:

Hur mycket är tullavgiften från USA?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är tullavgiften från USA?
 2. Måste man alltid betala tull från USA?
 3. Måste man betala moms från USA?
 4. Hur slipper man tull från USA?
 5. Hur ser man om man ska betala tull?
 6. Vad gäller vid import från USA?
 7. Hur mycket kostar det att skicka ett paket från USA till Sverige?
 8. Hur vet man om man måste betala tull?
 9. Vad kostar det att skicka från USA till Sverige?
 10. Vilka varor betalar man tull på?
 11. Vem ska betalar tull vid import?
 12. Vad händer om man inte betalar tull på ett paket?
 13. Vad kostar det att få paket från USA?

Hur mycket är tullavgiften från USA?

En tullavgift är en skatt som betalas vid import eller export av varor som transporteras över gränsen, i det här fallet över den amerikanska gränsen. Tullen är en viktig del av att skydda landets ekonomi, miljö och arbetstillfällen genom att man kontrollerar hur varor anländer till och lämnar landet och förhindrar förbjudna produkter.

Varje produkt har en specifik tullavgift som bedöms av flertalet faktorer. Dessa faktorer inkluderar produktens ursprungsland (det vill säga var den producerades) och materialen som användes för att tillverka produkten. Du får göra köp i USA så länge du om tillämpligt ”deklarerar” dem när du återvänder hem. Detta inkluderar ändringar. Så om du reser till USA med en kostym och får den ändrad för att passa dig i USA, eller om du köper presenter i USA, ska du deklarera detta. Personer som återvänder till USA måste inte deklarera amerikanska varor som återförs till landet (American Goods Returned, AGR), men de måste kunna bevisa att varorna är AGR för den amerikanska tull- och gränsbevakningsmyndigheten. Om inte kan det leda till tullavgifter.

Måste man alltid betala tull från USA?

När du beställer en vara från ett land utanför EU ska du alltid betala moms, precis som du gör när du köper en vara i en butik i Sverige. Du kan också behöva betala tull och eventuellt andra skatter och avgifter. Dessutom ska din vara tulldeklareras. Det här gäller oavsett om varan är ny eller begagnad, om den är köpt i en nätbutik eller på en nätauktion. Det gäller också priser som du har vunnit på nätet.

Det företag som transporterar din vara är oftast också de som gör din tulldeklaration och betalar tull och moms åt dig. Detta kan företaget som transporterar varan ta ut en avgift för. Som underlag för deklarationen använder de fakturor och andra handlingar som följer med ditt paket. För att de ska kunna göra det på uppdrag av dig behöver du ge dem en fullmakt. Det sker ofta genom att transportören kontaktar dig och ber om en fullmakt.

Ombudets namn ska framgå av fullmakten och det behöver finnas uppgifter som gör att du som kund kan identifieras. Ett så kallat tyst medgivande, det vill säga att någon genom att förhålla sig passiv utser en person att vara tullombud för att agera för sin egen räkning gentemot Tullverket, anser Tullverket inte vara rättssäkert. Om det inte går att styrka att det finns en fullmakt agerar tullombudet i eget namn och för egen räkning, vilket kan resultera i att ombudet blir gäldenär och därmed den som ska betala avgifterna.

Ladda ner blanketten Fullmakt för privatperson / enskild firma Pdf, 159.4 kB.

Måste man betala moms från USA?

 • Du är skyldig att betala tull och moms på varor som du beställer från länder utanför EU. Utöver det kan transportföretaget lägga på en avgift för att hantera ditt paket och göra din tulldeklaration.

 • Om du handlat från ett land utanför EU skyddas du inte alltid av EU:s konsumentlagstiftning. Om företaget vänder sig till svenska konsumenter gäller dock oftast svensk lagstiftning.

 • Har du en tvist med ett företag utanför EU som vänder sig till svenska konsumenter så kan eventuellt Allmänna reklamationsnämnden, ARN, pröva ditt ärende.

 • Tänk på att varor som är tillåtna att säljas i andra länder kan vara förbjudna i Sverige och att varor på nätet kan vara förfalskningar.

 • Konsumentlagstiftningen i Storbritannien är väldigt lik EU:s, men du behöver numera betala importmoms samt tullavgift för varor över 1700 kronor.

Hur slipper man tull från USA?

Du som redovisar näringsverksamhet i deklarationen får ditt slutskattebesked senast den 15 december. Detsamma gäller delägare eller företagsledare i fåmansföretag.

Avstämning av skattekontot kommer att göras i samband med att granskningen är klar och du får ditt slutskattebesked. På slutskattebeskedet redovisas ditt beslut om årlig beskattning och din slutliga skatt.

Hur ser man om man ska betala tull?

 • Du är skyldig att betala tull och moms på varor som du beställer från länder utanför EU. Utöver det kan transportföretaget lägga på en avgift för att hantera ditt paket och göra din tulldeklaration.

