:

Vad är ett Kapitalförsäkringskonto?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett Kapitalförsäkringskonto?
 2. Vilket konto bokförs kapitalförsäkring?
 3. Vad är det för skillnad på ISK och kapitalförsäkring?
 4. Hur fungerar en kapitalförsäkring?
 5. Är kapitalförsäkringar skattefria?
 6. Varför kan jag inte ta ut pengar från min kapitalförsäkring?
 7. Vad är konto 8220?
 8. Vad bokförs på konto 6230?
 9. När lönar det sig med kapitalförsäkring?
 10. Vad är fördelen med en kapitalförsäkring?
 11. Måste man deklarera kapitalförsäkring?
 12. Hur avslutar man en kapitalförsäkring?
 13. När används konto 7632?
 14. När används konto 3001?
 15. Vad bokförs på 6991?
 16. Vad är en kapitalförsäkring?
 17. Hur beskattas utdelningar på en kapitalförsäkring?
 18. Vad är avkastningsskatt på en kapitalförsäkring?
 19. Vad är en kapitalförsäkring?
 20. Hur beskattas utdelningar på en kapitalförsäkring?
 21. Vad är avkastningsskatt på en kapitalförsäkring?

Vad är ett Kapitalförsäkringskonto?

Med en kapitalförsäkring betalar du inga fasta avgifter och väljer själv hur pengarna ska användas; som pension, ett startkapital till någon du bryr dig om eller för att placera företagets överlikviditet. Du slipper deklarera köp och försäljningar och får samtidigt tillgång till ett av marknadens bredaste utbud av placeringsmöjligheter.

Dessutom omfattas du om vårt prisbelönta aktielåneprogram, som gör det möjligt för dig att få extra avkastning på de aktier du väljer att investera i.

Med vår kapitalförsäkring har du tillgång till aktier på sju marknader och drygt 1 000 fonder. Dessutom kan du investera i warranter och minifutures.

Fördelen med en kapitalförsäkring är att du inte betalar någon kapitalvinstskatt och inte heller behöver deklarera dina affärer. Istället betalar du en avkastningsskatt i slutet på varje kvartal (0,88 % år 2023).

En kapitalförsäkring kan öppnas av privatperson (myndig och omyndig) samt för företag. Kapitalförsäkring är som alla våra andra konton, kostnadsfria.

Vilket konto bokförs kapitalförsäkring?

Svensk kapitalförsäkring hos exempelvis Avanza har avkastningsskatt som dras direkt från ditt konto och betalas till Skatteverket. Avgifter inom kapitalförsäkringen minskar värdet på försäkringen och är inte avdragsgilla. Avanza är skattskyldig för avkastningsskatten och tar ut en avgift för det. Utländska kapitalförsäkringar kräver att du själv tar upp avkastningsskatten i deklarationen och får avdrag för den.

Kapitalvinst och kapitalförlust ska inte tas upp i deklarationen. Därmed är vinst skattefri och förlust inte avdragsgill.

Vad är det för skillnad på ISK och kapitalförsäkring?

Här jämför vi likheter och skillnader mellan sparformerna ISK och kapitalförsäkring. Till exempel hur de beskattas, om fler än en person kan vara innehavare och vad som händer vid dödsfall. Vill du titta närmare på detaljer kan du också jämföra investeringssparkonton - ISK och kapitalförsäkringar - sparande.

Både kapitalförsäkringar och investeringssparkonton (ISK) fungerar som förvaringsplats för fonder, aktier och andra värdepapper. Det är ofta de  produkter som rådgivare föreslår om du frågar efter lämpliga investeringar på lite längre sikt, till exempel som eget sparande till pensionstiden. Men tänk på att det kan vara bra att spara och investera på flera olika sätt. På konsumenternas.se hittar du information om olika sparformer, investeringar och pension.

Hur fungerar en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är en livförsäkring som inte uppfyller de kvalitativa villkoren för en pensionsförsäkring i 58 kap. IL (58 kap. 2 § andra stycket IL), och som inte heller ska anses vara en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL.

Är kapitalförsäkringar skattefria?

En kapitalförsäkring är en livförsäkring som inte uppfyller de kvalitativa villkoren för en pensionsförsäkring i 58 kap. IL (58 kap. 2 § andra stycket IL), och som inte heller ska anses vara en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL.

Varför kan jag inte ta ut pengar från min kapitalförsäkring?

Få koll på om traditionell försäkring, fondförsäkring, eller depåförsäkring passar dig bäst.

