:

Hur lång tid tar en överklagan hos Kronofogden?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar en överklagan hos Kronofogden?
 2. Vad händer om jag inte kan betala min skuldsanering?
 3. Kan skuldsanering upphävs?
 4. Hur gör man en bra överklagan till Kronofogden?
 5. Kan man ångra en överklagan?
 6. Kan en skuldsanering förlängas?
 7. Vad händer om man vinner pengar när man har skuldsanering?
 8. Kan man få skuldsanering på tre år?
 9. Kan man jobba extra om man har skuldsanering?
 10. Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?
 11. Vad kostar överklaganden?
 12. Vilka beslut går inte att överklaga?
 13. Kan en skuld bli avskriven på annat sätt än genom skuldsanering?
 14. Hur mycket är existensminimum vid skuldsanering?
 15. Vem betalar överklagan?

Hur lång tid tar en överklagan hos Kronofogden?

En dom eller ett beslut från tingsrätt eller hovrätt vinner laga kraft när tiden för att överklaga har gått ut. Det står i domen när sista dag för att överklaga är. Om ingen har överklagat är det från den dagen du har trettio dagar på dig att betala.

Tiden för att överklaga en dom är 21 dagar för tingsrätten och 28 dagar för hovrätten. Dagarna räknas från det datum domen eller beslutet avgjordes. En dom eller ett beslut från Högsta domstolen vinner laga kraft direkt.

Använd Polismyndighetens bankgiro för domstolsböter: 520-0910. Ange det OCR-nummer som står på inbetalningskortet när du betalar.

Polisen får enligt lag inte ge någon en avbetalningsplan eller ge anstånd på betalningen. Du kan alltså inte betala senare eller dela upp din betalning på flera olika tillfällen.

Använd Polismyndighetens IBAN-nummer för domstolsböter: SE50 1200 0000 0128 1010 9869. BIC-adress: DABASESX, Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm.

Vad händer om jag inte kan betala min skuldsanering?

Har du en skuld som upprättats i samband med ett enkelt skuldebrev har du och långivaren antingen bestämt om en avbetalningsplan, betalning vid visst datum eller betalning efter långivarens begäran. 

Kan du inte betala tillbaka skulden på avtalad tid kan du börja med att kontakta långivaren om en eventuell avbetalningsplan eller att ni skjuter upp datumet för betalning. Om långivaren inte får betalningen på förfallodagen och inte går med på att ändra datumet ni kommit överens om från början, skickar långivaren vanligtvis ett betalningskrav via ett inkassobolag. Försök i så stor utsträckning du kan undvika att det går så långt.

Att skapa ett skuldebrev med Jurio går snabbt och smidigt. Skuldebrevet hjälper dig och långivaren hålla koll på vad ni kommit överens om. Här kan du på bara ett par minuter skapa ett enkelt skuldebrev. 

Första steget om du inte betalar din skuld i tid är att långivaren får rätt till dröjsmålsränta för varje dag betalningen uteblir. Antingen har ni avtalat om hur stor dröjsmålsräntan ska vara eller så följer ni räntesatsen så som den regleras i lag, vilket är det vanligaste. 

Om ni följer den vanliga räntesatsen, behöver du veta vad årets referensränta är för att räkna ut din dröjsmålsränta. Referensräntan fastställs av Riksbanken varje halvår och ligger till grund för många andra räntor, exempelvis dröjsmålsräntan. Dröjsmålsräntan är årets referensränta + 8 procentenheter. 

Om skuldebrevet ska betalas när långivaren begär det börjar räntan löpa 30 dagar efter att långivaren skriftligen begärt betalning. 

Kan skuldsanering upphävs?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte riktigt vad du vill veta, men jag antar att det du undrar är om skuldsaneringsbeslutet kommer att omprövas och om beloppet i din betalningsplan kommer att ändras.

Hur gör man en bra överklagan till Kronofogden?

Ibland räcker det inte med en ansökan för att få den stödinsats eller ersättning som huvudmannen behöver. En ansökan kan få avslag av många olika anledningar. Därmed inte sagt att din huvudman inte kan få en viss stödinsats eller ersättning. Ge inte upp!

Att överklaga ett beslut som huvudmannen eller du som god man/förvaltare inte är nöjd med är viktigt. Vårt rättssystem bygger på att den möjligheten ska finnas. Det kostar inget men kan ta ganska lång tid. Ett enkelt sätt är att skicka in ett underskrivet papper med en överklagan till beslutande myndighet. Det ska tydligt framgå att man överklagar. Kom ihåg att skicka med följande uppgifter:

Kan man ångra en överklagan?

Du kan se om du har möjlighet att överklaga på sidan för kanalfunktioner. Om du inte har det kan du behöva slutföra en engångsverifiering innan du kan överklaga.

Kan en skuldsanering förlängas?

SFS nr: 2016:675 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 2016-06-02 Ändrad: t.o.m. SFS 2022:998 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om skuldsanering. Skuldsanering innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen.

Vad händer om man vinner pengar när man har skuldsanering?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du säkert redan är medveten om är syftet med skuldsanering att svårt överskuldsatta personer ska få en möjlighet att lösa sina ekonomiska problem. Det grundläggande syftet är alltså att gäldenären (den skuldsatta) ska hamna i en bättre ekonomisk situation, eftersom denna bedöms ha mycket små möjligheter att kunna betala av sina skulder och få ett någorlunda drägligt liv. Samtidigt måste även borgenärernas intressen att få sina fordringar betalda vägas in mot gäldenärens intressen. Vilka tillgångar som omfattas av skuldsaneringen och vad som lämnas utanför framgår av Skuldsaneringslagen (SksanL).

