:

Kan någon annan legitimera mig?

Innehållsförteckning:

 1. Kan någon annan legitimera mig?
 2. Vem kan styrka min identitet?
 3. Hur kan man identifiera sig utan leg?
 4. Hur kan jag legitimera mig?
 5. Hur identifierar jag mig utan giltig legitimation?
 6. Kan man legitimera sig med BankID hos polisen?
 7. Kan min sambo legitimera mig?
 8. På vilka sätt kan man identifiera sig?
 9. Hur identifierar man sig utan körkort?
 10. Vad ska man göra om man inte har legitimation?
 11. Vad kan man använda istället för id-kort?
 12. Kan man identifiera sig utan ID?
 13. När gäller inte körkort som ID-handling?
 14. Är man skyldig att visa legitimation?
 15. Kan man legitimera sig utan ID?

Kan någon annan legitimera mig?

 • din maka, make eller registrerade partner
 • ditt barn eller barnbarn som fyllt 18 år
 • din förälder/vårdnadshavare
 • ditt hel- eller halvsyskon som fyllt 18 år
 • din mor- eller farförälder
 • din sambo.

För att du och din intygsgivare ska räknas som sambor måste alla följande villkor vara uppfyllda:

 • ni bor tillsammans stadigvarande eller har gemensamma barn. Ett riktmärke är att ni har bott ihop minst sex månader
 • ni har ett parförhållande
 • ni har gemensamt hushåll, vilket innebär att ni delar på sysslor och utgifter.

Vem kan styrka min identitet?

 • din maka, make eller registrerade partner
 • ditt barn eller barnbarn som fyllt 18 år
 • din förälder/vårdnadshavare
 • ditt hel- eller halvsyskon som fyllt 18 år
 • din mor- eller farförälder
 • din sambo.

För att du och din intygsgivare ska räknas som sambor måste alla följande villkor vara uppfyllda:

 • ni bor tillsammans stadigvarande eller har gemensamma barn. Ett riktmärke är att ni har bott ihop minst sex månader
 • ni har ett parförhållande
 • ni har gemensamt hushåll, vilket innebär att ni delar på sysslor och utgifter.

Hur kan man identifiera sig utan leg?

Hej och stort tack för du vänder dig med din fråga till oss på Lawline!

Hämta ut paket och liknande utan id-handling

Hur kan jag legitimera mig?

Joakim Han

Hej. Har en fråga ang 2 st paket/brev som jag skulle få från Japan. Jag fick anmodan att betala moms samt avgift på dessa. Ett brev har jag erhållit men det andra har aldrig dykt upp. Hur gör jag nu? Jag kan väl inte betala moms samt avgift på ngt som aldrig levererats?

Hur identifierar jag mig utan giltig legitimation?

Banker är skyldiga att kontrollera identiteten hos alla sina kunder. Kravet finns för att rätt person ska ha tillgång till rätt konton och andra tillgångar, men också för att banken måste känna sin kund enligt penningtvättsreglerna.

Banken ska kontrollera identiteten av en kund i två steg och enligt så kallade riskbaserade rutiner:

Kan man legitimera sig med BankID hos polisen?

När du ska ansöka om nytt pass eller nationellt id-kort måste du kunna legitimera dig med giltig id-handling.

Kan min sambo legitimera mig?

Om du saknar giltig id-handling när du ansöker om pass eller nationellt id-kort kan du ta med dig en person som intygar din identitet. Den som följer med dig måste vara godkänd intygsgivare och kunna visa upp giltig id-handling.

Någon av nedanstående personer kan följa med till passexpeditionen för att intyga din identitet:

På vilka sätt kan man identifiera sig?

Hur du ser på ditt kön och vem du är kan ändras under livet. Men många har också en uppfattning om sitt kön som känns självklar och som inte ändras.

En del börjar fundera över sitt kön tidigt, andra gör det senare och en del funderar aldrig över sitt kön. En del tycker att det är skönt att prata med någon om sina tankar kring kön, andra kommer fram till sitt kön genom att läsa berättelser eller prata med andra som har liknande funderingar. För vissa handlar det om att prova olika uttryck för att se vad som känns rätt.

Hur identifierar man sig utan körkort?

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som kör bil måste ha med sig sitt körkort (3 kap. 15 § körkortslagen). Den som inte har med sig körkortet döms att betala penningböter (9 kap. 2 § första stycket körkortslagen). Bötesbeloppet är 500 kr. Böter ska inte dömas ut om förarens identitet genast kan fastställas (9 kap. 2 § andra stycket punkten 3 körkortslagen). Det kan till exempel ske genom annan giltig identitetshandling eller genom att en medpassagerare identifierar föraren.

