:

Vad innebär att gifta sig borgerligt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär att gifta sig borgerligt?
 2. Hur mycket kostar det att gifta sig borgerligt?
 3. Hur gör man en borgerlig vigsel?
 4. Hur många vittnen får man ha vid borgerlig vigsel?
 5. Har man brudbukett vid borgerlig vigsel?
 6. Kan man gifta sig utan hindersprövning?
 7. Hur lång tid tar det att gifta sig borgerligt?
 8. Måste man ha ringar när man gifter sig borgerligt?
 9. Måste man ha ring vid borgerlig vigsel?
 10. Måste man ha egna vittnen vid borgerlig vigsel?
 11. Hur länge håller borgerlig vigsel?
 12. Måste man ha ringar vid borgerlig vigsel?
 13. Vad kostar en hindersprövning?
 14. Vilka får man inte gifta sig med?
 15. Måste man ha hindersprövning?

Vad innebär att gifta sig borgerligt?

Skill­na­den mellan kyrk­lig och bor­ger­lig vigsel är främst att vig­sel­för­rät­ta­ren är knuten till kyrkan al­ter­na­tivt är fri­ståen­de från kyrkan och därmed bor­ger­lig. Ett kyrk­ligt bröl­lop har dess­utom re­li­giö­sa inslag och har ofta en lite mer om­fat­tan­de ce­re­mo­ni. 

Ett bor­ger­ligt bröl­lop brukar hållas i stads­hu­set eller råd­hu­set men kan också ske på annan plats. Det går i regel inte att ha ett bor­ger­ligt bröl­lop i kyrkan. 

En bor­ger­lig vigsel är helt utan re­li­giö­sa inslag. Vig­sel­för­rät­ta­re är ofta en po­li­ti­ker eller tjäns­te­man från kom­mu­nen men kan också vara en annan person. 

Idag är det van­ligt med brud­klän­ning, brud­bu­kett, tärnor och bröl­lops­fest också vid ett borg­ligt bröl­lop. Hi­sto­riskt har bor­ger­lig vigsel varit en snabb och enkel ce­re­mo­ni ofta utan gäster. Nu kan ett bor­ger­ligt bröl­lop vara lika stor­sla­get som ett kyrk­ligt bröl­lop.

En del väljer fort­fa­ran­de den enkla­re va­ri­an­ten med var­dag­lig kläd­sel och bara den närms­ta fa­mil­jen på plats. Ringar be­hö­ver inte heller ut­by­tas. Det är också möj­ligt att gifta sig helt utan an­hö­ri­ga med per­so­nal från stads­hu­set som vitt­nen. 

Så här går det ofta till för vigsel vid bor­ger­ligt bröl­lop.

 • Boka tid för vigsel i stads­hu­set eller direkt med vig­sel­för­rät­ta­re för bröl­lop på annan plats
 • Ansök om hin­der­s­pröv­ning hos Skat­te­ver­ket
 • Hur mycket kostar det att gifta sig borgerligt?

  För att kunna boka behöver ni ha giltig hindersprövning och vigselintyg. Hindersprövning och vigselintyg beställer ni hos Skatteverket. Handlingarna kan ta några veckor att få. Läs mer om vad ni ska tänka på innan ni bokar vigsel, till exempel hur ni beställer hindersprövning och intyg om vigsel. 

  Våra vigslar sker i Rådhusets vigselrum, men ni kan också hitta en egen plats för er vigsel. Vigseln kan bokas in tidigast fyra månader och senast två veckor innan önskat datum.

  Vid vigsel i Rådhuset kan upp till 20 personer närvara under ceremonin. Detta inkluderar vigselförrättaren, paret och de två vittnena

  Ni bokar vigsel via e-tjänst. För att använda e-tjänsten borgerlig vigsel måste ni ha en e-legitimation, som exempelvis bank-ID eller mobilt bank-ID. På webbplatsen e-legitimation.se kan ni läsa mer om e-legitimation och hur ni skaffar den. 

  Hur gör man en borgerlig vigsel?

  Borgerlig vigsel är rättsligt bindande utan några religiösa inslag. Många par som har olika religioner eller som inte är religiösa väljer att gifta sig borgerligt. Borgerlig vigsel innebär att ni vigs inför en vigselförrättare som länsstyrelsen har förordnat.

