:

Kan man ändra Momsperiod?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ändra Momsperiod?
 2. Kan man ändra momsdeklaration?
 3. I vilken period ska moms rättas?
 4. Vad händer om man gör fel i momsdeklaration?
 5. Hur ofta redovisas momsen till Skatteverket?
 6. Hur fungerar Omvänd moms?
 7. Vad händer om man inte redovisar moms i tid?
 8. Hur redovisar man omvänd moms?
 9. Vad händer om det är fel i bokföringen?
 10. Hur rättar jag en periodisk sammanställning?
 11. Hur rättar jag en Periodisk sammanställning?
 12. Hur bokför man omvänd moms?
 13. Vem betalar moms vid omvänd moms?
 14. Kan man bokföra i efterhand?
 15. Vad händer om man lämnar in momsdeklaration för sent?
 16. Hur ska du ändra momsredovisningsperiod?
 17. Hur ska du redovisa och betala moms?
 18. Hur ska du redovisa momsen till Skatteverket?
 19. Hur ska du ändra momsredovisningsperiod?
 20. Hur ska du redovisa och betala moms?
 21. Hur ska du redovisa momsen till Skatteverket?

Kan man ändra Momsperiod?

Har du ett en beräknad omsättning på högst 1 miljoner kronor, rekommenderar Skatteverket att du redovisar din moms en gång per beskattningsår. Du får även redovisa kvartalsvis eller månadsvis, om du hellre skulle vilja det. Årsmoms används i allmänhet av små- eller mikroföretag som har en låg omsättning varje månad.

Fördelen med att redovisa moms en gång per år är självklart att du slipper lämna in en momsredovisning så ofta. Nackdelen är att det kan vara svårt att hålla reda på vad som hände i början av året. Det blir lite knepigare att komma ihåg vad som hände i början av momsperioden helt enkelt.

Att redovisa moms årsvis innebär också att momsinbetalningen sker endast en gång per år. Det är ju skönt, då slipper du tänka på det så ofta. Men kom ihåg – du behöver ha koll på att du har tillräckligt med kapital på kontot i slutet av redovisningsperioden för att betala in momsen.

Om du har en beräknad omsättning mellan 1-40 miljoner kronor rekommenderar Skatteverket att du redovisa moms kvartalsvis. Du får även välja att redovisa månadsvis, men du får inte redovisa årsvis när din beräknade omsättning överstiger 1 miljon kronor.

När du redovisar moms kvartalsvis går du alltid enligt kvartalen jan-mars, april-juni, juli-september och oktober-december, oavsett om du har ett brutet räkenskapsår eller inte.

Att ha kvartalsmoms och brutet räkenskapsår kan ibland vara lite krångligt, speciellt om bokslutsdatumet (sista dagen på ditt räkenskapsår) är i mitten av ett kvartal. Du behöver då föra in momsen som en ingående balans i nästkommande räkenskapsår. Av den anledningen tycker i varjefall vi på supporten att det är enklare att ha månadsmoms, även fast du får redovisa endast per kvartal.

Kan man ändra momsdeklaration?

Saknas det bokförda verifikat i din sparade momsrapport? Detta bör du då justera i bokföringen och sedan skicka in en rättning till Skatteverket.

Det första du måste göra är att ta reda på vad det är som inte stämmer. Om du använder momskontrollen som finns för varje momsrapport i Bokio så kan du hitta eventuella fel eller om det helt enkelt saknas bokförda verifikat i den stängda momsrapporten.

I vilken period ska moms rättas?

Jag behöver göra en momsrättelse. Den gäller perioden okt-dec. Det gäller en faktura som blivit osäker kundfodran och ska inte längre tas upp i bokslutet. då måste momsen rättas. Hur gör jag ?

Vad händer om man gör fel i momsdeklaration?

Många företagare tycker att moms är krångligt, men det måste inte vara så. För de allra flesta bolag gäller betalning och redovisning till Skatteverket av mervärdesskattedeklaration och arbetsgivardeklaration den 12:e i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång. Ett exempel: För redovisningsperioden augusti ska momsen redovisas i skattedeklarationen senast den 12 oktober. Att redovisa skatter och avgifter till Skatteverket måste vara en högt prioriterad aktivitet i ditt företag, om ni inte gör det i tid medför det straffavgifter och räntekostnader för bolaget. Till slut går ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten.

