:

Hur vet jag när jag ska göra bokslut?

Innehållsförteckning:

 1. Hur vet jag när jag ska göra bokslut?
 2. När kommer bokslut på alla bolag?
 3. När ska årsredovisningen vara klar?
 4. Vad är Bokslutsdatum?
 5. Kan man göra bokslut själv?
 6. Måste alla företag göra bokslut?
 7. Hur vet man att det går bra för ett företag?
 8. När ska bokslutet vara inne 2023?
 9. Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?
 10. Hur ofta bokslut?
 11. Hur många timmar tar ett bokslut?
 12. Vad händer om man inte gör bokslut?
 13. Är 50% soliditet bra?
 14. Hur ser man om ett bolag går dåligt?
 15. När får man besked om skatteåterbäring 2023?

Hur vet jag när jag ska göra bokslut?

Alla företag är skyldiga att upprätta ett årsbokslut vid räkenskapsårets slut. Bolagsformen och storleken på företaget styr enligt vilket regelverk årsbokslutet ska upprättas samt om en årsredovisning ska göras eller inte.

Tips! Om du ska upprätta ett förenklat årsbokslut kan du läsa vår guide här »

När kommer bokslut på alla bolag?

Alla aktiebolag ska för varje räkenskapsår upprätta och skicka sin årsredovisning och, när så krävs, även revisionsberättelsen till Bolagsverket. Detta gäller oavsett om företaget har drivit verksamhet eller varit vilande.

Årsredovisningen och, när så krävs, även revisionsberättelsen ska ha kommit in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Om inte handlingarna kommer in i tid kan aktiebolaget få betala en förseningsavgift till Bolagsverket. Här ser du några exempel på sista inlämningsdag som gäller de vanligaste räkenskapsåren:

När ska årsredovisningen vara klar?

Under tiden som Voitto arbetar med ditt bokslut kan du få uppgifter gällande saker som vi måste få för att kunna komma vidare med årsbokslutet. Alla uppgifter har ett datum för när de måste vara gjorda. Det är viktigt att du gör dessa uppgifter i tid innan det sista datumet – gärna så snabbt som möjligt.

Ofta rör det sig om information som vi måste ha för att kunna komma vidare. Om vi inte får in detta i tid kommer vi inte att kunna göra ditt bokslut alternativt kan vi komma att bli tvungna att debitera för tiden vi lägger ned gällande saker vi får in sent. Det samma gäller även för information som vi efterfrågar via meddelanden.

Både för inkomstdeklaration och årsredovisning gäller olika inlämningsdatum beroende på om man lämnar in på papper eller digitalt. På Voitto arbetar vi främst digitalt och uppmanar dig att lämna in digitalt. Förutom att det är smidigare och säkrare har du längre tid på dig att lämna in.

Vad är Bokslutsdatum?

Alla företag ska varje år göra ett bokslut. Men vad innebär det egentligen? Vi reder ut begreppet och ger dig svar på tre vanliga och viktiga frågor. 

Alla företag, både enskilda firmor och aktiebolag, ska efter ett räkenskapsår göra ett bokslut. Det är en sammanställning av bokföringen, det vill säga de affärshändelser som bokförts under året, det som berättar hur det gått för företaget och hur ekonomin ser ut vid räkenskapsårets slut. Det är sedan bokslutet som ligger till grund för hur mycket skatt företaget ska betala. 

Kan man göra bokslut själv?

på högst tre miljoner kronor får upprätta ett förenklat årsbokslut enligt det så kallade K1-regelverket. Om omsättningen är högre måste du upprätta ett vanligt årsbokslut.

Måste alla företag göra bokslut?

Då var det dags igen. Dags för julklappar. Nytt år. Och för många som är egenföretagare: bokföringsstress. Stressen över att du inte hunnit göra det tidigare, och att du egentligen inte har tid för att göra det nu heller, när det är jul och allt.

Men ta det lugnt! Bokslutet behöver inte vara klart 1 januari. Är ditt räkenskapsår likadant som ett vanligt år, det vill säga tar slut 31/12, behöver ditt bokslut inte vara klart den 1 januari utan du kan med gott samvete ta sovmorgon på nyårsdagen.

När bokslutet skall vara klart beror på vilken bolagsform du har, men för en enskild firma är det i samband med deklarationen som gäller. Har du ett aktiebolag brukar du behöva lämna in det till bolagsverket först 7 månader efter årsskiftet. Vilka viktiga datum som gäller för just dig kan du se i skatteverkets kalender för företag.

När räkenskapsåret är slut behöver årets bokföring sammanställas för att ge en rättvisande bild över hur det har gått för företaget. Detta kallas bokslut. Ditt bokslut blir ett underlag för beslut om hur du ska ta ditt företag vidare. Det mynnar också ut i rapporter som måste skickas in till berörda myndigheter, till exempel Skatteverket och bolagsverket.

Bokslutet måste vara i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. En årsredovisning är mer omfattande och skickas till Bolagsverket där den blir en offentlig handling. Läs mer nedan om vad som gäller för din bolagsform.

Hur vet man att det går bra för ett företag?

Sommaren innebär högtryck för Bolagsverkets registeravdelning. Senast den 31 juli 2017 måste aktiebolag med räkenskapsår som avslutas sista december lämna in sina räkenskapsluntor.

