:

Vad ingår i facket IF Metall?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ingår i facket IF Metall?
 2. Hur mycket kostar det att vara med i IF Metall?
 3. Har man hemförsäkring genom IF Metall?
 4. Vilket kollektivavtal har jag IF Metall?
 5. Vad är lägsta lön IF Metall?
 6. Vad får man om man är med i facket?
 7. Hur mycket höjs lönen IF Metall?
 8. Hur mycket får jag om jag blir arbetslös IF Metall?
 9. Hur lång tid tar det att få ersättning från If?
 10. Vad blir löneökningen 2023 IF Metall?
 11. Hur mycket höjs lönen 2023 IF Metall?
 12. När höjs lönen 2023 IF Metall?
 13. Får man mer i lön om man är med i facket?
 14. Är det värt att gå med i facket?
 15. Vad händer efter 300 dagar a-kassa IF Metall?
 16. Vad är friskvårdsbidrag?
 17. Vad är belopp på friskvårdsbidrag?
 18. Hur bokför du friskvårdsbidraget?
 19. Vad behöver du veta om friskvårdsbidraget 2020?
 20. Vad är friskvårdsbidrag?
 21. Vad är belopp på friskvårdsbidrag?
 22. Hur bokför du friskvårdsbidraget?
 23. Vad behöver du veta om friskvårdsbidraget 2020?

Vad ingår i facket IF Metall?

Här kan du räkna ut din medlemsavgift och samtidigt se vad medlemsavgiften går till. Medlemsavgiften är ungefär 1,56 % av din lön. Observera att procentavgiften kan variera mellan olika avdelningar, det belopp du ska betala kan därför bli något lägre eller högre än vad uträkningen visar.  

Lägst medlemsavgift per månad är 230 kronor och högst medlemsavgift per månad är 633 kronor. På vissa arbetsplatser kan det tillkomma en klubb- eller försäkringsavgift på grund av lokalt förhandlade förmåner.

Hur mycket kostar det att vara med i IF Metall?

För att bli medlem i IF Metalls a-kassa måste du kontakta ditt lokala kontor. Du kan alltså inte fylla i en ansökan direkt på deras hemsida. Däremot kan du fylla i en ansökan på hemsidan om du vill bli medlem i både a-kassan och fackförbundet.

Hur ansöker jag om ersättning från IF Metalls a-kassa?

Har man hemförsäkring genom IF Metall?

We use cookies from other companies in order to show you ads off our Products, and provide features such as maps, payment services and video.

We use cookies from other companies in order to show you ads off our Products, and provide features such as maps, payment services and video.

Vilket kollektivavtal har jag IF Metall?

Enligt arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden inte vara mer än 40 timmar per vecka. Men i många branscher finns kollektivavtal som ersätter arbetstidslagen och ger kortare arbetstider. Den genomsnittliga arbetstiden under en fyramånadersperiod får däremot enligt lagen aldrig överskrida 48 timmar per vecka. Det gäller alltså den totala arbetstiden inklusive jourtid, övertid, semesterledighet och sjukfrånvaro. Det går inte att avtala bort.

Varje arbetstagare har rätt till minst elva timmars sammanhängande dygnsvila. Arbetstiden regleras sedan i kollektivavtal, centrala eller lokala. Finns inget kollektivavtal på din arbetsplats? Kontakta i så fall en ombudsman på ditt fackförbund som kan ge dig råd. Är du medlem i IF Metall? Kontakta då en ombudsman på din lokala avdelning.

Vad är lägsta lön IF Metall?

Den lägsta lönen för tandsköterskor i Unionens avtal med Vårdföretagarna ligger under den gränsen: 19 096 kronor i månaden före skatt.

Det gör även den lägsta lönen i Kommunals avtal för privat äldreomsorgen, som är 19 915 kronor (även här är Vårdföretagarna motpart).

Och den lägsta lönen i Kommunals och Vårdföretagarnas avtal för personliga assistenter, som ligger på 20 129 kronor.

Vad får man om man är med i facket?

Schyssta villkor, bättre lön och mer trygghet. Som medlem i Kommunal får du expertråd kring allt som rör ditt yrke och hjälp om något skulle hända på jobbet. Ju fler vi är, desto större skillnad kan vi göra!