Dessutom, om bolaget vid upprepade tillfällen slarvar med redovisning och inbetalning kan det i sin tur medföra att bolaget får en oren revisionsberättelse. Det innebär att bolagets revisor måste anmärka på detta i revisionsberättelsen och skicka kopia av revisionsberättelsen till Skatteverket. En oren revisionsberättelse kan påverka på många sätt ett bolag men bland annat kan det tyda på bristande kontroll och rutiner i bolaget – vilket till exempel kan försvåra för krediter/lån och så vidare. 

Hur ofta redovisas momsen till Skatteverket?

från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om:

 • din försäljning
 • utgående moms (moms på det du har sålt)
 • ingående moms (moms på det du har köpt in.

Hur fungerar Omvänd moms?

Enligt Skatteverket ska du använda omvänd byggmoms när följande två villkor uppfylls:

 • Du säljer särskilt angivna byggtjänster, byggstädning eller hyr ut arbetskraft för dessa tjänster, i Sverige.
 • Köparen av tjänsterna är en näringsidkare som under vissa förutsättningar säljer sådana byggtjänster.
 • Vad händer om man inte redovisar moms i tid?

  Tidtabellen beror på hur lång skatteperioden för ditt företag är: en månad, ett kvartal eller ett år. Om betalnings- och deklarationsdagen infaller på en lördag eller helgdag flyttas den till följande vardag.

  Hur redovisar man omvänd moms?

  Vanligtvis är det säljaren av tjänster eller varor som ska ta ut moms och betala in denna till staten. Vid omvänd skattskyldighet är det i stället köparen som ska betala in momsen till staten.

  Det är bara i vissa fall som omvänd skattskyldighet kan användas. Dessa fall skiljer sig åt beroende på om handeln gäller Sverige, EU eller länder som inte tillhör EU.

  Vad händer om det är fel i bokföringen?

  Hur ska en rättelse göras i bokföringen eller i årsredovisningen? Det är en vanlig fråga som ställs till FAR:s medlemsrådgivning.

  Självklart ska bokföringen i så stor utsträckning som möjligt vara rätt från början. Men en affärshändelse kan bli felaktigt bokförd på grund av att man inte hade rätt förutsättningar vid bokföringstillfället. Det händer också att beräkningarna helt enkelt blir fel. Ofta upptäcks inte felet förrän efter att bokslutet eller redovisningsperioden är stängd.

  Hur rättar jag en periodisk sammanställning?

  Den periodiska sammanställningen är till för att Skatteverket ska veta hur mycket du har sålt momsfritt till företag i andra EU-länder och är en sammanställning över samtliga fakturor som du har skickat till berörda kunder med belopp, datum och mottagare.

  Försäljning av varor och tjänster till företag i andra EU-länder är momsfritt under förutsättning att:

  • varan transporteras till eller förbrukas i ett annat EU-land
  • köparen har angett sitt VAT-nummer

  Hur rättar jag en Periodisk sammanställning?

  Fyll i uppgifterna nedan i e-tjänsten Periodisk sammanställning för moms.

  • Värdet av varor som du säljer momsfritt till företag i andra EU-länder, när varan transporteras från Sverige till ett annat EU-land och köparen har uppgett sitt VAT-nummer.
  • Värdet av tjänster som du säljer momsfritt enligt huvudregeln för försäljning till företag i andra EU-länder när köparen har uppgett sitt VAT-nummer. » Huvudregeln för försäljning till företag i andra EU-länder
  • Värdet av vidareförsäljning av varor vid så kallad trepartshandel inom EU.
  • Värdet av varor som du överför från din verksamhet i Sverige till en verksamhet som du bedriver i ett annat EU-land. Det finns vissa undantag. » Undantag för vissa varuöverföringar
  • Överföring av varor till avropslager i ett annat EU-land. Du ska inte redovisa några belopp utan bara den avsedda köparens VAT-nummer.
  • Återtagande av varor till Sverige från ett avropslager i ett annat EU-land. Du ska inte redovisa några belopp utan bara den avsedda köparens VAT-nummer.
  • Byte av avsedd köpare av varor i ett avropslager i ett annat EU-land. Du ska inte redovisa några belopp utan bara den avsedda köparens VAT-nummer och den tidigare köparens VAT-nummer.

