:

Är musik momsfritt?

Innehållsförteckning:

 1. Är musik momsfritt?
 2. Är det moms på underhållning?
 3. När är det 6% moms?
 4. Är det moms på konsert?
 5. Hur mycket skattar man på musik?
 6. Vad är det för moms på DJ?
 7. Hur bokföra underhållning?
 8. När är det 20% moms?
 9. Vad har 25% moms?
 10. Vilka tre olika momssatser finns det?
 11. Vilka tjänster är momsbefriade?
 12. Hur skattar man som musiker?
 13. Hur mycket får en artist på Spotify?
 14. Hur mycket moms på Spotify?

Är musik momsfritt?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Är det moms på underhållning?

Någon definition av begreppen konsert, cirkusföreställning osv. finns inte i lagtexten eller i förarbeten till lagen. Enligt förarbeten framgår däremot att med jämförliga föreställningar avses t.ex. revy-, operett- eller musikalföreställningar.

När är det 6% moms?

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.

Är det moms på konsert?

 • är en utövande konstnär
 • framträder inför publik
 • framför ett litterärt eller konstnärligt verk som är skyddat av upphovsrättslagen.

Exempel på utövande konstnärer som kan uppträda momsfritt är

Hur mycket skattar man på musik?

Royaltyinkomster beskattas oftast som inkomst av näringsverksamhet. Detta gäller för uppfinnare, författare, kompositörer med flera som yrkesmässigt bedriver vetenskaplig, litterär, konstnärlig eller annan liknande verksamhet. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Med yrkesmässigt avses att verksamheten bedrivs varaktigt och med vinstsyfte.

Om royaltyn inte kan klassas som inkomst av näringsverksamhet är den att anse som inkomst av tjänst. Det kan vara fallet då verksamheten är tillfällig och inte kan anses som yrkesmässig, till exempel för "engångsförfattare" eller "engångsuppfinnare", eller om den annars har bedrivits på ett sådant sätt att inkomsten blir hänförlig till inkomst av tjänst.

Uppfylls inte samtliga kriterier för näringsverksamhet (självständighet, varaktighet och vinstsyfte) blir inkomsten tjänstebeskattad.

Vad är det för moms på DJ?

 • är en utövande konstnär
 • framträder inför publik
 • framför ett litterärt eller konstnärligt verk som är skyddat av upphovsrättslagen.

Exempel på utövande konstnärer som kan uppträda momsfritt är

Hur bokföra underhållning?

Det måste finnas ett omedelbart samband mellan representationen och den verksamhet som företaget bedriver för att kostnaderna ska kunna betraktas som avdragsgilla. Det gäller både tidpunkten och platsen för representationen och vilka personer den riktar sig mot.

Avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopades 1 januari 2017. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde kan dock fortfarande vara avdragsgill, läs mer om detta nedan.

När är det 20% moms?

Momsen (mervärdesskatten) är en konsumtionsskatt som tillämpas på nästan alla varor och tjänster som köps och säljs för användning eller konsumtion i EU (I det här fallet de 27 EU-länderna).

EU har en rad grundregler för moms men hur de tillämpas kan variera från land till land. I de flesta fall måste du betala moms på alla varor och tjänster i alla steg av försörjningskedjan ända till försäljningen till slutkunden. Det kan också omfatta alla led i produktionskedjan – från början till slutet, t.ex. inköp av komponenter, transport, montering, underhåll, förpackning, försäkring och försändelse till slutkunden.

Vad har 25% moms?

Moms – mervärdesskatt eller mervärdesomsättningsskatt – är en skatt som ska betalas till staten vid köp av varor och tjänster. 

Både privatpersoner och företag betalar moms, men det är du som driver företag som märker av att den existerar. För privatpersoner är momsen alltid inkluderad i priset och man behöver inte göra någonting mer än att betala totalsumman för sin vara eller tjänst.

Själva momsinbetalningen – och hur stor den blir – tar nämligen du som företagare, eller näringsidkare, hand om i samband med din momsdeklaration. Företagare kan nämligen kvitta momsen på sina inköp mot momsen på sin försäljning. Därför brukar man ofta presentera priset exklusive moms när man vet att det är företag som ska handla.

I Sverige använder vi oss av olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst som avses. På de allra flesta varor eller tjänster gäller 25 % moms, det vill säga att du som näringsidkare lägger på 25 % på ditt pris. Det finns dock undantag.

