:

Kan man köpa vad man vill på företaget?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man köpa vad man vill på företaget?
 2. Vad kan man köpa med företagskortet?
 3. Vad händer om man köper privata saker på företaget?
 4. Får man köpa dator på företaget?
 5. Vilka kostnader kan man ta på företaget?
 6. Kan man ta ut pengar från företaget?
 7. Vad får företaget bjuda på?
 8. Hur mycket fika får man köpa på företaget?
 9. Kan jag köpa mobil på företaget?
 10. Får man tanka på företaget?
 11. Hur mycket kan man ta ut i lön som egen företagare?
 12. Kan företaget betala min lunch?
 13. Får jag bjuda mina anställda på lunch?
 14. Får man bjuda på fika på jobbet?
 15. Vad kan man göra avdrag för i aktiebolag?

Kan man köpa vad man vill på företaget?

I den här kalkylen kan du räkna ut vad som är skillnad i kostnad mellan att låta aktiebolaget betala eller köpa privat? Hur mycket lägre blir kostnaden jämfört med om du betalar med lön som du tar ut ur ditt aktiebolag? Denna kalkyl visar ungefär hur stor skillnaden blir.

Inköp du behöver i din verksamhet kan du dra av på företaget. Ibland är det dock lätt att man ändå tar inköpet privat av olika anledningar. I denna kalkyl kan du se hur det påverkar kostnaden för dig.

Vad kan man köpa med företagskortet?

Varje gång du köper en vara eller tjänst är du tvungen att betala moms, så kallad mervärdeskatt. Eftersom den redan är inbakad i priset påverkas du som privatperson inte av den.

Om du däremot köper varor eller tjänster till ditt företag har du rätt att – i de flesta fall – få tillbaka momsen via momsdeklarationen.

Varje gång du köper en vara eller tjänst är du tvungen att betala moms, så kallad mervärdeskatt. Eftersom den redan är inbakad i priset påverkas du som privatperson inte av den.

Om du däremot köper varor eller tjänster till ditt företag har du rätt att – i de flesta fall – få tillbaka momsen via momsdeklarationen.

I bokföringen bokför du den momsen som ”Ingående moms”. Momsregistrerade företag ska lämna en momsdeklaration för varje redovisningsperiod – månad, kvartal eller år – även om det inte finns något köp. Då deklarerar du 0 belopp.

Vad händer om man köper privata saker på företaget?

Du ska registrera din näringsverksamhet hos Bolagsverket eller Skatteverket, eller i vissa fall hos båda beroende på vilken bolagsform verksamheten har. Näringsverksamhet kan bedrivas i olika former. De vanligaste är enskild firma och aktiebolag, men vanligt förekommande är även handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Ibland måste du söka tillstånd för din verksamhet. Var tillstånd ska sökas beror på vilken verksamhet det rör. Som exempel kan nämnas att alkoholtillstånd söks hos kommunen och tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik (taxirörelse) söks hos Transportstyrelsen.

Får man köpa dator på företaget?

Du får bara dra av utgifterna om de enbart lagts ned för att höja din verksamhets skattepliktiga inkomster eller sänka avdragsgilla kostnader. Det kan exempelvis handla om advokat- och rättegångskostnader på grund av en tvist om priset på en levererad vara eller tjänst.Utgifter för skatteprocesser som rör svensk inkomstskatt är inte avdragsgilla eftersom svensk inkomstskatt inte är en avdragsgill kostnad hos näringsidkaren.

Du får bara göra avdrag för arbetskläder som inte ses som lämpliga att använda privat. Kläderna ska även ha speciella egenskaper som har ett klart samband med din verksamhet. Det kan till exempel vara arbetsbyxor för hantverkare med särskilda fickor för förvaring av verktyg och insydda knäskydd med mera.

Vilka kostnader kan man ta på företaget?

En dator eller mobiltelefon räknas som en tillgång i företaget – under förutsättning att det är någonting du behöver för att kunna bedriva din verksamhet. Inventarier som kostar mindre än 23 800 kronor (under 2021), eller beräknas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år får du dra av kostnaden för direkt.

Dufår göra avdrag för tjänsteresor med egen bil i din verksamhet, till exempel resor till kunder och andra resor som du behöver göra för ditt företag. Avdraget är 18,50 kr per mil. Dessutom får du göra avdrag för trängselskatt vid tjänsteresorna.

Skyddskläder, skyddsutrustning och uniformer är typer av arbetskläder som du får göra avdrag för. Villkoret är att kostnaden avser kläder som är speciellt anpassade för ditt arbete, och som inte är lämpliga att använda privat.

Kan man ta ut pengar från företaget?

08 / 11 / 19Aktuellt Coelis jurist

I den här artikeln kommer jag beskriva hur du som bosatt i Sverige får ut dina pengar i ditt bolag till lägsta möjliga skatt och hur du ska tänka kring förvaltningen av ditt kapital så länge pengarna finns kvar i bolaget och, om du har ett trädabolag, vad du ska göra när de fem åren har gått.

Vad får företaget bjuda på?

– Trots avskaffningen av det generella avdraget kan du fortfarande dra av ingående moms för måltider i anknytning till representation. Du kan dra av hela momsbeloppet upp till en kostnad av 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

Momsen är 12 procent på mat och alkoholfri dryck samt 25 procent på alkohol.