Kan man få skuldsanering på tre år?

Om du inte kan betala dina skulder och kan bevisa detta för Kronofogden, kan du ansöka om skuldsanering. De kommer utefter din ansökan och ekonomi göra en utvärdering och se över om du kvalificeras till en skuldsanering eller inte. Men det kommer med krav som du bör uppfylla innan du kan skicka in en ansökan för skuldsanering - vi har listat dem nedan!

Innan du ansöker om skuldsanering är det viktigt att du ser över för- och nackdelarna.  

Kan man jobba extra om man har skuldsanering?

Först går vi genom alla omständigheter som kan påverka om du kan betala dina skulder i framtiden. Det finns ingen gräns för hur liten eller stor skulden behöver vara. I stället tittar vi på din totala skuld i relation till vad du kan betala. Din förmåga att betala påverkas av många olika faktorer, bland annat:

 • storleken på din skuld
 • dina nuvarande och framtida inkomster
 • din ålder
 • din utbildning
 • eventuell sjukdom och arbetslöshet.

Vi gör också en bedömning av dina personliga och ekonomiska förhållanden för att avgöra om en skuldsanering är rimlig. Vi tittar särskilt på tre områden:

Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?

Vi skickar det vidare till tingsrätten som beslutar om utmätningen ska ändras eller inte. ​

I beslutet om utmätning finns information om vart du ska posta din överklagan. Om du inte har kvar beslutet ska du posta din överklagan till det av våra kontor som finns närmast där du bor. Du kan också mejla.

Vad kostar överklaganden?

Den vanligaste formen för överklagan i ett ärende som berör en individ är förvaltningsbesvär enligt reglerna i förvaltningslagen. Hit hör beslut som rör dig som person. Det kan till exempel gälla beslut om bygglov, begäran om allmän handling eller försörjningsstöd. Den överprövande instansen är vanligtvis förvaltningsrätten, men speciallagar kan bestämma någon annan instans, såsom länsstyrelsen eller kammarrätten.

Endast den eller de som beslutet angår har rätt att överklaga beslut genom förvaltningsbesvär, och bara om beslutet gått dem emot.

Vid ett förvaltningsbesvär prövas både beslutets laglighet och lämplighet, vilket betyder att den överprövande instansen kan ersätta beslutet med sitt eget.

Vilka beslut går inte att överklaga?

Den vanligaste formen för överklagan i ett ärende som berör en individ är förvaltningsbesvär enligt reglerna i förvaltningslagen. Hit hör beslut som rör dig som person. Det kan till exempel gälla beslut om bygglov, begäran om allmän handling eller försörjningsstöd. Den överprövande instansen är vanligtvis förvaltningsrätten, men speciallagar kan bestämma någon annan instans, såsom länsstyrelsen eller kammarrätten.

Endast den eller de som beslutet angår har rätt att överklaga beslut genom förvaltningsbesvär, och bara om beslutet gått dem emot.

Vid ett förvaltningsbesvär prövas både beslutets laglighet och lämplighet, vilket betyder att den överprövande instansen kan ersätta beslutet med sitt eget.

Kan en skuld bli avskriven på annat sätt än genom skuldsanering?

Att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden kan för många innebära en stor lättnad – om ansökan beviljas. Det innebär nämligen att en stor del av de skulder du har kommer att avskrivas efter fem år. Under dessa år lever du på existensminimum och allt du tjänar utöver det går åt till att betala av skulderna. Om skulder kvarstår efter skuldsaneringen så avskrivs de.

Ett alternativ till skuldsanering hos Kronofogden är att teckna ett skuldsaneringslån. Då använder du ett lån med låg ränta till att betala av dina skulder. Ett sådant lån kan du ansöka om hos oss på Nstart. I den här guiden kommer vi att gå igenom hur både skuldsanering hos Kronofogden och skuldsaneringslån fungerar.

Hur mycket är existensminimum vid skuldsanering?

Existensminimum är det belopp som en person som genomgår en utmätning eller skuldsanering via Kronofogden får att leva på varje månad, det belopp som krävs för en persons existens. Existensminimum är därmed det belopp som återstår av lönen som personen i fråga har kvar att leva på, resterande belopp betalas till Kronofogden för att betala av skulderna. Existensminimum är ett begrepp som används i folkmun, men i lagar och juridiska sammanhang används begreppet förbehållsbelopp. 

Om du har skulder som du inte har betalat, finns risken att ditt ärende till slut hamnar hos Kronofogden. Kronofogdens uppgift är att säkerställa att dina borgenärer (de som du står i skuld till) får tillbaka sina pengar. Om du inte betalar tillbaka dina skulder kan Kronofogden besluta om utmätning, som innebär att du förbinder dig till att leva på existensminimum. Förbindelsen till att leva på existensminimum varar i fem år, eller tills skulderna är återbetalda. 

I den här artikeln går vi igenom hur mycket existensminimum är 2023, hur man räknar ut existensminimum samt vad det ska räcka till varje månad. 

Vem betalar överklagan?

Om du har fått ett beslut från Jordbruksverket kan du oftast överklaga det till domstol. Det står i beslutet om du kan överklaga det och vilken överinstans det är som prövar beslutet.

Om du inte överklagar beslutet vinner det laga kraft, vilket innebär att det börjar gälla. Det är alltså viktigt att du överklagar beslutet om du inte är nöjd med det.

Har du fått ett beslut om jordbrukarstöd från länsstyrelsen som du inte är nöjd med? Då kan du i de flesta fall överklaga det till Jordbruksverket. Det står i beslutet om du kan överklaga det eller inte.