 • Du är garanterad ett visst belopp vid utbetalning – med möjlighet till mer
 • Just nu är åter­bärings­räntan 4 %
 • Kostar 0 kr att öppna på webben
 • För aktiv handel med fonder, aktier och andra värdepapper
 • Årlig schablonskatt istället för skatt på vinster
 • Efterlevandeskydd med utbetalning till förmånstagare

Det finns flera olika sparformer att välja mellan. Vår Sparguide Plus hjälper dig att ta reda på vilken typ av försäkring du ska välja för att det ska passa dig och ditt sparande utifrån risk, hållbarhet, bekvämlighet och tidshorisont.

Vad är konto 8220?

Premier för pensionsförsäkringar är avdrags­gilla inom vissa ramar (skattereglerna för pensionskostnader). Kapitalförsäkringspremier är inte avdragsgilla och ersättningen är inte skatte­pliktig när den faller ut. Utbetalningen är skattefri på grund av att försäkrings­bolaget redan betalat avkastningsskatt.

Om kapitalförsäkringen inte faller ut till företaget utan till exempelvis en anställd (den som står som ägare till försäkringen eller som förmånstagare) ska den anställde beskattas så som för en vanlig lön i samband med betalningen av försäkringspremien. Företaget ska samtidigt betala socialavgifter såsom för en vanlig lön. I detta fall blir premien avdragsgill (egentligen lönen) och försäkringen redo­visas alltså inte som en tillgång i företaget.

Vad bokförs på konto 6230?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 6230 Datakommunikation
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

När lönar det sig med kapitalförsäkring?

  • Ingen årsavgift
  • Uttag år ett
  • Värdepappershandel

  Om försäkringsbolaget

  Avanza är en uppstickare bland alla traditionella banker i Sverige. De erbjuder flera olika pensions- och sparmöjligheter och däribland Kapitalförsäkring.

  Besök webbplats →

  Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.

  • Spara till dig själv
  • Kostnadsfria fondbyten
  • Ingen kapitalvinstskatt

  Om försäkringsbolaget

  Länsförsäkringar är ett kundägt försäkringsbolag där bland annat Agria ingår. De erbjuder försäkringar inom flera områden däribland hem, sak och fordon. Länsförsäkringar försäkring har ett dåligt betyg på externa omdömessidor samt hos oss, men vi rekommenderar alltid att du läser på om försäkringsbolaget och skapar en egen uppfattning.

  Besök webbplats →

  Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.

 • Kapitalförsäkring är en depå med olika typer av sparprodukter som exempelvis aktier och fonder. De allra flesta försäkringsbolagen och bankerna använder tre typer av kapitalförsäkringar. Exakt vad respektive innehåller varierar beroende på villkoren, men i stora drag är de vanligaste: fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell försäkring.

  Vad är fördelen med en kapitalförsäkring?

  Kapitalförsäkringen är en sparform som liksom namnet antyder har någon form av försäkring. Det är ovanligt med kapitalförsäkringsparande som är utan försäkring. Den stora skillnaden mellan den här formen av sparande och ett ISK konto är att det inte är du som äger de fonder och aktier som du sparar i.

  Det är ett försäkringsbolag som äger sparprodukterna på din kapitalförsäkring. Det går att justera kapitalförsäkringen så att en viss förmånstagare får pengarna vid ett visst datum eller kanske då du går bort.

  Du ska betala skatt varje år för den här formen av sparande. Skatten beräknas på värdet av tillgångarna som finns i din kapitalförsäkring. Du ska inte själv ange något om detta i din inkomstdeklaration. Det är försäkringsbolaget som äger sparprodukterna som ska sköta skatteinbetalningen.

  Måste man deklarera kapitalförsäkring?

  Trots namnet är kapitalförsäkringen i praktiken mest av allt en sparform. Inom kapitalförsäkringen kan du köpa sälja och byta fonder utan att behöva deklarera varje affär. Istället beskattas kapitalförsäkringen med ett schablonbelopp. Det ger i allmänhet en förmånligare beskattning och du slipper onödig administration.

  Kapitalförsäkring är den sparform som mest liknar det ISK-sparande du kanske har som privatperson. Skillnaden är att kapitalförsäkringen formellt sett är en typ av livförsäkring med en minsta löptid på 5 år och att du inte kan ta ut pengar från kapitalförsäkringen under de första 12 månaderna. En kapitalförsäkring är alltså framför allt lämplig för ett långsiktigt sparande.

  Det finns två olika typer av kapitalförsäkring: fondförsäkring och traditionell försäkring. I en fondförsäkring kan du själv välja vilja fonder du vill spara i och du väljer själv risknivå. Det finns ingen garanti när det gäller tillväxt eller skydd mot att din investering minskar i värde, men du har också möjlighet till en större uppsida om de fonder du väljer går bra.

