:

Vart hittar man Faderskapsintyg?

Innehållsförteckning:

 1. Vart hittar man Faderskapsintyg?
 2. Hur gör man Faderskapsintyg?
 3. Hur lång tid tar Faderskapsintyg?
 4. Vad kostar det att ta ett faderskapstest?
 5. Måste man skriva på Faderskapsintyg?
 6. Måste pappan göra faderskapstest?
 7. Kan jag som mamma kräva faderskapstest?
 8. Kan mamma vägra faderskapstest?
 9. Kan man göra faderskapstest gratis?
 10. Kan mamma neka faderskapstest?
 11. Måste mamman godkänna faderskapstest?
 12. Kan mamman kräva faderskapstest?
 13. Kan modern neka faderskapstest?
 14. Hur många procent är inte pappa till sina barn?
 15. Vad händer om pappan inte skriver på faderskap?

Vart hittar man Faderskapsintyg?

Är du en ensamstående kvinna som genomgått assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård eller på godkänd klinik i utlandet och barnet har rätt till information om donatorn blir du barnets enda rättsliga förälder. Familjerätten ska ändå alltid inleda och lägga ned en faderskaps- eller föräldraskapsutredning om modern inte är gift.

Om du var ensamstående vid behandlingen, det vill säga inte gift, registrerad partner eller sambo, så ska utredningen läggas ned. Det ska också vara sannolikt, med hänsyn till alla omständigheter, att barnet har kommit till genom den aktuella behandlingen. När du kommer till familjerätten ska du ta med dokument som styrker den assisterade befruktningen.

Hur gör man Faderskapsintyg?

Enligt svensk lag (föräldrabalken 1949-381) måste ett faderskap bekräftas om det skett utanför ett äktenskap. Detta är för att alla barn har rätt till båda sina föräldrar. 

Genom att fastställa vilka barnets föräldrar är möjliggör man för barnet att:

 • få försörjning från båda sina föräldrar
 • ta del av framtida arv
 • ta båda föräldrarnas efternamn 

Hur lång tid tar Faderskapsintyg?

Om du som är kvinna föder ett barn blir du automatiskt registrerad som barnets mamma. Det kallas moderskapspresumtion. Om du är man och föder ett barn blir du barnets far. Det kallas faderskapspresumtion.

Du som är man och gift eller registrerad partner med den som föder barn blir registrerad som barnets far. Om du är en kvinna blir du barnets förälder. Att på detta sätt automatiskt anses som förälder kallas faderskapspresumtion respektive föräldraskapspresumtion.

Vad kostar det att ta ett faderskapstest?

Resultaten för vårt test är tydliga och lättöverskådliga. Vi har gjort våra resultat så användarvänliga som möjligt för att du ska slippa lägga tid på att försöka tolka dem.

Vårt provtagningskit är utvecklat med dig i åtanke. Allt du behöver göra är att gnugga topsen som följer med kitet på insidan av kinden i 10 sekunder och låta dem torka. Så fort topsen torkat är de redo att testas. Inte svårare än så!

Resultaten för vårt test är tydliga och lättöverskådliga. Vi har gjort våra resultat så användarvänliga som möjligt för att du ska slippa lägga tid på att försöka tolka dem.

Vårt provtagningskit är utvecklat med dig i åtanke. Allt du behöver göra är att gnugga topsen som följer med kitet på insidan av kinden i 10 sekunder och låta dem torka. Så fort topsen torkat är de redo att testas. Inte svårare än så!

Måste man skriva på Faderskapsintyg?

Om du som är kvinna föder ett barn blir du automatiskt registrerad som barnets mamma. Det kallas moderskapspresumtion. Om du är man och föder ett barn blir du barnets far. Det kallas faderskapspresumtion.

Du som är man och gift eller registrerad partner med den som föder barn blir registrerad som barnets far. Om du är en kvinna blir du barnets förälder. Att på detta sätt automatiskt anses som förälder kallas faderskapspresumtion respektive föräldraskapspresumtion.

Måste pappan göra faderskapstest?

Faderskapsutredning och moderskapsutredning utförs med DNA-tekniker vilket innebär att likheter och olikheter studeras direkt i arvsmassan. DNA finns i hela kroppen och vid testet används munskrapsprov eller blodprov från mannen, kvinnan och barnet. När proven kommit till den rättsgenetiska enheten analyseras varje prov vid två separata tillfällen. Resultaten från de olika proverna måste ha fullständig överensstämmelse för att godkännas.

