:

Kan företag köpa från privatpersoner?

Innehållsförteckning:

 1. Kan företag köpa från privatpersoner?
 2. Kan man dra av moms på köp av privatperson?
 3. Hur bokföra köp från privatperson?
 4. Får privatpersoner sälja till företag?
 5. Kan man få tillbaka moms som privatperson?
 6. Vad händer om man köper privata saker på företaget?
 7. Vad gäller vid köp av privatperson?
 8. Vad är skillnaden om jag köper en produkt av en privatperson eller från ett företag?
 9. Vilken lag gäller när privatperson säljer till företag?
 10. Kan företag få tillbaka moms?
 11. Varför får företag tillbaka moms?
 12. Vad är skillnaden om jag köper av en privatperson eller från ett företag?
 13. Kan företag köpa utan moms?
 14. Kan ett företag häva köp?
 15. Kan företag handla utan moms?
 16. När säljer du tjänster till momsregistrerad köpare i ett annat EU-land?
 17. Kan privatpersonen lägga på moms?
 18. Hur betalar du moms på inköpet?
 19. När säljer du tjänster till momsregistrerad köpare i ett annat EU-land?
 20. Kan privatpersonen lägga på moms?
 21. Hur betalar du moms på inköpet?

Kan företag köpa från privatpersoner?

Det korta svaret på frågan om företag kan köpa av privatpersoner är helt enkelt – ja. Beroende på typen av köp och omfattningen och frekvensen av dem finns det dock några aspekter som bör beaktas.

Denna artikel är skriven av Sanne Ringdal, jurist från DER Juridik

Kan man dra av moms på köp av privatperson?

Ja det finns inga restriktioner eller hinder att köpa från privatpersoner. Problemet uppstår aldrig för varor utan bara tjänster då du som köpare kan bli arbetsgivare om du köper en tjänst som innebär att privatpersonen ses som anställd av dig som företag. T.ex. när du som företagare låter en privatperson städa ditt kontor. Därför behöver säljaren visa upp f-skattebevis för att du som företagare ska vara säker på att du inte ska behöva betala arbetsgivaravgifter.

Köper du en vara riskerar du aldrig att behöva betala sociala avgifter för den du köper av. Många företag köper idag tjänster av frilansare och privatpersoner som jobbar extra med att översätta texter eller göra logotyper och liknande och dessa personer fakturerar utan moms och redovisar inkomster som hobbyverksamhet. Så det finns inga hinder för dig med enskild firma att köpa en vara eller tjänst från en privatperson.

"Medveten om att jag inte får dra momsen men får man göra köpet och ha transaktionen i bokföringen över huvud taget?"

Det problemet försvinner av sig självt eftersom det inte finns någon moms att dra av när säljaren inte är momsregistrerad = privatperson. Privatpersonen kan aldrig lägga på moms. Men den kan skriva en faktura i Excel eller motsvarande utan moms och sedan redovisa inkomsten i sin inkomstdeklaration som beskattas som inkomst av tjänst eller kapital beroende på vad det är för tjänst eller sak. Privatpersonen får en liknande situation som ett enkelt bolag eller UF-företag och en mer ingående beskrivning om regler, krav och skatter på privatpersonen går att läsa här.

Hur bokföra köp från privatperson?

Om du har blandad verksamhet, det vill säga att du säljer både momsfria och momspliktiga varor eller tjänster, fungerar det så här:

Om du bara använder varan eller tjänsten i den delen av verksamheten som är momsfri får du inte dra av någon moms.

Får privatpersoner sälja till företag?

9 feb. 2023

Ett företag kan göra inköp av varor från privatpersoner utan problem. Dock bör man begränsa inköpen för att undvika "svarta" inköp. Vid köp av tjänster bör företaget vara uppmärksamma på arbetsgivaravgifter och försäkra sig om den anlitade är registrerad för F-skatt.

Kan man få tillbaka moms som privatperson?

