:

Hur mycket kostar en apostille stämpel?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket kostar en apostille stämpel?
 2. Hur får man en apostille stämpel?
 3. Vad är en apostille stämpel?
 4. Vad kostar legalisering?
 5. Hur lång tid tar apostille?
 6. Vilka länder är med i apostille?
 7. Hur lång tid tar det att få apostille?
 8. Vem köper narkotika i Sverige?
 9. Hur lång tid tar det att få Apostille?
 10. När behövs en apostille?
 11. Vilken stad har mest droger i Sverige?
 12. Vart Knarkas det mest?
 13. Vad kostar det att anlita notarius publicus?
 14. Vilken drog är lättast att få tag på?
 15. Vilken drog tjänar gängen mest pengar på?

Hur mycket kostar en apostille stämpel?

Notarius publicus skall inom sitt verksamhetsområde vidare gå allmänheten till handa med att:

 • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter och andra uppgifter om innehållet i handlingar,
 • närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts,
 • Hur får man en apostille stämpel?

  En notarius publicus är en särskild jurist som har i uppgift att kontrollera och intyga olika uppgifter åt allmänheten. Notarius publicus kontrollerar och intygar korrektheten i till exempel namnunderskrifter, översättningar eller annat innehåll i ett dokument. Många besöker notarius publicus för att få en särskild stämpel på ett juridiskt dokument som ska visas upp i utlandet. 

  Vad är en apostille stämpel?

  Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När handlingen fått en apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad. (Gäller endast för länder som anslutit sig till Haag konventionen om slopande av kravet på legalisering, se vilka länder det gäller.)

  Vad kostar legalisering?

  Varje legalisering, det vill säga varje namnteckning jämte sigill/stämpel på en handling som ska intygas, kostar 225 kronor.

  Det finns två sätt att få handlingar legaliserade hos UD Legaliseringar, i vår expedition eller via post.

  Hur lång tid tar apostille?

  Advokat Helén Kinnman är utsedd av Länsstyrelsen att vara Notarius Publicus i Lunds kommun. Notarius Publicus har till uppgift att hjälpa allmänheten med bl a bestyrka namnunderskrifter, ta kopior av originalhandlingar och intyga andra uppgifter om innehållet i handlingar samt utfärda apostille.

  Som privatperson måste du komma in till oss för att lämna handlingen och kan inte skicka in den per post. Du behöver endast komma personligen när det gäller ditt namnbestyrkande och kopia av ditt pass, i de flesta övriga ärenden kan du skicka ett ombud.

  Vilka länder är med i apostille?

  Beställning av Apostille från Notarius Publicus – USA

  Vi hjälper till och reder ut vad en Apostille är samt hur du beställer en Apostille för USA. Tänk dock på att kika på listan för vilka länder som har anslutit sig till Apostillekonventionen.

  Hur lång tid tar det att få apostille?

  Fråga: Bestyrker ni namnteckningar på fullmakter? Svar: Ja, vi bestyrker namnteckningar på fullmakter. Ta med dig fullmakten och giltig legitimation. Du måste komma personligen om vi ska styrka din namnteckning.

  Fråga: Jag har en fullmakt på spanska, måste den översättas? Svar: Nej, inte om Notarius Publicus endast ska bestyrka namnteckningen.

  Vem köper narkotika i Sverige?

  Omräknat till vikt röktes 223,5 kilo cannabis, värt totalt omkring 24,6 miljoner kronor, den undersökta veckan. Det visar att cannabisen är den allra största inkomstkällan för langarna.

  Hur lång tid tar det att få Apostille?

  Behöver du Apostille av en Notarius Publicus? Vi hjälper dig direkt och du har dina dokument klara inom några minuter. Hos oss slipper du handläggningstider på 1-2 dagar utan får dokumenten stämplade direkt.