Vad ska man göra om man inte har legitimation?

Du måste ha en lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen för att få legitimation. Om du inte har en examen kan du vidareutbilda dig. Vilken utbildning som passar bäst beror på dina tidigare erfarenheter och studier. Det finns olika vägar till examen.

VAL är en förkortad lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som lärare, förskollärare eller fritidspedagog, men inte har en lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. Utbildningen bygger vidare på din arbetslivserfarenhet och dina tidigare högskolestudier. Alla som studerar inom VAL har en individuell studieplan.

Vad kan man använda istället för id-kort?

Med ditt digitala ID-kort i din BankID-app kan du snart lämna legget hemma. Det digitala ID-kortet är lika tryggt och säkert som ditt Mobila BankID. Ditt BankID finns också kvar och fortsätter fungera precis som vanligt.

Pass och körkort Ditt digitala ID-kort gäller inte som resehandling och går därför inte att använda som ett pass när du åker utomlands. Läs mer om polisens resehandlingar

Ett körkort är en handling för att styrka behörighet att framföra olika typer av motorfordon. När du kör bil är du skyldig att kunna visa ditt körkort eller annan identitetshandling för att genast visa att du är du. Digitalt ID-kort från BankID bör uppfylla detta krav vid en kontroll, men vi avvaktar ännu besked från polisen hur körkortslagen kommer att tillämpas.

Kan man identifiera sig utan ID?

I dag finns det tre etablerade e-legitimationer som du som privatperson kan skaffa:

 • BankID (utgiven av bankerna)
 • Freja+ (utgiven av Freja eID Group AB)
 • AB Svenska Pass (utgiven av Skatteverket).

Alla tre e-legitimationerna har fått kvalitetsmärket Svensk e-legitimation som visar att de har granskats och godkänts av staten genom myndigheten Digg.

BankID beställer du hos din bank. Hur du beställer ett BankID skiljer sig åt mellan olika banker. Den finns i tre varianter:

 • som en app i din mobiltelefon eller platta (mobilt BankID)
 • på ett kort med en kortläsare (BankID på kort)
 • i ett program i din dator (BankID på fil).

När gäller inte körkort som ID-handling?

Peter Göransson, expert på operativa risker och säkerhet på Bankföreningen

I Sverige utfärdas varje år tre miljoner id-handlingar från fyra olika utfärdare. De största utfärdarna är Transportstyrelsen (körkort) och Polisen (nationellt id-kort och pass) som tillsammans står för omkring 90 procent. Skatteverket (id-kort för folkbokförda) och bankerna (SIS-kort) står för cirka 5 procent vardera. Kraven för att utfärda en id-handling varierar mellan utfärdarna. Möjligheterna att kontrollera id-handlingarna har även varit begränsade.

Är man skyldig att visa legitimation?

Ibland kan man hamna i situationer där man blir ombedd att visa sin legitimation. Vad gäller egentligen? Utgångspunkten är att var och en har rätt att vägra uppge sin identitet när ett direkt lagstöd som ålägger en sådan skyldighet inte föreligger. Det finns dock vissa situationer där lagstöd de facto finns för polisen att kräva att en person ska identifiera sig. 

En polisman får begära legitimation om det finns särskild anledning att anta att personen i fråga är efterspanad eller efterlyst. Om den berörda personen vägrar uppge sin identitet får han eller hon rätteligen omhändertas för identifiering (14 § Polislagen (1984:387) (PolisL)). Det måste finnas konkreta omständigheter för misstanken, exempelvis att den omhändertagne personen överensstämmer med ett signalement av en efterlyst person. Enbart en vägran att uppge sin identitet utgör således inte en tillräcklig grund för att en polisman ska anta att en person är efterspanad eller efterlyst. 

Kan man legitimera sig utan ID?

När du ska ansöka om nytt pass eller nationellt id-kort måste du kunna legitimera dig. Om du saknar legitimation kan någon av nedanstående personer närvara vid ansökningstillfället och intyga din identitet, om personen kan visa godkänd legitimation: •Make/maka •Sambo (ni ska vara skrivna på samma adress) •Registrerad partner •Förälder •Mor- eller farförälder •Myndigt barn •Myndigt syskon •Vårdnadshavare Personen undertecknar på plats en speciell blankett för detta ändamål "Försäkran identitet" och sökande ska även medta nytaget fotografi. Om personen inte kan närvara vid ansökningstillfället kan blanketten fyllas i och undertecknas på ett svenskt konsulat.