:

Vad händer om mina aktier går minus?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om mina aktier går minus?
 2. Hur räknas Likviddagar?
 3. Är det möjligt att förlora pengar när man handlar med teckningsrätter?
 4. Vad händer om man säljer aktier när börsen är stängd?
 5. Kan jag sälja mina aktier till vem jag vill?
 6. Kan man gå minus noll på aktier?
 7. När är Likviddag?
 8. Vad menas med Likviddatum?
 9. Hur mycket är en teckningsrätt värd?
 10. Vad händer om jag säljer mina teckningsrätter?
 11. Kan man sälja sina aktier när som helst?
 12. Kan man sälja aktier efter en dag?
 13. Får man ge bort aktier gratis?
 14. Får man sälja aktier till vilket pris man vill?
 15. Kan man förlora alla pengar på börsen?

Vad händer om mina aktier går minus?

När du ska deklarera aktieaffärer gjorda i en depå ska du först räkna fram om du gjort en vinst eller förlust. Det beräknar du genom att ta försäljningspriset - omkostnadsbeloppet = vinst eller förlust.

För att räkna fram omkostnadsbeloppet finns två metoder: genomsnittsmetoden och schablonmetoden. Kortfattat kan man säga att genomsnittsmetoden innebär att du skattar för den faktiska vinsten medan schablon­metoden är en beräkning av skatten på ett fiktivt värde. Även om du känner till det verkliga omkostnads­beloppet får du använda schablon­metoden om du vill. Det är förmånligare att använda schablon­metoden om dina aktier har ökat mer än 400 procent i värde.

Vinsten eller förlusten ska du sedan deklarera i något som kallas en K4-blankett. Om du sålt aktier från en depå under året kommer det stå på din deklaration att du ska fylla i en kompletterande K4-blankett. Om du gjort en förlust kan du kvitta den mot de aktier du sålt med vinst under året. När du deklarerar dina aktier brukar detta räknas ut automatiskt av Skatteverket. De har mer information om hur du kvittar förluster mot vinster (Skatteverket).

Hur räknas Likviddagar?

Att handla med och investera i fonder är enkelt. I din app eller internetbank kan du köpa, byta och sälja fonder. Du kan också filtrera fram en viss typ av fonder, till exempel indexfonder.

Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder med riskklass 5-7 kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr och information om dina rättigheter finns på swedbankrobur.se

För att köpa fonder behöver du ett konto att spara fonderna på. Det kan du enkelt öppna i din app eller internetbank. Sen kan du välja om du vill göra engångsköp eller spara varje månad, där ett visst belopp dras automatiskt från ditt konto.

Är det möjligt att förlora pengar när man handlar med teckningsrätter?

Aktiebolag ger ut teckningsrätter för att ta in kapital till bland annat investeringar eller andra skäl. Det uppstår en utspädningseffekt av bolagets aktier vilket påverkar värdet på vinst per aktie negativt.

Vad händer om man säljer aktier när börsen är stängd?

Om börsen kan liknas vid en auktionssajt så liknar själva handelssystemet en dejtingsajt. På dejtingsajten lägger du upp din profil och specificerar vad du söker – kille, 25-30, gillar varm choklad och skidåkning. När du klickar på ”Sök” letar systemet upp en partner som matchar din profil.

Samma sak gäller i börssystemet. I det här fallet är det vilken aktie, hur många och till vilket pris du vill köpa som är matchningskriterierna. På andra sidan sitter en säljare som gör samma sak, specificerar hur många aktier han eller hon vill sälja och till vilket pris. Börssystemet söker igenom alla order och när en köp- och säljkurs möts görs avslut automatiskt. Ditt köp har gått igenom. Du har köpt och någon annan har sålt aktier.

När två order har matchats skickas informationen till Euroclear (före detta Värdepapperscentralen, VPC). Euroclear bokför alla aktieinnehav i Sverige.

Kan jag sälja mina aktier till vem jag vill?

Det finns en del juridiska frågor att ha koll på när ett aktiebolag ska säljas, oavsett om det rör en andel eller hela bolaget. I följande text kan du läsa om hur du går till väga.

Ett privat aktiebolag som inte är börsnoterat kan ta hjälp av bland annat företagsmäklare för att få in intressenter till försäljningen. Det finns dessutom flera rådgivare som kan bli värdefulla i en företagsöverlåtelse, till exempel advokater och jurister, banker och revisorer samt redovisningskonsulter. Det finns ofta bestämmelser i bolagsordningen  och aktieägaravtal som reglerar hur försäljning av aktier ska gå till och som måste beaktas.

Kan man gå minus noll på aktier?

Om man till exempel har en portfölj beståendes av två aktier, där investeringarna är lika stora i båda aktierna, och den ena minskar i värde till noll krävs det att den kvarvarande aktien dubblerar sitt värde för att portföljens utveckling ska komma upp till sitt ursprungliga värde.Vad händer när en aktie når 0? I samma skede som bolaget försätts i konkurs, det vill säga då konkursen är registrerad hos Bolagsverket, kommer aktien anses vara såld för noll kronor. Kan man förlora mer än man investerat? Du kan aldrig förlora mer än det du har investerat.

Att ett bolag likvideras betyder att bolaget ”löses upp” och tillgångarna omvandlas till pengar som i sin tur används för att betala skulder. Om det blir något överskott efter att skulderna har betalats fördelas det ut till aktieägarna.

När är Likviddag?

