:

Vad gäller vid Korttidspermittering?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller vid Korttidspermittering?
 2. Hur mycket lön får jag vid permittering?
 3. Kan en anställd neka korttidsarbete?
 4. Hur räknar man ut lön vid Korttidspermittering?
 5. Vilka omfattas av korttidsarbete?
 6. Får man ta utdelning efter Korttidspermittering?
 7. Får man jobba under permittering?
 8. Vad menas med korttidsarbete Korttidspermittering?
 9. Hur många varningar innan avsked?
 10. Får arbetsgivare kontrollera körkort?
 11. Hur många tjänar över 60000 i månaden?
 12. Vad kostar en lön på 25000?
 13. Vilka företag kan söka stöd vid korttidsarbete?
 14. Hur mycket lön för att ta utdelning 2023?
 15. Hur mycket ska man ta ut i lön 2023?

Vad gäller vid Korttidspermittering?

Korttidspermittering, eller korttidsarbete som det heter, innebär att den anställde permitteras (blir arbetsbefriad med lön) 20, 40, 60 eller 80 procent av sin ordinarie arbetstid. 

Den anställde får lite mindre i lön för den tid som hen inte arbetar. Arbetsgivaren betalar lite mindre i lön för den tiden den anställde inte arbetar. Staten betalar stöd för en stor del av lönen för den tid som den anställde inte arbetar.

Anställda kan i huvudsak göra vad de vill under den tid de är arbetsbefriade men måste infinna sig på arbetsplatsen om arbetsgivaren beordrar det.

Stödet kommer att vara på tre fjärdedelar av lönekostnaden för den tid som den anställde inte arbetar och arbetsgivaren och den anställde delar på resten.

Korttidsstödet omfattar lön upp till 44 000 kronor. Arbetsgivaren (om de har anställda som tjänar över 44 000 kronor) kan avtala med den anställde om vad som ska hända med lönedelar över 44 000 kronor.

Den fasta kontanta lön som arbetsgivaren betalar arbetstagaren varje månad samt de rörliga tillägg som utgår regelbundet är det som tillsammans utgör den lön som korttidsstödet beräknas på. Det innebär att exempelvis ob-ersättning, provision, andra skifttillägg ska ingå. Provision ska ingå om den utgår regelmässigt varje månad.

En jämförelse kommer att göras med månaden tre månader före att Tillväxtverket beslutade om stödet. Det innebär att jämförelsemånaden är januari för arbetsgivare som får sina beslut i april. Stöd kommer därför inte att kunna betalas för nyanställd personal.

Hur mycket lön får jag vid permittering?

Korttidspermittering, eller korttidsarbete som det heter, innebär att den anställde permitteras (blir arbetsbefriad med lön) 20, 40, 60 eller 80 procent av sin ordinarie arbetstid. 

Den anställde får lite mindre i lön för den tid som hen inte arbetar. Arbetsgivaren betalar lite mindre i lön för den tiden den anställde inte arbetar. Staten betalar stöd för en stor del av lönen för den tid som den anställde inte arbetar.

Anställda kan i huvudsak göra vad de vill under den tid de är arbetsbefriade men måste infinna sig på arbetsplatsen om arbetsgivaren beordrar det.

Stödet kommer att vara på tre fjärdedelar av lönekostnaden för den tid som den anställde inte arbetar och arbetsgivaren och den anställde delar på resten.

Korttidsstödet omfattar lön upp till 44 000 kronor. Arbetsgivaren (om de har anställda som tjänar över 44 000 kronor) kan avtala med den anställde om vad som ska hända med lönedelar över 44 000 kronor.

Den fasta kontanta lön som arbetsgivaren betalar arbetstagaren varje månad samt de rörliga tillägg som utgår regelbundet är det som tillsammans utgör den lön som korttidsstödet beräknas på. Det innebär att exempelvis ob-ersättning, provision, andra skifttillägg ska ingå. Provision ska ingå om den utgår regelmässigt varje månad.

En jämförelse kommer att göras med månaden tre månader före att Tillväxtverket beslutade om stödet. Det innebär att jämförelsemånaden är januari för arbetsgivare som får sina beslut i april. Stöd kommer därför inte att kunna betalas för nyanställd personal.

Kan en anställd neka korttidsarbete?

Om du är föräldraledig, hel- eller deltidssjukskriven eller deltidsanställd finns det starka skäl till att du inte ska omfattas av korttidsarbete. Bland annat är din arbetstid redan förkortad och det finns en komplexitet kring förläggning av arbetstid och ersättningsnivåer som gör det lämpligt att undantas från korttidsarbete på arbetsplatsen. 

Samtidigt finns inget som hindrar föräldralediga, sjukskrivna eller deltidsanställda från att omfattas av korttidsarbete med statligt stöd. Men eftersom arbetsgivaren inte kan få stöd för korttidsarbete för frånvarande arbetstagare från staten bör det i flera fall saknas anledning att låta någon av dessa omfattas av korttidsarbetet.   

