:

Vad heter aktiebolag i Danmark?

Innehållsförteckning:

 1. Vad heter aktiebolag i Danmark?
 2. Vad heter alla bolag i Danmark?
 3. Varför aktiebolag istället för enskild firma?
 4. Vad står APS för i Danmark?
 5. Vilka aktiebolag finns det?
 6. Vad är ett danskt CVR nummer?
 7. Vad menas med CVR?
 8. Vad är nackdelen med aktiebolag?
 9. Vad menas med 3 12 regeln?
 10. Vad gör Danmark rikt?
 11. Vilka länder ingår i Danmark?
 12. Hur mycket pengar måste det finnas i ett aktiebolag?
 13. Vad kostar det att ha ett aktiebolag?
 14. Är CVR och VAT samma sak?
 15. Måste man ha VAT-nummer?

Vad heter aktiebolag i Danmark?

Ett aktiebolag kännetecknas i Sverige av att ägarna har ett begränsat ansvar för bolagets verksamhet. En aktieägare riskerar i princip bara sitt inbetalda kapital och är i övrigt skyddad. Detta skall dock inte förväxlas med styrelseledamöter och VD, som har ett långtgående ansvar för bolagets verksamhet, såväl civilrättsligt gentemot bolaget och (under vissa ytterligare förutsättningar) gentemot aktieägare och andra tredje män, som straffrättsligt om de skulle begå brott i bolaget. Ett aktiebolag skiljer också sig från andra bolagsformer, då det saknar internt ägarskap (därav aktier). Med det menas att även om ägare eller andelsägare i aktiebolaget kan arbeta inom bolaget, som anställda eller kontrakterade, så är de när de agerar i egenskap av ägare alltid utomstående bolaget.[1]

I anglosaxiska länder finns det ett antal olika typer av aktiebolag, varav vissa har begränsat ansvar (limited liability), medan andra har obegränsat ansvar (unlimited liability). I dessa länder existerar också termen "Incorporation" (förkortat Inc.), som visserligen kan hänvisa till andra former av organisation än aktiebolag, men oftast innefattar aktiebolag, och i detta fall innebär att aktiebolaget helt saknar personlig koppling till ägare, vilket innebär att det med enkelhet kan byta ägare. En exakt motsvarighet av detta ord finns inte i Svensk lag, och saknar således juridisk mening i Sverige.

Ett aktiebolag styrs av tre beslutande organ på olika nivåer, nämligen bolagsstämman, styrelsen och - i förekommande fall - verkställande direktören. Till dessa tre bolagsorgan kommer i många bolag ett fjärde kontrollerande organ, nämligen revisorerna.

Vad heter alla bolag i Danmark?

Du kan välja mellan olika företagsformer när du startar företag i Danmark. Skillnaderna visar sig bland annat i antalet ägare, krav på kapital och hur ansvarsfördelningen ser ut. Du kan ändra företagets form senare, om det skulle visa sig att en annan variant passar bättre. I stora drag liknar de danska företagsformerna de svenska.

Läs mer i vår artikel: Val av företagsform

I Danmark är det Erhvervsstyrelsen som har hand om företagsregistrering. Där ska alla företag grundregistreras. Det sker i CVR-registret, "Det Centrale Virksomhedsregister", som är den danska statens register för företagsupplysningar.

Varför aktiebolag istället för enskild firma?

Att ha en enskild firma är kanske det lättaste valet du kan göra när du ska starta en småskalig verksamhet. Om du väljer att ha en enskild firma finns det ett par saker som är extra viktiga att du känner till:

 • I en enskild firma separeras inte din privata ekonomi från företagets. Det betyder att du kan bli personligen betalningsskyldig för skulder i företaget. 
 • Du behöver inte gå in med ett eget kapital för att du ska kunna starta en enskild firma. Vem som helst kan starta en och det är en process som går snabbt att utföra. 

Vad står APS för i Danmark?

Du har två huvudsakliga bolagsalternativ in Denmark — ett Aktieselskab (A/S) eller Anpartsselskab (ApS). A/S har likheter med ett publikt aktiebolag, medan ApS är motsvarigheten till ett aktiebolag. Båda är relativt snabba och informella att starta. De flesta företag väljer emellertid att starta ett ApS.

