:

När betalas Elstödet ut till företag?

Innehållsförteckning:

 1. När betalas Elstödet ut till företag?
 2. Hur mycket elstöd får företag?
 3. Får man elstöd för företag?
 4. Hur funkar Elstödet företag?
 5. Hur lång tid tar det att få Elstödet företag?
 6. När skall El stödet betalas ut?
 7. Hur mycket kommer jag att få i Elstöd?
 8. Hur betalas Elstöd ut?
 9. Får företag Elkompensation?
 10. Vad ska jag göra för att få Elstöd?
 11. Hur får jag del av Elstödet?
 12. Hur kommer Elstödet att se ut?
 13. Hur vet man när man får Elstödet?
 14. När kommer Elstödet in på kontot?
 15. Får man Elstöd för januari 2023?

När betalas Elstödet ut till företag?

För företag innebär elstödet att alla näringsidkare och juridiska personer med elutag i elområde 3 och 4 nu kan ansöka om elstöd för för fjolårets extraordinärt höga elpriser. Stödet ska kompensera för höga elpriser under perioden oktober 2021 till och med september 2022 och ges med fast öresbelopp per förbrukad kilowattimme.

Hur mycket elstöd får företag?

29 maj 2023 Elskolan

Regeringen har presenterat två olika elstöd för företag: ett generellt som alla företag som är berättigade elstöd kan ansöka om, från och med den 30 maj, samt ett extra elstöd för elintensiva företag. Det är Skatteverket och Energimyndigheten som hanterar utbetalningarna.

Får man elstöd för företag?

Regeringen har nyligen fattat beslut om reglerna för elstöd till företag. Vad gäller för dig som är hyresgäst hos Vasakronan? Här hittar du information och svar på vanliga frågor.

Regeringen har fattat beslut om reglerna för elstöd till företag och från och med den 30 maj 2023 kan företag i elområde 3 och 4 söka elstöd hos Skatteverket. Sista dag för ansökan är 25 september. Stödet gäller framtida kostnader hos företag men beräknas utifrån den elförbrukning företag hade mellan den 1 oktober 2021 och den 30 september 2022.

Regelverket är komplext och för dig som är hyresgäst hos Vasakronan innebär regelverket en av två saker.

Hur funkar Elstödet företag?

Elstödet kommer att betalas ut till de näringsidkare och juridiska personer som har elnätsavtal med elnätsföretag för uttagspunkter i södra Sverige (elområde 3 eller 4) och som var innehavare av elnätsavtalet den 17 november 2022.

Ett exempel på en juridisk person är en organisation, som bland annat kan sluta avtal, äga egendom, ha fordringar eller skulder och vara part i domstol. Exempelvis ett aktiebolag, ett handelsbolag, en förening, en bostadsrättsförening, en stiftelse, ett konkursbo eller en kommun.

Hur lång tid tar det att få Elstödet företag?

Regeringens förslag innebär att elstöd går till företag med eluttag i elområde 3 och 4. Maxtaket får inte överstiga 2 miljoner euro (drygt 22 miljoner kronor).

Beloppet som betalas ut i elstöd beror på förbrukningen under perioden oktober 2021 till september 2022.

De i elområde 4 får 79 öre per förbrukad kWh och de i elområde 3 får 50 öre per förbrukad kWh.

När skall El stödet betalas ut?

Försäkringskassan planering är att utbetalningarna av elstödet ska starta i slutet av maj så att de allra flesta hushållen ska ha pengarna på kontot senast den 9 juni 2023.

För att snabbare få pengarna ska man registrera sitt konto hos Swedbank före den 10 maj om man inte redan gjort det. Har man konto hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan kommer pengarna dit.

Läs mer: Elstöd för privatpersoner i hela landet - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Hur mycket kommer jag att få i Elstöd?

Elstöd 1 Du har rätt till ersättning om du har ett elnätsavtal och använt el i hushållet i elområde 3 och 4 som avser mellersta och södra Sverige. Användningen ska ha skett mellan 1 oktober 2021 till 30 september 2022. Den person som stått på elnätsavtalet vid brytpunkten den 17 november 2022 är den som är berättigad till ersättning.

