:

Hur mycket betalar företaget in i pension?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket betalar företaget in i pension?
 2. Måste företag betala pension?
 3. Hur mycket bör man pensionsspara som egen företagare?
 4. Får egenföretagare pension?
 5. Hur långt räcker 5 miljoner i pensionskapital?
 6. Hur mycket måste man tjäna för att få en bra pension?
 7. Hur betalar man ut lön till sig själv aktiebolag?
 8. Har alla företag tjänstepension?
 9. Hur mycket lön för max pension?
 10. Hur mycket pengar bör man ha sparat vid 50?
 11. Hur mycket bör man ha i pensionskapital vid 40?
 12. Vad kostar en lön på 25000?
 13. Måste jag ta ut lön från mitt aktiebolag?
 14. Hur mycket bör man ha i pension?

Hur mycket betalar företaget in i pension?

ITP1 innebär att det som din arbetsgivare betalar in blir grunden till ditt pensionskapital. Kapitalets storlek påverkas över tid av avgifter och avkastning.

Tjänstepensionen ITP1 kallas premiebestämd eftersom det är själva avgiften (premien) och den avkastning som du får, som bestämmer storleken på din pension. Det är inte bestämt i förväg hur stor pensionen faktiskt kommer att bli. Hur länge du arbetar och hur stor avgift (premie) din arbetsgivare betalar har betydelse för pensionens storlek. 

Måste företag betala pension?

Det finns två tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän: premiebestämd tjänstepension ITP1 och förmånsbestämd tjänstepension ITP2. Har du , är du garanterad de försäkringar som du får om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal.

Som bekräftelse på att arbetsgivaren uppfyller sin skyldighet och betalar in till din tjänstepension, ska du få värdebesked från Collectum i ett rött kuvert. Har du inte fått detta, kan du ta kontakt med någon av Unionens försäkringsinformatörer för att reda ut eventuella missförstånd. Om du har avstått från ITP och valt en alternativ pensionslösning, måste du själv bevaka att din arbetsgivare sköter pensionsinbetalningarna.

Tillhör din arbetsgivare ett kollektivavtalsområde med annan försäkringslösning än ITP, ska du få ett försäkringsbesked från den försäkringsgivare som sköter denna.

Hur mycket bör man pensionsspara som egen företagare?

– Utan tjänstepension riskerar man en låg pension, vilket inte ger rätt ekonomiska förutsättningar för ett tryggt och aktivt liv efter yrkeslivet, säger Mattias Munter, pensions­ekonom på Skandia.

För de allra flesta av oss består pensionen av tre delar; allmän pension (inkomstpensionen samt premiepensionen), tjänstepension som du får från jobbet och så eventuellt privat pensionssparande. Men du som är företagare har ett eget ansvar att tjäna in till pensionsrätter i det allmänna pensionssystemet och att sätta av till ett sparande som motsvarar tjänstepensionen du skulle fått som anställd.

Får egenföretagare pension?

– Utan tjänstepension riskerar man en låg pension, vilket inte ger rätt ekonomiska förutsättningar för ett tryggt och aktivt liv efter yrkeslivet, säger Mattias Munter, pensions­ekonom på Skandia.

För de allra flesta av oss består pensionen av tre delar; allmän pension (inkomstpensionen samt premiepensionen), tjänstepension som du får från jobbet och så eventuellt privat pensionssparande. Men du som är företagare har ett eget ansvar att tjäna in till pensionsrätter i det allmänna pensionssystemet och att sätta av till ett sparande som motsvarar tjänstepensionen du skulle fått som anställd.

Hur långt räcker 5 miljoner i pensionskapital?

Tjänstepensionen är en av de viktigaste delarna i ditt pensionssparande. Oftast består den av flera olika pensionssparanden från olika arbetsgivare som dessutom placerats hos olika pensionsbolag. Det gör att många sparare upplever att det är svårt att få överblick över just tjänstepensionen.

