:

Hur mycket skatt betalar man som konstnär?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt betalar man som konstnär?
 2. Vad ska jag ta betalt för min konst?
 3. Hur mycket skatt betalar man för hobbyverksamhet?
 4. Är konst avdragsgill?
 5. Hur mycket skatt betalar egen firma?
 6. När måste man skatta för hobbyverksamhet?
 7. Vad krävs för att få kalla sig konstnär?
 8. Hur mycket får en konstnär?
 9. Hur mycket får man tjäna utan att skatta hobbyverksamhet?
 10. Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?
 11. Vad klassas som konst?
 12. Får företag investera i konst?
 13. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 14. Hur mycket får ett företag tjäna utan att betala skatt?
 15. Kan man försörja sig som konstnär?

Hur mycket skatt betalar man som konstnär?

Konstnärernas Riksorganisations arvodesrekommendationer avser bildkonstnärer, konsthantverkare, formgivare och liknande yrkesgrupper. Arvodesrekommendationen är en miniminivå. Vid förhandling om timarvode ska hänsyn tas till konstnärens utbildning och erfarenhet samt uppdragets beskaffenhet och ansvars- och verksamhetsområde.

Gäller för konsult/expertarvoden, panelarvoden samt skapande skola. Gäller från och med 2019-03-01.Alla kostnader anges exklusive moms om ej annat anges.

Vad ska jag ta betalt för min konst?

 • Beskrivning
 • Bestämma värdet på ditt konstverk
 • Faktorer att tänka på när du prissätter din konst
 • Prissättningsstrategier för nya artister
 • Prissätta din konst för onlineförsäljning
 • Förhandla priser med köpare och gallerier
 • Frågor och svar
 • Slutsats

Att prissätta din konst kan vara en utmanande uppgift, särskilt om du är ny på konstmarknaden. Det är viktigt att ta hänsyn till olika faktorer som medium, storlek, komplexitet och din erfarenhet som artist. I den här artikeln kommer vi att diskutera några tips om hur du kan prissätta din konst effektivt.

Hur mycket skatt betalar man för hobbyverksamhet?

Skillnaden mellan en hobbyverksamhet och en näringsverksamhet (företag) har inte med kvalitet eller arbetsinsats att göra. Det som gör en hobby till en hobby – och inte en näringsverksamhet – kan sammanfattas i tre punkter:

Är konst avdragsgill?

Begreppet avdragsgill används oftast när man pratar om avdragsgill kostnad, och betyder en kostnad som kan dras av från årets resultat i syfte att få skattemässiga fördelar. Avdragsgill innebär alltså att man, genom att göra avdrag, minskar företagets vinst. Detta leder till att även skatten blir lägre. 

Dock finns det regler för vad ett företag kan räkna som avdragsgill kostnad.

Grundregeln är alltid att ett företag endast får avdrag för kostnader som läggs ner för att företaget ska få inkomster. Den avdragsgilla utgiften ska alltså ha en direkt relation till verksamheten i företaget och vara förenlig med företagets verksamhet. Vad som anses vara avdragsgillt i verksamheten och hur stora belopp det rör sig om, avgörs alltid av Skatteverket. Det kan vara utgifter för till exempel dubbel bosättning, representation, julgåvor, tjänsteresor eller friskvård. 

Hur mycket skatt betalar egen firma?

I Sverige finns det runt 800 000 företagare som driver enskild firma, trots det är det många som inte vet vilka skatteregler som gäller för enskild firma och de flesta skatteexperter är också inriktade på aktiebolag. Urban Rydin, skattechef på skogsfastighetskonsulten Ludvig & Co, är dock specialiserad på skatter för enskild firma och svarar här på några frågor.

Först och främst, hur uppstår ett resultat i enskild firma? Du startar din verksamhet och får intäkter för uppdrag som du fakturerar och du har även lite kostnader. Intäkterna minus kostnaderna blir ditt resultat och det är det du som utgångspunkt skattar för om du inte använder dig av de planeringsinstrument som skattereglerna fullt lagligt ger.

När måste man skatta för hobbyverksamhet?

 • Om du får överskott från din hobbyverksamhet, det vill säga att du tjänar pengar på den, ska du betala skatt. Du ska då också betala egenavgifter på överskottet.
 • Du behöver inte deklarera en hobbyverksamhet som gått med underskott (förlust) men du måste spara alla underlag för verksamheten.
 • Om du inte får någon vinst och det blir underskott ett år får du spara det och dra av det från eventuellt kommande överskott av samma hobbyverksamhet de fem följande åren.
 • Du får bara göra avdrag för de utgifter som hör till hobbyverksamheten och som du har betalat under inkomståret.

