:

Kan man ha ett gemensamt ISK?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ha ett gemensamt ISK?
 2. Kan två personer äga ett ISK?
 3. Kan man Samäga ISK?
 4. Kan man ha gemensam kapitalförsäkring?
 5. Kan man förlora allt på ISK?
 6. När ska man inte ha ISK?
 7. Vad är nackdelen med ISK?
 8. Kan man ha gemensamt konto på Avanza?
 9. Hur många ISK ska man ha?
 10. Hur många ISK kan man ha?
 11. När är det bäst att ta ut pengar från ISK?
 12. När lönar det sig inte att ha ISK?
 13. När slutar ISK vara lönsamt?
 14. När lönar det sig inte med ISK?
 15. Kan man öppna ett gemensamt konto?

Kan man ha ett gemensamt ISK?

Enligt lag får varje investeringssparkonto endast ha en ägare, vilket betyder att du inte kan öppna ett ISK tillsammans med en annan person. Detta behöver dock inte innebära att du måste välja bort ISK som kontoform eller att du och din partner inte kan ha ett gemensamt sparande. Ni behöver bara hitta en alternativ lösning som passar just er situation.

Innan du och din spar-partner bestämmer hur ni ska gå tillväga med ert sparande är det viktigt att ni sätter er ned och jämför olika alternativ samt pratar om hur det ska gå till rent praktiskt. Nedan har vi listat tre olika tillvägagångssätt för gemensamma sparanden, och de har alla har olika för- och nackdelar. Välj därför det alternativ som både passar er livssituation och gör att ni båda känner er trygga.

Kan två personer äga ett ISK?

Vill du köpa aktier eller spara i fonder långsiktigt? Då rekommenderar jag att du öppnar ett ISK-konto på Avanza. (investeringssparkonto)

 • Ett ISK-konto är det bästa valet för dig som vill ha ett aktiekonto eller fondkonto för ett långsiktigt sparande
 • Ett investeringssparkonto passar dig som vill slippa att deklarera dina aktier & fonder till Skatteverket – det sker automatiskt!
 • Du kan köpa utländska aktier
 • Väldigt låg skatt (0.882% 2023)

Att investera och spara pengar på ett ISK-konto är det lättaste och smidigaste sättet. Du behöver inte deklarera dina affärer till Skatteverket utan banken sköter detta, och skatten dras automatiskt i deklarationen.

Ska du börja med aktier så är det ett ISK-konto som du alltid ska handla aktier på.

Vill du veta mer hur du börjar med aktier så läs min guide om hur du börjar med aktier här.

Att spara i en kapitalförsäkring är liknande som på en ISK, du behöver inte deklarera dina affärer, nackdelen är att banken står som ägare på dina värdepapper.

Kan man Samäga ISK?

 • Start|
 • Kan jag öppna ett delägt investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring?

Nej, dessa kontotyper kan inte vara delägda. Vill man öppna ett konto för två eller flera att se och sköta så kan man lägga upp en fullmakt. En fullmakt reglerar dock inte ägarbiten.

Kan man ha gemensam kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkring och ISK har mycket gemensamt. Båda sparformerna låter dig investera i fonder och aktier på ett enkelt sätt. Och du schablonbeskattas på båda två, vilket innebär att du inte behöver betala skatt varje gång du säljer med vinst.

Men det finns några viktiga skillnader som är bra att hålla koll på innan du börjar spara.

I tabellen ser du skillnaderna mellan ISK och kapitalförsäkring. Klicka på länkarna i tabellen för mer detaljerad information om vad som skiljer sparformerna åt.

Med en kapitalförsäkring kan du själv bestämma hur, och i vilken takt, dina pengar ska betalas ut. Du kan till exempel välja att få dina pengar utbetalade som ett extra tillskott till pensionen varje månad. Eller bestämma att ditt barn ska få en utbetalning när hen fyller exempelvis 18, 25 och 30 år.

Sparar du i ett ISK behöver du istället aktivt sälja av hela, eller delar av, ditt innehav om du vill få ut pengarna.

Kan man förlora allt på ISK?

Från och med årsskiftet 2011/2012 lanserades en ny sparform i Sverige, investeringssparkontot (ISK). Tanken med investeringssparkontot är att förenkla för dig som sparare att köpa aktier och fonder med mera utan att behöva slita håret i stycken när det är dags att deklarera affärerna.

Tanken är också att främja sparande genom att göra det möjligt att byta värdepapper utan att behöva utlösa reavinstskatt. Lagstiftaren ville även erbjuda ett alternativ till kapitalförsäkringarna som blivit mycket populära och liknar ISK i sin utformning.

När ska man inte ha ISK?

Det finns olika konton som man kan handla aktier i, så som vanliga depåer, investeringssparkonton eller kapitalförsäkringar. Du kan till exempel inte ha aktier i ett sparkonto utan du behöver ha ett speciellt handelskonto till din aktiehandel.

När du väljer konto att handla aktier i är det ett par saker du behöver tänka på. Du kan välja konto på ett flertal sätt. De två vanligaste tillvägagångssätten är att göra som alla andra, eller undersöka olika kontons egenskaper och ta ställning därefter. Alla konton passar inte alla, utan du bör välja ett konto som passar utifrån dina förutsättningar.

Generellt sett är investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring det mest gynnsamma om du tror att din avkastning kommer att bli högre än 2,94 % för 2023. Det är på grund av att skatten på ISK och kapitalförsäkring är 30 % av statslåneräntan (året innan), och på en vanlig depå (som aktie- och fondkonto) betalas 30 % kapitalvinstskatt på eventuella vinster. Se räkneexempel här nedanför!