  Dags för bröllop – stort grattis – och nu är det dags att planera den stora dagen. Kanske är en borgerlig vigsel som är ett lika självklart val för dig som ringande kyrkklockor på bröllopsdagen är för någon annan. Gift er i hemlighet med lånade vittnen. Eller varför inte i det fria, vid havet, vid ett skogsbryn eller bredvid en fyr med ett drömskt novemberljus. Alternativen är många och ni har möjlighet att skapa ett bröllop med så mycket personlighet och karaktär som ni önskar.

  Hur många vittnen får man ha vid borgerlig vigsel?

  TEXT MOA ASKENGREN   FOTO STOCKHOLMS STAD/YANAN LI, LINDA AHLGREN Har ni inte kunnat bestämma er för kyrkklockor eller borgerlig vigsel? Kanske har du och din partner olika livsåskådningar. Ni kanske kommer från olika kulturer? Ni kanske är ateister, eller har olika religioner? Då kan en borgerlig vigsel vara ett bra mellanting, ingen behöver offra sin personliga tro och ceremonin kan bli en underbar dröm.

  » Klicka här för att boka tid för borgerlig vigsel i Stockholms Stadshus eller privat på annan plats

  Har man brudbukett vid borgerlig vigsel?

  Barnvakt Så låt de små barnen vara hos barnvakt den där timmen i kyrkan. Det mår både barnen, föräldrarna, brudparet och gästerna bäst av. För nog trivs de minsta bäst när de inte blir ständigt tystade. Tillbaka till innehåll

  Barn på bröllopsfest Javisst, det går ofta alldeles utmärkt. Om det står angivet på inbjudan. Står det Lars och Lena Larsson, ja då betyder det Lars och Lena. Inte Lars och Lena med barn. Har man ingen barnvakt så ringer man inte och frågar om de barnen kan följa med, nej man ringer och tackar nej. Det kan vara så att de inte ville ha barn med, då kan det bli svårt att neka den som frågar. Så kan värdparet säga "ta med barnen"! Tillbaka till innehåll

  Kan man gifta sig utan hindersprövning?

  När ett dödsfall inträffar är det inledningsvis sjukvårdshuvudmannen (landsting, kommun eller region) som har ansvaret för den avlidna. Sjukvårdshuvudmannen ansvarar för att ta hand om den avlidna och kontakta de närstående. När någon avlider på sjukhus eller i ett särskilt boende brukar sjukvårdspersonalen göra i ordning kroppen innan de närstående kommer för att ta avsked. När någon avlider i hemmet kan även en närstående göra i ordning den avlidna.

  Sjukvårdshuvudmannen ansvarar också för att tillhandahålla en lokal där den avlidna kan förvaras innan begravning. Oftast finns bårhus, patologavdelning eller kylrum i anslutning till sjukhus och sjukhem. Ibland kan den avlidna vara kvar i sin säng i ett nedkylt rum. Vid dödsfall i egen bostad är det vanligt att begravningsbyrån transporterar den avlidna till ett bårhus på uppdrag av sjukvårdshuvudmannen.

  Sjukvårdshuvudmannens ansvar upphör när den avlidna hämtas för bisättning. Med bisättning menas att den avlidna görs i ordning, kläs och läggs i en kista. Efter det förs den avlidna från bårhuset till ett bisättningsrum i väntan på begravningsceremonin. Det är huvudman för begravningsverksamheten som ansvarar för att tillhandahålla en bisättningslokal. Ofta samarbetar huvudmän för sjukvård och begravningsverksamhet kring lokaler.

  Ibland vill de närstående ha en visning av den avlidna. Det brukar då ske i bisättningsrummet. Bisättning och eventuell visning brukar skötas av begravningsbyrån på uppdrag av de närstående.

  Hur lång tid tar det att gifta sig borgerligt?

  TEXT MOA ASKENGREN   FOTO STOCKHOLMS STAD/YANAN LI, LINDA AHLGREN Har ni inte kunnat bestämma er för kyrkklockor eller borgerlig vigsel? Kanske har du och din partner olika livsåskådningar. Ni kanske kommer från olika kulturer? Ni kanske är ateister, eller har olika religioner? Då kan en borgerlig vigsel vara ett bra mellanting, ingen behöver offra sin personliga tro och ceremonin kan bli en underbar dröm.

  » Klicka här för att boka tid för borgerlig vigsel i Stockholms Stadshus eller privat på annan plats

  Måste man ha ringar när man gifter sig borgerligt?

