:

Vilket datum ska lönen betalas ut?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket datum ska lönen betalas ut?
 2. Hur mycket har lönerna stigit på 10 år?
 3. Varför får man lön olika datum?
 4. När betalas lön ut i juni 2023?
 5. Kan man se sin lön i förväg?
 6. Vilka får lön den 27?
 7. Hur många tjänar över 50 000kr?
 8. Är 5% löneökning bra?
 9. Får man lön 25 eller 27?
 10. När får man lön i år?
 11. Får man lön samma månad som man börjar jobba?
 12. När ska man senast få sin Lönespec?
 13. Får man lön för samma månad?
 14. Vad ska en 25 åring ha i lön?
 15. Får man alltid lön den 25?

Vilket datum ska lönen betalas ut?

Datum för löneutbetalning regleras ofta i kollektivavtal. Det vanligaste är att lönen betalas ut den 25:e i månaden. Om den 25:e infaller på en lördag, söndag eller helgdag är det vanligt att lönen betalas ut fredagen före. Inom vissa avtalsområden har man andra regler. Infaller den 25:e på en lördag betalas lönen ut på fredagen, men om den 25:e infaller på en söndag, betalas lönen ut på måndagen efter.

Om arbetsgivaren inte är avtalsbunden kan man på företaget komma överens om utbetalningsdag. Man måste dock tänka på att många anställda har automatiska överföringar från sina lönekonton. Så en huvudregel kan vara att utbetalningsdatum bestäms så att lönen finns disponibel minst tre bankdagar före den sista i månaden.

Hur mycket har lönerna stigit på 10 år?

1 För kommun respektive region innehåller siffrorna fr.o.m 1994 både hel- och deltidsanställda. Därför är lönen lägre 1994 jämfört med 1993 för "samtliga".

2 För statsanställda innehåller siffrorna fr.o.m 1997 både hel- och deltidsanställda.

Varför får man lön olika datum?

Vilken dag som lönen ska betalas ut finns inte reglerat i någon lag, men det utbetalningsdatum som gäller på din arbetsplats framgår normalt i ditt . 

Om det står i anställningsavtalet att lönen ska betalas ut "senast den 25:e" varje månad, så ska arbetsgivaren betala ut lönen sista bankdagen (vardagen) före den 25:e. Till exempel om den 25:e infaller på en söndag så ska lönen betalas ut på fredagen innan.

Står det endast "25:e" och det är en söndag eller helgdag, så kan utbetalning ske på måndagen.

När betalas lön ut i juni 2023?

Vilken dag som lönen ska betalas ut finns inte reglerat i någon lag, men det utbetalningsdatum som gäller på din arbetsplats framgår normalt i ditt . 

Om det står i anställningsavtalet att lönen ska betalas ut "senast den 25:e" varje månad, så ska arbetsgivaren betala ut lönen sista bankdagen (vardagen) före den 25:e. Till exempel om den 25:e infaller på en söndag så ska lönen betalas ut på fredagen innan.

Står det endast "25:e" och det är en söndag eller helgdag, så kan utbetalning ske på måndagen.

Kan man se sin lön i förväg?

Med e-lönespecifikation får du dina lönespecifikationer i nätbanken senast dagen innan din lön betalas ut. Du kan enkelt se tidigare specifikationer som ligger lagrade. Det kan underlätta för dig till exempel då du ska deklarera.

För att du ska kunna använda tjänsten e-lönespecifikation måste din arbetsgivare betala ut sina löner via Nordea eller via en annan bank som erbjuder en lönetjänst. 

Vilka får lön den 27?

Hej, då min arbetsgivare vill hålla på lönen i det längsta, kommer problemet upp nu igen. Får lön den 27:e, men nu i februari infaller detta på en söndag, var kan jag hitta bevis på att det är fel av dem att hålla min lön och göra utbetalningen till mig först 28:de? Hjälp uppskattas.

Hej Vilket datum en eventuell utbetalning av lön ska ske regleras i en arbetstagares anställningsavtal, det finns inga lagregler om vilka datum lön ska betalas ut. Om en löneutbetalning inte skett det datum som står i anställningsavtalet gör arbetsgivaren sig skyldig till kontraktsbrott. Redan några dagars försening ses ofta som ett grovt kontraktsbrott. Man brukar tala om en parts detentionsrätt, dvs. att parten (arbetstagaren) har rätt att hålla inne med sin avtalsprestation. Inom arbetsrätten leder detta till att en arbetstagare kan vägra arbeta till dess att arbetsgivaren har betalat den lön som förfallit till betalning. Hur lönen betalas ut, när dagen för löneutbetalning infaller en söndag, regleras nästan alltid i anställningsavtalet eller i det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Det är inte ovanligt att lönen betalas ut på måndagen om dagen för löneutbetalning infaller en söndag. Denna fråga regleras inte heller i lag utan man låter arbetsgivare och arbetstagare själva reglera detta. Mitt råd till dig är att om det inte står något om detta i ditt anställningsavtal så kontakta din arbetstagarorganisation eller själv se över det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Med vänliga hälsningar Martin Svensson

Hur många tjänar över 50 000kr?

Vill du gå en utbildning som leder till ett välbetalt jobb? På studier.se kan du hitta flera utbildningar som ger jobb med lön över 40 000 kronor i månaden! Det finns utbildningar inom flera områden som kan leda till ett jobb med en hög lön. Men vilka yrken ger en hög lön? Här nedan följer en lista med exempel på olika yrken som har en medellön på över 40 000kr i månaden:

Källa: SCB (2020)

Är 5% löneökning bra?

Löneutrymmet kallas ofta för . Det kan vara bestämt i ditt centrala och summan gäller då för Unionens alla medlemmar på företaget eller organisationen.

