:

Vad ska man göra för att få elstöd?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ska man göra för att få elstöd?
 2. Vad krävs för att få elstöd företag?
 3. Måste man ansöka om elstöd?
 4. Hur mycket kommer jag att få i elstöd?
 5. Hur mycket får man i elstöd 2023?
 6. Vilka har rätt till elstöd 2023?
 7. Vilka har rätt till Elstöd 2023?
 8. Hur lång tid tar det att få Elstödet företag?
 9. Får man Elstöd för 2023?
 10. Får man Elstöd om man har fast pris?
 11. Hur mycket får jag i Elstöd 2023?
 12. Vilka får Elstöd 2023?
 13. När kommer Elstödet betalas ut 2023?
 14. Får alla Elprisstöd 2023?
 15. Vem får elstöd i juni 2023?

Vad ska man göra för att få elstöd?

Swedbank har fått i uppdrag av Försäkringskassan att betala ut elstöd till privatpersoner i hela Sverige för perioden november - december 2022. Utbetalningarna kommer att ske successivt via Swedbanks utbetalningssystem. Den 9:e juni ska de flesta ha fått pengarna insatta på sitt konto.

Vad krävs för att få elstöd företag?

Förslaget innebär att elstöd går till näringsidkare och juridiska personer som har eluttag i elområde 3 och 4 med maxtak som inte får överstiga 2 miljoner euro (drygt 22 miljoner kronor). Storleken på elstödet upp till maxbeloppet bestäms av hur stor förbrukningen har varit under perioden oktober 2021 till september 2022, likt det tidigare förslaget. De med eluttag i elområde 4 får 0,79 kronor per förbrukad kWh under perioden och de i elområde 3 får 0,50 kronor per förbrukad kWh, likt det tidigare förslaget. Inget elstöd betalas till näringsidkare och juridiska personer som har eluttag i elområde 1 och 2 (norra Sverige). För att få elstödet ska näringsidkare och juridiska personer ha haft ett giltigt elnätsavtal i elområde 3 och 4 den 17 november 2022. Den som har tecknat avtal efter 17 novembeer 2022 får därmed inget elstöd för den eluttagspunkten. Svenska kraftnät lät även meddela att taket som ej får överstiga 2 miljoner euro avser även koncerner som kan bestå av flera juridiska personer.

Måste man ansöka om elstöd?

För att få det första elstödet måste du uppfylla tre kriterier:

 • Du ska vara en elanvändare, som köper el för eget bruk i Sverige. Det kallas att du är en ”elslutskund”, och i den gruppen ingår inte bara privatpersoner utan även exempelvis företag, föreningar och samfälligheter.
 • Du ska ett eget avtal med ett elnätsföretag för en så kallad uttagspunkt vid en viss tidpunkt, som kallas brytpunkt. Stödet kommer att gå till det personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022. Vad är uttagspunkten då? Jo, uttagspunkten är anslutningen mellan din elanläggning och ditt elnätsföretag elnät.
 • Din elanläggning ska vara ansluten till elnätet i södra Sverige, i elområde SE3 eller SE4.

Det finns tre grupper som inte får något elstöd enligt den första modellen:

 • Elanvändare i de två norra elområdena SE1 och SE2 blir utan. Stödet beräknas utifrån användarens förbrukning från 1 oktober 2021 till 30 september 2022 i elområden där medelpriset var högre än ett så kallat ”nationellt referenspris” på 75 öre per kWh. Och elens medelpris var inte ”tillräckligt högt” i norra Sverige under den perioden. I SE1 och SE2 låg medelpriset på 43 respektive 46 öre per kWh. (Se fråga om nationellt referenspris.)
 • Om el ingår i din hyra kommer inga stödpengar att betalas direkt till dig. Du har ju inget eget elnätsavtal. Men din hyresvärd eller bostadsrättsförening, som får stödet, kan naturligtvis välja att dela ut pengarna till dig och dina grannar.
 • Personer på EU:s sanktionslista får inga stödpengar.

Regeringen meddelade 9 januari att det ska tas fram ytterligare ett elprisstöd. Det ska gå till hushåll i hela Sverige, alltså i alla fyra elområden. Stödet ska baseras på elförbrukning och elpris under november och december 2022.

Svenska kraftnät fick i uppdrag att utforma en modell, och den 30 januari lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Energimarknadsinspektionen, Ei. Den tredje februari gav Ei grönt ljus. Maximalt 10 miljarder kronor får betalas ut till den fysiska person som hade ett eget elnätsavtal den 31 december 2022 för den uttagspunkt där el förbrukades under november-december 2022.

Ersättningen går till hushåll där elpriset i snitt har legat över 75 öre per kWh under de två månaderna. Därmed inkluderas hushåll i hela Sverige, alltså i alla fyra elområden. Detta eftersom snittpriset låg över 75 öre per kWh i hela landet.

I förslaget finns inget tak för stora elförbrukare, något som tidigare har diskuterats.

