:

Kan man starta företag utomlands?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man starta företag utomlands?
 2. Vad kostar det att starta enskilt bolag?
 3. Vad kostar det att starta företag i Spanien?
 4. Hur mycket får man tjäna utan att starta företag?
 5. Hur mycket pengar får man tjäna innan man måste starta företag?
 6. Vilka får inte starta företag?
 7. Vilket bolag omsätter mest?
 8. Hur kan jag starta eget företag utan pengar?
 9. Kan man starta företag gratis?
 10. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 11. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 12. Hur mycket får man tjäna utan att ha företag?
 13. Vilket företag är värt mest i världen?

Kan man starta företag utomlands?

Att svenska entreprenörer startar bolag utomlands är inte alls ett faktum längre. Idag finns det etablerade företagsförmedlingar som hjälper dig att starta upp verksamheter i andra länder.Du har alltså alla möjligheter att kunna leva på din verksamhet lite snabbare än om du skulle driva verksamheten hemma. Det är inte fel. Det är taktiskt. Den här lösningen finns tillgänglig av en anledning. Det senaste decenniet har svenska små och medelstora företag internationaliserats i snabb takt. Det finns mycket hjälp att få för dig som vill nå nya marknader eller flytta produktion utomlands. Det absolut viktigaste vid en utlandssatsning är att du skaffar dig kunskap om marknaden. Ha alltid den nya marknadens konkurrenssituation, kvalitetsnivå, regelverk och kultur i åtanke när du väljer land.

Att expandera verksamheten kan vara kostsamt. Koncentrera dig därför på en marknad i taget så att du kan satsa tillräckligt med resurser på expansionen. När du har fått fotfäste på en marknad kan du gå vidare och stegvis bygga upp din verksamhet på nya marknader.

När du ska starta bolag utomlands stöttar vi dig genom att erhålla information och kunskap om det nya etableringslandet. Vår kompetens om marknadens konkurrenssituation, kvalitetsnivå, regelverk och landets kultur förenklar och tryggar din process.

Vad kostar det att starta enskilt bolag?

Starta Företag|Driva Företag|Bokföring|19 februari 2020|Uppdaterad: 5 juli 2022

Så länge ska kvitton sparas – och så gör du det enklast

Vad kostar det att starta företag i Spanien?

Att som svensk starta ett företag i Spanien, eller varför inte Costa Del Sol, är en bra idé, och svårt är det inte. Här berättar vi hur det går till.

Hur mycket får man tjäna utan att starta företag?

Att man får tjäna 30 000 kr innan man behöver börja skatta syftar på att det ska ses som hobbyverksamhet innan man når den gränsen. Det är dock ett påstående som inte har någon anknytning till lagtext eller gällande praxis. Det som avgör om något är hobby eller näring är nämligen syftet med själva arbetet som görs. Är syftet att det du gör ska generera vinst, ja då är det näringsverksamhet oavsett vad du gör och det ska finnas ett företag från första kronan du säljer något. Så skatteplikten träder in direkt om syftet är att du ska generera vinst med det du gör. Är syftet istället för att du gör något du tycker är roligt på fritiden, exempelvis kanske sticka. Ja då skulle du kunna sälja din halsduk för en symbolisk summa utan att det anses som näringsverksamhet. Observera dock här att om du hävdar att du tycker det är roligt att driva en e-handel på nätet lite på din fritid så räknas det inte till hobby. Ett exempel som e-handel räknas alltid som att det har ett vinstsyfte i denna typ av fall, så du kan inte avgöra syftet själv. Det finns vissa grunder att faktiskt hålla sig till.

Hur mycket pengar får man tjäna innan man måste starta företag?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

Vilka får inte starta företag?

 för att starta ett privat aktiebolag. Betala in aktiekapitalet till banken. Be banken om ett bankintyg som visar att aktiekapitalet är inbetalt. Skicka in det intyget till Bolagsverket tillsammans med anmälan, stiftelseurkund och bolagsordning. 

Du ska skicka in din anmälan om att registrera aktiebolaget till Bolagsverket. Använd e-tjänsten Mina sidor om du har en e-legitimation

.  Bolagsverket godkänner företagsnamnet och registrerar företaget. Du får ett registreringsbevis med företagets namn och organisationsnummer. Ett aktiebolag får skydd för sitt namn i hela landet. 