Foto: Sara Öhman

Hur mycket höjs lönen IF Metall?

Men det motiveras inte med att medlemmarna ska kompenseras för den höga inflationen. Att försöka springa ikapp inflationen med motsvarande löneökningar vore farligt, risken är att det driver på inflationen ännu mer.

– Det skulle sluta med urholkade löner, och dessutom högre arbetslöshet, säger IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

Skälet till att lönerna, enligt fackens bedömning, kan öka snabbare nu än i tidigare avtalsrörelser är i stället att det går bra för företagen.

Svensk industri har stärkt sin konkurrenskraft de senaste åren och ökat sina marknadsandelar utomlands, påpekar Unionens ordförande Martin Linder.

Produktiviteten har utvecklats väl, investeringarna i svensk industri är stora, och arbetskraftskostnaderna har inte stigit snabbare än i andra länder.

Hur mycket får jag om jag blir arbetslös IF Metall?

Försäkringen, som börjar gälla den 1 juli 2019, levereras av Folksam och kommer att ingå i medlemskapet i IF Metall.

Försäkringen innebär att de medlemmar som har lön över 25 025 kronor i månaden (vilket är den högsta inkomst som omfattas av den allmänna arbetslöshetsförsäkringen) får behålla 80 procent av sin inkomst under de första 100 dagarna som arbetslösa.

Hur lång tid tar det att få ersättning från If?

Här hittar du svar på generella frågor om betalningar. Detaljerad information om dina betalningar ser du på Mina sidor.

Det enklaste sättet är att logga in på Mina sidor och ändra där. Välj Betalningar och sedan klickar du på länken Ändra betalningssätt. Du ser då vilka alternativ du kan välja. 

Vad blir löneökningen 2023 IF Metall?

 • De senaste åren har avtalen innehållit en låglönesatsning enligt den så kallade knämodellen. Den är med nu också, i alla avtal, men bara år 2.
 • Alla som då tjänar under 28 211 kronor i månaden ska få sitt påslag räknat i kronor. Krontalet är den procentuella ökningen räknat på 28 211 kronor.
 • Säg att löneökningarna blir 3,1 procent år 2, som de är i många avtal efter att avsättningar till deltidspension räknats av. Då får den som tjänar till exempel 25 000 kronor 3,1 procent på 28 211 kronor, det vill säga 875 kronor.
 • Pengarna läggs i en pott. Ibland räknas potten ihop för hela branschen i stället för på varje arbetsplats. Exakt hur pengarna sedan fördelas avgörs i lokala förhandlingar.

Här nedanför listar vi hur avtalen ser ut specifikt för några branscher. Använd den här menyn för att komma direkt till avtalen/avtalet för ditt förbund:

Hur mycket höjs lönen 2023 IF Metall?

Nästa år är ett stort avtalsår när avtal för över 2 miljoner anställda på svensk arbetsmarknad löper ut. För IF Metall gäller det 37 kollektivavtal inom de olika branscher där våra medlemmar arbetar. Den 31 mars 2023 löper de första avtalen ut. 

När höjs lönen 2023 IF Metall?

Industrins avtalsförhandlingar är klara och nya kollektivavtal är på plats. 

Avtalen som Teknikföretagen har tecknat med IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna gäller från och med den 1 april 2023 till och med den 31 mars 2025. 

Får man mer i lön om man är med i facket?

Ja. Om det finns kollektivavtal kan du vara säker på att arbetsgivaren betalar in pengar till din pension och andra försäkringar. Det kan innebära mycket pengar och förmåner som du annars kan bli utan.

Nej. Kollektivavtal har visat sig vara väldigt effektivt. De anställda får mer trygghet och inflytande över jobbet och arbetsgivarna får flexibilitet utifrån deras bransch. Lagstiftade minimilöner riskerar dessutom att pressa ner lönerna. Det här kallas den svenska modellen, läs mer här.

Är det värt att gå med i facket?