Så här beräknas stödet för de olika elområdena:

Hur mycket kommer jag att få i elstöd?

För att få det första elstödet måste du uppfylla tre kriterier:

 • Du ska vara en elanvändare, som köper el för eget bruk i Sverige. Det kallas att du är en ”elslutskund”, och i den gruppen ingår inte bara privatpersoner utan även exempelvis företag, föreningar och samfälligheter.
 • Du ska ett eget avtal med ett elnätsföretag för en så kallad uttagspunkt vid en viss tidpunkt, som kallas brytpunkt. Stödet kommer att gå till det personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022. Vad är uttagspunkten då? Jo, uttagspunkten är anslutningen mellan din elanläggning och ditt elnätsföretag elnät.
 • Din elanläggning ska vara ansluten till elnätet i södra Sverige, i elområde SE3 eller SE4.

Det finns tre grupper som inte får något elstöd enligt den första modellen:

 • Elanvändare i de två norra elområdena SE1 och SE2 blir utan. Stödet beräknas utifrån användarens förbrukning från 1 oktober 2021 till 30 september 2022 i elområden där medelpriset var högre än ett så kallat ”nationellt referenspris” på 75 öre per kWh. Och elens medelpris var inte ”tillräckligt högt” i norra Sverige under den perioden. I SE1 och SE2 låg medelpriset på 43 respektive 46 öre per kWh. (Se fråga om nationellt referenspris.)
 • Om el ingår i din hyra kommer inga stödpengar att betalas direkt till dig. Du har ju inget eget elnätsavtal. Men din hyresvärd eller bostadsrättsförening, som får stödet, kan naturligtvis välja att dela ut pengarna till dig och dina grannar.
 • Personer på EU:s sanktionslista får inga stödpengar.

Regeringen meddelade 9 januari att det ska tas fram ytterligare ett elprisstöd. Det ska gå till hushåll i hela Sverige, alltså i alla fyra elområden. Stödet ska baseras på elförbrukning och elpris under november och december 2022.

Svenska kraftnät fick i uppdrag att utforma en modell, och den 30 januari lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Energimarknadsinspektionen, Ei. Den tredje februari gav Ei grönt ljus. Maximalt 10 miljarder kronor får betalas ut till den fysiska person som hade ett eget elnätsavtal den 31 december 2022 för den uttagspunkt där el förbrukades under november-december 2022.

Ersättningen går till hushåll där elpriset i snitt har legat över 75 öre per kWh under de två månaderna. Därmed inkluderas hushåll i hela Sverige, alltså i alla fyra elområden. Detta eftersom snittpriset låg över 75 öre per kWh i hela landet.

I förslaget finns inget tak för stora elförbrukare, något som tidigare har diskuterats.

Så här beräknas stödet för de olika elområdena:

Hur mycket får man i elstöd 2023?

20 april 2023 Nyheter

Den 9 mars i år beslutade regeringen att Försäkringskassan ska betala ut ett andra elstöd, elprisstöd 2, den här gången till privatpersoner i hela landet. Elstödet baseras på elförbrukningen under perioden 1 november – 31 december 2022.

Vilka har rätt till elstöd 2023?

Regeringen har nu beslutat om förordningen om elstöd till konsumenter. I förordningen regleras administrationen av utbetalningarna av elstödet till konsumenterna. Med stöd av denna förordning är planeringen att elstödet ska börja betalas ut till hushållen under februari 2023.

- Genom dagens beslut är regeringens förberedande arbete för att möjliggöra utbetalningarna av elstödet till konsumenterna klart. Arbetet med att påbörja utbetalningarna ligger därmed i fas för att utbetalningarna till hushållen ska starta under februari 2023, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Vilka har rätt till Elstöd 2023?

Under det senaste året har elpriserna skenat hos många svenska hushåll. Redan våren 2022 meddelade regeringen att man skulle betala ut ett elprisstöd för de med höga elräkningar – och nu i februari 2023 har det första elstödet rullats ut till det svenska folket.

Vad som kan vara bra att känna till är att regeringen har planer för två separata elstöd. Det första elstödet gick ut till elkunderna i slutet av februari 2023 – och gällde bara kunder i södra Sverige, alltså i elområde 3 och 4. Det andra elstödet har ännu inte kommit – men det ska gälla kunder i hela Sverige, alltså i elområde 1–4.

Betalning för det första elstödet skedde under ett antal bankdagar från den 20 februari och de allra flesta ska nu ha fått sina pengar på kontot.

Hur lång tid tar det att få Elstödet företag?

Under det senaste året har elpriserna skenat hos många svenska hushåll. Redan våren 2022 meddelade regeringen att man skulle betala ut ett elprisstöd för de med höga elräkningar – och nu i februari 2023 har det första elstödet rullats ut till det svenska folket.

Vad som kan vara bra att känna till är att regeringen har planer för två separata elstöd. Det första elstödet gick ut till elkunderna i slutet av februari 2023 – och gällde bara kunder i södra Sverige, alltså i elområde 3 och 4. Det andra elstödet har ännu inte kommit – men det ska gälla kunder i hela Sverige, alltså i elområde 1–4.