  Den borgerliga vigselakten tar mindre än en halv minut. Vigselförrättaren frågar kort och gott:

  ”Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Tar alltså du Evert Malm denna Anna Lund. till din hustru?” (mannen svarar: Ja) ”Tar du Anna Lund denna Evert Malm. till din man?” (kvinnan svarar: Ja) ”Jag förklarar er för äkta makar.”

  Måste man ha ring vid borgerlig vigsel?

  

  Om ni inte är särskilt religiösa är kanske en borgerlig vigsel någonting för er eftersom den inte utförs i kyrkan. Läs om vad som krävs för en borgerlig vigsel och vad det kostar?

  Måste man ha egna vittnen vid borgerlig vigsel?

  Alla som vill viga sig i Sverige behöver ansöka om en hindersprövning. Det är Skatteverket som gör hindersprövningar. De undersöker bland annat:

  Efter att Skatteverket har godkänt hindersprövningen får ni två intyg hem i brevlådan: ett om hindersprövningen och ett vigselintyg.

  Hur länge håller borgerlig vigsel?

  TEXT MOA ASKENGREN   FOTO STOCKHOLMS STAD/YANAN LI, LINDA AHLGREN Har ni inte kunnat bestämma er för kyrkklockor eller borgerlig vigsel? Kanske har du och din partner olika livsåskådningar. Ni kanske kommer från olika kulturer? Ni kanske är ateister, eller har olika religioner? Då kan en borgerlig vigsel vara ett bra mellanting, ingen behöver offra sin personliga tro och ceremonin kan bli en underbar dröm.

  » Klicka här för att boka tid för borgerlig vigsel i Stockholms Stadshus eller privat på annan plats

  Måste man ha ringar vid borgerlig vigsel?

  Den borgerliga vigselakten tar mindre än en halv minut. Vigselförrättaren frågar kort och gott:

  ”Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Tar alltså du Evert Malm denna Anna Lund. till din hustru?” (mannen svarar: Ja) ”Tar du Anna Lund denna Evert Malm. till din man?” (kvinnan svarar: Ja) ”Jag förklarar er för äkta makar.”

  Vad kostar en hindersprövning?

  Den som planerar att gifta sig i sommar gör klokt i att ansöka om hindersprövning redan nu. Det kostar ingenting och görs hos Skatteverket. Handläggningstiden är normalt två veckor, men kan bli längre om många söker samtidigt. Intyget om hindersprövning är giltigt i fyra månader.

  – Antalet hindersprövningar har ökat kraftigt i vår. Det är nästan 35 procent fler som sökt hindersprövning i april i år jämfört med april i fjol. Många flyttade fram sina bröllop under pandemin, och nu verkar det finnas en uppdämd längtan att gifta sig, säger Vjera Catovic, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

  Vilka får man inte gifta sig med?

  Ifråga om äktenskapets utformning och betydelse är endast litet känt från tiden före Sveriges kristnande, eftersom källorna är få och osäkra.

  Under medeltiden var äktenskapet till en början ett världsligt förbund mellan två familjer. Löften gavs inför vittnen och bekräftades med att gå till säng tillsammans. Kyrkan var först inte inblandad, men fick en roll senare eftersom man var angelägen om att förhindra tvångsäktenskap och värnande om äktenskapet som något mer än en överenskommelse mellan två familjer.

  Enligt den svenska äktenskapsbalken (SFS 1987:230) skall makarna ”gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa.”

  Under ett äktenskap äger var och en vad man köper och införskaffar (”Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder”), men ”Makar skall fördela utgifter och sysslor mellan sig. De skall lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden skall kunna bedömas.”

  ”Äktenskap upplöses genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (skilsmässa)".

  Måste man ha hindersprövning?

  TEXT ANNA LUNDGREN Hindersprövningen har juridisk betydelse och är obligatorisk för att ett par ska kunna ingå äktenskap. Ansökan görs gemensamt hos den lokala skattemyndigheten i det län där någon av parterna är folkbokförd. Vid hindersprövningen får man en blankett (klicka på bilden t.h. för att ladda ner eller skriva ut) där man intygar på heder och samvete att man är oförhindrad att ingå äktenskap. Skatteverket kontrollerar uppgifterna på blanketten mot sitt register. Hittar man inga hinder utfärdar man ett intyg om att hindersprövning ägt rum. Detta intyg lämnar paret sedan till vigselförrättaren. Intyget är giltigt i 4 månader.

  En hindersprövning som skett i en myndighet i något av de övriga nordiska länderna gäller även i Sverige.