:

Vilka tullar finns i Stockholm?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka tullar finns i Stockholm?
 2. Vilka områden är innanför tullarna?
 3. Hur många bor innanför tullarna?
 4. Vad menas med tullar?
 5. Har Stockholm varit danskt?
 6. Hur fungerar tullarna i Stockholm?
 7. Vilka områden är bra i Stockholm?
 8. Vilka stadsdelar ingår i Stockholms stad?
 9. Vilka bor på Kungsholmen?
 10. Hur många med utländsk bakgrund bor i Stockholm?
 11. Vad tjänar man som tullare?
 12. Får tullare bära vapen?
 13. Vad hette Stockholm på vikingatiden?
 14. Vad är störst Köpenhamn eller Stockholm?
 15. Hur betalar man tull i Stockholm?

Vilka tullar finns i Stockholm?

Inrikestullen eller "Lilla tullen" beslutades av Gustav II Adolf år 1622 som ett sätt att dra in pengar till krigsmakten.[1] Tullen skulle tas ut på alla "ätliga, slitliga och förnötliga varor" som skulle säljas i städerna. Försäljning av varor utanför städerna ("landsköp") blev olagligt. Särskilt bönderna var inte glada över denna nyordning och för att hindra olaga införsel byggdes ett högt tullstaket runt många svenska städer med tullstationer vid de stora in- och utfartsvägarna.

I Stockholm infördes tullen den 20 november 1622.[2] I tullordningen stadgades att sex tullplatser skulle inrättas, fyra för landvägen och två för sjövägen. Vidare föreskrevs att staden skulle omges av ett högt staket. I november 1622 började 300 knektar att sätta upp tullstaketet kring Norrmalm.[3]

På 1700-talet fanns Norrtull vid Uppsalavägen och Roslagstull vid Roslagsvägen. På Södermalm låg tre tullstationer; Danvikstull i öster, Skanstull vid Göta landsväg och Hornstull vid Södertäljevägen båda i söder. På nuvarande Östermalm låg Ladugårdslandstull och på Kungsholmen fanns Kungsholmstull. Vattenvägarna kontrollerades med så kallade stora sjötullar och på vintrarna, när bönderna for över isen inrättades särskilda vintertullar.[4]

Vilka områden är innanför tullarna?

Stockholm är en stad där varje stadsdel präglas av vilka som bor där och har så gjort genom alla år. Naturligtvis så är det lätt att falla in i fällor där man enbart pekar på stereotyper – men faktum är att många personer drar sig till den stadsdel där de boende har liknande inställning till livet som man själv har.

Därmed inte sagt att alla har råd. Som vi berört tidigare – det är få förunnat att kunna köpa en bostad i Stockholm och ser man till de bostäder som är till salu innanför tullarna så är det av naturliga skäl än färre som har den möjligheten. Vi tänkte av den anledningen snabbt gå igenom tre stadsdelar som ligger innanför tullarna i Stockholm – vad de är kända för, om det finns något utmärkande och så vidare – innan vi går på några områden som är heta; men som ligger utanför själva stadskärnan: Låt oss börja med tre kända stadsdelar.  

Hur många bor innanför tullarna?

Med internationella mått mätt är Stockholm liten för att vara huvudstad. Skärgården med sina 30 000 öar ger staden dess unika vattenlandskap och “innanför tullarna” bor knappt 900 000 personer vilket är lite mindre än hälften av alla som bor i Storstockholm. Staden är inte större än att man kvickt tar sig med tunnelbanan från ena sidan till den andra av den gröna staden där mer än 40 procent av ytan består av parker och grönområden. Trots att människor har byggt i området under 1000 år finns det bara några kilometer från city bevarade naturområden och en levande landsbygd, sju naturreservat och 1250 sjöar och vattendrag. Det gamla och det nya ligger också nära varandra: bara ett par stenkast från Karlaplan hittar man gravfält från järnåldern på Djurgården.

