:

Är min mc Besiktningsbefriad?

Innehållsförteckning:

 1. Är min mc Besiktningsbefriad?
 2. Vilken årsmodell är skattebefriad?
 3. Vilket år blir mc Besiktningsfri?
 4. Hur gammal är en veteran MC?
 5. Får man köra upp med automat mc?
 6. Hur blir man skattebefriad?
 7. Vilken årsmodell är Besiktningsbefriad?
 8. Vad kostar en besiktning av MC?
 9. Vilka betalar 50% skatt?
 10. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 11. Måste man serva mc varje år?
 12. Vad betyder 79.05 på körkortet?

Är min mc Besiktningsbefriad?

När ett fordon blir 50 år (mc 40 år) så blir fordonet är besiktningsbefriat, förutsatt att fordonet har en godkänd kontrollbesiktning gjord när de har blivit 50 år. Man utgår ifrån ”Fordonsår” i vägtrafikregistret vid beräkning av fordonets ålder. Läs mer på Transportstyrelsen.

Vilken årsmodell är skattebefriad?

Betalning av skatt Fordonsskatt ska betalas för alla skattepliktiga fordon som inte är avställda. Skatten betalas i normalfallet i förskott för ett år. Om skatten är högre än 3 600 kronor (utan vägtrafikregisteravgift), delas den upp på tre perioder. (Du kan inte välja att dela upp din betalning på annat sätt.) För fordon som har en skatt på minst 4 800 kronor per år tas skatt ut per dag (i stället för per kalendermånad) när du ställer av eller på under vissa förutsättningar.

Läs mer under Betalning av fordonsskatt vid påställning. Sista siffran i fordonets registreringsnummer bestämmer i vilken månad fordonsskatten ska betalas. Skatten ska vara bokförd som betald på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt den sista dagen i den månaden. Om den sista infaller på en helgdag, ska betalningen vara bokförd som betald senast den nästföljande vardagen.

Om det sista tecknet på skylten är en bokstav är det näst sista tecknet som avgör, och det är alltid en siffra.

Fordon som inte är skattepliktiga – Följande fordon är inte fordonsskattepliktiga:

motorcyklar, bussar, lastbilar och personbilar som är 30 år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik (åldern beräknas som skillnaden mellan fordonsåret* och innevarande kalenderår) mopeder traktorer klass II (jordbrukstraktorer) tunga terrängvagnar som inte används för transport av gods på andra vägar än enskilda motorredskap klass II, med högsta tjänstevikt 2 000 kg räddnings- och brandfordon, efter ansökan påhängsvagnar med en skattevikt över 3 000 kg, om de endast dras av personbilar, lastbilar eller bussar som är dieseldrivna eller av terminaltraktorer lätta släpvagnar med totalvikt högst 750 kg terrängskotrar snöskotrar terränghjulingar.

*) Läs om begreppet fordonsår på sidan, En bil som byggts om till motorredskap eller en bil som byggts om till traktor är fordonsskattepliktigt oavsett om tjänstevikten är högst 2 000 kg, eller om fordonet används som jordbrukstraktor.

Vilket år blir mc Besiktningsfri?

Trevlig respons! Får se om jag kan återkomma med bilder vid senare tillfälle. Än så länge är ingenting byggt, bara slaktat och ihopskrapat.  Faktum är att jag grunnat på konceptet i två tre år nu utan att komma till skott. Fördelen med att ta god tid på sig är att man lär känna alla bekymmer och fördelar med olika varianter på lösningen. Sista tiden har jag stenhårt gått in för att prioritera enkelhet och användandet av befintliga delar framför det tekniskt och funktionsmässigt snyggaste, smidigaste och bäst fungerande.

Jag har en rem-CVT på en gammal snöskotermotor som kanske kan förses med tyngre vikter och fungera på en dieselmotor som varvar ungefär hälften mot snöskoterns tvåtaktare. Detta skulle ge smidig körning, hyfsad verkningsgrad och framför allt låg vikt. Tyvärr får jag ingen backväxel men det kan man lösa elektriskt. Eftersom jag har en mycket stram budget kan jag inte köpa in speciellt mycket nya delar eller lämna ut transmissionsdetaljer för tillverkning/modifiering. Variatordriften kräver axlar med splines, lagerbockar, kedjedrev m.m. så jag har helt förkastat den idén.

Hur gammal är en veteran MC?

Svar 2019-02-22 MHRF har gjort samma iakttagelse avseende Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2010:89. Föreskriften har sin bakgrund i Trafiksäkerhets-verkets föreskrift TSVFS 1992:51 vars syfte var att möjliggöra registrering av uppbyggda fordon som därtill kunde sakna dokument. Innan krävde en sådan registrering dispens. Dåvarande AB Svensk Bilprovning tolkade föreskriften; att det öppnade en möjlighet att bygga ett fordon av delar från flera fordon av motsvarande årsmodell, det måste dock alltid finnas ett grundfordon (renoveringsobjekt) i botten, och det måste vid den tidpunkten vara minst 20 år gammal.