Om du använder e-tjänsten Mina sidor kan du välja enkel eller detaljerad anmälan. Den enkla anmälan kan du till exempel välja om ditt aktiebolag bara har en ägare  och inte någon revisor

Vilket bolag omsätter mest?

Sverige är en framgångsrik företagarnation med många stora företag, varav flertalet också är börsnoterade. Att ett bolag är börsnoterat innebär att du som privatperson också har en möjlighet att köpa aktier i företag och således ta del av företagets resa – med såväl värdestegring som utdelning om bolaget utvecklas bra.

I denna guide kikar vi närmare på vilka variabler som kan användas för att avgöra storleken på ett bolag samt listar de 30 största svenska börsnoterade företagen, sett till aktuellt börsvärde.

Till att börja med, hur mäter man ett företags storlek? Det går att använda flera olika metoder för att definiera storleken på en verksamhet och det är egentligen omöjligt att säga vilket som är det bästa. Det beror på situation. I börssammanhang, när det gäller att köpa och sälja aktier, är det till exempel logiskt att utgå från företagets värde på börsen när man mäter storlek.

Gemensamt för alla metoder är att man tittar på siffror och statistik för bolaget och på så sätt får fram vilka som är störst inom det området. För att veta vilka företag som är störst i Sverige kan vi utgå från något av följande:

 • Företagets börsvärde, det vill säga antal aktier multiplicerat med nuvarande aktiekurs.
 • Total omsättning i verksamheten – hur mycket bolaget säljer för.
 • Antal anställda, helt enkelt hur många som arbetar i företaget.
 • Eller andra former av nyckeltal.

Vanligast är att man mäter storleken baserat på den första punkten i listan här ovanför: bolagets börsvärde. För att räkna ut börsvärdet multiplicerar man totalt antal utestående aktier med det nuvarande priset på en aktie. På så vis får man en tydlig jämförelse av storleken på företaget jämfört med andra, vilket många investerare ser som en fördel.

Du kanske känner igen begreppen Small Cap, Mid Cap och Large Cap? Det är kategorier som börsnoterade företag delas in i baserat på börsvärdet (och även andra variabler). Var gränsen går mellan dessa grupper kan variera beroende på land, men gemensamt är att Large Cap-bolagen generellt sett är större, mer mogna och genomlysta än mindre bolag på Small Cap eller andra ännu mindre börslistor.

Värt att komma ihåg är dock att börsvärdet inte alla gånger är en helt rättvis spegling av storleken. Ibland blir nämligen aktiepriserna övervärderade eller undervärderade. Detta på grund av att värdet på en aktie är beroende av vad marknaden vill betala. Men tittar man på de största bolagen så brukar börsvärde trots allt vara ett bra mått i de flesta fall.

Hur kan jag starta eget företag utan pengar?

Det tar egentligen inte så lång tid att starta ett AB, om man räknar att starta företag som synonymt med att registrera det. Sedan är det en annan sak att komma igång med själv företagandet. 

Om du startar ett aktiebolag från grunden behöver du först skicka in en anmälan om att registrera aktiebolaget. Sedan ansöker du om att företaget ska bli godkänt för F-skatt. Detta kan du göra på verksamt.se och själva registreringen är gratis.

Registreringen kräver att du skriftligen beslutar att starta aktiebolaget i ett dokument som kallas stiftelseurkunden. När du har registrerat företaget är namnet skyddat i hela landet. Den genomsnittliga handläggningstiden hos Bolagsverket för att registrera ett aktiebolag är, när detta skrivs, cirka två veckor.

Ett annat sätt att starta aktiebolag är att köpa ett redan registrerat aktiebolag utan verksamhet, ett så kallat lagerbolag. Då är arbetet med att bilda och registrera företaget redan gjort. Det måste dock ändå göras en del ändringar i aktiebolaget du köper. Vanligtvis hjälper företaget som sålt lagerbolaget till med detta.

Du måste noga kontrollera att det inte har pågått någon verksamhet i lagerbolaget eftersom eventuella skulder följer med till dig som ny ägare. Undersök också företagets räkenskapsår.

Fördelen med att köpa ett lagerbolag är att det går snabbare än att registrera ett helt nytt men å andra sidan får du en kostnad för själva lagerbolaget utöver aktiekapitalet. Den extra kostnaden brukar ligga runt 2000-3000 kronor.

Kan man starta företag gratis?

Det tar egentligen inte så lång tid att starta ett AB, om man räknar att starta företag som synonymt med att registrera det. Sedan är det en annan sak att komma igång med själv företagandet. 

