:

Var köper man en körjournal?

Innehållsförteckning:

 1. Var köper man en körjournal?
 2. Vad händer om man inte fyller i körjournal?
 3. Måste man ha körjournal i förmånsbil?
 4. Vad kostar körjournal?
 5. Måste man ha en körjournal?
 6. Vad kostar Abax körjournal?
 7. Måste man ha körjournal enskild firma?
 8. Måste jag föra körjournal?
 9. Får familjemedlemmar köra förmånsbil?
 10. Får man köra förmånsbil privat?
 11. Måste man ha elektronisk körjournal?
 12. Hur länge ska körjournal sparas?
 13. Vilken körjournal app är bäst?
 14. Vilken elektronisk körjournal är bäst?
 15. Är det lag på körjournal?

Var köper man en körjournal?

Med en vanlig körjournal är det du själv som bilförare som ansvarar för att anteckna i journalen. Det innebär att du själv både måste räkna ut och skriva ner dina körningar som du har rätt att göra avdrag för, samt hålla koll på och sortera alla underlag för godkända bevis. 

Detta är både tidskrävande, påfrestande och krångligt, och det är inte ens säkert att du får godkänt för all körning om underlagen inte är tillräckligt tydliga. Det är inte alltid så lätt att hålla koll på vilka sträckor som kördes i tjänstebil och vilka som kördes utanför tjänsten. 

När man tecknar körjournal på det här sättet är det oftast också nödvändigt att man går efter en slags körjournal mall. Det i sig är också krångligt och kräver en hel del pappersarbeten som lätt kan bli röriga!

Vad händer om man inte fyller i körjournal?

Här är tre exempel på situationer där det är bra att ha en detaljerad och noggrant förd körjournal:

 • Kör du tjänstebil har du dispositionsrätten till tjänstebilen. För att undvika bilförmån måste du kunna visa att bilen används endast i ringa omfattning för privat körning. Med ringa omfattning menas att bilen används för privat körning vid högst 10 tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. För att en skattepliktig förmån inte ska uppkomma krävs att båda förutsättningarna är uppfyllda.
 • Kör du mer än 3 000 mil i tjänsten under ett kalenderår? Då finns det möjlighet att reducera bilförmånsvärdet till 75 procent. I första hand är det arbetsgivaren som reducerar bilförmånsvärdet. Har inte detta gjorts har du möjlighet att göra det i din privata inkomstdeklaration. Att begära nedsättning i din privata inkomstdeklaration kan också vara aktuellt om du under kalenderåret haft två eller flera arbetsgivare och den totala körsträckan i din tjänstekörning överstiger 3 000 mil.
 • Måste man ha körjournal i förmånsbil?

  För att göra det lite extra tydligt vad skillnaden mellan en företagsbil och förmånsbil är tänkte vi sammanfatta det lite kort. Det hela handlar egentligen om att en företagsbil (tjänstebil) endast ska användas av de som kör mycket bil under tjänst, medan en förmånsbil kan användas både i tjänst och privat. 

  Detta innebär att en företagsbil, som inte används för privat körning men som innebär en förmån för den anställda, inte behöver beskattas. En förmånsbil måste beskattas då den anses vara en förmån som får användas privat och i tjänst hur man vill. 

  Vad kostar körjournal?

  Öka effektiviteten med vår elektroniska körjournal (tidigare ABAX Triplog). ABAX digitala körjournal passar alla biltyper samt företag i alla storlekar. Det är enkelt att installera och samla in data i enlighet med GDPR. Dessutom uppfyller körjournalen Skatteverkets dokumentationskrav. Resultatet är att du sparar både tid och pengar.

  ABAX är Nordens största aktör när det kommer till telematik med över 500 000 användare. Klicka nedan för att lyssna på vad andra kunder säger om oss.

  Måste man ha en körjournal?

  Körjournaler är ett ganska nött ämne i landets olika rättsinstanser; ofta saknas de eller är i olika grad bristfälliga. Företagsledare som har dispositionsrätt till företagets bilar blir därför i många fall förmånsbeskattade för både bil och drivmedel. Något som de flesta gärna hade klarat sig utan. Men hur ser man då som företagsledare till att slippa förmånsbeskattning?

  Som företagsledare med dispositionsrätt till företagets bilar är det väldigt viktigt att kunna visa att dessa inte använts privat om man vill slippa förmånsbeskattning. Bevisbördan för att visa att bilar inte använts privat i mer än ringa omfattning ligger i sådana här fall på företagsledaren, inte på Skatteverket. För Skatteverket räcker det att företagsledare haft möjlighet att använda bilarna privat i mer än ringa omfattning för att påföra förmånsbeskattning. Som företagsledare ska du kunna bevisa att detta inte skett om du vill slippa förmånsbeskattning.

  Vad kostar Abax körjournal?

  Har du tröttnat på att fylla i körtid och uppgifter manuellt? Händer det att vissa uppgifter glöms bort? Glöm penna & loggbok - satsa på en elektronisk körjournal.

  En elektronisk körjournal kan registrera antalet körningar, tid för dessa, samt spåra sträckor som körts. Med detta system blir det enklare att optimera körvägar och logistik. Dessutom riskerar ni inte att anställda missar att fylla i uppgifter som ska registreras hos Skatteverket.

