:

Vad betyder särskild adress på Ratsit?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder särskild adress på Ratsit?
 2. Hur får man särskild postadress?
 3. Vad innebär det att ha särskild postadress?
 4. Vem kan ha särskild postadress?
 5. Hur lång tid tar det att få särskild postadress?
 6. Kan jag se vem som sökt mig på Ratsit?
 7. Vad kostar särskild postadress?
 8. Hur länge kan man ha särskild postadress?
 9. Får man vara skriven på en adress där man inte bor?
 10. Kan man se vem som googlat ens namn?
 11. Är man helt anonym på Ratsit?
 12. Vad är straffet för Folkbokföringsbrott?
 13. Hur länge kan man vara skriven på en adress utan att bo där?
 14. Kan man vara skriven på 2 ställen?
 15. Kan man se vem som sökt på mig på Ratsit?

Vad betyder särskild adress på Ratsit?

Det kan tyckas underligt att sajter får basunera ut personliga uppgifter på det här sättet, särskilt efter att relativt nya, europeiska lagstiftningar, såsom gdpr, införts just för att värna om vår integritet och rätt till anonymitet på nätet.

I Sverige är dock den svenska grundlagen och yttrandefriheten fortfarande otroligt kraftfull, vilket gör det lagligt för alla utgivare med ett utgivningsbevis att dela med sig av information som finns att hämta i Folkbokföringen. Sajterna listade under som vägrar ta bort personuppgifter har därför sett till att förskansa sig ett utgivningsbevis och hänvisar till detta.

Om du tycker det här låter konstigt, är du inte den enda. I skrivande stund pågår juridiska processer för att se om det här egentligen är en rimlig tolkning av lagstiftningen.

Du kommer snart märka att på grund av tryckfriheten är det omöjligt att bli helt och hållet borttagen från vissa sajter, men du kan bli raderad ur deras publika sök.

Om du av någon anledning är orolig för din egen säkerhet kan du förstås ansöka om att få skyddad identitet och därmed plockas bort helt från Folkbokföringen. Då försvinner du också från sajterna som är listade nedan.

Det finns olika typer av skyddad identitet, läs mer på Polisens hemsida om olika typer av sekretessbeläggning och skyddade personuppgifter. Hos Skatteverket kan du läsa mer om hur du går till väga för att ansöka om att få skyddade uppgifter.

Hur får man särskild postadress?

Du som god man eller din huvudman kan anmäla flytt eller särskild postadress för henne/honom via Skatteverket. En huvudman som har en e-legitimation kan anmäla flytt via Skatteverkets e-tjänst Flyttanmälan.  Du som god man kan anmäla flytt för din huvudman på Skatteverkets pappersblankett SKV 7845, tillsammans med ett förordnande om godmanskap om anmälan görs för första gången.

Du som god man kan begära att din huvudmans post skickas till din adress. Det gör du genom att anmäla särskild postadress på pappersblankett SKV 7844 och skicka med ditt förordnande om godmanskap, om anmälan görs för första gången. God mans namn anges som c/o i anmälan. Det kostar inget att anmäla särskild postadress.

Vad innebär det att ha särskild postadress?

Grundregeln att utgå ifrån när det kommer till folkbokföring är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara bosatt där du regelbundet sover.

I Folkbokföringslagen går det att läsa mer om vilka undantag som finns och mer exakt hur begreppet definieras. Utgångspunkten är däremot att utgå ifrån var du faktiskt bor. Det spelar ingen roll hur du bor, exempelvis om du är inneboende.

Tänk på! Du ska vara folkbokförd där du bor, oavsett om det är du själv som äger bostaden eller inte.

Om du tänker flytta gör du en flyttanmälan för att ändra din folkbokföringsadress. Flyttanmälan görs hos Skatteverket.

Det går även att göra en flyttanmälan på Adressändring.se, men det gäller endast postförsändelser, alltså att din post skickas till ditt nya boende.