Stockholm ligger faktiskt på samma breddgrad som Grönlands södra spets, men trots detta är klimatet tempererat med fyra tydliga årstider tack vare närheten till vatten och Golfströmmen som värmer upp. Somrarna i Stockholm är bland de varmaste i landet och man kan njuta av 1800 soltimmar om året.

Vad menas med tullar?

Tullar och skatter debiteras av myndigheterna och FedEx tillämpar kostnaden som fastställts av myndigheterna i tulldeklarationen.

Tullavgift är en skatt som debiteras produkter som korsar internationella gränser och tillsyn utövas av respektive lands tullmyndighet. Syftet med tullar är att säkerställa att kostnaden för importerade varor är likvärdig med kostnaden för de varor som produceras lokalt så att konkurrensen inte snedvrids.

Har Stockholm varit danskt?

Omfattningen av Stockholm kan avse olika utbredningar beroende på sammanhang. Vardagligt avses Stockholms kommuns område eller det väldefinierade området som täcks av de bebyggda områdena i kommunen. Vardagligt och lite större, men ej väldefinierat, kan även avses bebyggelse i Stockholms kommun och i dess närkommuner, antingen bara de allra närmaste eller lite vidare. Ett större och väldefinierat område utgörs av tätorten Stockholm som omfattar bebyggelse i 12 kommuner, men som ej känns naturligt av de boende. Ett ännu större område som kan avses är Stor-Stockholm som sedan 2005 har samma utbredning som Stockholms län. Ett mindre område, som i vissa fall ännu används och mer i äldre tid, avser enbart stenstaden, Stockholms innerstad, som före 1913 var omfattningen av dåtidens Stockholms stad.

 • Stockholms kommun med närkommuner.

 • Tätorten Stockholm i blått, den 2015 ny-utbrutna tätorten Sollentuna och Upplands Väsby i rött.

Namnet Stockholm är en sammansättning av orden stock och holm i betydelsen ’holme’, men vad namnet syftar på har diskuterats åtminstone sedan 1500-talet och det råder ingen konsensus i frågan. En vanlig tolkning är att namnet syftar på en spärr av flytstockar i Norrström som hindrade flottor att segla in i Mälaren, men namnet har givits många andra tolkningar.

Minoritetsspråken i Sverige har andra namn på staden. På finska heter den Tukholma, som också används på meänkieli tillsammans med Stokholmi och Tokholmi. Liknande namn finns på nordsamiska (Stockhoalbma) och lulesamiska (Stockhoalmma). Det sydsamiska namnet är en kortform: Stuehkie. På umesamiska är det delvis frågan om översättningslån: Ståhkiesualuoj, Tjåsskasualuoj eller Tjåsskasulla. Slutligen använder sig svensk romani av Kastona-foro och Kralilleske-foro, vilket betyder den kungliga staden.

För Stockholm finns ett antal smeknamn som Eken, Nordens Venedig eller Mälardrottningen.

Bebyggelse började på den så kallade Holmen, nu Stadsholmen, jämte några mindre öar belägna i gattet mellan Mälaren och Saltsjön. Genom landhöjningen hade dessa på 900-talet blivit tillräckligt stora för att kunna tas i anspråk för ett fiskeläge med permanent bosättning. Enligt Snorre Sturlasson kallades fiskeläget för Agnefit.

Det äldsta angivna årtalet för stadens grundande i medeltida källor är 1187 och det återfinns i Visbykrönikan.[6] Enligt denna notering grundades Stockholm till följd av Härjningen av Sigtuna 1187 som ersättning för den nedbrunna handelsplatsen. Det äldsta bevarade samtida skriftliga dokumentet som nämner namnet Stockholm är Birger jarls skyddsbrev för Fogdö kloster 1252 och traditionellt anses därför Birger jarl vara stadens grundare.[6] En borg anlades vid holmen för att skydda Stockholm och andra betydande städer längre in i Mälaren som Sigtuna mot angrepp från fientliga krigsflottor. Staden blev ett svårforcerat hinder sjövägen för fiender in till Mälaren och Sveriges centrala delar.[7]