  Vårt kontor ligger på Kungsgatan 37, 5 trappor upp (Hiss finns), och vi har Drop- In mellan 09.00-16.00 alla vardagar. Övriga tider kan vi hjälpa via överenskommelse. Åk upp till 5e våningen vid Kungsgatan 37, gå sedan längst ner längst korridoren för att hitta vårt kontor. Ring 08-502 353 37 om ni har problem med att hitta.

 •  En Apostille är giltig i de länder som har skrivit under Haagkonventionen
 • När behövs en apostille?

  Legalisering

  Ibland anger en myndigheten att din originalhandling ska ha en apostille eller vara legaliserad. En legalisering har samma funktion som en apostille. Ambassaden gör inga legaliseringar, utan dessa görs av Regeringskansliets juridiska expedition.

  Vilken stad har mest droger i Sverige?

  År 2011 var MDMA, eller ecstasy, en ovanlig drog i Europa. I Stockholm var nivån i avloppsvattnet då under mätbar nivå. Amsterdam utmärkte sig med ganska stor användning, 77,2 mg/1 000 personer/dag. I övrigt var det endast i London, 32,3 mg, Barcelona, 18,7 mg, och Paris, 14,9 mg, som drogen förekom i någon större utsträckning. 

  Det har EMCDDA visat i en sammanställning av analyser av avloppsvatten som genomfördes under en vecka i mars 2011. Vid mättillfället deltog 19 städer, bland dem Stockholm och Umeå. Sedan dess har analyser av avloppsvatten gjorts varje år. Umeå deltog även 2012 och 2013, men hade låga nivåer vid samtliga mätningar. Stockholm deltog även 2016 och vid den senaste mätningen 2019.

  Vart Knarkas det mest?

  ”Rysk roulett” – experterna är eniga om att narkotikabruk innebär stora risker. Samtidigt visar forskning att de flesta som tar droger varken blir beroende eller dör i överdoser. Hur farligt är det egentligen att knarka?

  Sara tittar till sin bebis som sover tungt i vagnen inne på ett kafé i Stockholm.

  – Hmm, få se. Ecstasy, amfetamin, ketamin, kokain och svamp har jag tagit. Och cannabis förstås. Men LSD är nog min favorit, särskilt ute i naturen, säger hon.

  Vad kostar det att anlita notarius publicus?

  Nedan visas prisuppgifter för våra vanligaste tjänster. (Alla priser inklusive moms)

  Legalisering av namnteckning på ett dokument – 350 kr

  Vilken drog är lättast att få tag på?

  Vintermörkret och kylan gör sig påmind när Norra Hallands reportrar rör sig mot polishuset i Kungsbacka för att träffa polisen och prata om narkotikaproblemen i Kungsbacka. Vi har stämt träff med Jenny Sjöström, kommunpolis, och Jimmy Ljungberg, gruppchef för områdespolisen och span. Jenny Sjöström jobbar mer administrativt och strategiskt medan Jimmy Ljungberg mer jobbar på fältet. Han menar på att narkotikaproblemen inte är större i Kungsbacka än i någon annan kommun, men att alla kommuner har problem med narkotika.

  – De senaste fem åren har narkotikan spritt sig och vuxit mycket, det är min uppfattning i alla fall. Det är väldigt mycket cannabis och kokain just nu, och i unga åldrar också. I hela Halland är det alarmerande mycket narkotikaanvändning bland unga, säger Jimmy Ljungberg. Cannabis är den absolut vanligaste drogen hos unga och ses som en ”gateway”-drog till tyngre droger. Ett missbruk kan starta redan så tidigt som i 12 års ålder. Anledningen? Droger har blivit mer normaliserat och dagens generation ungdomar är mer uppkopplade.

  Vilken drog tjänar gängen mest pengar på?

  Drogerna som göder gängen – här är köparna i din kommun

  Sju av tio som fälldes för ringa narkotikabrott åtalades för innehav eller bruk av cannabis, visar en kartläggning som SVT Nyheter gjort från januari 2021 till augusti 2022. Under samma period dominerade kokainet bland höginkomsttagare.