I samband med adressändringen får du en blankett som du skickar in till Skatteverket, som är grunden för ditt byte av folkbokföringsadress. Att byta folkbokföringsadress är kostnadsfritt, men för vissa nödvändiga tilläggstjänster kan du få betala en mindre summa.

Vem kan ha särskild postadress?

Ibland är det inte möjligt för en person att ta emot post på den adress där hen är folkbokförd. Till exempel kan personen vara bosatt på en avlägsen och svårtillgänglig plats där post inte kan delas ut. Andra exempel är när personen vill ha sin post till en god man eller en institution. I sådana fall kan Skatteverket registrera en särskild postadress för personen i folkbokföringsdatabasen så att personen i stället kan få sin post till en annan adress. Detta innebär en förbättrad service gentemot allmänheten, myndigheter och andra som använder adressuppgifterna (prop. 1990/91:153 s. 103).

Även en person som i och för sig kan nås med post på folkbokföringsadressen kan i vissa fall ändå vilja få sin post till en annan adress. Skatteverket kan registrera en särskild postadress för personen, om postadressen är avsedd att gälla i minst sex månader (25 § andra stycket FOL).

Det huvudsakliga syftet med en särskild postadress är att komplettera en persons folkbokföringsadress. Bestämmelsen i 25 § andra stycket FOL utesluter dock inte att en särskild postadress används av en person som saknar en folkbokföringsadress. Skatteverket kan därför registrera en särskild postadress för en person som är folkbokförd på en kommun (13 § FOL) även om den i praktiken är personens enda fungerande adress.

En person som vill ha en särskild postadress ska anmäla detta skriftligt till Skatteverket (23 § FOL). Anmälan ska göras inom en vecka enligt 25 § andra stycket FOL.

En anmälan om särskild postadress ska enligt 28 § FOL innehålla följande uppgifter:

 • namn och personnummer,
 • datum för ändring av den särskilda postadressen,
 • en ny särskild postadress,
 • hur länge postadressen ska gälla.

Hur lång tid tar det att få särskild postadress?

Grundregeln att utgå ifrån när det kommer till folkbokföring är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara bosatt där du regelbundet sover.

I Folkbokföringslagen går det att läsa mer om vilka undantag som finns och mer exakt hur begreppet definieras. Utgångspunkten är däremot att utgå ifrån var du faktiskt bor. Det spelar ingen roll hur du bor, exempelvis om du är inneboende.

Tänk på! Du ska vara folkbokförd där du bor, oavsett om det är du själv som äger bostaden eller inte.

Om du tänker flytta gör du en flyttanmälan för att ändra din folkbokföringsadress. Flyttanmälan görs hos Skatteverket.

Det går även att göra en flyttanmälan på Adressändring.se, men det gäller endast postförsändelser, alltså att din post skickas till ditt nya boende.

I samband med adressändringen får du en blankett som du skickar in till Skatteverket, som är grunden för ditt byte av folkbokföringsadress. Att byta folkbokföringsadress är kostnadsfritt, men för vissa nödvändiga tilläggstjänster kan du få betala en mindre summa.

Kan jag se vem som sökt mig på Ratsit?

Du kan ta bort dina uppgifter på Eniro genom att kontakta kundservice via mail till [email protected] alternativt via brev till:

Använd länken under, sök upp dina uppgifter och välj sedan “ta bort”. Du behöver Bank-ID-inloggning.

Vad kostar särskild postadress?

Företag som flyttar till nya lokaler eller som registrerar en ny postadress behöver göra en permanent eller tillfällig adressändring. Här hittar ni information om hur det går till, hur mycket en adressändring för företag kostar samt vilka alternativ som finns för eftersändning av post.

Hur länge kan man ha särskild postadress?

Ska du byta eller har du nyligen bytt bostad? Adressändring och eftersändning sker via Adressändring.