Det är inte alltid det går som du tänkt dig när du handlar på nätet. Här får du veta hur du går till väga för att till exempel betala moms, få tillbaka tullavgiften eller när du ska skicka en vara i retur till avsändaren.

Om du ansöker åt någon annan måste du ha en fullmakt från den du företräder för att få agera i dennes namn. Om eventuell återbetalning ska ske till annan än den du företräder ska detta framgå i fullmakten.

Vad händer om man köper privata saker på företaget?

Du ska registrera din näringsverksamhet hos Bolagsverket eller Skatteverket, eller i vissa fall hos båda beroende på vilken bolagsform verksamheten har. Näringsverksamhet kan bedrivas i olika former. De vanligaste är enskild firma och aktiebolag, men vanligt förekommande är även handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Ibland måste du söka tillstånd för din verksamhet. Var tillstånd ska sökas beror på vilken verksamhet det rör. Som exempel kan nämnas att alkoholtillstånd söks hos kommunen och tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik (taxirörelse) söks hos Transportstyrelsen.

Vad gäller vid köp av privatperson?

 • en lag inom rättsområdet köprätt.
 • bestämmelserna kan avtalas bort.
 • gäller inte för konsumentköp.
 • en lag som gäller för lös egendom.
 • reglerar vissa typer av köp, men inte alla.

Inom rättsområdet köprätt gäller flera lagar. En av dem är köplagen. Lagen är från 1990 och ersatte en äldre lag från år 1905. Den äldre lagen behövde moderniseras eftersom den tillkommit innan industriellt tillverkade varor var vanliga.

I köplagen anges att lagen inte gäller för köp av tjänster men i själva verket kan lagen i vissa särskilda fall ändå användas när det uppstår tvist om köp av en tjänst. Hur kommer det sig?

I köplagen står att den gäller när företag köper lös egendom av varandra eller då privatpersoner köper lös egendom av varandra. Men vilken lag gäller när ett företag utför en tjänst åt ett annat företag eller då en privatperson utför en tjänst åt en annan privatperson?

Det är lätt att tänka sig att sådana köp av tjänster istället regleras i konsumenttjänstlagen. Konsumenttjänstlagen gäller dock bara i de fall där ett företag utför en tjänst åt en konsument. Konsumentköplagen är på samma sätt inte heller tillämplig eftersom den bara gäller då en konsument köper något av en näringsidkare.

För dig som privatperson gäller köplagen om du till exempel köper eller byter till dig en begagnad bil eller en möbel, en bostadsrätt eller ett djur av en annan privatperson. Köplagen gäller också om du säljer en vara till en näringsidkare.

Som privatperson är det viktigt att komma ihåg att köplagen inte alltid gäller. Det kan finnas andra villkor i köpeavtalet än de som står i köplagen och andra regler kan gälla om den du handlar med befinner sig utomlands. Det är därför alltid viktigt att läsa igenom köpeavtalet noga.

Om du är näringsidkare gäller köplagen om du till exempel köper fordon, inventarier, nyttjanderätter eller värdepapper av en annan näringsidkare eller av en privatperson. När du köper en vara är det viktigt att läsa igenom köpeavtalet eftersom andra villkor än de som framgår av köplagen kan gälla.

Köplagen är avsedd för avtal mellan två företag B2B och mellan två privatpersoner C2C.

Vad är skillnaden om jag köper en produkt av en privatperson eller från ett företag?

Det korta svaret på frågan om företag kan köpa av privatpersoner är helt enkelt – ja. Beroende på typen av köp och omfattningen och frekvensen av dem finns det dock några aspekter som bör beaktas.

Denna artikel är skriven av Sanne Ringdal, jurist från DER Juridik

Vilken lag gäller när privatperson säljer till företag?

 • en lag inom rättsområdet köprätt.
 • bestämmelserna kan avtalas bort.
 • gäller inte för konsumentköp.
 • en lag som gäller för lös egendom.
 • reglerar vissa typer av köp, men inte alla.