  I den traditionella försäkringen får du en garanti på att ditt sparkapital inte minskar under en viss nivå (vanligen 80–85%). Du är också garanterad en viss avkastning, om än på en låg nivå. Du kan få en högre avkastning än den garanterade, men det finns alltså en minsta garanterad avkastning. Du behöver inte heller välja hur ditt kapital placeras, utan det sköter förvaltarna hos det företag som ställer ut kapitalförsäkringen år dig.

  Du väljer själv vilken typ av kapitalförsäkring du vill teckna för ditt företag, baserat på vilken risknivå som passar bäst för dig och företaget.

  Hur avslutar man en kapitalförsäkring?

  Följande är de regler som gäller vid återköp av återköpsbara kapitalförsäkringar med traditionell förvaltning.

  Det återköpsbara försäkringskapitalet kan vara ett annat än det redovisade försäkringskapitalet. Faktorer som till exempel avgifter och skatter kan påverka storleken på det återköpsbara försäkringskapitalet. Om del av försäkringskapitalet återköps eller om försäkringsavtalet avslutas i förtid genom återköp ska Folksam säkerställa att återköpet inte missgynnar kvarvarande försäkringstagare/ersättningsberättigade inom försäkringskollektivet.

  När används konto 7632?

  Representation är en fantastisk möjlighet som kan användas för att bjuda kunder, gäster eller medarbetare på aktiviteter som syftar till att gynna företaget. Det kan handla om allt från en härlig personalfest, till att bjuda på god mat eller varför inte bjuda på en oförglömlig teaterupplevelse. 

  Genom representation visar företaget sin uppskattning samtidigt som det skapar en positiv atmosfär och stärker företagsrelationerna både internt och externt.

  En härlig tillställning kräver en gedigen planering och för att allt ska gå smidigt, för att undvika problem och missförstånd är det viktigt att följa regler och bokföringsprinciper. 

  När används konto 3001?

  Ladda ner din gratis bokföringsguide och lär dig grunderna för att kunna göra din egen bokföring!

  Vad bokförs på 6991?

  för 3 år sedan Uppdaterad

  Vår faktura är oftast det första du bokför i ditt nya lagerbolag. Alla poster på vår faktura är avdragsgilla, utom 1900 kr (nybildningskostnaden på Bolagsverket).

  Vad är en kapitalförsäkring?

  En kapitalförsäkring är ett så kallat schablonbeskattat konto, vilket innebär att du betalar en viss procentsats i skatt per år. Skatten baseras på kontots värde istället för på dina vinster, som för ett aktie- & fondkonto. Läs mer om hur ett aktie- & fondkonto, en depå eller ett VP-konto beskattas.

  Hur beskattas utdelningar på en kapitalförsäkring?

  Hur beskattas utdelningar på en kapitalförsäkring? De utdelningar som du får på din kapitalförsäkring beskattas inte med 30 % som de annars gör på till exempel ett aktie-och fondkonto eftersom kapitalförsäkringen schablonbeskattas. De ingår istället i kontots värde.

  Vad är avkastningsskatt på en kapitalförsäkring?

  På en kapitalförsäkring betalar du avkastningsskatt. Den beräknas på kontots värde per den 1/1 samt de insättningar som man gör till kontot under året. Insättningar under första halvåret räknas med till 100 % medan insättningar under andra halvåret endast räknas till 50 %.

  Vad är en kapitalförsäkring?

  • En kapitalförsäkring är ett så kallat schablonbeskattat konto, vilket innebär att du betalar en viss procentsats i skatt per år. Skatten baseras på kontots värde istället för på dina vinster, som för ett aktie- & fondkonto. Läs mer om hur ett aktie- & fondkonto, en depå eller ett VP-konto beskattas.

  Hur beskattas utdelningar på en kapitalförsäkring?

  • Hur beskattas utdelningar på en kapitalförsäkring? De utdelningar som du får på din kapitalförsäkring beskattas inte med 30 % som de annars gör på till exempel ett aktie-och fondkonto eftersom kapitalförsäkringen schablonbeskattas. De ingår istället i kontots värde.

  Vad är avkastningsskatt på en kapitalförsäkring?

  • På en kapitalförsäkring betalar du avkastningsskatt. Den beräknas på kontots värde per den 1/1 samt de insättningar som man gör till kontot under året. Insättningar under första halvåret räknas med till 100 % medan insättningar under andra halvåret endast räknas till 50 %.