Att välja mellan de två beror på storleken på ditt företag och förväntade nivå av aktiviteter i Danmark. Stora företag väljer ofta ett A/S eftersom dessa dotterbolag noteras på Köpenhamnsbörsen. Att starta den här typen av företag tar mer tid och resurser.

Små och medelstora företag väljer oftast ApS. Dessa är vanligtvis dotterbolag till multinationella företag.

Vilka aktiebolag finns det?

 kan du starta själv eller ihop med en eller flera personer. Om du startar ett aktiebolag måste du ha ett aktiekapital på minst 25 000 kronor. Du betalar in aktiekapitalet på ett särskilt bankkonto. Du får använda halva aktiekapitalet för att köpa tillgångar som kommer att finnas kvar i företaget.  

Aktiekapitalet är normalt ditt enda ekonomiska ansvar, alltså vad du kan behöva betala om bolaget har skulder

 kan passa dig som ska starta ett företag ensam. Du måste inte ha något kapital för att få starta företaget, men du är personligen ansvarig för företaget och de skulder som företaget kan få. Det finns alltså inte någon tydlig gräns mellan din personliga ekonomi och företagets. 

Vad är ett danskt CVR nummer?

Virksomheder, foreninger, fonde og offentlige myndigheder mv. (juridiske enheder) tildeles CVR-numre.

Et CVR-nummer er et otte-cifret nummer, der entydigt identificerer en juridisk enhed. CVR-numre er således for virksomheder, hvad et CPR-nummer er for personer.

Nogle virksomhedsformer (frivillig forening og personligt ejet mindre virksomhed) kan man registrere, selvom man ikke har pligt til det, men fordi man har brug for et CVR-nummer til fx at:

Vad menas med CVR?

Följande bild presenterar de mest använda betydelserna av CVR. Du kan ner bildfilen i PNG-format för offline användning eller skicka det till dina vänner via e-post.Om du är webbansvarig för icke-kommersiell webbplats, var god och publicera bilden av CVR-definitioner på din webbplats.

Vad är nackdelen med aktiebolag?

Aktiebolag, ofta förkortat till AB, är en väldigt vanlig bolagsform i Sverige. Det finns två olika typer av aktiebolag, publika och privata. Publika aktiebolag kan erbjuda aktier på den öppna marknaden(köpas och säljas exempelvis på Stockholmsbörsen) vilket privata aktiebolag inte kan göra. Detta gör att publika aktiebolag har en viss fördel när det kommer till hur företaget ska finansieras då de kan vända sig till allmänheten för att sälja aktier i bolaget. När aktiebolaget startas ska grundarna själva välja om bolaget ska vara publikt eller privat, detta kan dock ändras även när företaget är igång efter beslut av bolagsstämman. Att ett aktiebolag är publikt ska alltid framgå av bolagets namn, det vanligaste är beteckningen ”publ” i slutet av namnet.

I samband med registrering hos Bolagsverket blir aktiebolaget en egen juridisk person. Det innebär bland annat att bolaget har möjlighet att ingå avtal, att det kan förvärva rättigheter och skyldigheter samt skulder och tillgångar. Det är alltså inte du som privatperson som ådrar dig dessa förpliktelser utan bolaget.

Vad menas med 3 12 regeln?

3:12-reglerna är skatteregler som gäller för dig som är delägare i ett fåmansbolag. Alltså dig som driver ett företag som maximalt ägs av fyra personer. Du som har kvalificerade aktier i detta fåmansbolag omfattas av dessa 3:12-reglerna.

Dags att deklarera? Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier i fåmansföretag ska deklareras på din K10-blankett: Hur fungerar K10-blanketten – skaffa överblicken du behöver

Vad gör Danmark rikt?

Skatt och utdelning från två av världens finaste företag, nämligen Novo Nordisk och Mearsk, mindre konjunkturkännslig industri inom jordbruk som inte behöver sparka 25% av arbetskraften var tionde år, ett utmärkt lärlingssystem där man lär sig jobben på riktigt när man jobbar sida vid sida med proffs, en flexibel arbetsmarknaden utan så stort fokus på t.ex turordning, där man lättare rör sig mellan jobb istället för att bitter och omotiverad hänga kvar, flexibel hyresmarknad där människor inte står i kö 30år för en subventionerad lgh, i Danmark kan "young professional" hitta en lya relativt snabbt och därför söka och tacka ja till nya bättre jobb, i Sverige klamrar man sig fast i sin fittiga etta oavsett vad. Easy come easy go alltså båda jobb o boende. Sist men inte minst en ansvarsfull invandringspolitik och lägre bistånd har sett till att pengarna blir kvar i landet samt hindrat antisocialt beteende att gro.

