:

Kan man köpa begagnat på företaget?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man köpa begagnat på företaget?
 2. Vad händer om man köper privata saker på företaget?
 3. Kan man dra av moms på begagnade saker?
 4. Kan företag köpa tjänst av privatperson?
 5. Vad gäller när man handlar begagnat?
 6. Måste man betala moms på begagnade varor?
 7. Kan man köpa vad som helst på företaget?
 8. Kan företag handla utan moms?
 9. Vad gäller vid köp av begagnade varor?
 10. Kan en privatperson sälja till företag?
 11. Varför det är bättre att köpa begagnat?
 12. Hur bokför man handel med begagnade varor?
 13. Vilka kostnader kan man ta på företaget?
 14. Kan privatperson sälja till företag?
 15. Vilken lag gäller när privatperson säljer till företag?

Kan man köpa begagnat på företaget?

När du köper en begagnad vara av ett företag eller i en second hand-butik har du samma rättigheter som om du hade köpt en ny vara. Det gäller också när en second hand-butik säljer varor på uppdrag av en privatperson.

Du har rätt att klaga om det är fel på varan. Till exempel kan du klaga om varan inte är som du kunnat förvänta dig eller inte stämmer överens med informationen du fått. Ett exempel kan vara om en jacka inte går att stänga.

Vad händer om man köper privata saker på företaget?

Friskvård och motion är avdragsgilla för bolaget, samt en skattefri förmån för dig som anställd, så det är helt okej att låta företaget stå för ditt gymkort i form av friskvårdsbidrag. Kom bara ihåg att samtliga anställda måste få samma erbjudande.

Kom också ihåg att detta bara gäller om du driver (och därmed är anställd i) ett aktiebolag. Förmånen gäller nämligen bara anställda och inte enskilda näringsidkare i dagsläget.

Kan man dra av moms på begagnade saker?

Friskvård och motion är avdragsgilla för bolaget, samt en skattefri förmån för dig som anställd, så det är helt okej att låta företaget stå för ditt gymkort i form av friskvårdsbidrag. Kom bara ihåg att samtliga anställda måste få samma erbjudande.

Kom också ihåg att detta bara gäller om du driver (och därmed är anställd i) ett aktiebolag. Förmånen gäller nämligen bara anställda och inte enskilda näringsidkare i dagsläget.

Kan företag köpa tjänst av privatperson?

Ja det finns inga restriktioner eller hinder att köpa från privatpersoner. Problemet uppstår aldrig för varor utan bara tjänster då du som köpare kan bli arbetsgivare om du köper en tjänst som innebär att privatpersonen ses som anställd av dig som företag. T.ex. när du som företagare låter en privatperson städa ditt kontor. Därför behöver säljaren visa upp f-skattebevis för att du som företagare ska vara säker på att du inte ska behöva betala arbetsgivaravgifter.

Köper du en vara riskerar du aldrig att behöva betala sociala avgifter för den du köper av. Många företag köper idag tjänster av frilansare och privatpersoner som jobbar extra med att översätta texter eller göra logotyper och liknande och dessa personer fakturerar utan moms och redovisar inkomster som hobbyverksamhet. Så det finns inga hinder för dig med enskild firma att köpa en vara eller tjänst från en privatperson.

"Medveten om att jag inte får dra momsen men får man göra köpet och ha transaktionen i bokföringen över huvud taget?"

Det problemet försvinner av sig självt eftersom det inte finns någon moms att dra av när säljaren inte är momsregistrerad = privatperson. Privatpersonen kan aldrig lägga på moms. Men den kan skriva en faktura i Excel eller motsvarande utan moms och sedan redovisa inkomsten i sin inkomstdeklaration som beskattas som inkomst av tjänst eller kapital beroende på vad det är för tjänst eller sak. Privatpersonen får en liknande situation som ett enkelt bolag eller UF-företag och en mer ingående beskrivning om regler, krav och skatter på privatpersonen går att läsa här.

Vad gäller när man handlar begagnat?

När du beställer en vara från ett land utanför EU ska du alltid betala moms. I Sverige är momsen för de flesta varor 25 procent. Du betalar även tull om varans värde överstiger 1700 kronor och är belagd med tullavgift. Även andra skatter och avgifter kan tillkomma beroende på vara.

