:

Hur mycket är fordonsskatten på elbil?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är fordonsskatten på elbil?
 2. Är det lägre skatt på elbilar?
 3. Vilka bilar blir skattebefriade 2023?
 4. Får man 70 tusen om man köper elbil?
 5. Är det billigare att äga en elbil?
 6. Är det lönt att köpa elbil?
 7. Vilka nya bilar har låg skatt?
 8. När lönar det sig att ha elbil?
 9. När sänks Fordonsskatten?
 10. Vad kostar det att köra 1000 mil med elbil?
 11. Varför ta bort miljöbonus?
 12. När lönar det sig inte med elbil?
 13. Hur ska alla ha råd med elbil?
 14. Varför köper inte folk elbilar?
 15. Vilka bilar har 360 kr i skatt?

Hur mycket är fordonsskatten på elbil?

Beräkningen för fordon som beskattas efter hur mycket koldioxid de släpper ut består av två delar: ett grundbelopp (360 kronor per år) och en koldioxidkomponent. För dieselfordon tillkommer även bränslefaktor och miljötillägg. För dieselfordon med fordonsår 2018 eller senare och som tagits i trafik första gången 1 juli 2018 eller senare är bränslefaktorn utbytt mot ett bränsletillägg.

De flesta fordon som beskattas utifrån koldioxidutsläpp har ett värde för utsläppet registrerat i vägtrafikregistret. Värdet är uppmätt av fordonstillverkaren enligt gällande EU-regler. Om värdet för koldioxidutsläpp saknas i vägtrafikregistret, beräknas fordonsskatten efter skälig grund.

Är det lägre skatt på elbilar?

Hög skatt på alkohol minskar spritförsäljningen. Hög skatt på tobak gör att många väljer att fimpa. 

Och nu ska bilar som inte har något avgasrör beskattas. Kommer det att missgynna elbilsförsäljningen?

Vilka bilar blir skattebefriade 2023?

Detta så länge den inte används i yrkesmässig trafik.

Har bilen du äger 30 år eller mer på nacken så behöver du enligt svensk lag inte längre betala skatt för den, den är alltså skattefri.

Får man 70 tusen om man köper elbil?

 • Utsläppsgräns för att få miljöbonus sänks 50 gram CO2/km till 30 gram CO2/km.
 • Laddhybrider får en korrigering där maxbonus blir 10 000 kr och 5 000 kr som lägst.
 • Elbilar får en sänkt maxbonus från 70 000 kr till 50 000 kr.

Ändringarna som ska träda i kraft den 12 juli 2022 innebär att: bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks. gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 60 gram CO2/km till 50 gram CO2/km.

Tidigare: Förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie omfattar bilar som ställs på första gången i vägtrafikregistret till och med den 30 juni 2018. 

För bilar som ställs på efter den dagen kan det istället vara aktuellt med utbetalning av bonus. Läs mer om bonus här.

Regeringen beslutade den 22 december 2011 att införa en supermiljöbilspremie. Syftet är att försöka öka försäljningen och användningen av nya bilar med låg klimatpåverkan. Supermiljöbilspremien omfattar bilar som ställs på första gången i vägtrafikregistret till och med den 30 juni 2018.

Premien omfattar personbilar med mycket låga utsläpp av växthusgaser, max 50 gram koldioxid per km, vilket sannolikt till största delen kommer att vara laddhybrider och rena elbilar.

Merkostnaden för en sådan bil är uppskattad till mellan 100 000 och 150 000 kronor, bland annat på grund av att batteritekniken fortfarande är dyr. Regeringen införde därför ett bidrag – en premie – om högst 40 000 kronor per bil och har gett Transportstyrelsen i uppdrag att betala ut premien.

Är det billigare att äga en elbil?

Bensinbil, dieselbil, hybridbil eller elbil – vilken är billigast att äga? Det får vi nu svar på! Foto: Glenn Lindberg / Teknikens Värld

Publicerad: 25 okt 2021, kl 15:46Uppdaterad: 25 okt 2021, kl 15:46

Är det lönt att köpa elbil?