Trots att anställningsformen timanställning i dagsläget saknar laglig reglering, förekommer den, framför allt inom gruppen unga vuxna. Kortfattat arbetar en timanställd ett obestämt antal timmar under en obestämd tid, där nya avtal sluts var gång arbetsgivaren erbjuder arbetspass och där arbetstagaren väljer att tacka ja till erbjudandet. Det är möjligt för timanställda att ansluta sig till en facklig organisation, men eftersom timanställningen inte regleras av lagen om anställningsskydd [LAS] eller i automatiskt har del av vad kollektivavtalet ger, saknar timvikarier många av de tryggheter som tillsvidareanställda har.

Vad händer efter 300 dagar a-kassa IF Metall?

Du ansöker om ersättning i efterhand. Alltså månaden efter den månad som du deltog i programmet. Ett exempel: om du deltagit i ett program i september ansöker du om ersättning för det i oktober. När du kan ansöka ser du en blå knapp på Mina sidor.

Pengarna betalas normalt ut den 26:e i månaden. På Mina sidor kan du se din preliminära utbetalning så snart vi har handlagt din ansökan. Den faktiska utbetalningen syns en bankdag innan pengarna kommer. Du kan välja att få ett sms om det.

Vad är friskvårdsbidrag?

Vad är friskvårdsbidrag? Arbetsgivaren kan skatte- och avgiftsfritt ge sina anställda möjlighet till enklare slag av motion och friskvård. Om den anställda har kostnad för till exempel gym, ridlektioner eller annan motion kan arbetsgivaren mot kvitto betala ett skattefritt friskvårdsbidrag om maximalt 5 000 kronor per år inklusive moms.

Vad är belopp på friskvårdsbidrag?

Belopp på friskvårdsbidrag. Det finns inget fast belopp på vad du ska få eller inte ska få i friskvårdsbidrag. Detta är upp till arbetsgivaren och vissa erbjuder mer än andra. Som arbetsgivare kan man ge en ersättning för friskvård till sina anställda, men det är bara upp till ett visst belopp som det är skattefritt.

Hur bokför du friskvårdsbidraget?

Så bokför du friskvårdsbidraget. Du bokför friskvårdsbidraget på konto 7699 Övriga personalkostnader. Motkontot är 2440 leverantörsskulder. Momsen är avdragsgill så den tar du med i konteringen och anger momsen för inköp, konto 2641.

Vad behöver du veta om friskvårdsbidraget 2020?

Friskvårdsbidrag 2020 – allt du behöver veta. Mimmi Rito2019-12-20. Friskvårdsbidraget är en av flera förmåner som du som arbetsgivare kan erbjuda dina medarbetare. Syftet är att öka kollegornas välmående och företagets attraktionskraft på en arbetsmarknad där konkurrensen om rätt kompetens blir allt tuffare.

Vad är friskvårdsbidrag?

 • Vad är friskvårdsbidrag? Arbetsgivaren kan skatte- och avgiftsfritt ge sina anställda möjlighet till enklare slag av motion och friskvård. Om den anställda har kostnad för till exempel gym, ridlektioner eller annan motion kan arbetsgivaren mot kvitto betala ett skattefritt friskvårdsbidrag om maximalt 5 000 kronor per år inklusive moms.

Vad är belopp på friskvårdsbidrag?

 • Belopp på friskvårdsbidrag. Det finns inget fast belopp på vad du ska få eller inte ska få i friskvårdsbidrag. Detta är upp till arbetsgivaren och vissa erbjuder mer än andra. Som arbetsgivare kan man ge en ersättning för friskvård till sina anställda, men det är bara upp till ett visst belopp som det är skattefritt.

Hur bokför du friskvårdsbidraget?

 • Så bokför du friskvårdsbidraget. Du bokför friskvårdsbidraget på konto 7699 Övriga personalkostnader. Motkontot är 2440 leverantörsskulder. Momsen är avdragsgill så den tar du med i konteringen och anger momsen för inköp, konto 2641.

Vad behöver du veta om friskvårdsbidraget 2020?

 • Friskvårdsbidrag 2020 – allt du behöver veta. Mimmi Rito2019-12-20. Friskvårdsbidraget är en av flera förmåner som du som arbetsgivare kan erbjuda dina medarbetare. Syftet är att öka kollegornas välmående och företagets attraktionskraft på en arbetsmarknad där konkurrensen om rätt kompetens blir allt tuffare.