Kan jag som mamma kräva faderskapstest?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga rör s.k. positiv faderskapstalan vilken bara kan föras av barnet, modern eller socialnämnden (3 kap. 5 § Föräldrabalken).

Kan mamma vägra faderskapstest?

Faderskapstest och moderskapstest utförs med hjälp av DNA-test vilket innebär att likheter och olikheter studeras direkt i arvsmassan. DNA finns i hela kroppen och vid testet används munskrapsprov eller blodprov från mannen, kvinnan och barnet. Varken faderskaps- eller moderskapsutredning baseras på hårstrå eller hårprov. När proven kommit till den rättsgenetiska enheten i  Linköping analyseras varje DNA-prov vid två separata tillfällen. Resultaten från de olika proverna måste ha fullständig överensstämmelse för att godkännas.

Faderskapstest under graviditeten, när barnet är i magen, utförs bara på uppdrag av polis eller läkare.

Ert ärende registreras när vi har fått in anmälan och samtycken/fullmakt. OBS! En registreringsavgift och moms tas ut för alla registrerade ärenden, även om anmälan tas tillbaka och ärendet avbryts. I avgiften för ett färdigställt ärende ingår registrering, analyskostnader och moms.

Med dagens DNA‐teknik har analyserna vid vår rikstäckande enhet för rättsgenetik i Linköping mycket hög säkerhet. Våra faderskaps- och moderskapsutredningar ger säkra svar med en säkerhet på 99,99 procent eller högre.

Kan man göra faderskapstest gratis?

Faderskapstest och moderskapstest utförs med hjälp av DNA-test vilket innebär att likheter och olikheter studeras direkt i arvsmassan. DNA finns i hela kroppen och vid testet används munskrapsprov eller blodprov från mannen, kvinnan och barnet. Varken faderskaps- eller moderskapsutredning baseras på hårstrå eller hårprov. När proven kommit till den rättsgenetiska enheten i  Linköping analyseras varje DNA-prov vid två separata tillfällen. Resultaten från de olika proverna måste ha fullständig överensstämmelse för att godkännas.

Faderskapstest under graviditeten, när barnet är i magen, utförs bara på uppdrag av polis eller läkare.

Ert ärende registreras när vi har fått in anmälan och samtycken/fullmakt. OBS! En registreringsavgift och moms tas ut för alla registrerade ärenden, även om anmälan tas tillbaka och ärendet avbryts. I avgiften för ett färdigställt ärende ingår registrering, analyskostnader och moms.

Med dagens DNA‐teknik har analyserna vid vår rikstäckande enhet för rättsgenetik i Linköping mycket hög säkerhet. Våra faderskaps- och moderskapsutredningar ger säkra svar med en säkerhet på 99,99 procent eller högre.

Kan mamma neka faderskapstest?

Faderskapsutredning och moderskapsutredning utförs med DNA-tekniker vilket innebär att likheter och olikheter studeras direkt i arvsmassan. DNA finns i hela kroppen och vid testet används munskrapsprov eller blodprov från mannen, kvinnan och barnet. När proven kommit till den rättsgenetiska enheten analyseras varje prov vid två separata tillfällen. Resultaten från de olika proverna måste ha fullständig överensstämmelse för att godkännas.

Måste mamman godkänna faderskapstest?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer dela upp svaret i två delar där den första besvarar frågan om du och din son kan göra ett faderskapstest utan moderns medgivande och den andra delen kommer fokusera på vad ett negativt utslag får för betydelse juridiskt.

Kan mamman kräva faderskapstest?

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du i Föräldrabalken (FB).

Kan modern neka faderskapstest?

Hej och stort tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

För att kunna besvara den så får vi kika in i Föräldrabalken (FB).

Hur många procent är inte pappa till sina barn?

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Kvinnornas bilder stals från Instagram och Facebook • Nu döms mannen för grovt förtal

Vad händer om pappan inte skriver på faderskap?

Familj & barn

Jag har en två månader gammal son. Pappan gjorde klart för sig att han inte ville vara delaktig och inte ha med barnet att göra och jag har inte hört något från honom på 9 månader nu. Jag ska skicka in hans uppgifter nu så att han ska betala underhåll och göra faderskaps test osv. Men jag undrar om han på något sätt kan avskriva sig som pappa ? så att han inte kan komma tillbaka om 3 år och bestämma saker osv... han vill ju inte ha med barnet och göra har han ju själv sagt. Sen undrar jag om jag kommer behöva prata med honom privat eller på något möte angående underhåll eller sköts det mellan försäkrings kassan och honom ? Då jag inte vill ha med honom att göra