:

Kan man ladda ner registreringsbevis?

Innehållsförteckning:

 1. Var beställer man registreringsbevis?
 2. Vad kostar det att beställa nytt registreringsbevis?
 3. Vem utfärdar registreringsbevis?
 4. Kan man få bil registreringsbevis digitalt?
 5. Får man köra utan registreringsbevis?
 6. Hur kan man göra ägarbyte utan registreringsbevis?

Var beställer man registreringsbevis?

Del 1 skickas till den som äger eller brukar fordonet. Det är gratis och skickas direkt till den adress vi har i vägtrafikregistret. I de fall fordonet har en notering om leasing, skickas Del 1 av registreringsbeviset till brukaren av fordonet (det vill säga leasingtagaren).

Del 2 skickas till den som enligt vägtrafikregistret äger fordonet. Har fordonet leasingnotering skickas Del 2 till leasinggivaren. Del 2 av registreringsbeviset är en värdehandling och måste alltid finnas med vid ett ägarbyte, även i de fall ett ägarbyte sker till en bilfirma. 

Eftersom registreringsbeviset är en värdehandling och ett intyg på vem som är registrerad ägare till ett fordon är det viktigt att du är rädd om det. Tänk på att förvara registreringsbeviset på ett säkert ställe så det inte kommer i orätta händer – aldrig i handskfacket exempelvis.

Vad kostar det att beställa nytt registreringsbevis?

Söker man i forum och på andra platser online går det att hitta olika förslag och teorier på hur man mellan privatpersoner kan köpa eller sälja en bil utan registreringsbevis.

Vi vill avråda från alla sådan typer av affärer eftersom risken för bedrägerier är stor.

Vem utfärdar registreringsbevis?

Registreringsbevis är en fysisk eller elektronisk handling som visar att ett bolag är registrerat hos Bolagsverket. Registreringsbeviset visar bland annat bolagets firma, organisationsnummer, registreringsdatum, adress, styrelsens säte och bolagets företrädare. Namn och adresser till bolagets styrelseledamöter, verkställande direktör och eventuell revisor framgår av beviset.

Registreringsbeviset innehåller även uppgift om bolagskategori, aktiekapital, antal aktier och eventuella överlåtelseförbehåll. Vidare finns information om bolagets verksamhet och räkenskapsår.

Den praktiska användningen av registreringsbeviset är som bevis att bolaget är registrerat hos Bolagsverket. Det är framförallt ett bevis för vilka som sitter i ett bolags styrelse och vilka som har rätt att företräda bolaget gentemot tredje person. Många gånger begärs ett registreringsbevis vid kontakter och transaktioner med till exempel banker, myndigheter och vid internationella affärer.

Kan man få bil registreringsbevis digitalt?

Registreringsbevis utfärdas av Transportstyrelsen och består av två delar. Del 1 och del 2. Del 2 är gul och visar vem som äger bilen. Det är också denna del man använder vid ägarbyte och när man skrotar bilen.

När bilen skrotas ska ägaren visa legitimation vid lämning av en uttjänt bil . För att Transportstyrelsen skall kunna avföra bilen från bilregistret måste dessa handlingar vara kompletta. Registreringsbeviset kan beställas digitalt via Transportstyrelsens hemsida. Beställes det med E-legitimation kostar det inget och beviset kommer hem i brevlådan. Beställes det däremot utan E-legitimation kostar det 50 kr. Beviset skickas då som postförskott och får hämtas ut från ett postkontor. För ett dödsbo är det gratis och registreringsbeviset skickas till folkbokföringsadressen.

Får man köra utan registreringsbevis?

När du kör en lånad bil eller annat fordon som är registrerad på en annan person eller företag kan du använda brukarkort för fordon. Kortet används för att styrka att du har rätt att bruka fordonet du inte äger.

Du kan använda brukarkortet för fordon för att styrka att du är den person som är brukaren men inte ägaren, till bland annat:

 • Poliskontroll i Sverige och utomlands
 • Domstol
 • Kommuner
 • Parkeringsbolag
 • Bostadsrättsföreningens parkering
 • Boendeparkering
 • Övriga myndigheter

Hur kan man göra ägarbyte utan registreringsbevis?

När du kör en lånad bil eller annat fordon som är registrerad på en annan person eller företag kan du använda brukarkort för fordon. Kortet används för att styrka att du har rätt att bruka fordonet du inte äger.

Du kan använda brukarkortet för fordon för att styrka att du är den person som är brukaren men inte ägaren, till bland annat:

 • Poliskontroll i Sverige och utomlands
 • Domstol
 • Kommuner
 • Parkeringsbolag
 • Bostadsrättsföreningens parkering
 • Boendeparkering
 • Övriga myndigheter