:

När går en skatteskuld till Kronofogden?

Innehållsförteckning:

 1. När går en skatteskuld till Kronofogden?
 2. Får man betalningsanmärkning om det går till Kronofogden?
 3. Kan Kronofogden ta pengar från Skatteverket?
 4. Hur länge sitter en betalningsanmärkning kvar hos Kronofogden?
 5. När uppstår en skatteskuld?
 6. Varför får man skatteskuld?
 7. Vad kan Kronofogden inte ta?
 8. Vad kan man inte göra om man har en betalningsanmärkning?
 9. Varför tar Kronofogden skatten?
 10. Kan Kronofogden missa skatteåterbäring?
 11. Hur lång tid tar det innan betalningsanmärkningar försvinner?
 12. Kan man få jobb med betalningsanmärkning?
 13. Kan man bli av med skatteskulder?
 14. Kan man se om någon har skatteskuld?
 15. Kan man få avbetalning på skatteskuld?

När går en skatteskuld till Kronofogden?

Hej blivit utmätt av kronofogden skatte skuld sens 2004 hade ingen vet ska om skulden.kan dom göra så? 15 år gammal skuld.

Får inte ihop vad som gäller med preskriptionstid för skatteskulder då det hela med 5 år verkar vara luddigt.

Jag har en skatteskuld som överlämnades till KFM 2013. Preskriberas detta årsskiftet 17/18 eller 18/19?

Får man betalningsanmärkning om det går till Kronofogden?

En betalningsanmärkning är information om att du har eller har haft en obetald skuld som sparas i register som används av de företag som gör kreditupplysningar, till exempel Bisnode, Creditsafe eller Sergel Kredittjänster. Den vanligaste orsaken till att du får en betalningsanmärkning är att ett företag eller en myndighet som du har en skuld till lämnar in en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det är dock inte Kronofogden som utfärdar själva betalningsanmärkningen, även om det är deras beslut om betalningsföreläggande som ligger till grund för att du får en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen.

Om det finns ett rimligt skäl kan vem som helst begära en kreditupplysning på dig. Det måste inte vara i samband med att du ansöker om ett lån, vill köpa något eller behöver teckna ett avtal om ett abonnemang. Hur den som fått reda på att du har en eller flera betalningsanmärkningar använder den informationen kan du inte kontrollera.

Det förekommer att arbetsgvívare som utlyst en tjänst gör en kreditkontroll av dem som har chans att få jobbet. Det är alltså svårt att säga vilka konsekvenser en betalningsanmärkning får. För vissa får en anmärkning ingen effekt på vardagen överhuvudtaget. För andra kan det innebära att man till exempel inte får ett jobb, ett bolån eller ett hyreskontrakt.

Det räcker inte med att du är sen med att betala en faktura för att du ska få en betalningsanmärkning. Det är först när du fått påminnelser och fortfarande inte betalat som ärendet hamnar hos Kronofogden. Inte heller då är det för sent utan du får ett besked och har då fortfarande tid på dig att reglera skulden innan det registreras en betalningsanmärkning.

Kronofogdens beslut om betalningsföreläggande kan även överklagas om du anser att du av någon anledning inte ska betala skulden. Du kan däremot inte överklaga en betalningsanmärkning rent formellt när du väl fått den. Mer information om när och hur en skuld resulterar i en betalningsanmärkning hittar du på Kronofogdens hemsida.

Kan Kronofogden ta pengar från Skatteverket?

Överskott från skattekontot utmäter vi för att betala dina skulder. Skatteåterbäring berörs inte av de så kallade beneficiereglerna, det vill säga pengar och annan egendom som du alltid får behålla för din egen och din familjs försörjning vid utmätning eller konkurs. Du får alltså inte behålla återbäringen för din försörjning.

Brevet från oss heter

Hur länge sitter en betalningsanmärkning kvar hos Kronofogden?

En betalningsanmärkning är en registrerad notering hos kreditupplysningsföretagen, om att din betalningsförmåga är opålitlig. Du kan får en betalningsanmärkning vid en obetald skuld eller en räkning som inte har betalats i tid.

Om du har fått en betalningsanmärkning påverkar det din kreditvärdighet negativt. Detta kan i sin tur göra att du får det svårare att beviljas lån, krediter och avbetalningar.

När uppstår en skatteskuld?

Det finns inga bestämmelser om när en skatte- eller avgiftsfordran ska anses ha uppkommit. Det som gäller för fordringars uppkomst i allmänhet gäller alltså i princip även för dessa fordringar. Det har därmed inte någon avgörande betydelse när skatten eller avgiften har fastställts eller förfallit till betalning (se NJA 1971 s. 85). På motsvarande sätt har Högsta domstolen resonerat beträffande återkrav av studiemedel som ju inte heller avser en privaträttslig fordran. Enligt domstolen hindrar det inte att de principer som gäller för fordringsförhållanden i allmänhet bör tillämpas på sådana frågor som inte behandlas i studiestödsregleringen och som aktualiserades i ett mål om fordrans uppkomst vid ett skuldsaneringsförfarande (NJA 2020 s. 1101 I och II).

