:

Är Direktpension avdragsgill?

Innehållsförteckning:

 1. Är Direktpension avdragsgill?
 2. Vilket konto bokförs pensionskostnader?
 3. Hur bokför man pension?
 4. Hur bokför man privatägd kapitalförsäkring?
 5. Hur fungerar en Direktpension?
 6. Vad är fördelarna med Direktpension?
 7. Vad bokförs på konto 7690?
 8. Vad bokförs på konto 6992?
 9. Vad är konto 7570?
 10. Hur mycket pension är avdragsgillt?
 11. Vad är en Direktpension?
 12. Hur bokför jag en kapitalförsäkring?
 13. Vad är direkt pension?
 14. Hur beskattas Direktpension?
 15. Vad ingår i en Direktpension?

Är Direktpension avdragsgill?

För att göra hantering och utbetalning av Direktpension så enkel som möjligt hjälper vi till med att:

Vilket konto bokförs pensionskostnader?

Pensionskostnader är det verkliga värdet av avsättningar till en pensionsplan som en redovisningsenhet gör baserat på intjänad pension under en redovisningsperiod.

Anställda som bor och betalar skatt i Sverige har rätt till allmän pension som beror på den pensionsgrundande inkomsten (PGI) under hela arbetslivet fram till pensionen och tillväxten på de pengar som är avsatta i premiepensionssystemet. Personer med liten pensionsgrundande inkomst under arbetslivet som har bott i Sverige i minst 3 år har rätt att få garantipension vid 65 års ålder.

Hur bokför man pension?

Premier för pensionsförsäkring debiteras normalt konto 7410 Pensionsförsäkringspremier (BAS 2023). Förändring av pensionsskuld bokförs på konto 7420 Förändring av pensionsskuld. I den mån företaget behöver täcka upp för att en pensionsstiftelse inte har en förmögenhet som täcker företagets pensionsåtagande bokförs förändring av företagets förpliktelser på konto 7440 Förändring av pensionsstiftelsekapital. Utbetalda pensioner - direkt, via PRI eller motsvarande - debiteras konto 7460 Pensionsutbetalningar.

Erlagda förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter till FPG/PRI eller motsvarande debiteras konto 7470 Förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter.

Hur bokför man privatägd kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring kan du som företagare köpa om du vill spara till pension, till någon framtida investering eller bara placera pengar på grund av överskottslikviditet. Kapitalförsäkringen innebär att du inte äger aktierna eller fondandelarna direkt, utan utställaren av kapitalförsäkringen är mellanhand.

Redovisningsmässigt betraktas kapitalförsäkringen som en enhet och eftersom inte kapitalförsäkringsägaren äger själva värdepappren ska inte heller köp och försäljningar av värdepappren redovisas separat. Detsamma gäller utdelningar och avgifter på de aktier och andelar som finns inom kapitalförsäkringen.

Hur fungerar en Direktpension?

Hur du bäst pensionssparar om du har ett eget aktiebolag är tyvärr rätt krångligt eftersom du har flera olika valmöjligheter som är bra i olika lägen. I det här inlägget beskriver vi vad en direktpension är, hur du rent praktiskt skaffar direktpension samt lite resonemang kring när det är en bra idé. Det senare är dock det verkligt svåra. Har du inte redan läst det rekommenderar vi att du börjar med att läsa den här artikeln om hur du bäst pensionssparar som egenföretagare.

Det här stycket är reklam för Småspararguiden Rådgivning.Du är välkommen att boka in ett rådgivningsmöte om du vill ta hjälp av Småspararguiden Rådgivning (som numera är ett eget bolag fristående från oss på Småspararguiden) eller att beställa en mer omfattande pensionsgenomgång för egenföretagare av Kollberg & Enqvist.

Notera också redan nu att direktpension i stort sett innebär att du sparar de tänkta pensionspengarna i bolaget. Själva direktpensionen är ett avtal mellan dig själv och bolaget som skyddar pengarna vid konkurs. Har du låg konkursrisk kan du strunta i själva direktpensionen, men resonemanget om man skall spara i bolaget eller inte är relevant ändå.

Det som skiljer direktpension från att bara spara pengarna i bolaget är att du skriver ett avtal som innebär att bolaget är skyldig dig pengar. Oftast sker sparandet i en kapitalförsäkring och kapitalförsäkringen används som pant för skulden.

Poängen med det här upplägget är att om bolaget går i konkurs så kan inte eventuella fordringsägare ta pengarna ifrån dig*. Är ni flera delägare kan det också vara ett sätt att öronmärka pengarna till någon av er**. 

Går allting som planerat kommer du så småningom att riva direktpensionsavtalet, ge tillbaka pengarna till bolaget och ta ut dem därifrån. I ett bra scenario fyller direktpensionsavtalet därför ingen funktion. 

Vad är fördelarna med Direktpension?

, handelsbolag eller kommanditbolag är det överskottet som du deklarerar och skattar för som ger dig allmän pension. Ju mindre överskott du skattar för, desto mindre blir din allmänna pension.

Du betalar in ålderspensionsavgift på 10,21 % av överskottet i din aktiva näringsverksamhet

måste du ta ut lön för att få pension. Det är lönen du tar ut och skattar för som ger dig allmän pension.