Mer information om hur du räknar ut avgifterna finns på sidan Skatter och avgifter

Om du vill ha hjälp att räkna ut tullavgiften för din vara, kontakta oss.

Måste man betala moms på begagnade varor?

I ett pressmeddelande förra veckan lyckas Skatteverket hälla bensin på en redan eldfängd fråga. Ideella secondhand-butiker drabbas av tunga momskrav, vilket framgår av mängder av inlägg de senaste dagarna. Det Skatteverket nu gör är enbart att ge dessa butiker en hård klapp på axeln och säga till dem: ”Är försäljningen momspliktig så måste momsen betalas”.

Finns det någon annan som tror att Myrorna, Erikshjälpen eller andra secondhand-butiker inte skulle fullgöra sina skyldigheter? Företrädare för dessa organisationer framhåller enbart, att med momskrav av detta slag kan de tvingas avveckla verksamheten.

Kan man köpa vad som helst på företaget?

Per Granqvist från Skatteverket reder ut begreppen och förklarar hur du som företagare ska redovisa datorer och mobiler i din verksamhet. Du får bland annat veta vilka regler som gäller om du även använder datorn och mobilen privat, och att det är det skillnad om du har aktiebolag eller enskild firma.

Kan företag handla utan moms?

Du som har en försäljning på under 30 000 kronor om året är inte skyldig att vara momsregistrerad. Vi förklarar vad momsbefrielse innebär, hur du räknar ut beloppsgränsen och vad som är viktigt att tänka på.

Reglerna innebär att organisationer eller företag som är etablerade i Sverige, och har en försäljning inom landet som uppgår till högst 30 000 kronor, inte behöver vara registrerade för moms. De nya reglerna för momsbefrielse trädde i kraft 2017. Befrielsen gäller om skyldigheten att betala moms uppkommit från den 1 januari 2017 eller senare. 

Vad gäller vid köp av begagnade varor?

 • När du köper något av, eller säljer något till, en annan privatperson gäller köplagen. Köplagen ger inte en köpare lika bra skydd som konsumentlagstiftningen.

 • Köplagen är inte tvingande. Det betyder att en köpare och en säljare kan skriva ett avtal som gäller i stället för lagen. Detsamma gäller saker som en köpare och en säljare kommer överens om i till exempel sms eller mejl.

Kan en privatperson sälja till företag?

Om du har blandad verksamhet, det vill säga att du säljer både momsfria och momspliktiga varor eller tjänster, fungerar det så här:

Om du bara använder varan eller tjänsten i den delen av verksamheten som är momsfri får du inte dra av någon moms.

Varför det är bättre att köpa begagnat?

Hem / Artiklar / 5 anledningar att köpa begagnat istället för nytt

En traktor, en skopa, en snöslunga – oavsett vad du är på jakt efter har du mycket att vinna på att köpa begagnat.

Hur bokför man handel med begagnade varor?

Varuförsäljning omfattas av mervärdesskatt oberoende av om det är fråga om handel med en ny eller begagnad vara. Momsbeloppet räknas ut vanligtvis så att det skattefria försäljningspriset multipliceras med den tillämpliga skattesatsen.

Typiskt för handeln med begagnade varor samt konstverk, samlarföremål och antikviteter är att handlaren köper varan av en privatperson. När handlaren inklusive moms säljer en begagnad vara som denne köpt momsfritt, innehåller försäljningspriset den dolda moms som har ingått i inköpspriset. För att undanröja den dolda mervärdesskatt som ingår i priset på en begagnad vara samt ett konstverk, ett samlarföremål eller en antikvitet kan man i vissa vidareförsäljningssituationer tillämpa marginalbeskattningsförfarandet. Det är fråga om olika sätt att räkna ut skattebeloppet. Då beräknas momsbeloppet inte utifrån det momsfria försäljningspriset utan återförsäljaren betalar momsen på sin vinstmarginal, dvs. differensen mellan försäljningspriset och inköpspriset på varan.

Tillämpning av marginalbeskattningsförfarandet är frivilligt. En återförsäljare kan för varje försäljningstransaktion välja att tillämpa antingen de allmänna bestämmelserna eller marginalbeskattningsförfarandet, om försäljningen uppfyller villkoren för detta. Om återförsäljaren väljer att tillämpa marginalbeskattningsförfarandet, kan återförsäljaren välja att tillämpa marginalbeskattningsförfarandet per försäljningstransaktion (per vara) eller per skatteperiod (förenklat förfarande). Om återförsäljaren inte tillämpar marginalbeskattningsförfarandet omfattas försäljningen av de allmänna bestämmelserna i mervärdesskattelagen (MomsL).