Stockholm var tidigt en viktig handelsstad för järnhandeln från gruvorna i Bergslagen där de tunga transporterna gick med båt via Mälaren ut till kusten. Stockholm som ett handelscentrum för alla slags varor utvecklades starkt genom de många inflyttade köpmännen från Tyskland som hade sina egna handelscentra vid Östersjökusten i norra Tyskland. Redan på 1300-talet fanns en spridd bebyggelse på malmarna. Genom Riksrådets privilegiebrev 1436 fick Stockholm stadsprivilegier, vilket brukar användas som referens för starten av Stockholms roll som huvudstad. I mitten på 1400-talet hade befolkningen vuxit till mellan fem- och sextusen invånare.

Stockholm ligger vid Mälarens utlopp i Saltsjön på öar och på fastland i söder, norr och väster, i öster börjar Stockholms skärgård. Stadens centrala och södra del är kuperad, den norra och västra delen är mer låglänt.

Gnejser och graniter utgör den uppspruckna berggrunden. Vid Skinnarviksbergen och Stadsgården löper en förkastningsbrant som tillsammans med Stockholmsåsen, som sträcker sig från Observatoriekullen mot Brunkeberg och Gamla stan och vidare mot Södermalm, utgör de viktigaste topografiska strukturerna i kommunen. På höjder, så som Grimstaskogen och Judarn­området, finns barrskogar och som kontrast finns frodiga ängar och ekskogar på Djurgården.[9]

Hur fungerar tullarna i Stockholm?

Den 1 januari 2020 förändrades reglerna för trängselskatt i Stockholm, bland annat tas skatten ut en halvtimme tidigare på morgonen. Trängselskatt tas även ut vissa dagar före helgdag och den första veckan i juli. Skattebeloppen har även anpassats efter hög- eller lågsäsong. Här nedanför kan du läsa om de regler och belopp som nu gäller.

Trängselskatt tas ut måndag till fredag, mellan kl 06.00 och 18.29. Det tas inte ut trängselskatt under lördagar, söndagar och helgdagar.

Vilka områden är bra i Stockholm?

Du kan ha rätt till ålderspension från arbete i Norge även om du bor i Sverige. För att ta ut pension från Norge tar du kontakt med Pensionsmyndigheten i Sverige. Pensionsmyndigheten samordnar din svenska pension med pensioner upparbetade i andra EU/EES-länder. Pensionsåldern i Norge är 67 år. Har du omfattats av tjänstepension betalas denna ut av den som förvaltat tjänstepensionen, det kan exempelvis vara ett försäkringsbolag eller liknande.

 • Du ska ta upp hela pensionen från Norge i din svenska inkomstdeklarationen. Det gäller även då du har betalat skatt på pensionen i det land där den är utbetald. Undantag finns dock.
 • Du är skyldig att ta upp pensionen från Norge till beskattning i Sverige, men det blir aldrig en dubbelbeskattning.
 • Kontakta Skatteverket för mer information.

Vilka stadsdelar ingår i Stockholms stad?

Stockholms sju centrala stadsdelar har alla en karaktäristisk atmosfär. Från Djurgårdens grönska och folkkära sevärdheter, Södermalms bar -och restaurangtäta gator till Normalms storstadspuls.

Bubblande uteliv och trendiga butiker

Vilka bor på Kungsholmen?

Franciscan friars from the Grey Friar's Abbey, Stockholm, began living on the island in the 15th century. Because of this, the island was named Munklägret (the Monks' encampment). The monks subsisted on cattle-breeding and fishing. They also managed the brickyard Själakoret at Rålambshov. As a result of the Swedish Reformation, which was concluded at the parliament in Västerås 1527, the monks were expelled and the area became property of the crown.

At the end of the 16th century, Johan III (son of Gustav Vasa) established an additional brickyard on the northern bank of the island. In 1635 the first bridge to Munklägret was built.

Hur många med utländsk bakgrund bor i Stockholm?