Hur räknar man ut lön vid Korttidspermittering?

Det finns tillfällen då det kan bli aktuellt att räkna ut avdrag per timme även om du är anställd med månadslön, till exempel vid kortare frånvaro då arbetsgivaren har rätt att göra löneavdrag.

Det finns olika sätt att räkna ut avdrag per timme om du har månadslön. De två vanligaste är:

Vilka omfattas av korttidsarbete?

– Korttidsarbete (korttidspermittering) omfattar inte nyanställda, utan bara dem som var anställda i företaget tre månader före Tillväxtverkets godkännande.

Både och. Om det är reglerat i kollektivavtal så gäller det. Om inte, krävs godkännande i avtal med respektive medarbetare.

Enligt ordinarie lagstiftning kan företag få stöd enbart för varslad personal. Men, under undantagsperioden 2020 kan man få det även för uppsagd personal. Såväl varslad som uppsagd personal inkluderas i avtalet på samma villkor som andra anställda.

Nej, kollektivavtalet gäller i praktiken för alla anställda medarbetare. Det spelar här ingen roll om några medarbetare inte är fackligt organiserade, eller om de tillhör en fackförening som ditt företag inte har kollektivavtal med.

Tips! Få de senaste uppdateringarna om Corona för företagare + inspiration som får ditt företag att lyckas bättre. Gör som 10 000-tals företagare, följ Driva Eget på Facebook, Driva Eget på Instagram eller Driva Eget på LinkedIn (eller allihop!)

Får man ta utdelning efter Korttidspermittering?

Det här är det regelverk som styr hur investeringar i fåmansbolag ska beskattas och däribland hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget eller för kapitalvinst vid försäljning av bolaget. Tidigare fanns bestämmelserna i tredje paragrafen, 12 momentet i lagen om statlig inkomstskatt, vilket gav namnet 3:12-reglerna. Även om bestämmelserna numera finns i inkomstskattelagen har namnet dröjt sig kvar.

Får man jobba under permittering?

Arbeidstakere kan jobbe i permitteringsperioden. Hvis arbeidstakeren jobber hos den permitterende arbeidsgiveren i sin vanlige stillingsprosent i mer enn seks uker sammenhengende, blir permitteringen brutt. Videre permittering anses da som ny permitteringsperiode, og arbeidsgiveren må gi nytt permitteringsvarsel og utbetale nye lønnspliktdager. Arbeidstakeren må gi informasjon til NAV på meldekortet om antall timer han/hun har arbeidet.

Permitteringsgraden kan utvides etter at permitteringen har startet, og uten at lønnspliktdagene påvirkes. Du bør sende ut nytt varsel senest 14 dager før permitteringsgraden utvides.

Vad menas med korttidsarbete Korttidspermittering?

På grund av det oförutsägbara som coronakrisen inneburit är många företag i behov av ekonomisk hjälp. Staten kan på ansökan om stöd för korttidspermittering bidra ekonomiskt till utsatta verksamheter. Då går anställda ner i arbetstid och lön under en period och staten täcker lönekostnaden för arbetsgivaren.

Korttidspermittering finns för att företag ska kunna behålla sin personal, vilket underlättar återhämtningen när krisen lagt sig. För att kunna använda sig av systemet krävs att både arbetsgivare och arbetstagare är eniga om korttidspermitteringen.

Hur många varningar innan avsked?

Funderar du på att säga upp någon bör du först noggrant gå igenom vilka bevis du har för dina påståenden. Bevisen får inte grunda sig på lösa rykten eller obekräftade antaganden utan du måste ha sakliga skäl (tidigare kallat saklig grund). 

Sakliga skäl för uppsägning innebär att en anställd beter sig på ett oönskat sätt och är medveten om att beteendet inte är acceptabelt. Du som arbetsgivare är alltså skyldig att göra den anställda medveten om att du anser att hens beteende är felaktigt.

Misskötsamhet, som till exempel samarbetssvårigheter, inkompetens och dåliga arbetsprestationer kan vara sakliga skäl till uppsägning av personliga skäl.

Får arbetsgivare kontrollera körkort?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag har tolkat dig rätt så är du en arbetsgivare som undrar om en av dina anställda har fått sitt körkort indraget respektive blivit dömd för rattfylla.

Hur många tjänar över 60000 i månaden?

Taket i den allmänna pensionen innebär att det blir viktigt att ha tjänstepension för de delar av lönen som inte ger allmän pension (alltså på löneandelar över 8,07 inkomstbasbelopp). Men tjänstepension är inte självklart i alla jobb. Har du eget företag är du din egen arbetsgivare och ansvarar själv för inbetalningen till din tjänstepension. Se i prognosen hur stor andel av din pension som kommer från tjänstepensionen.

