när du återvänder hem. Detta inkluderar ändringar. Så om du reser till USA med en kostym och får den ändrad för att passa dig i USA, eller om du köper presenter i USA, ska du deklarera detta. Personer som återvänder till USA måste inte deklarera amerikanska varor som återförs till landet (American Goods Returned, AGR), men de måste kunna bevisa att varorna är AGR för den amerikanska tull- och gränsbevakningsmyndigheten. Om inte kan det leda till tullavgifter.

Hur beställer man från USA?

Om du ska importera varor från USA för återförsäljning ska ditt företag vara registrerat som importör hos Skatteverket, verksamt.se.

Om det inte är fallet kvarhåller SKAT ditt gods tills registreringen har ägt rum. De returnerar godset till leverantören för din räkning om registreringen inte är på plats inom 14 dagar efter att godset har anlänt till Sverige.

På verksamt.se kan du importregistrera ditt företag på ett par minuter. Om du importregistrerar företaget innan du köper frakten från USA, så minimerar du risken för extra kostnader för lagring i Sverige när godset anländer.

Vem ska betalar tull vid import?

När du skickar paket med Shiplinks frakttjänst ingår alltid tullhantering i priset. Vi har sammanställt en kort guide med svar på några av de vanligaste frågorna kring tull och tulldeklaration i samband med export och import.

När du skickar paket från Sverige eller annat EU-land till ett land utanför EU handlar det om export. Att skicka paket från Sverige till annat EU-land klassas inte som export.

Vilka varor måste man deklarera i tullen?

Import

Om vi börjar med att titta på tullavgifter kring import så har du som företag skyldighet att betala tull, moms och andra avgifter. Du som företag behöver genomföra följande två steg för att räkna ut vilken tullavgift du skall betala: 

Kan ett paket fastna i tullen?

Driver du en e-handel eller annan typ av verksamhet som inkluderar import och/eller export av varor, är det viktigt att du har koll på hur det fungerar med tullen. Vad händer exempelvis om ett paket fastnar i tullen? Och vad kan det bero på?

Nedan finner du en kort guide från PostNord med information som är bra att känna till.

Långt ifrån alla paket som skickas till eller från Sverige måste passera genom tullen. Eftersom det inom EU finns en gemensam tullunion (inkluderar även Norge, Island och Liechtenstein), gäller förtullning endast försändelser som skickas till eller från länder utanför EU – till exempel USA och Kina. Kom ihåg att Storbritannien efter Brexit inte längre tillhör EU.

Det här kan vara bra att tänka på när du som företagare ska välja leverantörer samt huruvida du själv vill erbjuda globala leveranser eller endast skicka paket inom EU.