:

Hur mycket får man sälja privat utan att betala skatt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får man sälja privat utan att betala skatt?
 2. Hur mycket koppar får man sälja som privatperson?
 3. Måste man skatta på saker man säljer?
 4. Är det moms på försäljning av skrot?
 5. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 6. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 7. Hur mycket pengar får man för 1 kg koppar?
 8. Vad ligger Skrotpriset på idag?
 9. Hur mycket får man tjäna på en hobby utan att betala skatt?
 10. Hur mycke kan man tjäna utan att skatta?
 11. Hur mycket får man sälja utan moms?
 12. Hur bokföra försäljning av skrot?
 13. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 14. När kollar Skatteverket Swish?
 15. Hur mycket skrot får man sälja som privatperson?

Hur mycket får man sälja privat utan att betala skatt?

Om du säljer varor vid något enstaka tillfälle så ska den eventuella vinsten som överstiger 50 000 kronor beskattas med 30 procent.

Vinsten är skillnaden mellan ditt inköpspris för varan och det pris du sedan säljer varan för. Om du har fått eller ärvt det du säljer så är det den förre ägarens inköpspris du ska räkna på. Vet du inte inköpspriset kan du använda dig av ett schablonvärde som är 25 procent av ditt försäljningspris.

Om du säljer varor regelbundet så ska du redovisa inkomsten i din deklaration oavsett hur mycket du tjänat på försäljningen. Du redovisar då inkomsten antingen som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattning den har.

Hur mycket koppar får man sälja som privatperson?

Det finns inga gränser för hur mycket skrot man får sälja som privatperson i Sverige. Men även om det inte finns några gränser för hur mycket skrot man får sälja, så finns det däremot regler för i vilka fall det går att sälja skrot utan att betala skatt. Det får du veta mer om här nedan.

Måste man skatta på saker man säljer?

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Allmänt:Din fråga regleras i den omfattande Inkomstskattelagen och jag ska inte tråka ut dig med alla hänvisningar men huvudregeln är att man skall betala skatt för alla inkomster man har. Som privatperson kan man betala skatt för förvärvsinkomster (inkomster man haft av att arbeta) och för kapitalinkomster (man har sålt saker och gjort en vinst). Förvärvsinkomster beskattas med kommunal inkomstskatt och medför dessutom att en arbetsgivare skall betala arbetsgivaravgifter eller att man själv ska betala egenavgifter (arbetsgivaravgifter för sig själv helt enkelt).Kapitalinkomster däremot medför inte arbetsgivaravgifter och har en fast skattesats på 30 % i de flesta fallen.

Är det moms på försäljning av skrot?

I normala fall ställs en faktura ut med momsen specificerad – men inte alltid. Vid internationell handel och i vissa fall även vid nationell handel, exempelvis när byggtjänster säljs till ett annat byggföretag, gäller istället omvänd skattskyldighet. Idag svarar skatterådgivaren Thomas Borg på några frågor om omvänd moms och varför det används.

– Kort beskrivet kan det förklaras som ett verktyg för att flytta skyldigheten att redovisa utgående moms, från säljaren till köparen. Det används framför allt i två olika fall: vid internationell handel och vid försäljning av byggtjänster till byggföretag. Då kallas det ofta för byggmoms eller omvänd byggmoms. Med omvänd moms, eller omvänd skattskyldighet som det också heter, tas beskattningen ut där köparen finns. Köparen hanterar då både den utgående och den ingående momsen i sin bokföring och deklaration. Det handlar alltså inte om momsfri försäljning utan det är köparen som redovisar den utgående momsen, istället för säljaren som i vanliga fall. Sedan bedöms köparens rätt att dra av momsbeloppet som ingående moms på samma sätt som när köparen får en faktura med moms. Tanken är att momsen inte ska bli en kostnad så länge som inköpen används i en momspliktig verksamhet.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

 • Om du får överskott från din hobbyverksamhet, det vill säga att du tjänar pengar på den, ska du betala skatt. Du ska då också betala egenavgifter på överskottet.
 • Du behöver inte deklarera en hobbyverksamhet som gått med underskott (förlust) men du måste spara alla underlag för verksamheten.
 • Om du inte får någon vinst och det blir underskott ett år får du spara det och dra av det från eventuellt kommande överskott av samma hobbyverksamhet de fem följande åren.
 • Du får bara göra avdrag för de utgifter som hör till hobbyverksamheten och som du har betalat under inkomståret.

Skattereglerna om hobbyverksamhet kan bara användas om verksamheten inte ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller i inkomstslaget kapital.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

 • Logga in i vår app och klicka på Swishloggan på översiktsfliken. I nätbankenÖppnas i nytt fönster klickar du på Betalningar – Hantera Swish.
 • Anslut ditt mobilnummer till ditt kontonummer. Du behöver en smartphone och Mobilt BankID.
 • Att swisha är precis lika säkert som att använda vår app eller nätbank. Här är några anledningar till att du kan känna dig trygg.

  Hur mycket pengar får man för 1 kg koppar?

  Som du snart kommer lägga märke till så varierar våra priser – ofta på en daglig basis – och anledningen till detta förklarar vi i detalj på följande sida. Det finns nämligen en mycket bra anledning till att världens skrotpriser varierar så mycket.

  Nedan kan du också läsa mer om hur vi sätter våra priser, när vi uppdaterar dem och alla de faktorer som påverkar priserna. Allt för att du ska kunna bilda dig en uppfattning om hur mycket du kan tänkas tjäna på ditt metallskrot.

  Vad ligger Skrotpriset på idag?