  Du kan även lämna dina uppgifter i e-tjänsten Filöverföring och läsa mer om tjänsten.

  Fyll i uppgifterna nedan i e-tjänsten Periodisk sammanställning för moms.

  Köparens VAT-nummer består av landskoden med två bokstäver, följd av upp till tolv tecken. Giltiga tecken är siffrorna 0–9 och bokstäverna A–Z. Du ska inte ta med eventuella bindestreck, punkter eller mellanslag. Vid överföring av varor till egen verksamhet i ett annat EU-land ska du som köpare ange det VAT-nummer som ditt företag har i det andra landet.

  Hur bokför man omvänd moms?

  Om du är verksam inom byggsektorn kan du beröras av reglerna för omvänd byggmoms. I din e-bokföring finns funktioner som förenklar din bokföring och fakturering gällande detta. Nedan följer instruktioner för hur du bokför försäljning och inköp med omvänd byggmoms.

  Vad innebär omvänd byggmoms? ▾

  Vem betalar moms vid omvänd moms?

  Du ska bara använda omvänd betalningsskyldighet i vissa bestämda fall. Som säljare kan du alltså inte välja om du ska låta köparen redovisa momsen eller inte. Omvänt måste du som köpare redovisa momsen när omvänd betalningsskyldighet gäller.

  Kan man bokföra i efterhand?

  bokföras senast påföljande arbetsdag och övriga affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. 

  Det finns dock flera möjligheter att senarelägga bokföringen.

  Vad händer om man lämnar in momsdeklaration för sent?

  Om du deklarerar moms, punktskatt eller annan skatt som ska deklareras på eget initiativ efter den utsatta dagen, måste du betala en förseningsavgift. Om du deklarerar för sent, måste du betala förseningsavgift även om du inte har skatt att betala eller du lämnar in en anmälan om ingen verksamhet.

  Förseningsavgiften består av en avgift för varje dag och en avgift som baserar sig på skattebeloppet. Beloppet av skatt som deklarerats för sent påverkar inte beloppet av förseningsavgiften per dag.

  Hur ska du ändra momsredovisningsperiod?

  Ändra momsredovisningsperiod. Om du vill ändra hur ofta du ska redovisa moms gör du det enklast genom att lämna en anmälan om ändring här på verksamt.se. Om du gör ett byte så att du redovisar moms oftare, kan du byta tillbaka till att redovisa mer sällan först efter24 månader.

  Hur ska du redovisa och betala moms?

  Redovisa och betala moms Sidan blev senast uppdaterad: 2020-07-21. Momsen ska redovisas till Skatteverket och antingen ska du betala eller få tillbaka momspengar. Mindre företag redovisar oftast momsen en gång per kvartal. Du skickar enklast in din momsdeklaration med e-tjänsten på Skatteverkets webbplats.

  Hur ska du redovisa momsen till Skatteverket?

  Redovisa och betala moms. Momsen ska redovisas till Skatteverket och antingen ska du betala eller få tillbaka momspengar. Mindre företag redovisar oftast momsen en gång per kvartal. Du skickar enklast in din momsdeklaration med e-tjänsten på Skatteverkets webbplats.

  Hur ska du ändra momsredovisningsperiod?

  • Ändra momsredovisningsperiod. Om du vill ändra hur ofta du ska redovisa moms gör du det enklast genom att lämna en anmälan om ändring här på verksamt.se. Om du gör ett byte så att du redovisar moms oftare, kan du byta tillbaka till att redovisa mer sällan först efter24 månader.

  Hur ska du redovisa och betala moms?

  • Redovisa och betala moms Sidan blev senast uppdaterad: 2020-07-21. Momsen ska redovisas till Skatteverket och antingen ska du betala eller få tillbaka momspengar. Mindre företag redovisar oftast momsen en gång per kvartal. Du skickar enklast in din momsdeklaration med e-tjänsten på Skatteverkets webbplats.

  Hur ska du redovisa momsen till Skatteverket?

  • Redovisa och betala moms. Momsen ska redovisas till Skatteverket och antingen ska du betala eller få tillbaka momspengar. Mindre företag redovisar oftast momsen en gång per kvartal. Du skickar enklast in din momsdeklaration med e-tjänsten på Skatteverkets webbplats.