:

Vad är en SRU fil?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en SRU fil?
 2. Hur gör jag en SRU fil?
 3. Hur gör man om pdf till SRU?
 4. Vilka filformat tar Skatteverket emot?
 5. Vad används SRU koder till?
 6. Vad betyder SRU i Fortnox?
 7. Hur skickar man in bilagor till Skatteverket?
 8. Vad är en k4 blankett?
 9. Hur ändrar man format på en fil?
 10. Hur konverterar man en PDF-fil?
 11. Kan man skicka pdf till Skatteverket?
 12. Måste man skickar in bilagor till Skatteverket?
 13. Vad är SRU kod 2?
 14. Är Fortnox pålitligt?
 15. Måste man ha frimärke på brev till Skatteverket?

Vad är en SRU fil?

I Visma Skatt Proffs kan du ställa in att SRU-fil automatiskt ska skapas när du sparar den vanliga skattefilen.

Hur gör jag en SRU fil?

Gamla Edge - Sidan laddas om och all information försvinner när en blankett tas bort

För att använda denna sida så kan ni följa följande flöde:

Hur gör man om pdf till SRU?

Inställningar för SRU

Förutom att ställa in sökvägen mot SRU-filerna, som vi tittade på i föregående avsnitt, så finns det ett antal inställningar till som är viktiga. De inställningar du ser nedan är grundinställningarna vid installation.

Vilka filformat tar Skatteverket emot?

Alla deklarationsuppgifter för Inkomstdeklaration 1 och 2, det vill säga första sidan, bilagor och övriga upplysningar, kan lämnas i e-tjänsten Filöverföring. Deklarationen skrivs sedan under på Mina sidor av kunden, behörig firmatecknare eller deklarationsombud. Läs mer om tjänsten här:

Filerna ska följa det tekniska format som framgår av broschyren Information om filöverföring av Inkomstdeklaration 1 och 2 samt bilagor och fritextbrev till Inkomstdeklaration 1, 2, 3 och 4 (SKV 269).

Vad används SRU koder till?

I våra program BL Bokföring och BL Bokföring Plus kan du importera aktuella SRU-koder genom att klicka på Uppläggning – Kontoplan och knappen mer. Du kan även välja att göra egna SRU-kopplingar genom att klicka på fliken extraupppgifter där du kan fylla i SRU-kod.

När din deklaration är klar kan du i BL Skatt Företag eller BL Skatt Proffs skapa en SRU-fil som du sedan skickar in till Skatteverket.

Vad betyder SRU i Fortnox?

SRU står för standardiserat räkenskapsutdrag och är en fyra- till femsiffrig kod som kopplas till konton i kontoplanen. Koderna används bland annat i skatteprogram samt av Skatteverket för att kunna föra över bokföringsinformation till inkomstdeklarationen.

Skatteverket använder SRU-koder istället för kontonummer. Om du använder dig av BAS kontoplaner har alla konton en SRU-kod men det är inte en obligatoriskt uppgift om du exempelvis lägger upp egna konton. 

Hur skickar man in bilagor till Skatteverket?

Du kan bifoga dokument eller skriva fritt formulerade utredningar till den förhandsifyllda skattedeklarationen endast i vissa undantagsfall.

När du kompletterar din förhandsifyllda skattedeklaration i MinSkatt kan du fylla i alla uppgifter som behövs i de olika deklarationsfaserna. Det räcker att du fyller i uppgifterna i datafälten.

Vad är en k4 blankett?

När du ska deklarera aktieaffärer gjorda i en depå ska du först räkna fram om du gjort en vinst eller förlust. Det beräknar du genom att ta försäljningspriset - omkostnadsbeloppet = vinst eller förlust.

För att räkna fram omkostnadsbeloppet finns två metoder: genomsnittsmetoden och schablonmetoden. Kortfattat kan man säga att genomsnittsmetoden innebär att du skattar för den faktiska vinsten medan schablon­metoden är en beräkning av skatten på ett fiktivt värde. Även om du känner till det verkliga omkostnads­beloppet får du använda schablon­metoden om du vill. Det är förmånligare att använda schablon­metoden om dina aktier har ökat mer än 400 procent i värde.

Vinsten eller förlusten ska du sedan deklarera i något som kallas en K4-blankett. Om du sålt aktier från en depå under året kommer det stå på din deklaration att du ska fylla i en kompletterande K4-blankett. Om du gjort en förlust kan du kvitta den mot de aktier du sålt med vinst under året. När du deklarerar dina aktier brukar detta räknas ut automatiskt av Skatteverket. De har mer information om hur du kvittar förluster mot vinster (Skatteverket).