De fossildrivna bilarnas tid är snart förbi. Och snart kan elbilen vara billigare i inköp än en motsvarande bensin- eller dieselbil, enligt experterna Di pratat med. Vissa menar att skiftet redan skett, andra pekar ut ett specifikt år. 

Vilka nya bilar har låg skatt?

En kostnad som inte får underskattas är fordonsskatten. Den straffar äldre bilar och bilar som har höga koldioxidutsläpp. Väljer du en miljöbil kan du istället befrias från fordonsskatt under de första fem åren. I juli 2018 infördes nya regler enligt systemet Bonus-Malus. (läs mer här)

Endast elbilar och hybridbilar räknas numera som miljöbilar som har rätt att vara skattebefriade under de första åren. Vad du bör undvika är stora och tunga bensin- eller dieselbilar som drar mycket bränsle per mil.

Det finns vissa undantag för bilar som gör att de kan bli skattebefriade. Fordon som har 30 år eller mer på nacken är befriade från fordonsskatt. Dock får de i så fall inte användas i yrkesmässig trafik.

När lönar det sig att ha elbil?

Ser man till kostnaden mellan att köpa en elbil eller en fossildriven bil är elbilar fortfarande dyrare på marknaden. Trots att elbilar har ett dyrare utgångspris än bilar med förbränningsmotor i nuläget, kan detta komma att sjunka i takt med att tillverkare ställer om sin produktion för elbilar. Dock är det viktigt att ta in alla kostnader som kan tillkomma, hur mycket bilen kostar i drift och en hel del andra aspekter för att ta reda på vad som är det mest kostsamma alternativet för en själv i det långa loppet. Nedan tar vi upp en del av de främsta och mest självklara kostnaderna att ta med i beräkningen före köpet. 

Ditt körmönstret kan ha stor betydelse för vilken bil som är det rätta alternativet för dig. Om du för det mesta i vardagen använder din bil till att köra kortare sträckor och har möjlighet att ladda din elbil med laddstolpe eller laddbox hemma är el elbil eller laddhybrid för det mesta det ekonomiska alternativet. Om du däremot kör en hel del längre sträckor vardagligen och inte har möjlighet till hemmaladdning, kan en bil med förbränningsmotor vara kortsiktigt mer ekonomiskt.

Det finns dieselmotorer och bensindrivna bilar som drar mindre än andra och det kan vara ett alternativ. Har du möjlighet att ladda hemma är en eldriven bil lika bra för en vardag med längre resor och sträckor. Batteri och laddkapacitet för elbilar blir allt bättre med tiden vilket möjliggör längre resor i framtiden. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det för samhället är mer miljövänligt med en eldriven bil och att i det långa loppet är det viktigt att vara med och bidra till att minska koldioxidutsläppen i samhället. En satsning på en eldriven bil är en tryggare investering ur ett samhällsperspektiv. 

När sänks Fordonsskatten?

För att räkna ut fordonsskattens storlek behöver du känna till vad grundbelopp, koldioxidbelopp, miljötillägg och bränsletillägg är.

Grundbeloppet är 360 kronor per år och ska betalas för alla fordon som omfattas av malus.

Koldioxidbeloppet för fordon som tagits i trafik första gången

Vad kostar det att köra 1000 mil med elbil?

Det finns många anledningar att överväga att köpa en elbil nästa gång du ska byta bil. Förutom miljöfördelarna är energisäkerhet, en silkeslen körupplevelsen med omedelbart vridmoment utan dröjsmål och lågt underhåll, en av de bästa egenskaperna hos elbilar. Men vad kostar de egentligen att köra.

