:

När löses Boliden Il in?

Innehållsförteckning:

 1. Är Boliden köpvärd?
 2. Vad händer med inlösenaktier?
 3. När utdelning Boliden 2023?
 4. Kan man använda schablonmetoden på inlösenaktier?
 5. Vilka aktier ger utdelning 2023?
 6. Varför sjunker Boliden?
 7. Vem är ägare till Boliden?
 8. Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?
 9. Vilka aktier har bäst utdelning 2023?
 10. Hur deklarerar jag inlösen aktier?
 11. Får man alltid använda schablonmetoden?
 12. Vad är Boliden inlösen aktie?
 13. Varför är SSAB så lågt värderat?

Är Boliden köpvärd?

(Tillägg: från tredje stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kepler Cheuvreux återupptar bevakning av Boliden med köprekommendation och riktkurs 350 kronor.

Vad händer med inlösenaktier?

Om ett bolag har en stark finansiell ställning kan det vara en idé att anpassa balansräkningen till en mer effektiv kapitalstruktur, vilket kan göras genom att köpa tillbaka sina egna aktier.

En inlösen av aktier kan ses som en typ av utdelning till aktieägarna. Anledningen till att man vill göra en inlösen av aktier istället för, eller utöver, en vanlig kontant utdelning är att det kan vara skattemässigt mer fördelaktigt för vissa aktieägare. Det gynnar framförallt utländska investerare givet att de säljer inlösenaktierna på marknaden i stället för att låta dem gå till inlösen. Att låta dem gå till inlösen innebär annars att de måste betala svensk kupongskatt på hela inlösenbeloppet, alltså att den beskattas som en svensk utdelning.

Skillnaden mellan att göra inlösen av aktier och återköp av aktier är att vid det senare är det enbart de aktieägare som säljer sina aktier som deltar, medan en inlösen innebär att samtliga aktieägare deltar. Om syftet är att bolagets aktieägare ska få sin andel av det likvida belopp som skiftas ut, är det viktigt att alla deltar.

När utdelning Boliden 2023?

Här hittar du en lista över alla kommande aktieutdelningar på börsen. Du kan också söka direkt på bolag och få svar på när de har en aktieutdelning.

Tips! Jämför och hitta bästa sparräntan för ditt kapital >>

Kan man använda schablonmetoden på inlösenaktier?

Linköping – 19 december, 2022 – Årsstämman i medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) beslutade om ett inlösenprogram som innebar att 1 krona per aktie överfördes till aktieägarna under oktober 2022. När en aktieägare löser in inlösenaktier i ett bolag anses aktieägaren ha sålt aktierna. Därför behöver kapitalvinst och anskaffningsutgiften för inlösenaktiernas beräknas vid den årliga skattedeklarationen. Förvaltas aktierna på ett investeringssparkonto gäller andra regler.

Anskaffningsutgiften för inlösenaktierna kan beräknas på något av följande sätt:

Vilka aktier ger utdelning 2023?

Sugen på utdelning? Här hittar du aktier, noterade på någon av de nordiska börserna, som ger utdelning inom två veckor. Tänk på att du behöver äga aktien senast dagen innan ”Handlas utan utdelning” för att få utdelningen.

9 träffar {{vm.totalNumberOfHits}} träffar

Varför sjunker Boliden?

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Love Strandberg

Tillhandahållare av innehåll: Bonnier Business Media Sweden AB, 105 16 Stockholm, org. nr 556468-8892.

Vem är ägare till Boliden?

Största aktieägarna Namn     Andel av aktiekapital och röster, % Antal aktier Swedbank Robur Fonder     5,8% 15 927 580 BlackRock     4,6% 12 599 114 Vanguard     3,6% 9 981 214 SEB Fonder     2,1% 5 707 312 T. Rowe Price     2,0% 5 458 199 AMF Pension & Fonder     1,8% 5 035 346 Handelsbanken Fonder     1,8% 4 867 800 Söderbloms Factoringtjänst AB     1,8% 4 829 355 Nordea Fonder     1,7% 4 551 863 Folksam     1,6% 4 322 365 Summa 10 största kända ägarna     26,8% 73 280 148 Övriga aktieägare     73,2% 200 231 021 Totalt     100,0% 273 511 169 Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Per 2023-06-30. Verifikationsdatum kan variera för vissa aktieägare.

Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?

Reglerna för utdelning i fåmansbolag kan vara lite komplicerade och det skiljer lite vad som gäller beroende på bolagets struktur. I den här artikeln förutsätter vi att

 • Du äger minst 4% av aktiebolaget vid ingången av året du betalar ut utdelningen. Om du alltså utbetalar utdelning 2023 så ska du ha ägt aktierna vid ingången av 2023.
 • Du uppfyller kraven på kvalificerade andelar i fåmansföretag. Lite förenklat ska ni då vara maximalt fyra ägare som kontrollerar mer än hälften av rösterna.