Skattereglerna om hobbyverksamhet kan bara användas om verksamheten inte ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller i inkomstslaget kapital.

Vad krävs för att få kalla sig konstnär?

De senaste fem åren har jag betraktat mig själv som yrkesverksam konstnär. Nog för att jag inte tjänar stora pengar på min konst, men jag ser även de sidosysslor som betalar mina räkningar som en del av mitt konstnärskap. Så jag borde vara helt bekväm med att presentera mitt konstnärliga yrke då jag väl blir tillfrågad. Trots detta finns alltid en tvekan innan ordet ”konstnär” faller ur min mun. Vad beror detta på och hur kan jag motverka det?

Hej Johannes,

Hur mycket får en konstnär?

En Målare konstnär i Sverige tjänar i snitt 36 200 kr i månadslön.

Beroende på var en Målare konstnär arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Hur mycket får man tjäna utan att skatta hobbyverksamhet?

är att den utövas på fritiden av hobbyidkaren själv och att vinstsyfte saknas.

Hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport och kulturell verksamhet är exempel på möjliga hobbyverksamheter. Det handlar om något som

Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?

Historiskt har gåvoskatten varit en statlig skatt som applicerades i samband med att man får en gåva som överskrider ett visst värde. I Sverige har det alltid varit gåvotagaren som betalar för gåvoskatten när lagen gällde. Tidigare betalade gåvotagaren en gåvoskatt i de fall där de mottog en gåva vars värde översteg ett visst belopp. Värdet på gåvan gällde för alla slags gåvor såsom pengar, värdepapper, bilar, djur eller värdeföremål. Du var även skattskyldig i de fall där du inom en treårsperiod fått flera gåvor av samma gåvogivare och gåvornas sammanlagda värde överskred ett visst belopp. Dessutom behövde man som gåvotagare i de fallen lämna en gåvoskattedeklaration.

Under sista tiden som gåvo- och arvsskatten gällde uppgick intäkterna från dem till 6,5 miljarder kronor under 2004. Tillsammans utgjorde de ungefär 7 promille av de totala skatteintäkterna. Det vill säga, ur ett statsfinansiellt perspektiv var de inte så väsentliga. Gåvoskatten förekommer generellt oftast i de länder som även tillämpar arvsskatt. I Finland finns exempelvis gåvoskatten kvar. Normalt är gåvor skattefria även där upp till ett visst värde.

Gåvoskatten är idag avskaffad sedan 1 januari 2005 med retroaktiv effekt tillbaka till 17 december 2004. Gåvoskatten och arvsskatten avskaffades samtidigt i Sverige. Beslutet mottogs positivt av många då skatten ansågs dränera Sverige på investeringskapital. Investeringskapital som idag istället kan användas för att stimulera ekonomin. Denna syn återspeglades av en enhällig riksdag som avskaffade arv- och gåvoskatten 2005.

Vad klassas som konst?

Vad som egentligen är konst är en lite omtvistad fråga. Vissa anser att konstverket måste ha skapats med kunskap, syfte och och färdighet. Andra menar att det finns folk som kan bestämma vad konst egentligen är. De allra flesta är nog överens om att vad som är konst bestäms av den som skapat konstverket, och huruvida det är bra konst eller inte bestäms av betraktaren.

Det som traditionellt räknas som konst är följande:

Får företag investera i konst?

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda företags avdragsrätt för förstagångsinköp av konst.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

 • Logga in i vår app och klicka på Swishloggan på översiktsfliken. I nätbankenÖppnas i nytt fönster klickar du på Betalningar – Hantera Swish.
 • Anslut ditt mobilnummer till ditt kontonummer. Du behöver en smartphone och Mobilt BankID.
 • Att swisha är precis lika säkert som att använda vår app eller nätbank. Här är några anledningar till att du kan känna dig trygg.

  Hur mycket får ett företag tjäna utan att betala skatt?

  En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

  Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

  Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

  Kan man försörja sig som konstnär?

  Bidraget betalas ut den 27:e varje månad. Är den 27:e en lördag eller söndag kommer pengarna på fredagen. Är utbetalningsdagen en helgdag kommer pengarna vardagen före.

  Du kan se din utbetalning fem dagar innan pengarna kommer under Utbetalningar på Mina sidor.