Som med bensin- och dieselbilar är vissa elbilar effektivare än andra, och den genomsnittliga elbilen behöver cirka 18,5 kWh el för att driva fordonet i 100km. Det blir 1,85 kWh per mil. Klimat påverkar förbrukningen, precis som med vanliga förbränningsmotorer.

En dieselbil förbrukar i snitt 0,73 L per mil eller 7,3 L per 100km. Det är inte tillverkarnas siffror utan är taget från förbrukningstest som tidningen Teknikens Värld gjort i Sverige.

Varför ta bort miljöbonus?

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2023 att klimatbonusen ska avvecklas. Kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil börjar vara jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil. Styrmedlet har därför bedömts ha uppfyllt syftet att främja marknadsintroduktionen av mer miljövänliga bilar.

Genom ändringarna i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar säkerställs att den som köpte eller beställde en klimatbonusbil innan brytdatumet för bonus den 8 november 2022 ska kunna få sin bonus. När det gäller leasing eller taxiföretag är det vanligt att bilen har beställts av någon annan än den som ställer på bilen för första gången. Därför görs ett undantag för dessa typer av situationer i syfte att säkerställa att den som ställt på bilen kan få bonus på samma sätt som tidigare. För att få bonusen ska den som ställt på bilen efter den 8 november 2022 lämna in en skriftlig ansökan till Transportstyrelsen senast den 31 maj 2024. Ansökan ska också innehålla dokumentation som visar när bilen har köpts eller beställts. Om bilen ställts på den 8 november 2022 eller tidigare ska ingen ansökan lämnas in.

När lönar det sig inte med elbil?

De fossildrivna bilarnas tid är snart förbi. Och snart kan elbilen vara billigare i inköp än en motsvarande bensin- eller dieselbil, enligt experterna Di pratat med. Vissa menar att skiftet redan skett, andra pekar ut ett specifikt år. 

Hur ska alla ha råd med elbil?

Att köpa en elbil kan vara dyrare än att köpa en traditionell bensinbil. Men det är viktigt att förstå att det inte bara är inköpspriset som är högre. Det kan också vara högre kostnader för service och reparationer samt högre försäkringspremier.

Många regeringar erbjuder subventioner och incitament för att främja användningen av elbilar. Detta kan innebära skatteavdrag, momsavdrag eller bidrag vid köp av en elbil. Det är viktigt att undersöka vilka subventioner som finns tillgängliga i din region och se till att dra nytta av dem.

Att låna pengar för att köpa en elbil kan vara en bra idé om du inte har tillräckligt med pengar sparade. Många banker och kreditinstitut erbjuder lån för att köpa elbilar och räntorna kan vara fördelaktiga.

Att hyra eller leasa en elbil kan vara ett billigare alternativ än att köpa en. Hyra kan vara ett bra alternativ om du inte kör mycket och om du vill prova på att ha en elbil innan du köper en. Att leasa en elbil kan också vara en bra idé om du vill byta bil varje några år.

Varför köper inte folk elbilar?

Det gör så ont i mitt hjärta varje gång jag hör någon berätta om hur de har blivit attackerade av “Teslasekten”. Som nu senast händelserna Jan “Flash” Nilsson skrev om i sin krönika på Auto Motor & Sport: “Hatet i diskussionen elbil vs fossilbränsle ökar”

I mars skrev han en krönika “Jag hatar batterier!” där han berättade att han iofs gillar bilar som går på el men hatar batterier. Han har dålig erfarenhet av att ständigt behöva köpa nya startbatterier till sina bilar och även batterier till andra eldrivna prylar. Han skrev att han har “noll förtroende för batterier och sist men inte minst, jag har väldigt många negativa erfarenheter av just batterier”. Han gillade heller inte elmotorsport.

Vilka bilar har 360 kr i skatt?

Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna personbilar. För att räkna ut fordonsskattens storlek behöver man känna till grundbelopp, koldioxidbelopp, miljötillägg och bränsletillägg.

Grundbeloppet är 360 kronor per år och ska betalas för alla fordon som omfattas av malus.