Momsen på mat och alkoholfri dryck är 12 procent (2023) och på alkohol är momssatsen 25 procent. Det finns två alternativ för hur du kan beräkna den avdragsgilla momsen; antingen genom hur stor del av kostnaden som gäller mat respektive alkoholhaltig dryck, eller så kan du dra av ett schablonbelopp. Skulle kostnaden överstiga 300 kronor (exklusive moms) per person och tillfälle får ni dra av ett schablonbelopp på 46 kronor per person om alkohol serveras, och 36 kronor om alkohol inte har serverats.

Hur mycket fika får man köpa på företaget?

Har du aktiebolag? Då kan du dra av för fikat på jobbet. Däremot blir det nobben för dig som driver enskild firma utan anställda.

Utgifter för enklare förtäring i form av till exempel kaffe, te, juicer och kakor räknas som en avdragsgill och skattefri personalvårdsförmån, under förutsättning att alla anställda erbjuds den förmånen.

Kan jag köpa mobil på företaget?

– Trots avskaffningen av det generella avdraget kan du fortfarande dra av ingående moms för måltider i anknytning till representation. Du kan dra av hela momsbeloppet upp till en kostnad av 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

Momsen är 12 procent på mat och alkoholfri dryck samt 25 procent på alkohol.

Momsen på mat och alkoholfri dryck är 12 procent (2023) och på alkohol är momssatsen 25 procent. Det finns två alternativ för hur du kan beräkna den avdragsgilla momsen; antingen genom hur stor del av kostnaden som gäller mat respektive alkoholhaltig dryck, eller så kan du dra av ett schablonbelopp. Skulle kostnaden överstiga 300 kronor (exklusive moms) per person och tillfälle får ni dra av ett schablonbelopp på 46 kronor per person om alkohol serveras, och 36 kronor om alkohol inte har serverats.

Får man tanka på företaget?

Att betala förmånsvärde för sin bil är ganska enkelt. Men hur ska man egentligen göra med drivmedlet? Nu reder vi ut detta.

Det är roligt att vi har ett samhälle där så många vill göra rätt. Jag får samtal varje vecka där folk försöker reda ut hur de ska hantera drivmedlet för sina förmånsbilar. Och det är inte helt lätt. Det finns en rad olika alternativ, och nu ska vi reda ut för och nackdelar med dessa. 

Hur mycket kan man ta ut i lön som egen företagare?

Nu har vi gått igenom de viktigaste parametrarna som påverkar när du räknar ut din lön i en enskild firma. Beroende på ålder och lönens storlek påverkas lönekostnaden för ditt företag. Här är ett konkret exempel på hur en uträkning kan se ut:

Stina har intäkter på 100 000 SEK och utgifter på 20 000 SEK. Hon vill dessutom spara 30 000 SEK i företaget som buffert. Pengarna som finns kvar vill hon ta ut i lön. Stina är 32 år gammal och bosatt i Stockholm. Stina tar ut olika mycket lön varje månad, baserat på vinsten i sin enskilda firma per månad

Kan företaget betala min lunch?

Utgifter för mat i enskild firma

När en företagare med aktiebolag låter företaget betala en lunch blir han beskattad för en kostförmån på 90 kronor (2017). Bolaget får göra avdrag med hela restaurangnotans belopp och drar moms på belopp över 90 kronor. Men vad gäller när en företagare med enskild firma är ute och reser och låter firman stå för måltiderna.

Får jag bjuda mina anställda på lunch?

Det kan uppstå en skattepliktig förmån om du bjuder dina anställda på exempelvis lunch. Den anställde ska alltså beskattas för förmånen om måltiden inte är skattefri. Som arbetsgivare behöver du därför tänka på att fri eller subventionerad kost till en anställd är en skattepliktig kostförmån. Oavsett om den anställde får förmånen varje dag eller vid enstaka tillfällen ska personen beskattas för fri kost. Det spelar ingen roll om den anställde får kosten av dig som arbetsgivare eller om någon annan betalar.

Låt säga att den anställde ska beskattas för måltiden, då värderas kostförmånen schablonmässigt. För inkomstår 2022, enligt Skatteverket, är detta schablonvärdet:

 • Fri lunch eller middag: 100 kronor/dag

 • Fri frukost: 50 kronor/dag

 • Helt fri kost (minst tre måltider): 250 kronor/dag

Får man bjuda på fika på jobbet?

Att bjuda på fika på jobbet kan vara jämförbart med passiv rökning. Det menar Susan Jebb, professor i folkhälsa vid Oxfords universitet.

– Det är svårt att tacka nej och i nejet är mycket känslor inblandade, säger dietisten Josefine Jonasson.

I en intervju med brittiska The Times jämför professorn Susan Jebb att bjuda sina kollegor på fika med passiv rökning. Hon anser att hälsoriskerna kring vad vi äter fortfarande inte tas på allvar.

Vad kan man göra avdrag för i aktiebolag?

Bredband är i grunden en privat levnadskostnad, säger Skatteverket. Om du driver verksamheten från hemmaplan är det tveksamt om du kan göra avdrag för en del av denna kostnad. Om du däremot drar in ett kraftigare bredband för att din verksamhet kräver detta kan du göra en fördelning mellan dig och företaget.

Peter Lindholm, rättslig expert på Skatteverket, förklarar: ”Bredband är i dag en privat levnadskostnad. Vissa företagare behöver kanske en bättre bandbredd för att driva sin verksamhet, då kan man föra ett resonemang som innebär att man kan låta företaget bära en del av kostnaden.”