Hur ändrar man format på en fil?

Klicka på Spara som…. Fönstret Spara bild kommer att visas.

I namnfältet, ändra filändelsen till filformatet du vill konvertera bilden till. Filändelsen är delen av filnamnet efter punkten.

Hur konverterar man en PDF-fil?

Oavsett vilka typer av filer du behöver konvertera är vår online-filkonverterare mer än bara en PDF-filkonverterare. Det är lösningen för alla dina behov av filkonvertering.

Med en gratis provversion av vår PDF-omvandlare online kan du konvertera filer till och från PDF gratis, eller registrera dig för ett av våra medlemskap för obegränsad tillgång till alla verktyg i vår filkonverterare. Du får också obegränsad filstorlek samt möjlighet att ladda upp och konvertera flera filer till PDF samtidigt.

Kan man skicka pdf till Skatteverket?

Skatteverkets blanketter kan du fylla i på din dator eller skriva ut och fylla i för hand.

En ifyllnadsbar pdf-blankett har funktioner där du kan mata in information i fält och sedan spara pdf-blanketten. För att kunna använda dessa funktioner behöver du en pdf-läsare, till exempel Acrobat Reader eller Foxit Reader.

Måste man skickar in bilagor till Skatteverket?

Alla deklarationsuppgifter för Inkomstdeklaration 1 och 2, det vill säga första sidan, bilagor och övriga upplysningar, kan lämnas i e-tjänsten Filöverföring. Deklarationen skrivs sedan under på Mina sidor av kunden, behörig firmatecknare eller deklarationsombud. Läs mer om tjänsten här:

Filerna ska följa det tekniska format som framgår av broschyren Information om filöverföring av Inkomstdeklaration 1 och 2 samt bilagor och fritextbrev till Inkomstdeklaration 1, 2, 3 och 4 (SKV 269).

Vad är SRU kod 2?

SRU står för standardiserat räkenskapsutdrag och är en fyra- till femsiffrig kod som kopplas till konton i kontoplanen. Koderna används bland annat i skatteprogram samt av Skatteverket för att kunna föra över bokföringsinformation till inkomstdeklarationen.

Skatteverket använder SRU-koder istället för kontonummer. Om du använder dig av BAS kontoplaner har alla konton en SRU-kod men det är inte en obligatoriskt uppgift om du exempelvis lägger upp egna konton. 

Är Fortnox pålitligt?

Fortnox är ett svenskt bolag med huvudkontor i Växjö som grundandes 2001 och var den första aktören i Sverige som började med molnbaserad bokföring. Sedan starten har bolaget vuxit markant och idag är Fortnox Sveriges mest använda molnbaserade ekonomisystem online med över 425 000 kunder.

Det finns många fördelar med Fortnox både för den som vill sköta sin bokföring helt själv och för den som vill samarbeta med en redovisningsbyrå. I Fortnox får du ett användarvänligt bokföringsprogram som har allt för att lämna in en komplett årsredovisning i slutet av räkneskapsåret.

Fortnox ligger också i framkant när det kommer till integrationer med kassasystem och webshoppar för att slippa dubbelarbete. Finns det inte hos Fortnox finns det ofta en tredjepartslösning som företaget hjälper till med. Dessutom har Fortnox en bankkoppling till samtliga av de största bankerna i Sverige som gör att du bland annat kan skicka betalningar till dina leverantörer direkt från programmet. Återrapporteringen av in- och utbetalningar sker helt per automatik från ditt bankkonto, vilket gör att du alltid har en uppdaterad bokföring och enkelt kan stämma av företagskontot varje månad.

Sist men inte minst är Fortnox ett välkänt program bland bokföringskonsulter och revisorer. Detta betyder att det är smidigt att få hjälp med sin bokföring vid behov. Om du vill komma igång med ett nytt bolag snabbare erbjuder Fortnox dessutom möjligheten att ta över ett förregisturerat AB via bolagspartner.

Måste man ha frimärke på brev till Skatteverket?

Om du deklarerar efter den 2 maj utan att ha fått anstånd, riskerar du att få betala en förseningsavgift. Om du har fått anstånd till den 16 maj och deklarerar efter det datumet riskerar du också att få betala en förseningsavgift.

Skulle det bli aktuellt med förseningsavgift får du ett "Förslag till beslut om förseningsavgift" skickat till dig. Om du tycker att det är fel av Skatteverket att ta ut förseningsavgift av dig, kan du svara på förslaget och förklara varför.