Vad är nackdelen med ISK?

Från och med årsskiftet 2011/2012 lanserades en ny sparform i Sverige, investeringssparkontot (ISK). Tanken med investeringssparkontot är att förenkla för dig som sparare att köpa aktier och fonder med mera utan att behöva slita håret i stycken när det är dags att deklarera affärerna.

Tanken är också att främja sparande genom att göra det möjligt att byta värdepapper utan att behöva utlösa reavinstskatt. Lagstiftaren ville även erbjuda ett alternativ till kapitalförsäkringarna som blivit mycket populära och liknar ISK i sin utformning.

Kan man ha gemensamt konto på Avanza?

 • Introduktion till de populära nätmäklarna Avanza och Nordnet
 • Om nätmäklaren Avanza – “Årets nöjdaste sparkunder” 12 år i rad
 • Låt oss börja med att presentera nätmäklarna så att du får en överblick.

  Hur har Avanza och Nordnet kunnat växa sig så stora? Det huvudsakliga svaret på den frågan är digitaliseringen. Idag är det enklare än någonsin att använda mobilen eller datorn för att överföra en del av lönen till ett sparkonto eller köpa aktier.

  Men även de traditionella bankerna har ju skapat digitala plattformar för sina kunder, och kan trots detta inte mäta sig med de två nätmäklarna vad gäller aktie- och fondhandel. Varför är det så?

  Hur många ISK ska man ha?

  Ett investeringssparkonto (ISK) passar dig som är aktiv i ditt sparande och gör många affärer eftersom du slipper deklarera när du handlar värdepapper och fonder. Du kan ha flera ISK och även spara till barn, i deras namn eller i ditt namn.

  Som kund med Investeringssparkonto får du tillgång till våra analyser och marknadsinformation med kurser i realtid. 

  Hur många ISK kan man ha?

  När du öppnar ett investeringssparkonto i app eller internetbank ansluts också en värdepapperstjänst och ett fondkonto. Sedan kan du enkelt samla ditt sparande i aktier, fonder och andra värdepapper utan att deklarera varje enskild affär.

  Värdepapperstjänst ISK

  När är det bäst att ta ut pengar från ISK?

  Hoppa till innehåll

  Läsarfrågan: Antar att jag säljer aktier på en ISK eller kapitalförsäkring för att bli likvid inför ett eventuellt kommande börsras. Går det då att säga på ett ungefär hur länge jag måste vänta innan jag köper aktier/fonder för pengarna igen innan det bör vara mer lönsamt att ta ut pengarna från ISK:n och sedan sätta in dem igen den dag jag vill köpa? Jag tänker förstås på insättningsskatten som drabbar mig om jag tar ut pengarna och sätter in dem igen senare, kontra schablonskatten som drabbar mig om jag låter likvida medel ligga kvar på kontot.

  När lönar det sig inte att ha ISK?

  Rent matematiskt finns en enkel tumregel att gå efter. Om du placerat i tillgångar som du tror kommer ge högre avkastning än statslåneräntan plus påslaget så har du med fördel tillgångarna på ISK/KF. Det vill säga, om du tror att din portfölj kommer att avkasta mer än 2,94 procent (statslåneräntran + 1 procentenhet) så lönar det sig att ha dina värdepapper på ISK. Det gäller ju även om du investerar i aktier som ligger stilla men där utdelningen överstiger 2,94 procent.

  Det gör att ISK inte lämpar sig för tillgångar och värdepapper som förväntas avkasta mindre än så, som korta räntefonder. De passar bättre att ha på en vanlig depå. Där får du dessutom kvitta vinst mot förlust i deklarationen, och sedan skatta 30 procent på det som blir kvar efter kvittning.

  Till saken ska dock tilläggas att ISK ju är en bra sparform fortfarande, framför allt för dess enkelhet. Du slipper deklarationskrångel. Men den högre skatten kräver att vi tänker till allt mer kring lågrisksparande.

  När slutar ISK vara lönsamt?

  Debatten om ISK har lyfts av finansministern. Hur detta slutar vet vi inte. Det är ju en form av problem (politiskt) som är lika oförutsägbart som börsutvecklingen. Ofta beskrivs ISK som mycket förmånligt och det är lätt att hålla med om. Men det beror förutom på börsutvecklingen på villkor (som ändrats två gånger redan), statslåneräntan (som tycks vara på väg upp) och sparhorisonten (som är olika för olika sparare). Det borde vara enkelt för en ekonom (föreställer jag mig) att beskriva detta med en formel. Genom att låsa t ex villkoren och börsutvecklingen får man ju en given sparhorisont där ISK inte lönar sig längre. Dvs när de årliga avgifterna äter upp reavinstskatt på ett vanligt konto. Ett förhållande som inte så ofta belyses är att avgifterna sammanlagt blir höga efterhand som kapitalet växer.

  jun '21

  När lönar det sig inte med ISK?

  Investeringssparkontot (ISK) gjorde entré med buller och bång i januari 2012 och firar i år 10 år. Aktiespararna var initiativtagare till ISK. Ambitionen var att stimulera till ökat sparande genom att göra det enklare och billigare att spara långsiktigt.

  I stället för en fast skatt på realiserade vinster kunde man nu utgå från en fast schablon som är baserad på kontots genomsnittliga värde.

  Kan man öppna ett gemensamt konto?

  Vi har flera olika typer av bankkonton - både transaktionskonton och sparkonton som alla omfattas insättningsgarantin.

  Genom att spara på ett sparkonto får du ett tryggt sparande med stor tillgänglighet. Du har koll på exakt hur mycket pengar du har.