:

Vad innebär det att äga en lantbruksfastighet?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär det att äga en lantbruksfastighet?
  2. Hur många hektar för att räknas som jordbruksfastighet?
  3. Vad ska man tänka på när man köper Lantbruksfastighet?
  4. Vem får köpa jordbruksfastighet?
  5. Hur mycket mark behövs för jordbruksfastighet?
  6. Får man stycka av en jordbruksfastighet?
  7. Får man dra rot på jordbruksfastighet?
  8. Vilka avdrag kan man göra på en jordbruksfastighet?
  9. Vad får man göra på en jordbruksfastighet?
  10. Kan man dela en jordbruksfastighet?
  11. Vilken skatt är det på jordbruksfastighet?

Vad innebär det att äga en lantbruksfastighet?

Om du har valt att ha ett aktivt lantbruk så kan du med fördel få hjälp av en redovisningsbyrå med den löpande bokföringen och årsredovisningen. Ett tips är att använda dig av Bokoredo.se eftersom det är en flexibel redovisningsbyrå som kan hjälpa dig var du än befinner dig i landet. Det spelar med andra ord ingen roll om du driver lantbruk i Norrlands inland eller bördiga Skåne, för deras tjänster är digitala och kan användas var som helst.

Det kan verka skrämmande att köpa en lantbruksfastighet om du inte är ute efter att äga ett vinstdrivande lantbruk. Men det går bra att nolltaxera varje år om du faktiskt inte driver en verksamhet på gården. Tänk dock på att det finns fördelar med att driva en lantbruk, även om vinsterna kanske blir små.

Hur många hektar för att räknas som jordbruksfastighet?

En jordbruksfastighet är en fastighet avsedd för produktion eller aktiviteter relaterade till jordbruk. Det kan exempelvis handla om ett landområde där du ska bedriva odlingsverksamhet, hålla boskap eller sköta skog.

För att en fastighet ska räknas som en jordbruksfastighet måste en viss markandel vara avsatt för jordbruksproduktion, men du kan ändå köpa en jordbruksfastighet med det huvudsakliga syftet att ha den som bostad. I dagsläget räknas en fastighet med två hektar mark eller mer som jordbruksfastighet.

Vad ska man tänka på när man köper Lantbruksfastighet?

Jennie Bråthén, fastighetsmäklare på Ludvig&Co

Äger du en lantbruksfastighet och går i säljtankar? Att sälja en lantbruksfastighet fungerar inte på samma sätt som försäljning av vanliga villor och bostadsrätter och det finns en del saker att tänka på. Men var lugn, vi har pratat med Jennie Bråthén som är fastighetsmäklare på Ludvig&Co i Västra Götaland. Hon reder ut alla frågetecken och bjuder på sina vassaste tips.

Vem får köpa jordbruksfastighet?

Nyhet9 december 2019

FRÅGA: Jag driver ett turistföretag med stuguthyrning, fiske, båtturer med mera och har behov av ytterligare mark för att utöka anläggningen. Nu har jag fått tillfälle att förvärva ett skifte från en grannfastighet. Länsstyrelsen säger nej med motiveringen att det är klassat som skogsmark. Man hänvisar till Jordförvärvslagen som inte medger ett markförvärv på dessa grunder. Min fastighet omfattar cirka en hektar, och det skifte jag är intresserad av är på cirka fyra hektar.

Hur mycket mark behövs för jordbruksfastighet?

Hej!

Frågor om fastigheters storlek och liknande regleras i Fastighetsbildningslag (1970:988) (FBL). Enligt 3:1 FBL skall en fastighet utformas så storleken är lämpad till ändamålet. För jordbruksfastigheter gäller det även att storleken är sådan att fastigheten ger ett godtagbart ekonomiskt utbyte (enligt 3:5 FBL).

Får man stycka av en jordbruksfastighet?