Med Eftersändning vid flytt får du möjlighet att eftersända din post under 12 månader. Vill du eftersända din post under en kortare period? Välj då istället Tillfällig eftersändning.

Du kan få all din post eftersänd, men det är inte möjligt att eftersända paket- och pallförsändelser.

Får man vara skriven på en adress där man inte bor?

När du behöver ta banklån för att finansiera dina bostadsköp finns det risk att problem uppstår. Om du vill äga flera bostäder måste banken avgöra om din ekonomi räcker till – du måste ha råd att betala samtliga räntekostnader, driftskostnader och hyresavgifter för bostäderna. Om banken däremot beviljar ditt lån, eller om du har råd att betala bostäderna kontant, är det fritt fram att äga hur många bostadsrätter, villor, tomter och sommarstugor som helst. Eftersom det är lagligt att äga flera bostäder är det också tillåtet att äga en bostadsrätt du inte är folkbokförd på. Du kan trots allt bara vara folkbokförd på en enda adress.

Kan man se vem som googlat ens namn?

Mest populärt var det att undersöka hur många sökningar som skedde på kändisar eller kända företag/varumärken, de allra vanligaste bland användarna var:

Är man helt anonym på Ratsit?

Du kan ta bort dina uppgifter på Eniro genom att kontakta kundservice via mail till [email protected] alternativt via brev till:

Använd länken under, sök upp dina uppgifter och välj sedan “ta bort”. Du behöver Bank-ID-inloggning.

Vad är straffet för Folkbokföringsbrott?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler angående folkbokföring finns i folkbokföringslagen. I 6 § anges vart man ska folkbokföras vilket är där man är bosatt. Begreppet "bosatt" definieras i 7 § som "där man regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila."

Hur länge kan man vara skriven på en adress utan att bo där?

När du behöver ta banklån för att finansiera dina bostadsköp finns det risk att problem uppstår. Om du vill äga flera bostäder måste banken avgöra om din ekonomi räcker till – du måste ha råd att betala samtliga räntekostnader, driftskostnader och hyresavgifter för bostäderna. Om banken däremot beviljar ditt lån, eller om du har råd att betala bostäderna kontant, är det fritt fram att äga hur många bostadsrätter, villor, tomter och sommarstugor som helst. Eftersom det är lagligt att äga flera bostäder är det också tillåtet att äga en bostadsrätt du inte är folkbokförd på. Du kan trots allt bara vara folkbokförd på en enda adress.

Kan man vara skriven på 2 ställen?

Man kan bara vara folkbokförd i ett land åt gången. Om du är osäker på ifall du ska folkbokföra dig i Sverige så är det inflyttningslandets regler som avgör detta. Det är Skatteverket i Sverige som hanterar folkbokföringen, så kontakta Skatteverket om du vill veta var du ska vara folkbokförd.Undantag till detta görs, enligt 14 §, om personen är utsänd i svenska statens tjänst. Vad gäller din fråga blir svaret alltså att du inte kan vara folkbokförd i Stockholm och Estland samtidigt. För att kunna skriva dig i Estland måste du kunna visa att du har din regelmässiga dygnsvila där.

Dubbel bosättning innebär att du bor i flera bostäder och att du bor i var och en av dem minst en sjundedel av din tid. Du kan bara vara folkbokförd på en adress. När vi på Skatteverket gör en bedömning av var du ska vara folkbokförd, tittar vi på flera omständigheter i din livssituation.

Kan man se vem som sökt på mig på Ratsit?

 Från och med måndag ska därför Ratsit skicka ut ett brev till alla som har blivit eftersökta via deras tjänst. Där framgår både vem som har sökt information och vilka uppgifter som har lämnats ut.

 - Det är inte mycket att göra, det är bara att anpassa sig efter de gällande reglerna. Men det hade förstås varit smidigare om vi kunde ha det som nu, säger Anders Johansson, företagets vd.