  Tjäna pengar genom att återvinna och sälja koppar till skroten samtidigt som du bidrar till en bättre miljö. Koppar är en eftertraktad metall och du kan sälja kopparskrot till de flesta privata skrothandlarna som finns idag. Det skiljer dock en hel del i pris och hur mycket du kan tjäna på din koppar beroende på vilken skrothandlare du säljer till.

  Hur mycket får man tjäna på en hobby utan att betala skatt?

  Du som besöker den här sajten för att få tips om hur du kan tjäna mer pengar, och det gärna så snabbt som möjligt, har kanske inte funderat så mycket på frågor om beskattning och vad som måste anmälas i deklarationen till Skatteverket. Det finns dock skäl att fundera kring dessa frågor, om inte annat för att göra rätt för sig. På den här sidan kan du läsa mer om hobbyverksamhet med aktuella undantag, brytgränser och grundavdrag.

  Grundregeln i svensk skattelagstiftning är att alla vinster ska beskattas, och det från första kronan. Skulle du till exempel sälja något för 5000 kr som har kostat dig 2000 kr ska du betala inkomstskatt på 3000 kr. Säljer du en egensnickrad byrå för 1000 kr som har kostat dig 200 kr i materialkostnader ska 800 kr tas upp för beskattning. Det finns i skattelagstiftningen egentligen inget fribelopp eller liknande för vinster/inkomster.

  Hur mycke kan man tjäna utan att skatta?

  När du har ansökt om jämkning räknar Skatteverket ut hur mycket skatt du ska betala på den inkomst som du angett i din ansökan. Omprövningsbeslut om preliminär A-skatt kommer till din digitala brevlåda eller med post till din folkbokföringsadress inom cirka två veckor. Lämna beslutet till din arbetsgivare så snart som möjligt.

  Arbetsgivaren är skyldig att följa beslutet senast från och med det första utbetalningstillfället som infaller två veckor efter att arbetsgivaren fått del av beslutet. Beslut som gäller för nästkommande år skickas ut senast i början av januari.

  Hur mycket får man sälja utan moms?

  Moms, eller mervärdesskatt, är en konsumtionsskatt som betalas på de flesta varor och tjänster.

  Alla företag måste betala moms, eller mervärdesskatt som det egentligen heter. Alla privatpersoner och företag betalar moms för varor och moms för tjänster. Här är det absolut viktigaste du måste tänka på när det gäller moms när du är egenanställd och fakturerar utan företag som privatperson:

  I princip alla tjänster och varor är momsbelagda i Sverige. Momsen är en del av fakturans värde du inte kan räkna som dina pengar – de betalas alltid in till staten som skatt. När du fakturerar som egenanställd fakturerar du genom Cool Company och det är Cool Companys momsuppgifter som står angiven på fakturorna

   Cool Company ansvarar för att betala in rätt momsbelopp till Skatteverket för hela sin verksamhet, inklusive den från alla egenanställdas fakturor. Som egenanställd behöver du inte göra någonting. När du är egenanställd, fakturerar utan företag och plockar ut lön genom Cool Company kommer du i kontakt med moms vid två tillfällen: När du fakturerar då du anger dina priser exklusive moms. När du hanterar kostnader för utlägg eller ersättningar för resor eller traktamente då du anger kostnaderna inklusive moms.

  Som egenanställd sätter du alltid ditt pris innan moms läggs till beloppet, det man brukar kalla pris exklusive moms. Momsen påverkar inte din vinst och är inte heller någon kostnad eller intäkt.

  När du skickar fakturan till din kund, finns momsbeloppet redan med i fakturamallen som du använder i webbtjänsten. På så vis ser din kund hur mycket som är ditt pris och hur mycket som är moms. Kontrollera att du använder rätt momssats för dina tjänster eller produkter som du säljer. Du hittar mer information om olika momssatser för olika tjänster längre ner i den här guiden.

  Hur bokföra försäljning av skrot?

  Om reglerna för omvänd skattskyldighet skall tillämpas vid en försäljning av varor och tjänster till en momsregistrerad person i Sverige så skall säljaren inte ta ut någon moms på fakturan.

  Omvänd skattskyldighet inom Sverige tillämpas bland annat vid försäljning av byggtjänster, mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer.

  Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

  - Sista dagen att deklarera är den 2 maj, men för att få eventuell skatteåterbäring redan i april behöver du deklarera tidigare än så. Du kanske också behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid för att undvika att hamna i tidsnöd sista dagen, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

  Den som godkänner sin deklaration digitalt senast den 30 mars, utan att göra tillägg eller ändringar, får sin eventuella skatteåterbäring mellan den 5 april och den 6 april. Som ändring räknas till exempel avdrag för resor till och från arbetet eller redovisning av bostadsförsäljning.

  När kollar Skatteverket Swish?

  2 mars 2020 — Av Skatteverkets föreskrifter följer vidare en skyldighet att registrera använt betalningsmedel. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att …

  Ingen kontrollavgift när swishbetalning registrerats i kassaregistret som annat betalningsmedel än Swish | Rättslig vägledning | Skatteverket

  Du kan betala med Swish eller bankgiro. En inbetalning med Swish syns på ditt skattekonto inom tre bankdagar, men beloppet bokförs på skattekontot samma dag som …

  Hur mycket skrot får man sälja som privatperson?

  Funderar du på att sälja metallskrot som privatperson eller företag?

  SkrotSmart köper alla typer av järn- och metallskrot och vi vänder oss till både dig som privatperson och företag. Det spelar heller ingen roll om du har stora eller små volymer skrot. Du är alltid välkommen till oss!