  På Expertvalet har du möjlighet att beställa flera offerter från företag som säljer och installerar elektronisk körjournal. Du mottar offerterna kostnadsfritt och jämför därefter vilken lösning som passar din verksamhet bäst. Många åkerier, kommuner och serviceföretag använder idag elektroniska körjournaler för att minska administration som manuella system innebär.

  Måste man ha körjournal enskild firma?

  Jag kör en hel del i min enskilda firma, men 18,50 kr per mil täcker inte kostnaderna. Därför tänker jag köpa en bil i företaget. Min make och jag äger en bil privat som jag tänker köra med privat men inte i firman. Jag vill inte ha något förmånsvärde för den bil som min enskilda firma ska äga.

  Måste jag föra körjournal?

  Fråga:

  Hur ska man föra körjournal för att den ska godtas av skattemyndigheten? Vad säger lagen om körjournal för privat bil och tjänstebil? Själv har jag haft stora problem med skattmasen och får inga klara besked.

  Får familjemedlemmar köra förmånsbil?

  För arbetsgivaren är förmånsbil ett sätt att ge personal som åker mycket bil i jobbet, till exempel säljare eller konsulter, en möjlighet att slippa slita på den privata bilen. För andra personalgrupper är förmånsbil inte lika vanligt.

  Förmånsbil är en löneförmån som den anställde ska betala skatt på.

  Förmånsbilen gör att den anställde får möjlighet att använda en ofta helt ny bil både i jobbet och privat till en fast månadskostnad. Ofta står arbetsgivaren för saker som service och besiktning vilket innebär att den anställde slipper oförutsedda extrakostnader.

  Nu är det enkelt att rapportera milersättning för resor i tjänsten! Koppla MyBusiness till din elektroniska körjournal!

  Får man köra förmånsbil privat?

  En tjänstebil är en bil som ägs (alt. leasas) av ett företag och som är avsedd att användas i tjänst. Det finns tjänstebilar som enbart får användas i arbetet, men det finns också tjänstebilar som den anställde får använda privat.

  Måste man ha elektronisk körjournal?

  En tjänstebil är en bil som ägs (alt. leasas) av ett företag och som är avsedd att användas i tjänst. Det finns tjänstebilar som enbart får användas i arbetet, men det finns också tjänstebilar som den anställde får använda privat.

  Hur länge ska körjournal sparas?

  Körjournaler fungerar som bevis för att resorna med företagets bilar har dokumenterats på rätt sätt.

  En körjournal är ett dokument (digitalt eller fysiskt) där man noterar när, hur långt, vart någonstans och varför en anställd har kört företagets bil. Skatteverket ser din körjournal som bevis på att resorna har gått rätt till och som underlag för att kunna granska bilförmåner av olika slag, och rekommenderar att att man använder elektronisk körjournal.

  Reglerna för körjournal utgår ifrån skattelagstiftningen och därför är det omvänd bevisbörda som gäller. Det är alltid upp till den skattskyldige att bevisa att dokumentationen är korrekt och det är oftast ett starkt skäl till varför man väljer en körjournal som registrerar bilresorna automatiskt med hjälp av smarta GPS-enheter som installeras i fordonen.

  Enligt Skatteverket behöver den som använder företagets bilar “anteckna alla resor med bilen på ett detaljerat sätt”. En körjournal kan vara digital eller föras på papper, men det vanligaste är numera att företag använder sig av digital körjournal som kopplas in i bilen och registrerar alla körningar automatiskt. Rent skattetekniskt kan man sammanfatta de främsta skälen till att du behöver ha en körjournal:

 • För att du inte ska bli skattskyldig (bilförmån). För privat körning får bilen bara användas vid högst tio tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. Om du som ägare eller anställd har en företagsbil behöver du, för att undvika bilförmån, se till att de reglerna följs.
 • Lägre bilförmån. Kör du 3000 mil eller mer i tjänsten med förmånsbil under kalenderåret har du chans att få en lägre bilförmån (75 procent av värdet). Vanligtvis är det din arbetsgivare som sköter sänkningen av bilförmånsvärdet. Om din arbetsgivare inte gör det, kan du på egen hand be om sänkning av bilförmånsvärdet i din inkomstdeklaration.
 • Vilken körjournal app är bäst?

  En elektronisk körjournal är en produkt som kan användas av alla som vill underlätta sina körningar. De är däremot speciellt framtagna för de som kör mycket bil i arbetet och som därmed vill ha möjlighet att samla in korrekt data. 

  Oavsett om det gäller du som privatperson, du som anställd eller du som driver eget kan en körjournal underlätta! Med en elektronisk körjournal kan du själv också ha möjlighet att se över dina körningar, ställa in på vilka sträckor som körs i tjänst kontra privat, samt analysera data. 

  Vilken elektronisk körjournal är bäst?

  Det finns mycket att fundera på innan man väljer sin leverantör av elektronisk körjournal. Det absolut viktigaste att tänka på är att den är godkänd enligt Skatteverkets riktlinjer. Idag finns det flera aktörer som inte blivit godkända, så det gäller att läsa på innan man gör sitt val. Förutom detta, erbjuder de flesta aktörer liknande funktionalitet och det kan därför vara svårt att veta vilket alternativ som passar just dig.

  Du kan läsa mer om allt man bör veta innan man köper en körjournal här.

  Är det lag på körjournal?

  Fråga:

  Hur ska man föra körjournal för att den ska godtas av skattemyndigheten? Vad säger lagen om körjournal för privat bil och tjänstebil? Själv har jag haft stora problem med skattmasen och får inga klara besked.