Vi ska här försöka gå igenom några av de vanligaste frågorna om tjänstepensionen:

 • Hur stor del av pensionen är tjänstepensionen?
 • Hur mycket är “normalt” att ha i tjänstepension?
 • Hur kan jag placera min tjänstepension?
 • Vad kan jag göra för att förbättra min tjänstepension?

För de allra flesta som är äldre än 25 år och är fast anställda betalar arbetsgivaren in runt 4,5 procent av bruttolönen till tjänstepensionen. Detta gäller för inkomster upp till 44 375 kronor (år 2022). Tjänar du mer än så kan avsättningen på överskjutande inkomst vara hela 30 procent.

Den totala avsättning till din pension illustreras ofta som en pyramid.

Hur mycket måste man tjäna för att få en bra pension?

Taket i den allmänna pensionen innebär att det blir viktigt att ha tjänstepension för de delar av lönen som inte ger allmän pension (alltså på löneandelar över 8,07 inkomstbasbelopp). Men tjänstepension är inte självklart i alla jobb. Har du eget företag är du din egen arbetsgivare och ansvarar själv för inbetalningen till din tjänstepension. Se i prognosen hur stor andel av din pension som kommer från tjänstepensionen.

Bara för att du har en tjänstepension på din arbetsplats idag behöver det inte betyda att du automatiskt får tjänstepension om du byter jobb. Villkoren kan dessutom se helt annorlunda ut. Byter du jobb mitt i livet kan tjänstepensionen påverkas om du får en annan typ av pension. Det du behöver ha koll på är om du har en förmånsbestämd pension eller en premiebestämd pension, eller både förmånsbestämd och premiebestämd inom samma avtal. Om du ska byta jobb bör du naturligtvis också ta reda på om det nya jobbet har en tjänstepension. Börja med att fråga på jobbet vilken tjänstepension du har idag och lär dig hur den fungerar.

Hur betalar man ut lön till sig själv aktiebolag?

 •       Du har möjligheten att ta ut aktieutdelning till låg beskattning
 •       Du blandar inte ihop företagets pengar med din privatekonomi
 •       Du kan få stöd från Tillväxtverket vid kriser som under Covid-19 epidemin
 •       Kunder, leverantörer och banker ser gärna att du har ett aktiebolag
 •       Om du har en vinst i bolaget och vill avsluta din verksamhet finns det fördelaktiga skatteregler
 •       Du kan ge dig själv förmåner som friskvårdspeng och minnesgåvor
 •       Som ägare (aktieägare) har du inget personligt ansvar för bolagets skulder, förutsatt att du följt reglerna för kontrollbalansräkning (mer om det längre ned)
 •       Du behöver ha ett startkapital på 25 000 kr (kan vara en tillgång som en bil eller en  maskin)
 •       Du kan förlora startkapitalet om företaget går i konkurs
 •       Det krävs en del bokföring och administration, bland annat behöver du göra ett bokslut
 •       Du behöver löpande betala in sociala avgifter
 •       Du kan bli personligt ansvarig om ditt bolag inte betalat sina skatter vid en konkurs

Har alla företag tjänstepension?

Det finns två tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän: premiebestämd tjänstepension ITP1 och förmånsbestämd tjänstepension ITP2. Har du , är du garanterad de försäkringar som du får om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal.

Som bekräftelse på att arbetsgivaren uppfyller sin skyldighet och betalar in till din tjänstepension, ska du få värdebesked från Collectum i ett rött kuvert. Har du inte fått detta, kan du ta kontakt med någon av Unionens försäkringsinformatörer för att reda ut eventuella missförstånd. Om du har avstått från ITP och valt en alternativ pensionslösning, måste du själv bevaka att din arbetsgivare sköter pensionsinbetalningarna.

Tillhör din arbetsgivare ett kollektivavtalsområde med annan försäkringslösning än ITP, ska du få ett försäkringsbesked från den försäkringsgivare som sköter denna.

Hur mycket lön för max pension?