Betalning för det första elstödet skedde under ett antal bankdagar från den 20 februari och de allra flesta ska nu ha fått sina pengar på kontot.

Får man Elstöd för 2023?

På forsakringskassan.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.Vi använder också kakor för webbanalys för att göra webbplatsen bättre.

Så här använder Försäkringskassan kakor

Får man Elstöd om man har fast pris?

Elpriskompensationen blir olika stor beroende på hur mycket el hushållet har förbrukat per månad. Förbrukningen i kWh i tabellen nedan rör faktiskt förbrukning per månad, inte snittförbrukning utslaget på tre månader. Stödet i kronor är vad du kan få totalt för december-februari.

Hur mycket får jag i Elstöd 2023?

20 april 2023 Nyheter

Den 9 mars i år beslutade regeringen att Försäkringskassan ska betala ut ett andra elstöd, elprisstöd 2, den här gången till privatpersoner i hela landet. Elstödet baseras på elförbrukningen under perioden 1 november – 31 december 2022.

Vilka får Elstöd 2023?

Elprisstödet ligger på totalt 55 miljarder kronor och tillgodoser ungefär fem miljoner elkunder – privatpersoner, företag, organisationer och föreningar. Försäkringskassan sköter utbetalningarna till privatpersoner, vilka kommer att påbörjas den 20 februari. Pengarna betalas ut succesivt och de flesta ska ha fått sitt elstöd den 7 mars. Beloppet beräknas i sin tur på elförbrukningen du hade mellan oktober 2021 och september 2022.

När kommer Elstödet betalas ut 2023?

Om föreningen har mer än en firmatecknare måste föreningen utse ett elstödsombud efter att ha loggat in på Skatteverkets webbplats. Elnätsföretagen ska ha rapporterat in föreningens elförbrukning under den kvalificerande perioden, och elstödsombudet kontrollerar att uppgifterna stämmer. Elstödet sätts in på föreningens skattekonto. För att sedan få pengarna utbetalda behöver föreningen ett mottagarkonto, vilket kan registreras hos Skatteverket om föreningen inte har ett sådant. Läs mer på Skatteverkets webbplats. (Uppdaterad 2023-06-28.)

Ja, bostadsrättsföreningar måste ansöka hos Skatteverket för att få elprisstöd. Detta till skillnad mot hushåll som får det automatiskt utbetalat via Försäkringskassan. Regeringens har meddelat att föreningar kan söka stödet först den 30 maj. Bostadsrättsföreningar behöver kontrollera de förifyllda uppgifterna från elnätsföretagen om föreningens förbrukning. (Uppdaterad 2023-05-08.)

Regeringen meddelade den 5 maj att Sverige fått godkänt av EU-kommissionen om att få använda flaskhalsintäkterna på detta sätt. Bostadsrättsföreningar kan nu ansöka om stödet. Skatteverket öppnade sin e-tjänst för ansökan den 30 maj. Läs mer på Skatteverkets webbplats. (Uppdaterad 2023-06-02.)

Får alla Elprisstöd 2023?

Om föreningen har mer än en firmatecknare måste föreningen utse ett elstödsombud efter att ha loggat in på Skatteverkets webbplats. Elnätsföretagen ska ha rapporterat in föreningens elförbrukning under den kvalificerande perioden, och elstödsombudet kontrollerar att uppgifterna stämmer. Elstödet sätts in på föreningens skattekonto. För att sedan få pengarna utbetalda behöver föreningen ett mottagarkonto, vilket kan registreras hos Skatteverket om föreningen inte har ett sådant. Läs mer på Skatteverkets webbplats. (Uppdaterad 2023-06-28.)

Ja, bostadsrättsföreningar måste ansöka hos Skatteverket för att få elprisstöd. Detta till skillnad mot hushåll som får det automatiskt utbetalat via Försäkringskassan. Regeringens har meddelat att föreningar kan söka stödet först den 30 maj. Bostadsrättsföreningar behöver kontrollera de förifyllda uppgifterna från elnätsföretagen om föreningens förbrukning. (Uppdaterad 2023-05-08.)

Regeringen meddelade den 5 maj att Sverige fått godkänt av EU-kommissionen om att få använda flaskhalsintäkterna på detta sätt. Bostadsrättsföreningar kan nu ansöka om stödet. Skatteverket öppnade sin e-tjänst för ansökan den 30 maj. Läs mer på Skatteverkets webbplats. (Uppdaterad 2023-06-02.)

Vem får elstöd i juni 2023?

Stödet per kilowattimme är 90 öre i elområde 1 och 2, 126 öre i elområde 3 och 129 öre i elområde 4. Elstödet täcker 80 procent av den elförbrukning som inte överstiger 18 000 kilowattimmar enligt siffror från regeringen. Du kan räkna ut ditt elstöd om du tittar på elförbrukningen enligt fakturan från ditt elnätsföretag.