:

Kan man se vilka som dött?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man se vilka som dött?
 2. Hur får man reda på om en person har dött?
 3. Hur kan man hitta en dödsannons?
 4. Hur hitta personnummer på avliden?
 5. Kan man beställa dödsfallsintyg på nätet?
 6. Kan vem som helst beställa dödsfallsintyg?
 7. Hur hittar man avlidna personer i Sverige?
 8. Hur får man reda på när en begravning äger rum?
 9. Kan man hitta hela personnummer på nätet?
 10. Hur får man reda på någons sista siffror?
 11. Hur snabbt får man dödsfallsintyg?
 12. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 13. Var förvaras avlidna?
 14. Kan man neka någon att komma på en begravning?
 15. Vem är skyldig att ordna begravning?

Kan man se vilka som dött?

Riksarkivets dödsregister innehåller information om människor som har avlidit för länge sedan. I deras register online kan du ta reda på den avlidnes namn, ålder och födelsedatum. Vidare finns information om födelseort samt vem anhöriga är. I registret visas i vissa fall även den avlidnes yrke samt datum för dödsfall och dödsorsaken. Du kan klicka dig vidare till Dödsarkivet här.

Söker du information om avliden person som är din anhörig kan du begära ut en handling från Skatteverket här som visar nuvarande barn samt vem maka eller make är.

Hur får man reda på om en person har dött?

Det är viktigt att du meddelar andra om dödsfallet så snart som möjligt. De närmaste bland familj och anhöriga är allra viktigast. Alla personer som nämns i dödsfallsintygets släktutredning behöver veta om dödsfallet. Berätta också för andra, till exempel övrig släkt, vänner, kolleger och grannar. Om det känns tungt så kan det vara bra att be någon om hjälp.

Beställ dödsfallsintyg själv eller ta hjälp av begravningsbyrå Länk till annan webbplats.

Hur kan man hitta en dödsannons?

Du får veta den avlidnes namn (i vissa fall yrke), ålder eller födelsedatum, hemort, anhörig, ur vilket arkiv originaluppgifterna är hämtade, tidpunkt för dödsfallet och begravningen samt dödsorsaken.

Källan är kyrkans död- och begravningsbok. Dödboken är en i datum kronologisk förteckning över avlidna personer i församlingen. Registret innehåller uppgifter från församlingar i Gotlands, Jämtlands och Västernorrlands län. Observera att en del av församlingarna kan förekomma i mer än ett register.

Hur hitta personnummer på avliden?

Riksarkivets dödsregister innehåller information om människor som har avlidit för länge sedan. I deras register online kan du ta reda på den avlidnes namn, ålder och födelsedatum. Vidare finns information om födelseort samt vem anhöriga är. I registret visas i vissa fall även den avlidnes yrke samt datum för dödsfall och dödsorsaken. Du kan klicka dig vidare till Dödsarkivet här.

Söker du information om avliden person som är din anhörig kan du begära ut en handling från Skatteverket här som visar nuvarande barn samt vem maka eller make är.

Kan man beställa dödsfallsintyg på nätet?

Ett dödsfallsintyg med släktutredning visar datum när en person avled samt vilka personer som är efterlevande till avliden person. Make/maka samt eventuella barn visas i intyget. Om barnen inte längre lever visas information om barnbarn om sådana finns i livet.

Du som är efterlevande kan beställa dödsfallsintyg genom att ringa Skatteverket på 0771-567 567 och säg ”beställa dödsfallsintyg” i talsvaret så kommer du till rätt handläggare.

Kan vem som helst beställa dödsfallsintyg?

Så snart Skatteverket registrerat dödsfallet när de fått in dödsbeviset från läkare, kan vem som helst beställa ett dödsfallsintyg. Intyget behövs för att styrka rätten att hantera den avlidnes ekonomi i kontakt med banker och diverse myndigheter. Finns det flera dödsbodelägare behöver man dessutom en fullmakt från de övriga för att kunna sköta dödsboets olika ärenden.  

Här är några exempel på när ett dödsfallsintyg med släktutredning krävs:

Hur hittar man avlidna personer i Sverige?

De flesta personer som avlidit har möjlighet att få en dödsannons och en minnessida. Genom att söka igenom Sveriges största databaser med dödsannonser så kan du enkelt hitta rätt person. Nedan hittar du de vanligaste alternativen för att söka efter en avliden person.

Fonus minnessidor är en digital tjänst som gör det möjligt för användare att skapa en dedikerad webbsida för en avliden person. På minnessidan kan man lägga upp bilder, videoklipp, minnen och kondoleanser från vänner och familj. Minnessidorna är tillgängliga för allmänheten, vilket gör det enkelt för vänner och familj som inte kunde delta i begravningen att delta i sorgearbetet på distans.

Fonus är ett företag som tillhandahåller begravningstjänster till anhöriga, till som har gått bort. De erbjuder en mängd olika tjänster, inklusive skapandet av personliga minnessidor, till minnen av den älskade och bortgångna.

Fonus minnessidor erbjuder en mängd olika tjänster till dem som sörjer. Fonus skapar personliga minnessidor med minnen och foton som kan delas på sociala medier, tidning eller e-post. Sidorna är utformade för att dela livsberättelsen och arvet efter den älskade med vänner, familj och andra sörjande som kanske inte kan närvara vid deras begravning.