Bara för att du har en tjänstepension på din arbetsplats idag behöver det inte betyda att du automatiskt får tjänstepension om du byter jobb. Villkoren kan dessutom se helt annorlunda ut. Byter du jobb mitt i livet kan tjänstepensionen påverkas om du får en annan typ av pension. Det du behöver ha koll på är om du har en förmånsbestämd pension eller en premiebestämd pension, eller både förmånsbestämd och premiebestämd inom samma avtal. Om du ska byta jobb bör du naturligtvis också ta reda på om det nya jobbet har en tjänstepension. Börja med att fråga på jobbet vilken tjänstepension du har idag och lär dig hur den fungerar.

Vad kostar en lön på 25000?

Arbetsgivaravgiften ligger för en normal anställd på 31,42 procent av bruttolönen upp till 65 år. I arbetsgivaravgiften ingår flera olika avgifter, bland annat ålderspensionsavgift och sjukförsäkringsavgift.  

Tjänstepension ingår inte, utan betalas av de arbetsgivare som anslutit sig till ett kollektivavtal eller betalar ut det frivilligt. Pensionslösningar medför också en kostnad per anställd samt att löneskatt då tillkommer. 

Vilka företag kan söka stöd vid korttidsarbete?

Sedan den 22 juni 2020 kan företag som fått minskad omsättning på grund av coronapandemin ansöka om så kallat omställningsstöd. Stöd ges med mellan 22,5 - 75 procent av de fasta kostnaderna (för verksamhet i Sverige) beroende på hur mycket omsättningen har minskat. Stödet gäller exempelvis hyreskostnader, men inte personalkostnader. Stödet gavs ursprungligen för perioden mars–april 2020, men det har skett eller aviserats nya förlängningar som sträcker sig året ut.

Stödet riktar sig till aktiebolag eller organisationer med F-skatt och en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. För att kunna ta del av stödet måste företaget ha tappat minst en viss andel av sin omsättning under stödperioden jämfört med samma period förra året.

Minsta omsättningsminskning samt maximala stödbeloppet för respektive stödperiod finns i följande tabell:

* Beloppet delas för augusti–december och totalt maximalt 30 mkr ges för hela perioden.

Ansökan om stöd sker separat för respektive stödperiod och görs hos Skatteverket. Ansökan är stängd för mars–april, maj samt för juni–juli. Ansökan för de aviserade perioderna augusti-oktober samt november–december har ännu inte öppnats och inget datum har ännu kommunicerats.

Det ställs förhållandevis höga krav på ansökan och det underlag som ska skickas med ansökan. För att ansöka om stöd över vissa nivåer krävs även ett revisorsintyg. Läs mer om de krav som ställs på ansökan här: Omställningsstöd - vad krävs och är det alltid värt besväret?

Hur mycket lön för att ta utdelning 2023?

Oavsett om du tar ut lön eller inte har du möjlighet att varje år tillgodoräkna dig ett gränsbelopp på 2,75 inkomstbasbelopp enligt den så kallade schablonregeln. 2023 kan du, baserat på nämnda schablonregel, ta en utdelning på 195 250 kronor till 20 procents skatt. Så länge du äger alla aktier i företaget kan du tillgodoräkna dig hela schablonbeloppet, i annat fall får du ta del av schablonen i proportion till hur många aktier du äger. Kom ihåg att schablonbeloppet bara kan användas på aktierna i ett företag som du äger.

Om du tar ut lön ur företaget och dessutom kanske har några anställda lönar det sig antagligen att istället tillämpa den så kallade löneregeln för att bestämma storleken på ditt gränsbelopp. Enligt denna regel kan du tillgodogöra dig 50 procent av totalt utbetalda löner som underlag för utdelningsbeskattning på 20 procent. För att få använda löneregeln räcker det inte med de anställdas löner, du måste också ta ut lön själv. För att kunna tillämpa löneregeln för utdelningar under 2023 måste du som ägare under året innan, alltså 2022, ha tagit ut en lön om minst det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (426 000 kronor) med tillägg för 5 procent av totala löner eller 9,6 inkomstbasbelopp (681 600 kronor). Det är alltid löner per kalenderår som ska beaktas vid beräkningen och även en närstående kan uppfylla löneuttagskravet.

Läs också: Lön eller utdelning - så ska du tänka!

Tänk så här; om du vill ta en utdelning år 2024 så är det lönerna år 2023 som du ska räkna på. Skulle du missa att ta ut den lön som krävs tappar du helt möjligheten till att använda dig av löneregeln det året. Det är därför viktigt att du verkligen stämmer av innan årsskiftet att du ligger rätt i lön – och tänk på att lönen måste vara utbetald under 2023.

Hur mycket ska man ta ut i lön 2023?

Ett fåmansbolag är ett onoterat aktiebolag där max fyra personer äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna. Läs Skatteverkets utförligare förklaring här »