Likviddagen är den dag som pengarna från en aktieaffär faktiskt krediteras eller debiteras kontot. De flesta börser och marknadsplatser tillämpar två likviddagar när du köper och säljer aktier. Det innebär att pengarna du får vid en aktieförsäljning inte ränteberäknas förrän andra bankdagen efter försäljningen. Det är först då pengarna från försäljningen egentligen levereras.

Eftersom börsen tillämpar likviddagar både för köp och sälj så kan du sälja aktier och direkt köpa aktier igen för samma belopp. Likviddagarna kommer då ta ut varandra. Du ser i dina transaktioner och notor vilken likviddag aktieaffären har.

Vad menas med Likviddatum?

Med likviddagar menas antal dagar från affärsdag, vid t.ex. en försäljning, till den dag då pengarna finns tillgängliga på din depå för exempelvis uttag till ditt bankkonto. Likviddagen är alltså den dagen då affären i praktiken går igenom.

Vid handel med aktier och certifikat tillämpas två likviddagar, enligt Stockholmsbörsens bestämmelser (gäller fr.o.m. 2014-10-06). Två likviddagar gäller även vid köp och försäljning av utländska aktier.

Hur mycket är en teckningsrätt värd?

En teckningsrätt (förkortas TR) ger dig som aktieägare rätt att teckna aktier i en nyemission till ett bestämt pris. Om du fått teckningsrätter tilldelad så har du två val:

Hur många teckningsrätter som krävs för att köpa nya aktier i emissionen beror på villkoren, nedan följer ett exempel.  

Vad händer om jag säljer mina teckningsrätter?

En teckningsrätt ger dig som aktieägare rätt att teckna nya aktier i bolaget när det genomför en nyemission. Du får då dina teckningsrätter automatiskt inbokade på ditt aktiekonto, och blir informerad om under vilken period du kan använda dem för att teckna nya aktier.

Kan man sälja sina aktier när som helst?

Vi vet inte hur framtiden kommer att bli, men ibland verkar det uppenbart att du skulle tjäna på att sälja ett aktieinnehav eller en fond, för att byta till en bättre investering. Fast många sparare tycker att det känns jobbigt och svårt att sälja, vilket ofta beror på att försäljningen upplevs som att erkänna att du har gjort ett misstag.

Men att sälja kan tvärtom ofta vara en positiv åtgärd. Här är en lista med fem skäl som gör att du med gott samvete kan säga adjö till en investering.

Kan man sälja aktier efter en dag?

Likviddagen är den dag som pengarna från en aktieaffär faktiskt krediteras eller debiteras kontot. De flesta börser och marknadsplatser tillämpar två likviddagar när du köper och säljer aktier. Det innebär att pengarna du får vid en aktieförsäljning inte ränteberäknas förrän andra bankdagen efter försäljningen. Det är först då pengarna från försäljningen egentligen levereras.

Eftersom börsen tillämpar likviddagar både för köp och sälj så kan du sälja aktier och direkt köpa aktier igen för samma belopp. Likviddagarna kommer då ta ut varandra. Du ser i dina transaktioner och notor vilken likviddag aktieaffären har.

Får man ge bort aktier gratis?

Det är en fantastiskt fin gärning att ge bort aktier till någon annan – dels eftersom de ju får värdepapper värda pengar, men även eftersom det symboliserar något mer än så.

Aktieinvesteringar har möjlighet att ge en väldigt fin avkastning över tid, vilket man har sett historiskt, och det finns anledning att tro att det blir så även i framtiden (även om inget är garanterat såklart). Detta innebär konkret att en lite mindre summa idag kan vara värd betydligt mycket mer längre fram.

Dessutom, genom att ge bort aktier så ger du personen möjlighet att få upp intresset för att spara och investera sina pengar, vilket ju såklart kan ha en väldigt stor och positiv inverkan på dennes privatekonomiska situation.

Får man sälja aktier till vilket pris man vill?

Här nedan kan du läsa om olika mer avancerade tekniker som du kan använda dig av när du köper eller säljer aktier.  Dessa tekniker ger dig större kontroll när du handlar med aktier och jag rekommenderar att du lär dig hur du använder samtliga dessa tekniker.  Om du vill lära dig hur du handlar med aktier framgångsrikt så är det alltid bäst att lära dig hur du använder alla grundläggande verktyg som aktiemäklare på nätet erbjuder.

Att sälja aktier fungerar på exakt samma sätt som att köpa aktier. Ende skillnaden är att när du säljer aktier så kan du bara välja bland de aktier du äger medan du kan köpa vilken aktie som helst.   Du väljer hur många aktier du vill sälja, till vilket pris och som vilken typ av order (fill and kill, fill or kill, dold order) du vill använda dig av precis på samma sätt som du köper en aktie. Om du säljer din aktie så finns pengarna på ditt konto på avstämningsdagen.

Kan man förlora alla pengar på börsen?

Vill du att vi håller dig uppdaterad med information som kan vara intressant för dig?

Dina uppgifter sparas under den period som krävs för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. Uppgifterna sparas som längst 6 månader från senaste kontakt, och vi kommer endast att använda dina kontaktuppgifter för ovan angett syfte. Godkänner du utskick av marknadsföring kommer detta att ske i enlighet med vår integritetspolicy. Du kan när som helst invända mot att vi behandlar dina uppgifter genom att maila oss. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Genom att klicka nedan ger du ditt godkännande till att Söderberg & Partners lagrar och behandlar personuppgifterna ovan i syfte att kunna tillhandahålla det begärda innehållet.