– Finns det lägen på din fastighet där människor vill bo? Attraktiva lägen kan vara en höjd ovanför ett öppet landskap eller en plats med utsikt över vatten. När man bygger vid vatten måste man beakta strandskyddet. Detgenerella strandskyddet är på 100 meter. I vissa områden råder utökat strandskydd upp till 300 meter. Inom strandskyddat område får man inte utan dispens bygga bostadshus.

– Pejla också in marknaden – finns det förutsättningar för tomtexploatering? En tomt i nordvästra Värmland kan vara värd 50 000 kronor, medan ett liknande läge nära Örebro kan vara värt 1,5 miljoner kronor.

– Att stycka av tomter innebär en förändring som kan behöva vägas mot intäktsmöjligheterna. Rekreationstrycket kommer att öka från de nya grannarna och vägar kommer att nyttjas mer frekvent. En tomt spelar kanske inte så stor roll, men med tre till fyra tomter blir det större tryck. Vid lite större exploateringsprojekt finns ofta möjlighet att styra rekreationen, exempelvis genom att röja fram gångstigar. Man bör i det här skedet också göra en ekonomisk kalkyl och stämma av skatteeffekterna.

Får man dra rot på jordbruksfastighet?

Rutavdrag är en form av skatteavdrag som är ämnat för privatpersoner. Rutavdraget innebär att man berättigas skattereducering för diverse tjänster och arbeten som sker i sin bostad.

Rutavdraget kan många gånger framstå som något komplicerat. I själva verket är det helt tvärtom.

Vilka avdrag kan man göra på en jordbruksfastighet?

Momsfrågor i lantbrukssektorn kan vara kniviga och behovet av rådgivning är stort. Resultat har vänt sig till skattejuristen Fredrik Rosén för att få svar på några av de vanligaste frågorna. Tillsammans med Pär Börnfors och Jan Kleerup, Svalner Skatt & Transaktion, har han skrivit boken Lantbruket och momsen.

Vad är så speciellt med moms i lantbruksverksamheter? – De momsfrågor som uppkommer spänner över nästan alla regler i momslagen. Lantbruk bedrivs med utgångspunkt från en fastighet, varför frågor som är just fastighetsrelaterade är vanliga.

Vad får man göra på en jordbruksfastighet?

Utgifter för reparationer och underhåll av byggnad som ingår i näringsverksamheten och markanläggning får dras av omedelbart. Däremot ska utgifter för förbättringar, till exempel ny-, till- och ombyggnad läggas till avskrivningsunderlaget och dras av genom årliga värdeminskningsavdrag.

En privatbostad där ägaren eller närstående bor, ingår inte i näringsverksamheten. Privatbostaden ingår i inkomstslaget kapital. Skuldräntor som avser privatbostad får inte dras av i näringsverksamheten. Avdrag görs i kapital. Om lantbruks­enheten är belånad och det inte kan utredas hur stor del av utgiftsräntor och skulder som hör till privatbostad respektive näringsverksamheten ska en skälig fördelning av skulder och räntor göras.

Kan man dela en jordbruksfastighet?

Brukshästar för drift av jordbruksfastighet, vilka används för bearbetande av jord respektive nyttjande i skogsbruk, kan ha sådan anknytning till fastigheten att de ska anses ingå i näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § andra stycket IL.

Vid övrig hästhållning på jordbruksfastighet, där innehavaren av fastigheten är en fysisk person, ska inte hästhållningen med automatik anses ingå i en näringsverksamhet enligt 13 kap 1 § andra stycket IL. Själva innehavet av en jordbruksfastighet ska inte påverka bedömningen av om hästhållningen ska anses ingå i näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 §  första stycket IL. Den övriga hästhållningen är med andra ord inte undantagen en prövning gentemot de sk. näringskriterierna. En självständig bedömning måste göras om hästhållningen utgör en näringsverksamhet.

Vilken skatt är det på jordbruksfastighet?

Kostnaden för lagfart beror på hur du har förvärvat fastigheten. Det är inte säkert att du behöver betala stämpelskatt, men du betalar alltid en expeditionsavgift som är 825 kronor. Expeditionsavgiften är till för att täcka kostnaden för vår handläggning.