Elstöd 2 Du har rätt till ersättning om du har ett elnätsavtal och använt el i hushållet i elområde 1 till 4 som avser hela Sverige. Användningen ska ha skett mellan november och december 2022. Den person som stått på elnätsavtalet vid brytpunkten den 31 december 2022 är den som är berättigad till ersättning.

Försäkringskassan hanterar tillsammans med Swedbank utbetalningen av elstödet (Försäkringskassan 2023). Du behöver anmäla ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister innan den 13 februari för att utbetalningen av elstöd 1 ska ske snarast det blir möjligt. Du kommer få dina pengar även om du inte anmäler något konto men då kommer utbetalningen försenas. Det finns inget krav på att vara kund hos Swedbank för att kunna anmäla konto för utbetalning.

 • Du som är pensionär – och får pension via Pensionsmyndigheten kommer få elstödet utbetalt till det konto som redan är anmält hos dem. Du behöver således inte anmäla något konto hos Swedbank.
 • Du som bor utomlands – kan i undantagsfall behöva skicka in dina kontouppgifter brevledes.
 • Du som saknar konto – kommer istället få dina pengar utbetalda via en utbetalningsavi.

Hur betalas Elstöd ut?

Anmäl ditt konto till Swedbanks kontoregister före den 10 maj för att få elstödet insatt på kontot när utbetalningarna påbörjas i slutet av maj. Det går att anmäla sitt konto även efter den 10 maj för att snabba på processen och undvika en aviutbetalning. Du som får pension eller har ett bankkonto registrerat hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan behöver inte göra någonting utan kommer få pengarna automatiskt. 

Får företag Elkompensation?

När du går på ett event, eller på andra sätt delar med dig av dina personuppgifter såsom namn och e-post med mera till Företagarna, önskar vi ditt samtycke till behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss levande person, omfattas av bestämmelserna i  EUs allmänna dataskyddsförordning ”GDPR”. (Tidigare personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL”)

Vad ska jag göra för att få Elstöd?

Senast den 9 juni räknar Försäkringskassan med att alla landets hushåll har fått elstöd två som omfattar privatpersoner i hela landet. För att snabbare få pengarna ska man registrera sitt konto hos Swedbank före den 10 maj om man inte redan gjort det. Har man konto hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan kommer pengarna dit.

Stödet omfattar cirka 10 miljarder kronor och alla landets hushåll – cirka 5 miljoner – kommer få del av elstödet. Tidplanen avser elstödet till privatpersoner i hela landet för perioden november och december 2022. Elstödet går till den som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022.

Hur får jag del av Elstödet?

Swedbank har fått i uppdrag av Försäkringskassan att betala ut elstöd till privatpersoner i hela Sverige för perioden november - december 2022. Utbetalningarna kommer att ske successivt via Swedbanks utbetalningssystem. Den 9:e juni ska de flesta ha fått pengarna insatta på sitt konto.

Hur kommer Elstödet att se ut?

Swedbank har fått i uppdrag av Försäkringskassan att betala ut elstöd till privatpersoner i hela Sverige för perioden november - december 2022. Utbetalningarna kommer att ske successivt via Swedbanks utbetalningssystem. Den 9:e juni ska de flesta ha fått pengarna insatta på sitt konto.

Hur vet man när man får Elstödet?

Elprisstödet ligger på totalt 55 miljarder kronor och tillgodoser ungefär fem miljoner elkunder – privatpersoner, företag, organisationer och föreningar. Försäkringskassan sköter utbetalningarna till privatpersoner, vilka kommer att påbörjas den 20 februari. Pengarna betalas ut succesivt och de flesta ska ha fått sitt elstöd den 7 mars. Beloppet beräknas i sin tur på elförbrukningen du hade mellan oktober 2021 och september 2022.

När kommer Elstödet in på kontot?

Swedbank har fått i uppdrag av Försäkringskassan att betala ut elstöd till privatpersoner i hela Sverige för perioden november - december 2022. Utbetalningarna kommer att ske successivt via Swedbanks utbetalningssystem. Den 9:e juni ska de flesta ha fått pengarna insatta på sitt konto.

Får man Elstöd för januari 2023?

 • Energi- och näringsminister Ebba Busch håller pressträff
 • Se sändningen i efterhand på Regeringskansliets Youtubekanal
 • Uppdrag att ansöka om att använda intäkter från överbelastning för att finansiera nödåtgärder för hushållen