 • Om du handlat från ett land utanför EU skyddas du inte alltid av EU:s konsumentlagstiftning. Om företaget vänder sig till svenska konsumenter gäller dock oftast svensk lagstiftning.

 • Har du en tvist med ett företag utanför EU som vänder sig till svenska konsumenter så kan eventuellt Allmänna reklamationsnämnden, ARN, pröva ditt ärende.

 • Tänk på att varor som är tillåtna att säljas i andra länder kan vara förbjudna i Sverige och att varor på nätet kan vara förfalskningar.

 • Konsumentlagstiftningen i Storbritannien är väldigt lik EU:s, men du behöver numera betala importmoms samt tullavgift för varor över 1700 kronor.

Vad gäller vid import från USA?

Att importera från USA till Sverige kan erbjuda betydande möjligheter för företag. USA:s breda sortiment av varor och tjänster, kombinerat med en stark dollarkurs, kan göra det attraktivt att importera från USA. Men med detta följer också vissa utmaningar, inklusive att navigera i komplexa tullregler och förstå det amerikanska affärsklimatet.

Hur mycket kostar det att skicka ett paket från USA till Sverige?

Använd verktyget Skicka Direkt när du ska skicka paket till USA. Där får du hjälp med att välja rätt tjänst till rätt pris och få med rätt tullblankett.

Att skicka paket till USA behöver inte vara svårare än att skicka paket inom Sverige. I alla fall inte om du använder Skicka Direkt, vårt verktyg för att köpa frakt online.

Här får du hjälp hela vägen. Ange att du vill skicka till USA, mät och väg ditt paket, och få sen guidning steg för steg tills allt är klart. Skicka Direkt gör det komplexa enkelt och hanterar allt från litet innehåll som en t-shirt, till tungt som en flyttlåda full med böcker.

Hur vet man om man måste betala tull?

Import kallas det när du tar in en vara till EU från ett land som är utanför EU. Varan ska i samband med detta anmälas och deklareras till Tullverket och du ska betala moms och eventuellt tull och andra skatter och avgifter. Hur mycket du ska betala beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

Använd vår tjänst Tullräknaren för att räkna ut vad du ska betala

Vad kostar det att skicka från USA till Sverige?

Vår webbplats använder cookies för att erbjuda dig en personlig upplevelse. Om du väljer att acceptera dessa cookies kan vi (eller våra tredjepartspartner) samla in och dela data om dina handlingar på vår webbplats. Om du vill veta mer om cookies eller justera dina inställningar, klicka på ”Avancerade sekretessinställningar”. Du kan också ändra dina cookieinställningar när som helst genom att klicka på länken ”Cookieinställningar" längst ned på sidan.

Godkänn alla cookies

Vilka varor betalar man tull på?

EU är en tullunion. Medlemmarna i tullunionen har en gemensam handelspolitik och gemensamma regler och tullar för varor som kommer från länder utanför unionen. Inom tullunionen finns inga tullar mellan länderna. För att en tullunion ska fungera behövs två viktiga komponenter; en gemensam tulltaxa och en gemensam tullagstiftning.

Vem ska betalar tull vid import?

Med import avses införsel av varor från ett land utanför EU. Varorna ska importklareras innan de får tas i bruk eller säljas vidare. Tullen uppbär tullar, skatter och avgifter för varor. Dessa bestäms på basis av varornas varukod, ursprung och tullvärde.

Immateriella nyttigheter och tjänster behöver inte förtullas Sådana är exempelvis program och e-böcker.

Vad händer om man inte betalar tull på ett paket?

 • Du är skyldig att betala tull och moms på varor som du beställer från länder utanför EU. Utöver det kan transportföretaget lägga på en avgift för att hantera ditt paket och göra din tulldeklaration.

 • Om du handlat från ett land utanför EU skyddas du inte alltid av EU:s konsumentlagstiftning. Om företaget vänder sig till svenska konsumenter gäller dock oftast svensk lagstiftning.

 • Har du en tvist med ett företag utanför EU som vänder sig till svenska konsumenter så kan eventuellt Allmänna reklamationsnämnden, ARN, pröva ditt ärende.

 • Tänk på att varor som är tillåtna att säljas i andra länder kan vara förbjudna i Sverige och att varor på nätet kan vara förfalskningar.

 • Konsumentlagstiftningen i Storbritannien är väldigt lik EU:s, men du behöver numera betala importmoms samt tullavgift för varor över 1700 kronor.

Vad kostar det att få paket från USA?

Hej på er!Jag undrar om det är någon som har tips på bästa sättet att skicka hem varor från USA. Det gör inget om det tar lite tid för paketet att komma fram. Jag har förstått att man vid import måste betala moms och tullavgift för innehållet i paketet. Röntgas paketet när det kommer till Sverige eller hur kollar tullverket vad paketet innehåller?

Som sagt....har någon tips på frakt företag i USA som är hyftade i pris så vore jag tacksam.