:

Kan man skilja sig och bo tillsammans?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man skilja sig och bo tillsammans?
 2. Vem betalar vad vid skilsmässa?
 3. Hur delar man pengar vid skilsmässa?
 4. Vad gäller ekonomiskt vid skilsmässa?
 5. Vad delas inte vid skilsmässa?
 6. Vem har rätt till bilen vid skilsmässa?
 7. Vem ska flytta vid skilsmässa?
 8. Måste jag dela mina sparpengar vid skilsmässa?
 9. Hur många ångrar sin skilsmässa?
 10. Hur fördelas skulder vid en skilsmässa?
 11. Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?
 12. Vem har rätt att bo kvar i huset vid skilsmässa?
 13. Vem har mest rätt till huset?

Kan man skilja sig och bo tillsammans?

Läs mer genom att välja de alternativ som stämmer för dig.

Välj om du vill se de olika stegen i skilsmässan för gemensam eller enskild ansökan.

Vem betalar vad vid skilsmässa?

Flytta isär, skilja sig & separera

Jag har flyttat ut från vårt gemensamma hem. Detta pga att Vi skall skiljas och hon inte kan tänka sig att bo kvar under samma tak som mig. Min fråga är hur skall jag ställa mig till att betala ”hyra för vårt gemensamma hem” som jag inte får bo i. Jag har ju dessutom en ny hyra,

Hur delar man pengar vid skilsmässa?

Hej, och tack för din fråga!

När skilsmässa har skett ska det som huvudregel ske en bodelning där er egendom ska fördelas mellan er, 9 kap 1 § och 4 § ÄktB. Det är de egendomsförhållanden som föreligger den dag då talan om skilsmässa väcktes, som ska ingå i bodelningen, 9 kap 2 § ÄktB.

Vad gäller ekonomiskt vid skilsmässa?

 • Ansökan om skilsmässa – vilket formellt kallas äktenskapsskillnad – ska göras vid den lokala tingsrätten. Skilsmässan går igenom först efter sex månaders betänketid. Om båda parter är eniga och det heller inte finns barn under 16 år behövs dock ingen betänketid.
 • Efter äktenskapet upplösts enligt föregående punkt ska i normalfallet en bodelning ske. Bodelningen omfattar det så kallade giftorättsgodset. Giftorättsgods är som huvudregel den egendom som inte är någon av makarnas enskilda egendom. Giftorättsgodset omfattar dock inte kläder och en del annat som har stark personlig karaktär.
 • Makarnas giftorättsgods ska, med avdrag för skulder, delas lika. Fördelningen av giftorättsgodset ska dokumenteras i ett så kallat bodelningsavtal, som ska skrivas under av båda makarna. Det är möjligt att genomföra en bodelning även under bestående äktenskap.
 • Du hittar all juridisk rådgivning på samma plats – nära dig.

  Vad delas inte vid skilsmässa?

  Flytta isär, skilja sig & separera

  Vi är gifta, men bor i varsin lägenhet sedan 13 år tillbaka. Nu vill vi skiljas. Om någon av oss sparat pengar på banken, delar vi på dom? Skulle vilja be om svar. Tack.

  Vem har rätt till bilen vid skilsmässa?

  I själva verket är det bara en av dem som är registrerad som ägare av bilen hos Transportstyrelsen. Vid en bodelning i samband med förhållandets upphörande eller dödsfall blir det dock fråga om de före detta makarna eller samborna kan – och ska – dela på bilens värde eller inte.

  Men i de flesta fall behöver man även undersöka om det föreligger en s.k. dold samäganderätt till bilen. Detta innebär att man undersöker om även den andra maken/sambon som inte står registrerad på bilen i själva verket äger en andel i bilen och med anledning av detta kan räkna in en del av bilens värde på sin sida av bodelningen.

  Vem ska flytta vid skilsmässa?

  Mia och Per har bott ihop i en trea i sju år och varit gifta i fem. Enbart Mia står på hyreskontraktet. Hon har nu träffat en annan och Mia och Per vill ha skilsmässa. Vem får bo kvar i lägenheten?

  Så säger lagen: Vid skilsmässa får den med störst behov av den gemensamma bostaden bo kvar. För att den som inte står på kontraktet ska få överta det krävs dock att det kan anses skäligt. Per kan alltså bo kvar om han har störst behov av lägenheten, exempelvis om han har svårare att skaffa annan bostad än Mia. Hade paret haft barn som skulle bott hos den ena föräldern hade denne fått bo kvar. Skulle Mia och Per ha svårt att komma överens om vem som ska få bo kvar vid en separation kan de be tingsrätten utse en bodelningsförrättare som avgör vem som är i störst behov av hyreslägenheten. De måste då betala avgift till tingsrätten (900 kr) samt betala hälften var av arvode till bodelningsförrättare.

  Måste jag dela mina sparpengar vid skilsmässa?

  Result 1 of 1 in this book for Måste jag dela mina sparpengar vid skilsmässa?Clear search

  You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

  Hur många ångrar sin skilsmässa?

  Kan jag ångra en ansökan om skilsmässa?

  Ja, så länge som tingsrätten inte har dömt till skilsmässa kan du ångra din ansökan och återkalla din ansökan. Din make kan emellertid motsätta sig att målet återkallas och begära att handläggningen fortsätter och att domstolen dömer till skilsmässa.

  Hur fördelas skulder vid en skilsmässa?

  Var och en av makarna ska svara för sina egna skulder. Den ena maken blir inte ansvarig för den andras skulder. Båda får behålla så mycket av sina tillgångar som den har i skulder innan det läggs ihop, alltså dras värdet av skulden av från värdet av tillgångarna.

  Denna regel gäller inte skulder som hänger ihop med egendom som är enskild utan endast skulder som hänför sig till sådan egendom som ska tas med i bodelningen (giftorättsgods). Skulle den ena maken hamna på ett minusbelopp på grund av att skuldernas värde är större än värdet av tillgångarna blir det han/hon tillför till sammanslagningen noll. Det blir alltså aldrig ett minusbelopp från någon av makarnas sida. Det man delar på i sådana fall är de tillgångar som den andre maken/makan har tillfört bodelningen.

  Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?

  Hej och tack för din fråga,

  Vid skilsmässa görs ofta en bodelning. [1] I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods vilket är all egendom som inte är enskild egendom. [2] Egendom kan göras till enskild egendom till exempel genom att makarna upprättar ett äktenskapsförord eller genom ett villkor i ett testamente eller gåvobrev om att egendomen ska vara enskild. [3]

  Vem har rätt att bo kvar i huset vid skilsmässa?

  Hej och tack för din fråga,

  När ett äktenskap upplöses görs i regel en bodelning där makarnas egendom fördelas mellan dem.[1] I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods vilket är all egendom som inte är enskild egendom.[2] Enskild egendom är sådan egendom som till exempel genom äktenskapsförord eller villkor i ett testamente eller gåvobrev gjorts till enskild egendom.[3]

  Vem har mest rätt till huset?

  En viktig del av bodelningen är att lösa ägandet av det eller de boenden man äger tillsammans, det som man gemensamt brukar kalla fastigheten. Fastigheten eller fastigheterna utgör oftast den största gemensamma tillgången samt skulderna förknippade till bolån. Genomförandet av bodelningen av fastigheten skapar därför också ofta förutsättningar för köp av ny bostad eller överlåtelse av den gemensamma.