Om du startar ett aktiebolag från grunden behöver du först skicka in en anmälan om att registrera aktiebolaget. Sedan ansöker du om att företaget ska bli godkänt för F-skatt. Detta kan du göra på verksamt.se och själva registreringen är gratis.

Registreringen kräver att du skriftligen beslutar att starta aktiebolaget i ett dokument som kallas stiftelseurkunden. När du har registrerat företaget är namnet skyddat i hela landet. Den genomsnittliga handläggningstiden hos Bolagsverket för att registrera ett aktiebolag är, när detta skrivs, cirka två veckor.

Ett annat sätt att starta aktiebolag är att köpa ett redan registrerat aktiebolag utan verksamhet, ett så kallat lagerbolag. Då är arbetet med att bilda och registrera företaget redan gjort. Det måste dock ändå göras en del ändringar i aktiebolaget du köper. Vanligtvis hjälper företaget som sålt lagerbolaget till med detta.

Du måste noga kontrollera att det inte har pågått någon verksamhet i lagerbolaget eftersom eventuella skulder följer med till dig som ny ägare. Undersök också företagets räkenskapsår.

Fördelen med att köpa ett lagerbolag är att det går snabbare än att registrera ett helt nytt men å andra sidan får du en kostnad för själva lagerbolaget utöver aktiekapitalet. Den extra kostnaden brukar ligga runt 2000-3000 kronor.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Det finns massor av saker att tjäna pengar på för den som vill och är lite driftig. Många ställer sig frågan "hur man snabbt och enkelt kan tjäna extra pengar", men jag kommer inte att lägga så stort fokus på snabba pengar då den typen av inkomst sällan finns om det ska anses vara seriöst.

En bättre väg är då att satsa på att få en inkomst som återkommer, alltså en passiv inkomst, vilket innebär att pengarna kommer in regelbundet, även när du själv inte aktivt arbetar, t ex när du sover, reser, ja vad du än gör.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Med Swish kan du snabbt och säkert skicka och ta emot pengar med mobilen. När du skaffar Swish är beloppsgränsen 3000 kronor per vecka. Du kan enkelt ändra gränsen i internetbanken eller i vår app. 

När du skaffar Swish får du som är 18 år eller äldre automatiskt en beloppsgräns på 3000 kronor per rullande 7 dagar.

Hur mycket får man tjäna utan att ha företag?

Om du bara säljer tjänster mot ersättning ett fåtal gånger per år ska du inte redovisa mervärdesskatt, moms. Om du regelbundet säljer tjänster mot ersättning kan du bli skyldig att redovisa moms om ersättningen exklusive moms överstiger 80 000 kronor.

Skattesatsen är oftast 25 procent. Då är momsen 20 procent av det pris som kunden betalar. Vissa branscher är undantagna från moms och vissa branscher har lägre skattesats.

Vilket företag är värt mest i världen?

 • Apple (USA)
 • Google (USA)
 • Samsung Group (Sydkorea)
 • Amazon.com (USA)
 • Microsoft (USA)
 • Verizon (USA)
 • AT&T (USA)
 • Walmart (USA)
 • China Mobile (Kina)
 • Wells Fargo (USA)
 • Toyota (Japan)
 • McDonald’s (USA)
 • General Electric (USA)
 • ICBC (Kina)
 • China Construction Bank (Kina)
 • BMW (Tyskland)
 • Coca-Cola (USA)
 • Facebook (USA)
 • T (Telekom) (Tyskland)
 • Agricultural Bank of China (Kina)
 • Mercedes-Benz (Tyskland)
 • IBM (USA)
 • NTT Group (Japan)
 • Walt Disney (USA)
 • Shell (Nederländerna)
 • Chase (USA)
 • Marlboro (USA)
 • The Home Depot (USA)
 • Nike (USA)
 • Vodafone (Storbritannien)
 • Bank of China (Kina)
 • Bank of America (USA)
 • Citi (USA)
 • Mitsubishi (Japan)
 • HSBC (Storbritannien)
 • Hyundai (Sydkorea)
 • Nestlé (Schweiz)
 • Starbucks (USA)
 • CVS (USA)
 • Intel (USA)
 • Oracle (USA)
 • PetroChina (Kina)
 • Allianz (Tyskland)
 • China State Construction (Kina)
 • Sinopec (Kina)
 • Ford (USA)
 • Huawei (Kina)
 • UPS (USA)
 • Honda (Japan)
 • HP (USA)