:

Vad menas med punktskatt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med punktskatt?
 2. Vilka punktskatter finns det?
 3. Hur mycket är punktskatten?
 4. När betalar man punktskatt?
 5. Är det moms på punktskatter?
 6. Hur redovisar man punktskatt?
 7. Vilka betalar 50% skatt?
 8. Varför betalar man 50% skatt?
 9. Hur bokför man punktskatt?
 10. Hur mycket är punktskatten på alkohol?
 11. Varför betalar jag 30% skatt?
 12. När betalar man 57% skatt?
 13. Hur många tjänar över 40000 i månaden?
 14. Hur mycket kan man ligga minus på skattekontot?
 15. Hur mycket drar Systembolaget in till staten?

Vad menas med punktskatt?

Vissa varor och varugrupper beskattas hårdare än andra bland annat för att styra konsumtionen, men även av statsfinansiella skäl. Dessa skatter kallas för punktskatter och omfattar bland annat skatt på el och bränslen, alkohol samt tobak.

Det finns även nationella punktskatter som exempelvis avfallsskatt, reklamskatt, bekämpningsmedelsskatt samt lotteri- och spelskatter. Punktskatten ingår i försäljningspriset på samma sätt som moms och ska alltid deklareras.

Vilka punktskatter finns det?

De allra vanligaste punktskatterna man talar om är energiskatt, alkoholskatt och tobaksskatt. Några andra vanliga mindre skatter är avfallsskatt, fordonsskatt, lotteriskatt och reklamskatt. Man kan välja att beskriva punktskatterna som en slags straffavgift. Du får betala mer för det som är dåligt för dig och det samhälle du är en del av. Man kan se det som ett försök att styra samhällets utveckling i en särskild riktning som är gynnande för välfärden på lång sikt.

Vi ska nu ge dig tre exempel på hur punktskatterna kan påverka vår konsumtion.

 • Alkohol & tobak. Att det blir dyrare med alkohol och tobak kan möjligtvis minska förbrukningen av detta.
 • Energiskatt. En högre skatt på den energi som oftast är självklar i vår vardag, som till exempel el och fossila bränslen, kan leda till medvetenhet om den miljöpåverkan ett aktivt användande orsakar. Ett högt pris på bensin kan få fler att välja att utnyttja kollektivtrafiken. Transportstyrelsen har infört 5 års skattebefrielse för de som införskaffar en klimatvänlig bil för att locka människor att göra ett bra val för miljön och även skatten på miljöbränsle är lägre än den för fossila bränslen, som t.ex. bensin, för att få konsumenterna att i större utsträckning välja bilar med miljövänliga drivmedel.
 • Avfallsskatt. Industrier betalar avfallsskatt per ton för att på sikt kunna minska restprodukterna och istället uppmana till återvinning samt återanvändning. Förbrukningen av naturtillgångar, som naturgrus, ska hämmas av punktskatt, likaså giftiga utsläpp i vår atmosfär, så som svavel och koldioxid. Det främsta fokuset ligger alltså på att sträva efter ett hållbart samhälle utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv.

Hur mycket är punktskatten?

Alkoholskatt är en skatt som betalas på alkoholhaltiga drycker, inklusive vin, öl, sprit och cider. Skatten baseras på mängden alkohol som finns i drycken och är ett sätt för regeringen att reglera alkoholkonsumtionen.

Alkoholskatten fungerar genom att lägga till en extra avgift på alkoholhaltiga drycker när de säljs i butik eller serveras på restaurang. Skatten varierar beroende på mängden alkohol i drycken och vilken typ av dryck det är. Skatten kan också användas som ett sätt att höja statens intäkter.

När betalar man punktskatt?

Det finns speciella konsumtionsskatter på särskilt utvalda varor och tjänster. Dessa skatter kallas för punktskatter. De flesta punktskatter, som andra skatter, ger staten inkomster men har ofta införts av andra skäl.

Punktskatterna kan till exempel användas för att styra konsumtionen i en riktning som är lämplig för samhället. Exempel på detta är skatten på alkohol, energi och tobak. Dessa tre skatter är också våra äldsta punktskatter. Du kan läsa mer under respektive skatt.

Är det moms på punktskatter?

 • Punktskatt på tobak
 • Punktskatt på flytande bränslen
 • Punktskatt på elström och vissa bränslen
 • Punktskatt på stenkol, bränntorv, naturgas och tallolja

Hur redovisar man punktskatt?

Punktskattedeklarationen ska ha kommit till Skatteverket senast vid den tidpunkt som framgår av följande tabeller. Olika tabeller gäller beroende på om företaget redovisar moms och storleken på beskattningsunderlaget för moms.

Det står även på deklarationsblanketten när den senast ska vara lämnad till Skatteverket. Observera att datumet för när punktskatte­deklarationen senast ska vara lämnad kan skilja sig åt från när andra skattedeklarationer (till exempel momsdeklarationen) ska vara lämnade.

Vilka betalar 50% skatt?

I Sverige används skatteklasser för att bestämma hur mycket skatt en individ ska betala. Skatteklasserna avgör vilken skattesats som ska tillämpas på en persons inkomst. Det finns sex olika skatteklasser i Sverige:

 • Skatteklass 1: Används för ogifta personer utan barn eller personer som är gifta men har avstått från att ha gemensam ekonomi med sin partner. Skatten baseras på individens inkomst.
 • Skatteklass 1E: Används för personer som är gifta eller registrerade partnerskap och som delar lika på inkomsten. 50% av den totala gemensamma inkomsten delas lika och beskattas, medan resterande 50% beskattas individuellt.
 • Skatteklass 2: Används för ogifta personer med barn. En person i skatteklass 2 får ett skatteavdrag för varje barn, vilket minskar den totala skatten.
 • Skatteklass 2E: Används för personer som är gifta eller registrerade partnerskap och som delar lika på inkomsten, och har barn. 50% av den totala gemensamma inkomsten delas lika och beskattas, medan resterande 50% beskattas individuellt. Dessutom får de ett skatteavdrag för varje barn.
 • Skatteklass F: Används för personer som är gifta eller registrerade partnerskap och som har valt att ha särskilt låg beskattning. Skatten baseras på individens inkomst.
 • Skatteklass SINK: Används för personer som inte är svenska medborgare och som är skattskyldiga i Sverige. Skatten baseras på individens inkomst.