Bokföringsbrott kan begås avsiktligen eller av oaktsamhet genom att inte bokföra affärshändelser eller genom att inte bevara räkenskapsmaterial eller genom att lämna oriktig uppgift i bokföringen. Kontanta in- och ut-betalningar skall bokföras påföljande dag. Andra affärshändelser skall bokföras så snart det ske kan eller 50 dagar efter den månad då affärshändelsen inträffade. I vissa fall för små bolag 60 dagar. Bolag som anlitar redovisningskonsult har en månad på sig att samla ihop bokföringsmaterialet och redovisningskonsulten har därefter 50 dagar eventuellt 60 dagar att bokföra materialet.

Trolöshet mot huvudman. Brottet innebär främst att man på grund av företroendeställning fått i uppdrag att för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet. För att kunna dömas krävs ett missbruk av förtroendeställningen och att det därigenom uppkommer skada. Företrädare för juridiska personer såsom aktiebolag, likvidatorer, revisorer och konkursförvaltare är exempel på personer i förtroendeställning.

Exempel på trolöshet mot huvudman är då en bankanställd beviljar lån utan säkerhet, då en anställd betalar privata inköp med arbetsgivarens kreditkort och då en företagsledning gör inköp som företaget inte har nytta av. Utredningen kan vara komplicerad och därför bör en misstänkt anlita en advokat i ett tidigt skede med erfarenhet av liknande misstankar och liknande mål.

Hur mycket pengar bör man ha sparat vid 50?

Generellt rekommenderar vi att du totalt sparar minst tio procent av din nettolön, där minst fem procent sparas till pensionen. 

Hur mycket du bör spara varje månad beror dock till stor del på vilken fas i livet du befinner dig i. Är du ung och inte har barn kan det vara en bra idé att spara lite extra. Det tar ungefär tio år för investeringar att verkligen ta fart, så ju tidigare du börjar spara, desto snabbare ser du en effekt.

När du har skaffat familj och barn kan det vara svårt att hitta utrymme att spara, speciellt när du är föräldraledig. Då är det okej att spara lite mindre, men se då till att öka takten igen när du har möjlighet.

Börja med att få en trygg buffert på plats, sen kan du börja tänka mer långsiktigt. Utöver din livssituation är ditt sparmål det som avgör hur mycket du bör spara varje månad.

Hur mycket bör man ha i pensionskapital vid 40?

Det svenska pensionssystemet består av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. Delarna utgör tillsammans din totala pension och det är viktigt att förstå hur de fungerar, vad du har för möjligheter att påverka och hur allt påverkar slutresultatet.

Den allmänna pensionen består av två delar. Inkomstpension och premiepension (PPM). Varje år avsätts 16 % av din lön till inkomstpensionen, en del som förvaltas helt av staten och som du inte kan påverka. En mindre del, 2,5 % av din lön, sätts av till premiepensionen (PPM) där du själv har möjlighet att påverka förvaltningen genom att logga in på pensionsmyndighetens hemsida och byta fonder. Gör du inte ett val hamnar du i statens förvalsalternativ (AP7-Såfa) som förvaltas automatiskt utefter din ålder. Till skillnad från vad många tror är AP7-Såfa ett mycket bra alternativ.

Gemensamt för delarna i den allmänna pensionen är att du inte får någon avsättning för lön över ca 47 700 kr/mån (2022). På grund av taket ger den allmänna pensionen normalt maximalt 17 - 19 000 kr/månad (före skatt) för en individ som haft ett fullt arbetsliv och går i pension vid 65 år. Den allmänna pensionen betalas tidigast ut från 61 år och alltid så länge du lever.

De allra flesta får idag tjänstepension från sin arbetsgivare. Majoriteten av dagens tjänstepensioner är premiebestämda. Det innebär att en viss procent av din lön avsätts till en tjänstepensionsförsäkring där du sedan kan påverka hur de placeras. Vanligt är att avsättningen sker efter en trappa och att du får 4,5 % för all lön upp till 40 250 kr och 30 % för lön över det. En vanlig avsättning är således 1 500 - 2 000 kr i månaden vilket gör att tjänstepensionen oftast är den största förmånen du får utöver din lön. Tjänstepensionen går att betala ut från 55 års ålder och det går ofta att välja uttagstid mellan 5 år till så länge du lever.

