:

Vad är Vägtrafikavgift?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Vägtrafikavgift?
 2. Hur mycket är Vägtrafikregisteravgift?
 3. Vilka ska betala vägavgift?
 4. Hur beräknas vägavgift?
 5. När ska man betala vägavgift?
 6. Hur betalar man vägavgift?
 7. Måste man betala vägavgift?
 8. Vad händer om man inte betalar Vägtrafikregisteravgift?
 9. Vad händer om man inte betalar vägavgift?

Vad är Vägtrafikavgift?

Via tjänsten ”Sök Fordonsuppgifter” hos Transportstyrelsen kan du leta upp information om bilar eller andra fordon. Det enda du behöver är en registreringsskylt, sedan får du fram egenskaper som besiktningsstatus, motor, mått och vikt, samt andra relevanta uppgifter.

All aktuell data hämtas ut via vägtrafikregistret. Om du vill veta vem ägaren är krävs det dock att du skickar ett SMS, eller beställer detta via e-post. Notera att information via mejl är kostnadsfritt, medan SMS-tjänsten kostar 3 kr per gång.

Vid köp av ett begagnat fordon kan du få fram nödvändig information som kan göra det enklare att bestämma dig. Det kan även hjälpa dig att få en bättre översikt eftersom du ser antalet tidigare ägare, hur långt fordonet har gått, samt vad mätarställningen låg på vid senaste besiktningstillfället.

Det finns sajter på nätet där du kan leta fram biluppgifter, utöver Transportstyrelsens egna tjänst. De betalar för detta på grund av två anledningar: 

 • Fordonsurval: Ger tillgång till ett anpassat engångsuttag enligt önskemål. Leveransen sker via excel eller textfil enligt kriterierna som används i den anpassade sökningen, bland annat listor som kan användas för marknadsföringssyften.
 • Informationspaket: Här gäller istället en löpande leverans med fördefinierade uppgifter. Den sker med hjälp av en textfil som laddas ned från en FTP-server.

Hur mycket är Vägtrafikregisteravgift?

Vägtrafikregisteravgift (moped klass I, terrängsläp, annat terrängmotorfordon än tung terrängvagn).Engångsavgift när fordonet första gången tas i trafik.

Vilka ska betala vägavgift?

Infrastrukturavgift är en avgift som tas ut för att finansiera bygget av en ny bro eller tunnel. Det innebär att den som använder bron eller tunneln är med och betalar för den. När infrastrukturen är färdigbetald tas avgiften bort. Broavgift kallas här den infrastrukturavgift som tas ut för färd över en bro.

Systemet med trängselskatt används i Stockholm och Göteborg. Syftet med trängselskatt är att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar.

Trängselskatt tas ut enligt lagen om trängselskatt. Lagen anger betalstationers placering, storlek på trängselskatt och när trängselskatt ska tas ut. Riksdagen beslutar om trängselskatt.

När du kör ditt fordon genom en betalstation tas en bild av fordonets registreringsskylt av ett automatiserat system. Bilden skickas till Transportstyrelsen där fordonet identifieras.

Hur beräknas vägavgift?

Flerpassageregeln innebär att en bil som passerar flera betalstationer inom 60 minuter bara beskattas en gång. Det belopp som då ska betalas är det högsta beloppet av de passagerna.

När ska man betala vägavgift?

Sverige är sedan den 1 januari 1998 anslutet till Eurovinjettsamarbetet som är ett samarbete i form av ett gemensamt uttag av vägavgifter för tunga godstransporter vid användandet av vissa vägar. I vägavgiftssamarbetet deltar förutom Sverige även Danmark, Luxemburg och Nederländerna. En vägavgift som är betald i ett av dessa länder gäller även för färd inom övriga anslutna länders vägnät.

Vägavgift ska betalas för alla lastbilar och lastbilsekipage som används uteslutande för godstransport och som har en totalvikt av minst 12 ton.

Hur betalar man vägavgift?

Kan bli dyrt om inte betalningen görs i tid.

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Mejla till [email protected].

Måste man betala vägavgift?

SFS nr: 1997:1137 Departement/myndighet: Finansdepartementet S2 Utfärdad: 1997-12-04 Ändrad: t.o.m. SFS 2019:282 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Vägavgift skall betalas till staten enligt denna lag.

Vad händer om man inte betalar Vägtrafikregisteravgift?

När du besöker vår webbplats använder vi cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse på webbplatsen. Dessa cookies kan handla om dig, dina preferenser eller din enhet. Informationen identifierar vanligtvis inte dig direkt, men den kan ge dig en webbupplevelse som är bättre anpassad till dig och dina intressen. Eftersom vi respekterar din integritet kan du välja att inte tillåta vissa typer av cookies. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att lära dig mer och för att ändra våra standardinställningar. Kom dock ihåg att om du blockerar vissa typer av cookies kan det påverka din upplevelse av webbplatsen och vilka tjänster vi kan erbjuda. Mer information om hur vi bearbetar dina personuppgifter finns i informationsmeddelandet på vår cookie-sida.

Vi behöver använda en cookie för att komma ihåg de val du gjort i vår integritetshanterare för cookies. Detta medför några konsekvenser:

Vad händer om man inte betalar vägavgift?

Som lastbilsägare kan du beställa autogiro för den ordinarie vägavgiften. Tjänsten vänder sig både till privatpersoner och företag.

 • enligt vägtrafikregistret har ett fordonsår som är 30 år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik
 • tillhör försvarsmakten, polisväsendet och räddningstjänsten
 • är registrerade som väghållningsfordon i vägtrafikregistret.

Väghållningsfordon är fordon som till minst 90 procent används i samband med nyanläggning eller underhåll av vägar, broar eller rastplatser i det svenska vägnätet. De används vid beläggningsarbeten, målning, plogning, saltning, renhållning eller transport av vägbyggnadsmaterial och är försedda med yttre kännetecken (undantag: fordon som är 30 år eller äldre).