Löneutrymmets storlek brukar anges med en viss procentsiffra, till exempel 4 procent av lönesumman. Med lönesumman menas summan av alla månadslöner för de medlemmar i Unionen som förhandlingen gäller.

I vissa centrala löneavtal finns inget bestämt , utan de lämnas till de lokala parterna att bestämma. Det innebär att Unionens lokala och din arbetsgivare får förhandla fram löneutrymmet.

Får man lön 25 eller 27?

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Har du utfört arbete för åkeriet har du självklart rätt till lön för den tid du jobbat. Arbetsgivaren är skyldig att betala ut lön för arbete du utfört på den tid ni bestämt. Vanligtvis betalas lön ut den 25:e eller 27:e varje månad för den tid man jobbat månaden dessförinnan d.v.s. har du arbetat i oktober betalas lön ut den 25:e eller 27:e november – förutsatt att ni inte avtalat om att löneutbetalning ska ske på annat datum.

När får man lön i år?

Det finns ingen lag i Sverige som bestämmer när arbetsgivaren ska betala lön. Dock innehåller de flesta kollektivavtal bestämmelser om när lön ska betalas. Oftast sker betalning i slutet av varje arbetad månad eller i slutet av varje påföljande månad.

Får man lön samma månad som man börjar jobba?

Då sommarjobb oftast består av enklare arbetsuppgifter som inte kräver officiell utbildning (istället blir du upplärd på plats), finns heller ingen officiell lönestatistik för just sommarjobb. Däremot har vi på Jobbland lönestatistik för genomsnittliga bruttolöner (löner före skatt) på vanliga yrken som oftast funkar som sommarjobb samt eventuella skillnader i lön mellan kommunal och privat sektor. Nedan listar vi några exempel:

Självklart är det bra att hålla koll på vad de så kallade marknadslönerna ligger på, det vill säga vad andra personer på samma ”marknad” och med samma arbetsuppgifter tjänar. Samtidigt bör du undvika att jämföra dig med dina kollegor, eftersom det är många olika parametrar som styr vilken lön du ska få. Det kan till exempel vara:

 • Ålder – Ja, lönen på sommarjobb skiljer sig om du är 14 år, 15 år, 16 år, 17 år, 18 år, osv…
 • Erfarenhet – Lönen varierar också mellan sommarjobb med eller utan erfarenhet.
 • Bransch – Olika yrken är värda olika löner, så är det inom alla branscher oavsett ålder.
 • Kommun – Även vissa kommunala skillnader i lön för sommarjobb finns.

Det finns dessutom regler och avtal kring hur låga löner man som arbetsgivare får sätta. Inte som är reglerade enligt svensk lag, men är arbetsgivaren bunden till ett kollektivavtal styr det lägsta tillåtna lönenivåer. Notera att många kollektivavtal har lägre löner för personer som inte har fyllt 18 år eller som saknar relevant erfarenhet eller utbildning.

När ska man senast få sin Lönespec?

I kontakt med myndigheter och a-kassa uppmanas man ofta hålla reda på sina lönespecifikationer för att kunna visa upp i efterhand om det skulle krävas. I specifikationen brukar anges före skatteavdrag, den avdragna skatten och samt eventuella andra förmåner, , övertid, frånvaro och så vidare.

Skatteverket kan kräva att få se hur mycket skatt som dragits från löner så långt som sex år tillbaka i tiden, om de till exempel misstänker svartjobb. Specifikationerna kan också fungera som ett alternativ till ett arbetsgivarintyg, när man söker a-kassa och arbetsgivaren dröjer med intyget.

Får man lön för samma månad?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig?

Vad ska en 25 åring ha i lön?

Då sommarjobb oftast består av enklare arbetsuppgifter som inte kräver officiell utbildning (istället blir du upplärd på plats), finns heller ingen officiell lönestatistik för just sommarjobb. Däremot har vi på Jobbland lönestatistik för genomsnittliga bruttolöner (löner före skatt) på vanliga yrken som oftast funkar som sommarjobb samt eventuella skillnader i lön mellan kommunal och privat sektor. Nedan listar vi några exempel:

Självklart är det bra att hålla koll på vad de så kallade marknadslönerna ligger på, det vill säga vad andra personer på samma ”marknad” och med samma arbetsuppgifter tjänar. Samtidigt bör du undvika att jämföra dig med dina kollegor, eftersom det är många olika parametrar som styr vilken lön du ska få. Det kan till exempel vara:

 • Ålder – Ja, lönen på sommarjobb skiljer sig om du är 14 år, 15 år, 16 år, 17 år, 18 år, osv…
 • Erfarenhet – Lönen varierar också mellan sommarjobb med eller utan erfarenhet.
 • Bransch – Olika yrken är värda olika löner, så är det inom alla branscher oavsett ålder.
 • Kommun – Även vissa kommunala skillnader i lön för sommarjobb finns.

Det finns dessutom regler och avtal kring hur låga löner man som arbetsgivare får sätta. Inte som är reglerade enligt svensk lag, men är arbetsgivaren bunden till ett kollektivavtal styr det lägsta tillåtna lönenivåer. Notera att många kollektivavtal har lägre löner för personer som inte har fyllt 18 år eller som saknar relevant erfarenhet eller utbildning.

Får man alltid lön den 25?

Vilken dag som lönen ska betalas ut finns inte reglerat i någon lag, men det utbetalningsdatum som gäller på din arbetsplats framgår normalt i ditt . 

Om det står i anställningsavtalet att lönen ska betalas ut "senast den 25:e" varje månad, så ska arbetsgivaren betala ut lönen sista bankdagen (vardagen) före den 25:e. Till exempel om den 25:e infaller på en söndag så ska lönen betalas ut på fredagen innan.