Idag synes dock Transportstyrelsen i Örebro vid en ansökan om ursprungskontroll alltid kräva ett registreringsbevis i original eller en vidimerad kopia från svenskt arkiv. MHRF har från Transportstyrelsen i Borlänge avseende föreskrift om tekniska identifiering VVFS 2007:490 under hösten 2018 fått besked om att den kommer ersättas av en ny föreskrift. I samband med den informationen nämndes att TSFS 2010:89 kunde komma att upphävas och införlivas i den nya föreskriften. För MHRF är det ännu oklart vad det i så fall skulle kunna innebära då vi ännu inte sett något förslag.

Får man köra upp med automat mc?

Hejsan! Jag ska börja ta ta A2 körkort (jag är 21år) och undrar om det är någon som vet om man kan ta uppkörningen med en scooter och kan sedan köra en växlad motorcykel?

Hur blir man skattebefriad?

Om du är anställd i svensk offentlig tjänst (stat, kommun eller region) eller i församling inom Svenska kyrkan gäller sexmånadersregeln men däremot inte ettårsregeln. Ettårsregeln gäller inte heller för uppdrag som ledamot i Europaparlamentet.

Ettårsregeln kan bli tillämplig för offentliganställda när det är fråga om statlig och kommunal tjänsteexport, det vill säga en affärsverksamhet som är klart avgränsad från övrig offentlig verksamhet.

Vilken årsmodell är Besiktningsbefriad?

Fordon som är 50 år (mc 40 år) eller äldre är besiktningsbefriade om de har en godkänd kontrollbesiktning gjord när de har blivit 50 år. Vid beräkning av åldern utgår man ifrån ”Fordonsår” i vägtrafikregistret.

De fordon som omfattas är:- 50 år gamla bilar och släpvagnar som dras av bilar, motorredskap klass I och släpvagnar som dras av dessa, samt motorredskap som utgörs av ombyggda bilar och traktorer som utgörs av ombyggda bilar (Epa- och A-traktor)- 40 år gamla motorcyklar- Personbilar och motorcyklar som är registrerade som tävlingsfordon, blir under vissa förutsättningar befriade från krav på besiktning- Vissa amatörbyggda fordon som efterliknar de äldre fordonen ovan kan efter registreringsbesiktning bli undantagna från krav på besiktning- Fordon på öar utan fast förbindelse är också undantagna från kravet på kontrollbesiktning.

Vad kostar en besiktning av MC?

Aktuella priser för kontrollbesiktning, efterkontroll och bokning av övriga tjänster hittar du här. Angivna priser är inklusive moms. Med reservation för eventuell prisjustering.

För kontrollbesiktning av personbil och lätt lastbil varierar prissättningen mellan stationer och dag samt tid på dygnet. Aktuella priser hittar du i vår bokning när du väljer station och tid.

Vilka betalar 50% skatt?

Med skatteprocenträknaren kan du uppskatta om förskottsinnehållningsprocenten på ditt skattekort behöver ändras.

Gå till skatteprocenträknare

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

 • Logga in i vår app och klicka på Swishloggan på översiktsfliken. I nätbankenÖppnas i nytt fönster klickar du på Betalningar – Hantera Swish.
 • Anslut ditt mobilnummer till ditt kontonummer. Du behöver en smartphone och Mobilt BankID.
 • Att swisha är precis lika säkert som att använda nät- eller mobilbanken. Här är några anledningar till att du kan känna dig trygg.

  Måste man serva mc varje år?

  Hej!

  Är ny på det här med motorcyklar (håller på med körkortet nu). Jag är väldigt nära att köpa en TT600 av 2002 års modell. Den har bara gått 1250 mil. Det som gör mig lite fundersam är följande: I serviceboken står det att den ska servas var 1000:e mil eller varje år, vilket som nu kommer först. I detta fall har de förra ägarna gått bara på milen. Den är servad 2 ggr vilket ju enligt trippmätaren är helt OK men om man skulle gå på åren så borde den ju vara servad 5-6ggr. Hur gör ni med era hojjar? Och framför allt hur gör ni när ni köper hoj. Är detta något ni skulle reagera negativt på?

  Vad betyder 79.05 på körkortet?

  Vissa sjukdomar, skador eller andra medicinska förhållanden kan påverka förmågan att köra bil trafiksäkert. Ett körkort kan därför återkallas på grund av sjukdom. Men den som till exempel har epilepsi, ADHD, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar eller demens kan i vissa fall få ha körkort, på villkor att han eller hon regelbundet lämnar läkarintyg till Transportstyrelsen.

  Du kan få villkor om att lämna läkarintyg i samband med till exempel en ansökan om körkortstillstånd eller en ansökan om förlängning av högre behörigheter. Du måste då visa att du uppfyller de medicinska kraven.

  Läs mer om de medicinska kraven vid ansökan om körkortstillstånd.