:

Kan man ha bostadstillägg och bostadsbidrag samtidigt?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ha bostadstillägg och bostadsbidrag samtidigt?
 2. Kan man få bostadsbidrag om man är två?
 3. Kan man få bostadsbidrag om man äger en bostadsrätt?
 4. Har man rätt till bostadsbidrag om man är inneboende?
 5. Vad är det för skillnad på bostadsbidrag och bostadstillägg?
 6. Kan båda föräldrarna få bostadsbidrag?
 7. Var går gränsen för bostadsbidrag?
 8. Hur hög hyra får man ha för att få bostadstillägg?

Kan man ha bostadstillägg och bostadsbidrag samtidigt?

Du kan få bostadstillägg om du bor i landskapet Åland och studerar vid

 • en åländsk läroanstalt
 • någon annan läroanstalt och du genomför ett studieavsnitt på Åland med anknytning till studierna.

Om du studerar på Åland och bor i en hyres- eller bostadsrättsbostad där är ditt bostadstillägg 210 euro i månaden. Dina boendeutgifter påverkar inte bostadstilläggets belopp.

Kan man få bostadsbidrag om man är två?

Du kan få allmänt bostadsbidrag från FPA om du har låga inkomster. Syftet med bostadsbidraget är att hjälpa dig att klara av att betala dina boendeutgifter. Du kan få bostadsbidrag för

Kan man få bostadsbidrag om man äger en bostadsrätt?

Bostadsbidrag är en form av ersättning som är avsedd att betala en viss del av boendekostnaderna. Bidraget är avsett att sökas av personer som behöver hjälp för att klara sina egna kostnader under en viss tid i livet och är en trygghet som alla i Sverige har rättighet att ansöka om vid behov.

Det är endast den delen av boendekostnaderna som kallas bidragsgrundande som går att få bidrag för. Den finns en gräns för hur mycket av kostnaderna som kan vara bidragsgrundande. När det kommer till familjer med barn varierar denna gräns beroende på hur många barn som finns boende i hushållet.

Det finns särskilda grupper som är berättigade till bostadsbidrag och vissa på förhand definierade kriterier som ska vara uppfyllda för att en ansökan ska gå igenom. Längre ner i den här artikeln går vi igenom exakt vem som kan få bostadsbidrag, hur du kan se om du har rätt till bostadsbidrag samt hur du går till väga för att ansöka.

Har man rätt till bostadsbidrag om man är inneboende?

Separationskollen är ett hjälpmedel för dig som ska eller har separerat. Titta på experternas svar på de vanligaste frågorna vid separationer.Separationskollen är en del av Sveriges Makalösa Föräldrar.

Vad är det för skillnad på bostadsbidrag och bostadstillägg?

Du som är under 29 år och har låga inkomster kan ha rätt till bostadsbidrag. Det gäller oavsett om du arbetar eller studerar. Du kan få bostadsbidrag även om du hyr i andra hand eller äger din bostad. Hur stort bidrag du kan beror på dina inkomster och kostnader.

Du kan få bostadstillägg om du bor i Sverige, har aktivitetsersättning eller sjukersättning och betalar tillräckligt mycket för ditt boende i förhållande till din inkomst. Du kan också få bostadstillägg om du bor i Sverige och får någon invaliditetsförmån från ett annat EES-land eller Schweiz.

Tillgångar över 100 000 kronor för ensamstående eller 200 000 kronor för gifta eller sambos påverkar storleken på bostadstillägget.

Kan båda föräldrarna få bostadsbidrag?

Alla barnfamiljer som har bostadsbidrag får ett tilläggsbidrag till och med december 2023. Tilläggsbidraget är ett tillfälligt extra stöd och betalas ut automatiskt. Tilläggsbidraget kommer från och med första utbetalningen i juli 2023 att vara 40 procent av ditt vanliga bostadsbidrag. Regeringen har föreslagit att tilläggsbidraget ska förlängas till och med 30 juni 2024.

Det är viktigt att du meddelar oss på Försäkringskassan om du får inneboende. Annars riskerar du att behöva betala tillbaka ditt bostadsbidrag. Du kan anmäla förändringar digitalt på Mina sidor.

Var går gränsen för bostadsbidrag?

Om du är ensamstående kan du ha rätt till bostadsbidrag om

 • din sammanlagda årsinkomst före skatt är högst 86 720 kronor
 • du betalar mer än 1 800 kronor i månaden för din bostad.

Om du ansöker om bostadsbidrag tillsammans med en make eller sambo får ni tillsammans tjäna högst 103 720 kronor om året för att kunna ha rätt till bidrag.

Hur hög hyra får man ha för att få bostadstillägg?

Du kan få bostadstillägg om du bor i Sverige, har aktivitetsersättning eller sjukersättning och betalar tillräckligt mycket för ditt boende i förhållande till din inkomst. Du kan också få bostadstillägg om du bor i Sverige och får någon invaliditetsförmån från ett annat EES‑land eller Schweiz.

Från och med den månad som du fyller 66 år ansöker du om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.