Det här är förstås godis för många – inte minst medier som Breakit – som vill kolla upp hur det går för ett visst bolag. Vi ringde Christina Hegg, revisor på EY, för att fråga vad alla krångliga uttryck egentligen betyder.

När ska bokslutet vara inne 2023?

För aktiebolag finns det två olika datumguider, en för mindre företag med upp till 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms och en för större företag med mer än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms.

Mindre företag »

Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?

Alla företag ska varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. Bokslutet kan vara antingen i form av en årsredovisning, ett årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut. Reglerna skiljer sig åt mellan olika företagsformer, men även storleken på verksamheten har betydelse.

En årsredovisning är en offentlig sammanställning av ett företags räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. En årsredovisning ska bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Om årsredovisningen gäller ett större företag ska även en kassaflödesanalys ingå. 

Hur ofta bokslut?

Har du som väldigt många andra företagare kalenderåret som räkenskapsår? Det börjar dra ihop sig inför årsbokslut – här är 5 saker du INTE får glömma!

Sedan några år tillbaka får aktiebolag ha vilken månad som helst på året som bokslutsmånad, men de flesta företag har fortfarande den 31 december. Det är nu du som företagare får möjlighet att mäta din verksamhet mer noggrant än under resten av året. Många jobbar förstås med bokslutet under året också. Driver du en annan företagsform än aktiebolag, till exempel en enskild firma, behöver du också göra en form av årsbokslut som underlag till din inkomstdeklaration.

Hur många timmar tar ett bokslut?

Jag debiterar 550 kr per timme plus moms och eventuell frakt (se Hur funkar det?). Det är samma timpris för t ex deklarationen och årsredovisningen som för bokföringen. Jag tar betalt per timme eftersom det blir mest rättvist, både för dig och mig.

Din faktiska kostnad beror till största delen på antalet verifikationer (kund- och leverantörsfakturor, in- och utbetalningar etc), och varierar oftast lite från månad till månad eftersom antalet verifikationer brukar variera. I början av året brukar kostnaden öka tillfälligt, eftersom bokslut och deklaration innebär en del extra arbete.

Vad händer om man inte gör bokslut?

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som visar hur stor andel av företagets totala tillgångar som finansierats med hjälp av eget kapital. Analys och tolkning av det finansiella nyckeltalet soliditet syftar till att bedöma ett företags betalningsförmåga på lång sikt. Man brukar använda begreppet soliditet för att visa hur stor andel av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital.

En huvudregel är att ju större andel eget kapital som finansierar företaget, desto högre och bättre är soliditeten. En soliditet på 100 % innebär finansiering med enbart eget kapital och en soliditet på 0 % innebär att det inte finns något eget kapital alls. En hög soliditet innebär låg finansiell risk medan en låg soliditet kan innebära hög risk för verksamheten. Man brukar definiera en hög soliditet som ”god soliditet” och låg soliditet som ”dålig soliditet”.

Resultatet bör jämföras med branschstandard, då denna anger vilken relation mellan eget kapital och totalt kapital som anses vara standard inom den bransch företaget verkar i.

Det finns flera sätt att mäta ett företags soliditet. Nedanstående formel för soliditet är den mest vanliga:

Är 50% soliditet bra?

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som visar hur stor andel av företagets totala tillgångar som finansierats med hjälp av eget kapital. Analys och tolkning av det finansiella nyckeltalet soliditet syftar till att bedöma ett företags betalningsförmåga på lång sikt. Man brukar använda begreppet soliditet för att visa hur stor andel av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital.

En huvudregel är att ju större andel eget kapital som finansierar företaget, desto högre och bättre är soliditeten. En soliditet på 100 % innebär finansiering med enbart eget kapital och en soliditet på 0 % innebär att det inte finns något eget kapital alls. En hög soliditet innebär låg finansiell risk medan en låg soliditet kan innebära hög risk för verksamheten. Man brukar definiera en hög soliditet som ”god soliditet” och låg soliditet som ”dålig soliditet”.

Resultatet bör jämföras med branschstandard, då denna anger vilken relation mellan eget kapital och totalt kapital som anses vara standard inom den bransch företaget verkar i.

Det finns flera sätt att mäta ett företags soliditet. Nedanstående formel för soliditet är den mest vanliga:

Hur ser man om ett bolag går dåligt?

Vi på ViPo Säkerhetstjänster arbetar för att öka medvetenheten rörande IT-brott och försvåra processen avsevärt för de kriminella. Kreditbedrägeri drabbar nämligen idag ca 6000 svenskar, men endast 1% av brotten utreds.

Brottsvinsterna vid bedrägerier är mycket stora för de kriminella, därför är ViPo's mål att hålla våra kunder skyddade samtidigt som bedragarna lämnas lottlösa.

När får man besked om skatteåterbäring 2023?

Det som främst avgör när skatteåterbäringen betalas ut är hur deklarationen har lämnats in samt om du gjort några ändringar i den eller inte. Efter att deklarationen har lämnats in granskas och registreras den av Skatteverket varpå ett besked skickas ut som påvisar slutgiltig skatt. Därefter betalas pengarna ut.

Med skatteåterbäring menas att en person har betalat in för mycket skatt under året, vilket visas på inkomstdeklarationen, och att Skatteverket därmed kommer att återbetala överstigande belopp. Personer som kommer att ”få tillbaka på skatten” kommer alltså att få skatteåterbäring.