Kort och gott, Danmark är mer världslig, flexibelt, framtidsfokuserat och redo för 2000-talet. Sverige är sossigt, stelt och bakåtsträvande, redo för 70-talet.

Vilka länder ingår i Danmark?

Att starta aktiebolag är både enkelt och utmanande – många har tusen frågor när de ligger i startgroparna. Här får du svar på några av de viktigaste!

I mitt jobb som revisor möter jag både erfarna företagsledare och nybakade företagare som är hungriga och vill framåt snabbt. När du står inför att starta aktiebolag finns många frågor att ta ställning till och regler att hålla reda på. Det allra bästa är förstås om du gör rätt redan från början – här ger jag dig några tips på vägen. 

Hur mycket pengar måste det finnas i ett aktiebolag?

Att starta aktiebolag är både enkelt och utmanande – många har tusen frågor när de ligger i startgroparna. Här får du svar på några av de viktigaste!

I mitt jobb som revisor möter jag både erfarna företagsledare och nybakade företagare som är hungriga och vill framåt snabbt. När du står inför att starta aktiebolag finns många frågor att ta ställning till och regler att hålla reda på. Det allra bästa är förstås om du gör rätt redan från början – här ger jag dig några tips på vägen. 

Vad kostar det att ha ett aktiebolag?

Traditionellt sett har enskild firma varit den mest naturliga bolagsformen att börja med för nya entreprenörer. Men idag väljer allt flera att starta med ett aktiebolag eller AB då staten har sänkt kravet för aktiekapital för att komma i gång. Från årsskiftet sänktes det från 50 000 kr till 25 000 kr. Och med tanke på fördelarna, i huvudsak skattemässigt väljer allt fler denna företagsform. Men fördelarna är inte bara ekonomiska, men också strukturella.

  I ett aktiebolag kan du ha rollen som aktieägare, arbetsgivare och anställd. Det ger möjligheten att anpassa beslut efter varje tillfälle och ger därmed mer flexibilitet.

Är CVR och VAT samma sak?

Ett företaget utan en dansk adress eller fast driftställe i Danmark ska registreras i Erhvervsstyrelsens CVR-register som "anden udenlandsk virksomhed", som det heter i Danmark. CVR står för "Det centrale virkosmhedsregister" och innehåller grundläggande upplysningar om företag i Danmark.

För att registreras i CVR ska du skicka in blankett "40.110" (engelsk version "40.112"). Bifoga relevant dokumentation för ditt företags momsnummer i Sverige; antingen kopia av företagets momsregistrering i Sverige eller kopia av ägarens pass eller annat ID. Erhvervsstyrelsen skickar därefter registeringsbeviset till ditt företags svenska adress.

Utländska utsända medarbetare och utländska egna företagare som arbetar i Danmark ska registreras i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Registreringen ska göras digitalt på Virk.dk/rut. Här ska företaget till exempel lämna upplysningar om det arbete som ska utföras i Danmark och de medarbetare som sänds ut i förbindelse med att arbetet utförs. Registreringen måste ske senast när arbetet påbörjas. Ändringar ska inrapporteras senast nästkommande vardag efter det att de skett.

Företag ska momsregistreras i Danmark från första krona (salg) - det gäller också för danska medborgare som är bosatta i Sverige. Däremot gäller detta inte om det svenska företaget enbart säljer till momsregistrerade företag i Danmark (business to business). Då omfattas företaget av omvänd betalningsskyldighet, så kallad "omvendt betalingspligt". Vid alla andra tillfällen ska momsen beräknas efter danska regler.

Läs mer om moms för företag i vår artikel Momsregistrering i Danmark

Måste man ha VAT-nummer?

Svenska momsregistreringsnummer är alltid uppbyggt på samma sätt, på så vis kan du enkelt känna igen numret på en faktura. Ett VAT-nummer får aldrig innehålla bindestreck, punkter eller mellanslag mellan tecknen, utan ska skrivas i obruten följd för att vara godkänt.