Säljaren kan tillämpa marginalbeskattningsförfarandet, dvs. betala moms på sin vinstmarginal, om de särskilt stadgade villkoren för förfarandet uppfylls.

Marginalbeskattningsförfarandet kan tillämpas under följande förutsättningar:

 • försäljningsobjektet är en begagnad vara eller ett konstverk, samlarföremål eller en antikvitet
 • försäljaren är en skattskyldig återförsäljare
 • inköpspriset på varan har varit momsfritt och
 • varan har köpts för skattepliktig återförsäljning.

Vilka kostnader kan man ta på företaget?

Begreppet avdragsgill används oftast när man pratar om avdragsgill kostnad, och betyder en kostnad som kan dras av från årets resultat i syfte att få skattemässiga fördelar. Avdragsgill innebär alltså att man, genom att göra avdrag, minskar företagets vinst. Detta leder till att även skatten blir lägre. 

Dock finns det regler för vad ett företag kan räkna som avdragsgill kostnad.

Grundregeln är alltid att ett företag endast får avdrag för kostnader som läggs ner för att företaget ska få inkomster. Den avdragsgilla utgiften ska alltså ha en direkt relation till verksamheten i företaget och vara förenlig med företagets verksamhet. Vad som anses vara avdragsgillt i verksamheten och hur stora belopp det rör sig om, avgörs alltid av Skatteverket. Det kan vara utgifter för till exempel dubbel bosättning, representation, julgåvor, tjänsteresor eller friskvård. 

Kan privatperson sälja till företag?

Det korta svaret på frågan om företag kan köpa av privatpersoner är helt enkelt – ja. Beroende på typen av köp och omfattningen och frekvensen av dem finns det dock några aspekter som bör beaktas.

Denna artikel är skriven av Sanne Ringdal, jurist från DER Juridik

Vilken lag gäller när privatperson säljer till företag?

 • en lag inom rättsområdet köprätt.
 • bestämmelserna kan avtalas bort.
 • gäller inte för konsumentköp.
 • en lag som gäller för lös egendom.
 • reglerar vissa typer av köp, men inte alla.

Inom rättsområdet köprätt gäller flera lagar. En av dem är köplagen. Lagen är från 1990 och ersatte en äldre lag från år 1905. Den äldre lagen behövde moderniseras eftersom den tillkommit innan industriellt tillverkade varor var vanliga.

I köplagen anges att lagen inte gäller för köp av tjänster men i själva verket kan lagen i vissa särskilda fall ändå användas när det uppstår tvist om köp av en tjänst. Hur kommer det sig?

I köplagen står att den gäller när företag köper lös egendom av varandra eller då privatpersoner köper lös egendom av varandra. Men vilken lag gäller när ett företag utför en tjänst åt ett annat företag eller då en privatperson utför en tjänst åt en annan privatperson?

Det är lätt att tänka sig att sådana köp av tjänster istället regleras i konsumenttjänstlagen. Konsumenttjänstlagen gäller dock bara i de fall där ett företag utför en tjänst åt en konsument. Konsumentköplagen är på samma sätt inte heller tillämplig eftersom den bara gäller då en konsument köper något av en näringsidkare.

För dig som privatperson gäller köplagen om du till exempel köper eller byter till dig en begagnad bil eller en möbel, en bostadsrätt eller ett djur av en annan privatperson. Köplagen gäller också om du säljer en vara till en näringsidkare.

Som privatperson är det viktigt att komma ihåg att köplagen inte alltid gäller. Det kan finnas andra villkor i köpeavtalet än de som står i köplagen och andra regler kan gälla om den du handlar med befinner sig utomlands. Det är därför alltid viktigt att läsa igenom köpeavtalet noga.

Om du är näringsidkare gäller köplagen om du till exempel köper fordon, inventarier, nyttjanderätter eller värdepapper av en annan näringsidkare eller av en privatperson. När du köper en vara är det viktigt att läsa igenom köpeavtalet eftersom andra villkor än de som framgår av köplagen kan gälla.

Köplagen är avsedd för avtal mellan två företag B2B och mellan två privatpersoner C2C.