Genom att använda rätt skatteklass kan man optimera sin skattebetalning och eventuellt få lägre skatt. Det är viktigt att förstå vilken skatteklass man tillhör och hur det påverkar skattebetalningen.

Skatten i Sverige beräknas baserat på en progressiv skatteskala. Det innebär att ju högre inkomst man har, desto högre skattesats betalar man. Skattesatsen ökar alltså stegvis med inkomsten.

För att beräkna skatten används det skattepliktiga beloppet, vilket är den inkomst man har efter avdrag för olika skattemässiga avdrag och schablonavdrag.

För att få fram den slutliga skatten används ett antal trappsteg i skatteskalan. Varje trappsteg har en specifik skattesats och en gräns för inkomstnivån.

Varför betalar man 50% skatt?

Statlig inkomstskatt betalas av personer som har en bruttoårsinkomst, före grundavdrag, på över gällande brytpunkt. År 2023 var brytpunkten på 613 900 kronor för personer under 66 år. På den del av inkomsten som överstiger detta belopp betalas statlig inkomstskatt på 20 %. Personens högsta skattenivå, det vill säga marginalskatt, är då cirka 50 %.

Hur bokför man punktskatt?

Alla företag har ett skattekonto hos Skatteverket där transaktioner registreras. Att bokföra det kan vara krångligt. Här är mina tips på hur du ska göra.

Skattekontot kan jämföras med ett bankkonto – alla poster ska konteras och bokföras löpande. Du ska kunna stämma av saldot i bokföringen mot saldot på skattekontot hos Skatteverket. Du bokför skattekontot efter ett skattekontoutdrag som du kan få per post, men mer troligt är att du loggar in på Skatteverkets hemsida och skriver ut det själv.

Hur mycket är punktskatten på alkohol?

Vad är alkoholskatt och hur den påverkar den dig som importerar vin, sprit eller öl? Och vad är ett punktskattenummer? Här har vi samlat det viktigaste angående punktskatt du som importör av alkoholhaltiga drycker behöver ha koll på.

Läs också vår guide att komma i gång som vinimportör.

Punktskatt är en konsumtionsskatt som tas ut på vissa varor och tjänster, till exempel alkohol, tobak och koldioxid.  Alkoholskatt är alltså en punktskatt som gäller för exempelvis öl, vin, andra jästa drycker än vin och öl. Här kan du se den fullständiga listan på de produkter som omfattas. Den som importerar produkter som är belagda med punktskatt är ansvarig att betala skatten.

 • Här kan du läsa mer om alkoholskatt hos Skatteverket.

Varför betalar jag 30% skatt?

Jag får lön från två olika arbetsgivare. Hur gör jag för att undvika kvarskatt?

När du har fler än en arbetsgivare eller pensionsutbetalare samtidigt kan skatteavdraget bli för lågt. Den utbetalare som betalar den högsta inkomsten (huvudutbetalaren) ska göra skatteavdrag enligt skattetabell, medan de andra utbetalarna ska göra avdrag med 30 procent.

När betalar man 57% skatt?

 • Vad är inkomstskatt?
 • Vad är statlig skatt?
 • Vad är skiktgräns och brytpunkt (statlig skatt)?

Inkomstskatt, på engelska income tax, är en skatt som anställda betalar till kommun och landsting (kommunalskatt) på sitt arbete. För kommunalskatten är skattesatsen lika för alla oavsett inkomst, men olika kommuner har olika skattesatser. 2022 låg kommunalskatten i Sverige mellan 29 och 35 procent. 

När en anställd tjänar över en viss gräns, över den så kallade brytpunkten för statlig skatt, så får man också betala inkomstskatt till staten. Detta kallas statlig skatt eller statlig inkomstskatt.

Hur många tjänar över 40000 i månaden?

Hej! Jag har precis lyckats förhandla till mig en avsevärt högre lön men har i diskussion med vänner bemöts av båståendet “ja, man vill ju inte tjäna mer än 50 000kr/mån”. Jag har känt mig lite dum över att jag inte riktigt förstår vad de menar och varit för feg för att fråga. Därför vänder jag mig till er på forumet, vad tror ni att detta påståendet grundar sig i? Tror ni att det är skatterelaterat (att man får ut mindre av varje tusenlapp)? Ansvar och förväntningar från arbetsgivaren? Något annat? I mitt huvud låter det väldigt konstigt…

Någon som känner igen påståendet över huvud taget?

Hur mycket kan man ligga minus på skattekontot?

Om ditt företag har en obetalad skuld kan den som företaget är skyldig pengar ansöka om ett betalningsföreläggande

hos Kronofogden. Då skickar Kronofogden ut kravet, ett betalningsföreläggande, till dig. Du som företagare kan få en betalningsanmärkning redan när någon skickar in en ansökan om ett betalningsföreläggande.

Hur mycket drar Systembolaget in till staten?

Vart går de pengar du lägger på Systembolaget? Vi bestämde oss för att ta reda på det. Foto: Systembolaget.

Hur mycket av pengarna för en öl på Systembolaget går tillbaka till dryckesföretagen? Ja, faktiskt tar staten klart mer än hälften av kakan på olika sätt.