Inom rättsområdet köprätt gäller flera lagar. En av dem är köplagen. Lagen är från 1990 och ersatte en äldre lag från år 1905. Den äldre lagen behövde moderniseras eftersom den tillkommit innan industriellt tillverkade varor var vanliga.

I köplagen anges att lagen inte gäller för köp av tjänster men i själva verket kan lagen i vissa särskilda fall ändå användas när det uppstår tvist om köp av en tjänst. Hur kommer det sig?

I köplagen står att den gäller när företag köper lös egendom av varandra eller då privatpersoner köper lös egendom av varandra. Men vilken lag gäller när ett företag utför en tjänst åt ett annat företag eller då en privatperson utför en tjänst åt en annan privatperson?

Det är lätt att tänka sig att sådana köp av tjänster istället regleras i konsumenttjänstlagen. Konsumenttjänstlagen gäller dock bara i de fall där ett företag utför en tjänst åt en konsument. Konsumentköplagen är på samma sätt inte heller tillämplig eftersom den bara gäller då en konsument köper något av en näringsidkare.

För dig som privatperson gäller köplagen om du till exempel köper eller byter till dig en begagnad bil eller en möbel, en bostadsrätt eller ett djur av en annan privatperson. Köplagen gäller också om du säljer en vara till en näringsidkare.

Som privatperson är det viktigt att komma ihåg att köplagen inte alltid gäller. Det kan finnas andra villkor i köpeavtalet än de som står i köplagen och andra regler kan gälla om den du handlar med befinner sig utomlands. Det är därför alltid viktigt att läsa igenom köpeavtalet noga.

Om du är näringsidkare gäller köplagen om du till exempel köper fordon, inventarier, nyttjanderätter eller värdepapper av en annan näringsidkare eller av en privatperson. När du köper en vara är det viktigt att läsa igenom köpeavtalet eftersom andra villkor än de som framgår av köplagen kan gälla.

Köplagen är avsedd för avtal mellan två företag B2B och mellan två privatpersoner C2C.

Kan företag få tillbaka moms?

Om du har blandad verksamhet, det vill säga att du säljer både momsfria och momspliktiga varor eller tjänster, fungerar det så här:

Om du bara använder varan eller tjänsten i den delen av verksamheten som är momsfri får du inte dra av någon moms.

Varför får företag tillbaka moms?

Om du har blandad verksamhet, det vill säga att du säljer både momsfria och momspliktiga varor eller tjänster, fungerar det så här:

Om du bara använder varan eller tjänsten i den delen av verksamheten som är momsfri får du inte dra av någon moms.

Vad är skillnaden om jag köper av en privatperson eller från ett företag?

Hej, jag startade ett Aktiebolag i höstas så är fortfarande ganska ny på att driva eget företag. En sak jag är lite osäker på är om det är någon skillnad på att handla som företagskund eller privatkund online. På många affärer finns valet att handla som privatkund eller företagskund. På flera sidor så är det billigare och mer förmånligt att handla som privatkund, finns det någon nackdel med att göra det över företagskund? Tänker då att man gör köpet som ett utlägg som privatperson och sen får pengarna från företaget.

Eller så kanske man kan handla som privatkund men sätta företaget som köpare när de frågar om ens uppgifter?

Kan företag köpa utan moms?

Moms – mervärdesskatt eller mervärdesomsättningsskatt – är en skatt som ska betalas till staten vid köp av varor och tjänster. 

Både privatpersoner och företag betalar moms, men det är du som driver företag som märker av att den existerar. För privatpersoner är momsen alltid inkluderad i priset och man behöver inte göra någonting mer än att betala totalsumman för sin vara eller tjänst.

Själva momsinbetalningen – och hur stor den blir – tar nämligen du som företagare, eller näringsidkare, hand om i samband med din momsdeklaration. Företagare kan nämligen kvitta momsen på sina inköp mot momsen på sin försäljning. Därför brukar man ofta presentera priset exklusive moms när man vet att det är företag som ska handla.