Skattefordringar är speciella på så sätt att fordringen inte går att knyta till något avtals­förhållande mellan det allmänna och den som är betalnings­skyldig. Även om det finns en koppling mellan skatten eller avgiften och en underliggande affärshändelse kan kopplingen vara mer eller mindre stark. Eftersom Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen tycks ha skilda synsätt i frågan om skattefordringars uppkomst (se i NJA 1998 s. 834 och i RÅ 2000 ref 29) är det svårt att i allmänna ord beskriva rättsläget. Skatteverket får avgöra frågan om när fordringen uppkommit med utgångs­punkt från vilken slags skatt eller avgift det är fråga om, och utifrån de omständigheter som grundat den aktuella skatt- eller avgiftsskyldigheten. Vidare får man ta hänsyn till vad som kan anses vara en ändamålsenlig tillämpning av den aktuella bestämmelsen (NJA 2009 s. 291).

Mervärdesskatt och punktskatt följer samma mönster när det gäller frågor om fordrans uppkomst.

Varför får man skatteskuld?

Du kan lösa din skuld på olika sätt. Om du betalade in din skatt för sent kan du:

 • betala din skuld hos oss och då få ett överskott på skattekontot
 • kontakta Skatteverket och begär att de gör en överföring till oss av det du har tillgodo där. Det innebär att Skatteverket drar av den delen från skulden hos oss. Kom ihåg att om du väljer detta alternativ måste du själv betala in mellanskillnaden – grundavgift, eventuell ränta och kapital – till oss.
 • tänk på att Skatteverket enbart kan meddela oss att din betalning har kommit in om inga andra skatter eller avgifter har förfallit. Du kan kontrollera ditt skattekonto i Skatteverkets e-tjänst för att se hur det ser ut.
 •  

Om du inte kunde eller glömde att betala din skatt:

Vad kan Kronofogden inte ta?

Hej och tack för din fråga,

Förutsättningarna för att kunna utmäta en fastighet är att:

Vad kan man inte göra om man har en betalningsanmärkning?

När du köper något mot faktura är du alltid ansvarig för att betala fakturan i tid. Det gäller oavsett om du fått fakturan eller inte. Att din faktura till exempel kommer bort i posten ändrar inte din skyldighet att betala den. Om du saknar fakturan behöver du kontakta företaget och be om fakturauppgifter så du kan betala.

Om du får en faktura som du anser är felaktig är det viktigt att du skriftligen protesterar mot fakturan, det kallas att bestrida betalningskravet.

Varför tar Kronofogden skatten?

Övrigt/annat

Jag har beviljad skuldsanering och har fått tillbaka pengar på skatten. Får jag behålla pengarna? Ska jag meddela kronofogden?

Kan Kronofogden missa skatteåterbäring?

4 april, 2023 07:39

Aktuellt Skatteåterbäringen är på väg. I år får drygt tre miljoner personer dela på rekordstor återbäring i april, drygt 27 miljarder kronor, vilket är fem miljarder mer än förra året. Pengarna betalas ut 5–6 april till den som har godkänt digitalt utan ändringar eller tillägg senast den 30 mars och som har anmält bankkonto till Skatteverket.

Hur lång tid tar det innan betalningsanmärkningar försvinner?

Nedan kan du hitta de vanligaste frågorna och allt du behöver veta om betalningsanmärkningar. Creditsafe hämtar dagligen nya uppgifter från Kronofogden och registrerar det i våra kreditupplysningar. När man pratar om betalningsanmärkningar delar man vanligtvis upp anmärkningar i två typer:

A-mål (skatter och avgifter till det offentliga)

Kan man få jobb med betalningsanmärkning?

Är arbetsgivare själv (dock inte inom programmering) och en betalningsanmärkning är inget att oroa sig över. Visst det kan dyka upp om arbetsgivaren gör en kreditupplysning på dig men om du kan förklara läget så är det lugnt.

Det är bara om du framstår som genuint oansvarig eller dum som det kan bli till din nackdel. Typ: "Jag köpte en ny telefon så jag hade inte råd att betala hyran i ett tag efteråt".

Kan man bli av med skatteskulder?

Vi gör ingen automatisk bedömning av om en skuld är preskriberad eller inte när sökanden skickar en ansökan om att vi ska driva in en skuld (verkställighet). Om du eller ditt företag anser att skulden är preskriberad måste du alltså invända mot kravet.

Kan man se om någon har skatteskuld?

Hej Marina,

Svaret på frågan tar utgångspunkt i lagen om offentlig upphandling (LOU), men kan vara relevant även för upphandling enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Kan man få avbetalning på skatteskuld?

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Kronofogdemyndighetens dröjsmål med att bokföra en betalning

Justitiekanslern avslår ersättningsanspråket men kritiserar Kronofogdemyndigheten för dröjsmål med bokföringen av en betalning.