För till exempel livsmedel, restaurangbesök, hotell samt konstverk som köps direkt från konstnären gäller istället 12 % moms, medan tidningar, böcker, konserter samt  taxi-, buss-, flyg- och tågresor inom Sverige enbart beläggs med 6 % moms. 

Vissa branscher är dessutom undantagna från momsplikt helt och hållet. För sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster betalas exempelvis ingen moms alls.‍

Vilka tre olika momssatser finns det?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Vilka tjänster är momsbefriade?

Momsen (mervärdesskatten) är en konsumtionsskatt som tillämpas på nästan alla varor och tjänster som köps och säljs för användning eller konsumtion i EU (I det här fallet de 27 EU-länderna).

EU har en rad grundregler för moms men hur de tillämpas kan variera från land till land. I de flesta fall måste du betala moms på alla varor och tjänster i alla steg av försörjningskedjan ända till försäljningen till slutkunden. Det kan också omfatta alla led i produktionskedjan – från början till slutet, t.ex. inköp av komponenter, transport, montering, underhåll, förpackning, försäkring och försändelse till slutkunden.

Hur skattar man som musiker?

 • är en utövande konstnär
 • framträder inför publik
 • framför ett litterärt eller konstnärligt verk som är skyddat av upphovsrättslagen.

Exempel på utövande konstnärer som kan uppträda momsfritt är

Hur mycket får en artist på Spotify?

En av de viktigaste och kanske den mest uppenbara faktorn som påverkar en artists inkomst från Spotify är antalet lyssningar de får. Givetvis är det så att ju fler lyssningar en artist har, desto mer pengar tjänar de, men det finns även en mängd andra faktorer som påverkar hur mycket man kan tjäna på Spotifys plattform.

En betydande faktor som påverkar en artists inkomst är deras popularitet och närvaro på plattformen, det vill säga hur inflytelserika de är och hur engagerad publik de har. Artister som har en stark online-närvaro och en stor och engagerad publik har oftast högre inkomster från Spotify än mindre kända artister.

Geografisk placering är också en faktor som påverkar hur mycket en artist tjänar från Spotify. I vissa länder, som USA och Storbritannien, är priset för Spotify-abonnemang (Spotify premium) högre, vilket innebär att artister tjänar mer i dessa länder. Spotify premium priser skiljer sig från ca 12 kronor i Turkiet upp till ca 150 kronor per månad i Schweiz och Lichtenstein.

Hur mycket moms på Spotify?

Vissa medlemsorganisationer för musiker erbjuder specifika avtalsmallar för musiker.

Om du är medlem i  Sveriges musikskapare (SKAP) kan du ladda ned deras standardavtal

och vilka momssatser gäller inom musikerområdet? Finns det några avdrag du kan göra när du startar ditt företag? Här får du mer information om sådant som rör moms och skatt inom musikerområdet.

Moms är en skatt vi betalar på nästan all konsumtion av varor och tjänster. För musikerområdet gäller särskilda momsregler.

Om du under ett år både har haft inkomster via ditt företag (enskild firma

Rätt att dra av underskott av konstnärlig näringsverksamhet hos Skatteverket

Du gör kvittning av underskott mot inkomst av tjänst i din inkomstdeklaration

Inom kulturområdet är det vanligt att du har varierande inkomster från år till år. Då kan du sätta in en del av vinsten på ett upphovsmannakonto. Det innebär att du kan fördela inkomsterna om du till exempel tjänar mycket pengar genom att du säljer ett verk under ett år men du kanske kommer tjäna mindre pengar året efter. Pengarna sätts då in på ett speciellt bankkonto och skattas när du tar ut pengarna från kontot. Du kan max ha pengarna på kontot i fem år och lägsta uttaget är 1000 kronor. Det spelar ingen roll vad pengarna går till.

Om du till exempel komponerar ett musikstycke eller skriver en sångtext har du skapat ett verk som skyddas av upphovsrätten

. Det är ofta en stor del av musikers inkomster. Även som artist, musiker och musikutgivare har du rätt till ekonomisk ersättning när någon vill använda det du har skapat. 

Upphovsrätt är något som uppstår automatiskt när du har skapat ett verk, det behövs ingen registrering. Upphovsrätten är en immateriell rätt, vilket kan beskrivas som att konstnären äger rätten till verket. Upphovspersoner inom musikområdet är till exempel kompositörer, komponister, tonsättare, musikskapare, singer-songwriters, låtskrivare, textförfattare och översättare. Även musiker, artister och så kallade ljudframställare (till exempel skivbolag) har ett skydd som gäller för deras framförande eller prestation. Det skyddet kallas för närstående rättigheter.