I Sverige använder vi oss av olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst som avses. På de allra flesta varor eller tjänster gäller 25 % moms, det vill säga att du som näringsidkare lägger på 25 % på ditt pris. Det finns dock undantag.

För till exempel livsmedel, restaurangbesök, hotell samt konstverk som köps direkt från konstnären gäller istället 12 % moms, medan tidningar, böcker, konserter samt  taxi-, buss-, flyg- och tågresor inom Sverige enbart beläggs med 6 % moms. 

Vissa branscher är dessutom undantagna från momsplikt helt och hållet. För sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster betalas exempelvis ingen moms alls.‍

Kan ett företag häva köp?

 • Du har inte fått varan inom utlovad tid. Utlovad tid är den tid som framgår när du genomför köpet, till exempel i köpevillkoren eller i orderbekräftelsen.

 • Det finns ingen utlovad eller överenskommen leveranstid, men det har gått minst 30 dagar sedan köpet och varan har inte levererats.

Kan företag handla utan moms?

Varje gång du köper en vara eller tjänst är du tvungen att betala moms, så kallad mervärdeskatt. Eftersom den redan är inbakad i priset påverkas du som privatperson inte av den.

Om du däremot köper varor eller tjänster till ditt företag har du rätt att – i de flesta fall – få tillbaka momsen via momsdeklarationen.

Varje gång du köper en vara eller tjänst är du tvungen att betala moms, så kallad mervärdeskatt. Eftersom den redan är inbakad i priset påverkas du som privatperson inte av den.

Om du däremot köper varor eller tjänster till ditt företag har du rätt att – i de flesta fall – få tillbaka momsen via momsdeklarationen.

I bokföringen bokför du den momsen som ”Ingående moms”. Momsregistrerade företag ska lämna en momsdeklaration för varje redovisningsperiod – månad, kvartal eller år – även om det inte finns något köp. Då deklarerar du 0 belopp.

När säljer du tjänster till momsregistrerad köpare i ett annat EU-land?

När du säljer tjänster till momsregistrerad köpare i ett annat EU-land är huvudregeln att du inte ska ta ut moms. Är köparen däremot inte momsregistrerad (oftast konsumenter) ska du normalt lägga på moms. För vissa typer av särskilt reglerade tjänster gäller inte huvudreglerna.

Kan privatpersonen lägga på moms?

Privatpersonen kan aldrig lägga på moms. Men den kan skriva en faktura i Excel eller motsvarande utan moms och sedan redovisa inkomsten i sin inkomstdeklaration som beskattas som inkomst av tjänst eller kapital beroende på vad det är för tjänst eller sak.

Hur betalar du moms på inköpet?

Om du köper och säljer varor så är det ingen moms på inköpet eftersom en privatperson som inte är momsregistrerad inte kan fakturera med någon moms. Du bokför bara det belopp du betalar som en kostnad helt enkelt. När du säljer till privatperson så måste DU lägga på moms.

När säljer du tjänster till momsregistrerad köpare i ett annat EU-land?

När du säljer tjänster till momsregistrerad köpare i ett annat EU-land är huvudregeln att du inte ska ta ut moms. Är köparen däremot inte momsregistrerad (oftast konsumenter) ska du normalt lägga på moms. För vissa typer av särskilt reglerade tjänster gäller inte huvudreglerna.

Kan privatpersonen lägga på moms?

Privatpersonen kan aldrig lägga på moms. Men den kan skriva en faktura i Excel eller motsvarande utan moms och sedan redovisa inkomsten i sin inkomstdeklaration som beskattas som inkomst av tjänst eller kapital beroende på vad det är för tjänst eller sak.

Hur betalar du moms på inköpet?

Om du köper och säljer varor så är det ingen moms på inköpet eftersom en privatperson som inte är momsregistrerad inte kan fakturera med någon moms. Du bokför bara det belopp du betalar som en kostnad helt enkelt. När du säljer till privatperson så måste DU lägga på moms.