Om du driver aktiebolag betalar företaget ålderspensionsavgift på 10,21 % av din lön. Ålderspensionsavgiften är en del av de arbetsgivaravgifter på totalt 31,42 % av lönen, som företaget betalar in till Skatteverket. Precis som vanliga löntagare får du också tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften som utgör 7 % av den lön som du skattar för.

Vad bokförs på konto 7690?

Bokföring av olika affärshändelser

Vi ger dig tips på hur olika affärshändelser i din verksamhet kan bokföras. Tänk på att det är generella tips och att det kan finnas undantag – dubbelkolla därför med en sakkunnig om du är osäker på något.

Vad bokförs på konto 6992?

    konto 6990,6991,6992 2009-11-08 13:13 hade lagt upp diverse kostnader i konto 6990 externa kostnader, såg sedan att det fanns konto 6991 -II- -II- avdragsgilla, samt 6992 -II- -II- ej avdragsgilla

flyttade då mina kostnader till konto 6991, för att känna mig säker på att det är avdragsgillt ,

Vad är konto 7570?

Under året bokförs de löpande betalningarna av preliminära ­premier till Fora på konto 7571. Dessa betalda premier är avdragsgilla i deklarationen. Den del av premierna som avser pensionsförsäkringspremier ska ingå i underlaget för särskild löneskatt.

Företaget mottar under året en faktura från Fora avseende försäkrings­premier [7571] på 3 920 kr som redovisas som en leverantörsskuld [2440].

Hur mycket pension är avdragsgillt?

, handelsbolag eller kommanditbolag är det överskottet som du deklarerar och skattar för som ger dig allmän pension. Ju mindre överskott du skattar för, desto mindre blir din allmänna pension.

Du betalar in ålderspensionsavgift på 10,21 % av överskottet i din aktiva näringsverksamhet

måste du ta ut lön för att få pension. Det är lönen du tar ut och skattar för som ger dig allmän pension.

Om du driver aktiebolag betalar företaget ålderspensionsavgift på 10,21 % av din lön. Ålderspensionsavgiften är en del av de arbetsgivaravgifter på totalt 31,42 % av lönen, som företaget betalar in till Skatteverket. Precis som vanliga löntagare får du också tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften som utgör 7 % av den lön som du skattar för.

Vad är en Direktpension?

För att göra hantering och utbetalning av Direktpension så enkel som möjligt hjälper vi till med att:

Hur bokför jag en kapitalförsäkring?

Ladda ner din gratis bokföringsguide och lär dig grunderna för att kunna göra din egen bokföring!

Vad är direkt pension?

Direktpension är ett alternativ eller komplement till tjänstepension som är särskilt vanlig hos småföretagare och entreprenörer. Hos oss kan företag för en direktpensionslösning öppna en företagsägd kapitalförsäkring som ett alternativ eller som ett komplement till en tjänstepension. Till kapitalförsäkringen skriver arbetsgivaren en utfästelse om pension till den anställde samt gör en pantförskrivning för att trygga kapitalet.

Läs mer och öppna en direktpension.

Hur beskattas Direktpension?

I ett avtal om direktpension kan löftet om de framtida pensionsutbetalningarna till den anställda säkerställas av arbetsgivaren på olika sätt. Vanligtvis framgår det av avtalet om och i sådana fall hur direktpensionen ska säkerställas. Arbetsgivaren lämnar i normalfallet en tillgång som säkerhet för pensionsavtalet. Den anställda kan vara panthavare i tillgången som arbetsgivaren äger. Ett vanligt förekommande sätt att säkerställa en utfästelse om direktpension är att den anställda får en panträtt i en arbetsgivarägd kapitalförsäkring. Se exempel om säkerställande av direktpension genom panträtt i en arbetsgivarägd kapitalförsäkring nedan.

När ersättning betalas ut p.g.a. en direktpensionsutfästelse är det pension på grund av tidigare tjänst på annat sätt än genom en försäkring (10 kap. 5 § första stycket 3 IL) och beskattas i inkomstslaget tjänst (11 kap. 1 § IL och 10 kap. 8 § IL). Det kan dock i vissa fall vara svårt att bedöma om en ersättning som betalas ut av en arbetsgivare är pension eller lön.

Av praxis framgår att den anställda inte ska beskattas för säkerställandet av en framtida tjänstepension om arbetsgivaren tecknar en kapitalförsäkring som den anställda har panträtt i. Den anställda beskattas i stället när pensionen betalas ut (RÅ 2000 ref.4, RÅ 2001 not. 166 och RÅ 2003 not. 89).

Du kan läsa mer om beskattning av anställda när arbetsgivaren gör inbetalningar till en kapitalförsäkring som den anställda är förmånstagare eller försäkringstagare till.

Vad ingår i en Direktpension?

Hos Movestic kan du teckna en tjänstepensionsförsäkring för ditt företag som skyddar dig och dina anställda där ni är just nu i livet.

Lösningen innehåller sjukförsäkring, återbetalningsskydd och premiebefrielse. Vi har flexibla lösningar anpassade efter ditt företag.

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till felaktig. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?