 • Utrikes födda senaste året
 • Utrikes födda över tid
 • Utrikes födda efter födelseland
 • Utrikes födda i län och kommuner
 • Utrikes födda efter ålder

Antalet utrikes födda personer i Sverige har ökat under hela 2000-talet. Eftersom antalet utrikes födda har ökat mer än antalet inrikes födda, har även andelen utrikes födda i befolkningen ökat.

Vad tjänar man som tullare?

Här får du svar på de vanligaste frågorna om hur det är att jobba hos oss och hur vi rekryterar.

När ska ni anställa nästa gång?

Får tullare bära vapen?

Tullen måste ges bättre förutsättningar att stoppa inflödet av vapen och narkotika. Foto: Johan Nilsson/TT

Efter ett drygt decennium med skenande brottsutveckling uttryckte Socialdemokraterna förra året att de skulle ”vända på alla stenar” för att knäcka gängen. Varför denna tanke inte väcktes tidigare är högst oklart – det har knappast funnits brist på stenar att vända på. När jag själv började rucka lite på en av de mest självklara stenbumlingarna – tullen – möttes jag av en häpnadsväckande verklighet.

Vad hette Stockholm på vikingatiden?

Under medeltiden utvecklades ståndssamhället. Kungens makt sågs som given av Gud och därunder följde i tur och ordning adel, präster, borgare och bönder. Fattiga och egendomslösa erkändes aldrig som samhällsklass. 

Befolkningen ökade och byarna växte under den tidiga medeltiden. En del gårdar växte till stora gods och de rikaste stormännen byggde sig stenhus. Sigtuna blev under 1000-talet huvudort för den kristna missionen i Mälardalen. Först omkring 1200 var den kyrkliga organisationen så stark att bygderna kunde delas in i församlingar. De äldsta sockenkyrkorna var av trä men från mitten av 1100-talet börjar stenkyrkor byggdes kring Mälaren.

Vid mitten av 1200-talet anlades Stockholm och Sigtunas förlorade sin centrala ställning i Mälardalen. Biskopen flyttades till Uppsala, som blev nytt centrum för kyrkan i hela riket med ärkebiskopen som chef. Under tidig medeltid växte befolkningen snabbt och skogsbygden och skärgården i länet koloniserades.

Tuna som senare kallades för Biskopstuna, låg vid mynningen till en viktig vattenled till de inre delarna av Uppland. Tuna nämns först i skriftliga källor i slutet av 1200-talet. Härifrån drevs skatten till kyrkan in från hela södra Roslagen. Det första som byggdes var kastalen, ett flera våningar högt murat torn. Runt borgen fanns många andra byggnader i trä som ladugårdar, magasin och bostäder. Omkring år 1500 rasade flera hårda strider vid borgen. Bland annat plundrade Sten Sture d.ä. borgen 1497 och Sten Sture d.y. intog borgen 1517 och slog tillbaka ett landstigningsförsök i närheten av Tuna. Genom Gustaf Vasa kom borgen under kungamaktens kontroll. På 1900-talet växte villasamhället Österskär upp på Tunas marker.

Vad är störst Köpenhamn eller Stockholm?

I denna artikel kommer vi att gå igenom Sveriges största städer. Det finns en del stora städer i Sverige och vi kommer att lista och gå igenom alla Sveriges stora städer. Vi kommer därpå även att lista de 100 största städerna i Sverige 2022.

Vi kommer här att gå igenom de 5 största städer i Sverige. Därefter sett till invånare kommer vi att ranka städerna från störst till femte störst.

Hur betalar man tull i Stockholm?

Den 1 januari 2020 förändrades reglerna för trängselskatt i Stockholm, bland annat tas skatten ut en halvtimme tidigare på morgonen. Trängselskatt tas även ut vissa dagar före helgdag och den första veckan i juli. Skattebeloppen har även anpassats efter hög- eller lågsäsong. Här nedanför kan du läsa om de regler och belopp som nu gäller.

Trängselskatt tas ut måndag till fredag, mellan kl 06.00 och 18.29. Det tas inte ut trängselskatt under lördagar, söndagar och helgdagar.