:

Vad kan man köpa för tjänster?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan man köpa för tjänster?
 2. Vad räknas som inköp av tjänst?
 3. Kan företag köpa från privatpersoner?
 4. Kan man köpa vad man vill på företaget?
 5. Kan man sälja tjänster utan f skatt?
 6. Vad menas med en tjänst?
 7. Vad är skillnaden mellan en vara och en tjänst?
 8. När får man handla momsfritt?
 9. Vad händer om man köper privata saker på företaget?
 10. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 11. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 12. Kan man sälja tjänster utan F-skatt?

Vad kan man köpa för tjänster?

Du som har företag kan få göra avdrag för den moms som du betalar när du köper in varor och tjänster till verksamheten. Den momsen heter ingående moms. Här kan du läsa om vilka varor och tjänster du får avdrag för och hur du gör.

Läsombud kan läsa företagets momsuppgifter.

Vad räknas som inköp av tjänst?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och el. Tjänster är allt annat som kan säljas. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Kan företag köpa från privatpersoner?

Om du har blandad verksamhet, det vill säga att du säljer både momsfria och momspliktiga varor eller tjänster, fungerar det så här:

Om du bara använder varan eller tjänsten i den delen av verksamheten som är momsfri får du inte dra av någon moms.

Kan man köpa vad man vill på företaget?

I den här kalkylen kan du räkna ut vad som är skillnad i kostnad mellan att låta aktiebolaget betala eller köpa privat? Hur mycket lägre blir kostnaden jämfört med om du betalar med lön som du tar ut ur ditt aktiebolag? Denna kalkyl visar ungefär hur stor skillnaden blir.

Inköp du behöver i din verksamhet kan du dra av på företaget. Ibland är det dock lätt att man ändå tar inköpet privat av olika anledningar. I denna kalkyl kan du se hur det påverkar kostnaden för dig.

Kan man sälja tjänster utan f skatt?

Hej! Jag startade nyss aktiebolag och har inte haft så mycket inkomster men dock en del utgifter. Jag har kommit fram till att jag ska använda mig av momsbefrielsen nu i början eftersom jag inte vill hamna i problem med skatteverket om mina inkomster inte går upp nästa år och bara drar av för ingående moms.

Så min nästa fråga som jag inte har kunnat ta ett beslut i då jag inte riktigt förstår hur det omfattar mig, är om jag ska registrera för F-skatt eller A-skatt. Jag säljer symönster på internet i form av pdf-filer som kunderna laddar ner efter betalning. För närvarande har jag ingen annan inkomst i bolaget.

Vad menas med en tjänst?

Historiskt har tjänster främst associerats med stödfunktioner till mänskligt leverne, som städning, uppassning, barnpassning med mera som då vanligast utförts av tjänstefolk, personer anställda av mottagaren. Dessa basala tjänster utförs numera huvudsakligen av personer som inte är anställda av mottagaren utan erbjuds i en köp-sälj-, leverantör-kund-relation.

Specialiserade personliga tjänster, som artisteri och rådgivning, utförda av specialiserade tjänsteutövare har alltid funnits och har blivit allt vanligare. Än mer har en ny typ av liknande tjänster växt upp i kölvattnet av industrisamhället med tjänster som kundtjänst (hjälpcentral) av produkter och rådgivning (konsulting) till organisationer.

De senaste årtionde har också tjänster som levereras av maskiner (datorer) blivit alltmer vanliga, inte minst med internets genombrott.

Vad är skillnaden mellan en vara och en tjänst?

Begreppet ”produkt” kan syfta på ett stort antal olika saker, bland annat varor och tjänster. Vanligast är det att använda ordet som ett synonym till vara, men det kan ibland även syfta på en tjänst.

Inom ekonomi kan ordet ”produkt” handla om resultatet av ett utfört arbete. Ordet ”metaprodukt” handlar om en upplevelse. Det blir ofta ganska uppenbart vad som menas med produkt i det individuella sammanhanget.

 • Vapen är ett undantag. EU har beslutat att vapen inte ska räknas som en vara, trots att det är en fysisk produkt och egentligen uppfyller kriterierna för att räknas som en vara – och det är inte heller en tjänst. Vapen är alltså varken en vara eller en tjänst.
 • Detsamma gäller fastigheter, de är varken en vara eller en tjänst. När man talar om moms, däremot, räknar man fastigheten som en vara.
 • Sådant som gas, värme, el, och kyla känns väl inte särskilt uppenbart vad de är för något. Men de räknas alla som varor.

När får man handla momsfritt?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Vad händer om man köper privata saker på företaget?

Skatteverket har samlad information på sin webbplats om vad du kan göra avdrag för i ditt företag och vilka belopp och procentsatser som gäller. Du kan bland annat ta del av ett avdragslexikon för enskild näringsverksamhet

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Du ska betala skatten inom 90 dagar från att du får ditt slutskattebesked. Datumet står på slutskattebeskedet. De flesta som har skatt att betala ska göra det senast den 12 september 2023. Om vi ändrar något i din deklaration får du ditt slutskattebesked tillsammans med ändringsbeslutet.

Skatteverket drar pengarna från ditt skattekonto på förfallodagen, om vi inte gjorde det vid uttaget av ditt slutskattebesked. Du kan välja att betala skatten innan. Fördelen är att du blir färdig med din deklaration och du kan också undvika att behöva betala kostnadsränta på skatten.

Den 1 augusti 2023 höjdes den låga kostnadsräntan från 3,75 procent till 5 procent. Samtidigt höjdes den höga kostnadsräntan från 18,75 procent till 20 procent.

Kan man sälja tjänster utan F-skatt?

För att avgöra om en tjänst ska beskattas i Sverige eller ett annat land ska du ta ställning till följande:

 • Är köparen en beskattningsbar person (till exempel ett företag) eller en icke beskattningsbar person (till exempel en privatperson)?
 • Vad är det för typ av tjänst?