För de allra flesta krävs ett privat pensionssparande för att nå en önskad pension. Det är viktigt att du sätter ett mål för ditt pensionssparande (utifrån ditt pensionsmål och vad du kan förvänta dig från statlig pension och tjänstepension) och att du gärna sparar kontinuerligt och börjar spara tidigt.

Vad du kan förvänta dig från allmän pension och tjänstepension beror på din lön och vilket pensionsavtal du har med din arbetsgivare samt hur väl du lyckas förvalta pensionskapitalet du har möjlighet att påverka. Generellt kan dock sägas att pensionen du får från staten med dagens pensionssystem inte längre ger lika mycket som tidigare. Behovet av en bra tjänstepension har ökat och för de allra flesta kommer det även att krävas ett privat sparande för att nå önskade inkomstnivåer under pensionen.

Exempel: Vi har simulerat pensionssparandet för en typisk ung person på 25 år med en månadslön på 25 000 kr, samt med en årlig real löneökning på 2 %. Vi antar att personen omfattas av både allmän pension och en tjänstepension med ITP avsättning. Resultatet blir att personen kan vänta sig att få en pension om ca 29 000 kr per månad eller 53 % av sin slutlön. En betydande minskning av inkomst, för de allra flesta långt under önskvärda nivåer för att kunna leva som de vill under pensionen.

Vad kostar en lön på 25000?

SpeedLedger e-bokföring det mest omtyckta bokföringsprogrammet på marknaden enligt Trustpilot. Nu ger de dig som nystartad 50% rabatt första året. 

Bokföring och fakturering så enkel att du kan klara det själv

 • Bokföringen skapas automatiskt från din bank
 • Färdiga förslag - godkänn med ett klick!
 • Gratis rådgivning och steg-för-steg guider

Måste jag ta ut lön från mitt aktiebolag?

Om du som företagare ska ta ut lön eller utdelning beror på en mängd olika faktorer. Det kan låta lockande att ta utdelning med 20 procent och betala 20 procent i skatt, men det är inte alltid fördelaktigast.

Som företagare kan du påverka hur hög lönen från ditt AB ska vara för ditt arbete och därmed årets resultat i ditt AB. Lönen (arbetsinkomsten) är grunden för rätt till och beräkning av sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa m.m. och du tjänar in till din allmänna pension på arbetsinkomsten. Dessutom krävs det att du tagit ut lön för att t.ex. premier till tjänstepension ska vara avdragsgilla för ditt AB och du ska få använda lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp enligt huvudregeln. 

Eftersom grundavdraget (som gör att du inte betalar skatt på första delen av din arbetsinkomst) blir högre med inkomst upp till viss nivå och den statliga inkomstskatten börjar tas ut vid viss högre inkomst är beskattningen av arbetsinkomster progressiv [1]. Detta gör att för låginkomsttagare (särskilt pensionärer som har ett högre grundavdrag) eller den som inte har arbetsinkomster från annat håll kan ha fördel av att ta ut lön både för att det ger mer kvar i handen och för att förmåner tjänas in socialförsäkringssystemet. 

Hur mycket bör man ha i pension?

Du kan logga in på Mina sidor för att få en snabb och enkel överblick över alla delar i din framtida pension. Då blir det lättare att ta ställning till om du vill eller behöver spara extra till pensionen. Där får du flera tips på hur du kan påverka din framtida pension. 

 • Investeringssparkonto (ISK) innebär att du sparar i aktier eller fonder och det du har på kontot ägs direkt av dig. 
 • Kapitalförsäkringen innehåller nästan alltid någon typ av försäkring. De aktier eller fonder du har där ägs inte av dig, utan av ett försäkringsbolag.
 • Amortera på bolån kan vara ett alternativ i kombination med eget sparande.