Hur får man reda på när en begravning äger rum?

Det finns endast en sökruta där du kan söka på följande sökord:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Dödsdatum, dödsår
 • Födelsedatum, födelseår

Sökfunktionen ger ett resultat som innehåller sökordet eller något av sökorden. Söker man på t.ex ”Ann” så får du träff på både ”Ann” och ”Anna”.

Kan man hitta hela personnummer på nätet?

Id-kapningar och bedrägerier fortsätter att öka

Internet fick sitt stora genombrott på 90-talet och idag är det nästan svårt att föreställa sig en värld utan dess enkla och snabba tillgång till information. Fördelarna är otaliga men utvecklingen har också medfört konkreta faror för privatpersoner. Flera av dem bottnar i att våra personnummer idag ligger oskyddade och tillgängliga för bedragare.

Hur får man reda på någons sista siffror?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Offentlig handlingUppgifter om personnummer finns i folkbokföringen. Folkbokföringen hanteras av Skatteverket som är en myndighet vilken är skyldig att följa offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär bland annat att du som privatperson har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen). Vissa handlingar kan vara belagda med sekretess vilket utgör ett hinder för att begära ut dessa. Vid folkbokföringen kan uppgifter sekretessbeläggas i vissa fall där personen uppgiften rör skulle lida men i det fall uppgiften skulle komma ut (22 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslag). I normalfallet är detta dock en uppgift som går att begära ut.

Hur snabbt får man dödsfallsintyg?

Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

När någon avlider är det många praktiska frågor som de närstående måste hantera. För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man behöver göra och i vilken ordning. Här har vi samlat det viktigaste du behöver känna till vid dödsfall och vad du behöver ta hand om när det gäller dödsboet efter den avlidne.

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bouppteckning och arvsskifte finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Var förvaras avlidna?

När ett dödsfall inträffar är det inledningsvis sjukvårdshuvudmannen (landsting, kommun eller region) som har ansvaret för den avlidna. Sjukvårdshuvudmannen ansvarar för att ta hand om den avlidna och kontakta de närstående. När någon avlider på sjukhus eller i ett särskilt boende brukar sjukvårdspersonalen göra i ordning kroppen innan de närstående kommer för att ta avsked. När någon avlider i hemmet kan även en närstående göra i ordning den avlidna.

Sjukvårdshuvudmannen ansvarar också för att tillhandahålla en lokal där den avlidna kan förvaras innan begravning. Oftast finns bårhus, patologavdelning eller kylrum i anslutning till sjukhus och sjukhem. Ibland kan den avlidna vara kvar i sin säng i ett nedkylt rum. Vid dödsfall i egen bostad är det vanligt att begravningsbyrån transporterar den avlidna till ett bårhus på uppdrag av sjukvårdshuvudmannen.

Sjukvårdshuvudmannens ansvar upphör när den avlidna hämtas för bisättning. Med bisättning menas att den avlidna görs i ordning, kläs och läggs i en kista. Efter det förs den avlidna från bårhuset till ett bisättningsrum i väntan på begravningsceremonin. Det är huvudman för begravningsverksamheten som ansvarar för att tillhandahålla en bisättningslokal. Ofta samarbetar huvudmän för sjukvård och begravningsverksamhet kring lokaler.

Ibland vill de närstående ha en visning av den avlidna. Det brukar då ske i bisättningsrummet. Bisättning och eventuell visning brukar skötas av begravningsbyrån på uppdrag av de närstående.

Kan man neka någon att komma på en begravning?

Det går inte att bestämma vilka som ska närvara på din egen begravning, men du kan alltid uttrycka din önskan i till exempel Vita Arkivet. Troligtvis kommer de som inte är inbjudna att respektera din önskan om att inte närvara. Om begravningen hålls i Svenska kyrkan går det inte att hindra någon från att delta, utan alla har rätt att komma in i kyrkan/kapellet.

Vem är skyldig att ordna begravning?

När huvudmannen avlider upphör ställföreträdarskapet automatiskt. Möjligheterna för ställföreträdaren att ta ut pengar från huvudmannens konto är därmed stängda. Räkningar för hyra, skatter, begravning kan behöva betalas under tiden fram till dess anhöriga påträffats. Den f.d. ställföreträdaren ska då överlämna dödsboets räkningar till banken, som kan göra utbetalningar från konto som har tillhört den avlidne. Meddela överförmyndaren att huvudmannen har avlidit och vem som är företrädare för dödsboet. Om det behövs, meddela också anhöriga till huvudmannen. Utan dröjsmål efter uppdragets upphörande ska den f.d. ställföreträdaren till dödsboet överlämna de tillgångar som förvaltats.

Den f.d. ställföreträdaren ska vårda den avlidnes egendom till dess att egendomen kan överlämnas till dödsbodelägarna. Under den tiden kan den f.d. ställföreträdaren endast vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att bibehålla egendomen. Anträffas inte de anhöriga bör anmälan göras till överförmyndaren så att det kan förordnas god man för bortavarande.