Så om du äger aktiebolaget själv, eller t.ex. till hälften vardera tillsammans en annan person så uppfyller du förutsättningarna.

Vilka aktier har bäst utdelning 2023?

Börsens bästa utdelningsaktier. Här är bolagen som per räkenskapsåret 2022 höjt den ordinarie utdelningen flest år i följd. Den aktieutdelningen betalas ut under våren 2023 och för de som delar ut flera gånger per år kommer resten senare under året.

Vitec – 21 år i sträck med höjningar av utdelningenVarje vår sedan 2003 har programvarubolaget Vitec betalat ut mer pengar till sina aktieägare jämfört med året innan.

Wihlborgs – 17 år av höjda utdelningarFabege och Wihlborgs gick skilda vägar i maj 2005 då Wihlborg började handlas på börsen. Fastighetsbolaget Wihlborgs införde utdelning det räkenskapsåret och från och med 2006 har utdelningen höjts varje år.

Hur deklarerar jag inlösen aktier?

När du ska deklarera aktieaffärer gjorda i en depå ska du först räkna fram om du gjort en vinst eller förlust. Det beräknar du genom att ta försäljningspriset - omkostnadsbeloppet = vinst eller förlust.

För att räkna fram omkostnadsbeloppet finns två metoder: genomsnittsmetoden och schablonmetoden. Kortfattat kan man säga att genomsnittsmetoden innebär att du skattar för den faktiska vinsten medan schablon­metoden är en beräkning av skatten på ett fiktivt värde. Även om du känner till det verkliga omkostnads­beloppet får du använda schablon­metoden om du vill. Det är förmånligare att använda schablon­metoden om dina aktier har ökat mer än 400 procent i värde.

Vinsten eller förlusten ska du sedan deklarera i något som kallas en K4-blankett. Om du sålt aktier från en depå under året kommer det stå på din deklaration att du ska fylla i en kompletterande K4-blankett. Om du gjort en förlust kan du kvitta den mot de aktier du sålt med vinst under året. När du deklarerar dina aktier brukar detta räknas ut automatiskt av Skatteverket. De har mer information om hur du kvittar förluster mot vinster (Skatteverket).

Får man alltid använda schablonmetoden?

Har du någon gång slitit ditt hår i stycken när det är dags att deklarera dina aktieaffärer? Du är inte ensam. Få saker är så krångliga, snåriga och allmänt jobbiga som att försöka få ihop en aktiedeklaration. Boven i dramat stavas ofta anskaffningsvärde.

När du säljer en aktie får Skatteverket reda på ditt försäljningspris men det dom vill ha av dig är ditt inköpspris, anskaffningsvärdet. Har du köpt din aktie genom en digital mäklare och förvarat aktien hos dom en kort tid är det värdet oftast lätt att få tag i, det syns i mäklarens avräkningsnotor som du har i din depå eller fått hem i brevlådan.

Vad är Boliden inlösen aktie?

Split med  inlösen innebär att bolaget delar upp sin aktie i en ordinarie aktie och en obligatorisk inlösenaktie (IL), där den senare per automatik löses in till en förutbestämd kurs. När ett bolag genomför en split med inlösen så behöver anskaffningsvärdet i regel justeras. Hur det ska justeras kan man utläsa på Skatteverkets hemsida genom att söka upp aktien.

På Skatteverkets hemsida går det att utläsa följande om Bolidens split med inlösen år  2022:

Varför är SSAB så lågt värderat?

Låt oss börja med att resonera lite kring vad innebörden av en köpvärd aktie är – hur vet man egentligen om en aktie är köpvärd eller inte? Det finns ingen direkt enhetlig benämning av hur man ska definiera vad en köpvärd aktie är, utan det är kanske snarare något som ligger i betraktarens ögon och beroende på vilken typ av strategi man använder för att hitta aktier till sin portfölj.

En köpvärd aktie för en typ av investerare behöver inte alls anses vara köpvärd för en annan investerare, då dessa kan ha helt olika investeringsstrategier som skiljer sig markant åt i termer av exempelvis tidshorisont, frekvens eller inriktning. En definition som nog de flesta investerare kan skriva under på är att en köpvärd aktie är en aktie där man ser hög sannolikhet för en stigande aktiekurs / positiv avkastning inom given tidshorisont – men som alltid måste det också ställas mot risken i investeringen!